» Esittely » Jäsentarinat

Jäsentarinat

Täältä löydät Sivistan jäsenten monipuolista toimintaa: ainutlaatuista osaamista, pitkiä perinteitä ja uuden luomista.

Ammattiopisto Live

Keskuspuiston ammattiopisto on toisen asteen ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus erityisopetusta ja yksilöllistä tukea tarvitseville.

Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovi on ammatillinen erityisoppilaitos, joka tarjoaa koulutusta erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille. Sen periaatteena on tarjota jokaiselle oma väylä työhön ja hyvään elämään.

Business College Helsinki

Business College Helsinki on erikoistunut liiketoiminnan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutusaloille ja toimii näiden alojen suurimpana yksittäisenä suomalaisena kouluttajana.

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu on noin 3000 opiskelijan ja 250 työntekijän asiantuntijaorganisaatio, jossa on koulutettu kemiantekniikan insinöörejä jo 1970-luvulta lähtien.

EduExcellence

Mitä ihmettä koulutusvienti on? Koulutusvienti terminä on kiinnittynyt pysyväksi käsitteeksi…

Eiran aikuislukio

Eiran aikuislukio on Touko Voutilaisen koulusäätiön ylläpitämä vuonna 1962 perustettu yksityinen oppilaitos, joka toimii kahdessa toimipisteessä Etelä-Helsingissä.

Espoon musiikkiopisto EMO

Suomi on musiikin suurvalta – paikalliselta tasolta maailman huipulle Taiteen…

Etäkoulu Kulkuri

Tuija Tammelander on toiminut Kulkurin johtajana vuodesta 1994. Silloin koulussa…

Haaga-Helia

Kansainvälisyyden lisääntyminen edellyttää sisältöjen ja palveluiden kehittämistä Haaga-Heliassa on tarjolla…

Helsingin Diakonissalaitos

Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö ja rohkea ihmisarvon puolustaja. Autamme niitä ihmisiä, jotka ovat vaarassa jäädä syrjään. 

Helsingin yhteislyseo

Helsingin yhteislyseo (HYL) on runsaan 700 oppilaan koulu Kontulassa, Itä-Helsingissä. Se on ylpeästi lähiökoulu, ja aktiivinen osa yhteisöään. Se on myös yksityinen koulu. Opetus koulussa on maksutonta.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on noin 35 000 opiskelijan, 7500 henkilöstön jäsenen yhteisö. 1640 perustettu yliopisto on Suomen vanhin ja monipuolisin tiedeyhteisö.

HY247

Näkymättömästä työstä tuli näkyvää Koronan aiheuttama poikkeustilanne vaikutti HY247 toimintaan…

Hyria

Hyria tarjoaa ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Tavoitteena on opiskelijoiden työllistyminen. Yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa takaa, että opiskelu on käytännönläheistä ja monipuolista. Hyria on edelläkävijä pedagogiikassa.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 000, ja yliopisto työllistää lähes 2 800 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa ja tiedekuntia on neljä.

Tulliportin normaalikoulun arkea.

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu

Harjoittelukoulussa tiimiopettajuus tukee oppilaiden oppimista ja opettajien jaksamista Harjoittelukoulut tunnetaan…

Jäsenemme Suomen sivistyskentällä

Jäsenemme hoitavat julkista tehtävää, joka perustuu lakiin tai järjestämislupaan.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Työelämän muutokset näkyvät opettajankoulutuksessa Opettajankoulutuksen keskeiset teemat ovat oppimisen ohjaaminen,…

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija.

Kansallisgalleria

Museoiden tehtäväkenttää laajenee – taidekasvatusta ja saavutettavuutta digitalisaatiosta Museoiden toimintaa…

Kansanopistoyhdistys

Kansanopistot ovat joustavia ja ajankohtaisiin kysymyksiin tarttuvia kansalaisten kouluttajia Ensimmäinen…

Kelloseppäkoulu

Kelloseppäkoulu on yksityinen ammattioppilaitos, jonka kolmen vuoden koulutusohjelmista valmistuu kelloseppiä ja mikromekaanikkoja.

Kuopion muotoiluakatemia

Kuopion Muotoiluakatemia on taiteen perusopintoja tarjoava, kaikille avoin koulu, joka tarjoaa muotoilun opetusta lukukausittain.

Lapin yliopisto

Kestävä tai vastuullinen matkailu? Yksi Lapin yliopiston strategisista valinnoista on…

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikoulussa tehdään käytännönläheistä tutkimus- ja kehitystyötä strategisilla tutkimusalueilla, jotka perustuvat tulevaisuuden tarpeisiin. Laurea on myös mukana FA:n Finanssiakatemiassa.

LUT-yliopisto

LUT-yliopisto on kehittänyt koulutusvientiä rakentamalla kansainvälisille opiskelijoille suunnatun kilpailukykyisen ohjelmaportfolion.

