Jatkuva oppiminen

Jatkuvan oppimiseen kannustava yhteiskunta on Suomen merkittävä kilpailutekijä tulevaisuudessa. Vastausten löytäminen jatkuvan oppimisen haasteeseen on tärkeää niin yksilön, yritysten kuin yhteiskunnan kannalta.

Jatkuvan oppimisen taustalla vaikuttavat seuraavat ilmiöt:

  1. Maailman ja työelämän muutosnopeus haastaa nykyjärjestelmät ja lähestymistapamme jatkuvaan oppimiseen.
  2. Yhteiskuntamme monimuotoisuus on entisestään lisääntynyt.
  3. Osaamisen nopean päivittämisen merkitys kestävän talouskasvun ja hyvinvoinnin perustana on korostunut.

Viestimme:

  • Suomen hyvinvointi ja kilpailukyky rakentuvat osaamiselle. Osaamisen uudistaminen on tulevina vuosina yksi yhteiskuntamme keskeisistä mahdollisuuksista ja haasteista.
  • Jatkuvaa oppimista tulee lähestyä laaja-alaisesti yhdistäen erilaisia rahoituskanavia ja tapoja. Rahoituksen periaatteiden tulee huomioida yksilön sekä organisaatioiden erilaiset vaiheet.
  • Rahoituksen tulee kannustaa yksilöitä kuin työnantajia huomioimaan osaamisen päivittäminen ennakoiden.
  • Kehittämällä oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä, on osaamisen joustavaan ja osuvaan kehittämiseen löydettävissä uusia mahdollisuuksia.
  • Tarvitsemme yhteisen tahtotilan tehdä yhdessä jatkuvasta oppimisesta Suomen kilpailuvaltti – Suomi voi olla jatkuvan oppimisen mallimaa maailmassa!