MERCURIA

MERCURIA on erikoistunut tarjoamaan liiketalouden perustutkintoon johtavaa koulutusta nuorille ja aikuisille. Aikuiskoulutusvalikoimaan kuuluu erilaisia ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu vahvasti maahanmuuttajien työllistymistä edistämässä Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa rakentamassa Metropolia…

Munkkiniemen yhteiskoulu

Munkkiniemen yhteiskoulu tarjoaa perusopetusta ja lukiokoulutusta noin 900 oppilaalle. Munkassa opetuksen digitalisaatio on vahvasti läsnä.

Oulun normaalikoulu

Oulun normaalikoulussa (Norssissa) monta tapaa tehdä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Koulu on mm. ollut alusta asti mukana valtakunnallisessa Kodin ja Koulun päivässä.

Oulun yliopisto

Oulun yliopisto on tutkinut tekoälyä ja tekoälysovelluksia jo 1980-luvulta asti. Tiivis yhteistyö julkisen sektorin, tutkimuslaitosten ja yrityselämän kanssa onkin synnyttänyt Ouluun merkittävän alan innovaatiokeskittymän.

Oulunkylän yhteiskoulu

Kiusaamisen vastaisen toiminnan pitää olla systemaattista ja läpäistä koko kouluyhteisön…

PSK-Aikuisopisto

PSK-Aikuisopisto tarjoaa aikuisille ammattitaitoa täydentävää lisäkoulutusta sekä mahdollisuutta opiskella uusi ammatti joko opiskelemalla kokoaikaisesti tai joustavana monimuoto-opiskeluna.

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Kaupan alan koulutusta 1800 -luvulta nykypäivään – työelämän muutosten eturintamassa…

Rauman pikkunorssi

Lapsille tasavertaiset eväät opintielle ja elämään Pikkunorssi Oy tuottaa varhaiskasvatuspalveluita…

SeAMK

Elintarvikealan yritykset avainkumppaneina SeAMKin tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat paikalliset elintarvikealan toimijat,…

STEP-koulutus

Seurakuntaopisto on yksityinen, arvostettu ja tunnettu hyvinvointi- ja kasvatusalojen koulutuksen erityisosaaja. Se tarjoaa akoulutusta, kehittämistä, konsultointia ja kursseja laajalla skaalalla.

Taitotalon opiskelijoita

Taitotalo

Henkilökunta on Taitotalon sydän ja sielu Kari Juntunen työskentelee Taitotalossa…

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Onnistumme, kun kohtaamme oppijat yksilöinä Ammatillisen koulutuksen uudistuksen yksi keskeinen…

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto tarjoaa pk-yrityksille apua tuotekehitykseen Tampereen yliopisto on kehittänyt…

Tampereen yliopisto

Monialainen Tampereen yliopisto on vahva erityisesti yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksessa sekä opetuksessa. Se kasvattaa opiskelijoista kansainvälisesti toimintakykyisiä, vastuuntuntoisia akateemisia vaikuttajia ja asiantuntijoita.

TTS Työtehoseura

TTS Työtehoseura on yksi maamme suurimmista ja vanhimmista yksityisistä amma-tillisen koulutuksen järjestäjistä, joka kouluttaa vuosittain noin 8 000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi ja osaajiksi. Koulutuksen lisäksi TTS tutkii ja kehittää työmene-telmien tehokkuutta, energia- ja ekotehokkuutta, tuottavuutta ja erilaisten menetel-mien ja laitteiden toiminnallisuutta.

Turun Aikuiskoulutuskeskus

Turun Aikuiskoulutuskeskus (Turun AKK) on ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistunut koulutuksen järjestäjä, joka toteuttaa omaehtoista aikuiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, työvoimakoulutusta ja yritysten henkilöstökoulutusta.

Turun konservatorio ja musiikkiopisto

Monipuolista musiikkialan yhteistyötä maalla ja merellä Turun konservatorio ja musiikkioppilaitos…

Turun kristillinen opisto

Turun kristillinen opisto on monialainen kansanopisto. Se tarjoaa vapaan sivistystyön koulutuksia, ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, aikuisten perusopetusta sekä maahanmuuttajakoulutusta.

Työväen Sivistysliitto TSL

Sivistyksen voimalla vuodesta 1919 Työväen Sivistysliitto TSL perustettiin sisällissodan jälkeiseen…

Vaasan ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu kouluttaa työelämän vaativiin tarpeisiin insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, sosionomeja ja terveydenhoitajia suomen ja englannin kielellä.

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa opiskelee noin 5000 opiskelijaa ja henkilöstömäärä on noin 500. Yliopistolla on neljä akateemista yksikköä: Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen.

Vantaan seudun steinerkoulu

Tasapainoa tieteen, taiteen ja tekemisen kesken Steinerkoulussa oppilaita ja opiskelijoita…

Vierumäki

Monipuolinen koulutus- ja liikuntapalveluiden keskus Suomen Urheiluopiston tarina käynnistyi vuonna…

Xamk

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk syntyi, kun Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) yhdistyvät 1.1.2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi (Xamk).