» Esittely » EFEE ja EU

EFEE ja EU

The European Federation of Education Employers (EFEE) on Euroopan komission hyväksymä eurooppalainen työnantajajärjestö. EFEE perustettiin 2009. Suomesta järjestön jäseniä ovat sekä Sivistystyönantajat että Kuntatyönantajat KT.

EU on lisännyt merkittävästi suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistä yhteistyötä. Erasmus-vaihto-ohjelmat liikuttavat vuosittain tuhansia suomalaisia opiskelijoita ja EU:n tutkimusohjelmien rahoitusta tulee Suomeen vuosittain yli 200 miljoonaa euroa.

Sivistystyönantajat vaikuttaa aktiivisesti EU:n koulutus- ja tutkimuspolitiikassa sekä työnantajatoiminnassa niin kansallisesti kuin EU-tasolla. Kansallisesti Sivista on valtionneuvoston EU-asioiden koulutus- ja TKI-jaostojen jäsen ja EU-tasolla mukana koulutusalan työnantajien eurooppalaisessa kattojärjestössä, EFEE:ssä. Sivistystyönantajilla on EFEE:n varapuheenjohtajuus kaudella 2020-2022.

EFEE (The European Federation of Education Employers) tuo koulutustyönantajien näkemyksiä EU:n koulutus- ja tutkimuspolitiikan keskusteluun ja on työnantajaosapuolena EU:n koulutusalan sosiaalidialogissa. Sosiaalidialogi tarkoittaa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välistä neuvottelua ja yhteydenpitoa, jossa pyritään löytämään yhteisiä tavoitteita ja toimenpidemahdollisuuksia Euroopan tasolla.

Sivista osallistuu toimintansa kannalta keskeisiin EFEE:n hankkeisiin. EFEE-yhteistyönä Sivista on mm. ollut luomassa interaktiivista online-riskienarviointityökalua pienille ja keskisuurille oppilaitoksille. Työkalu on valmistunut syksyllä 2019. Täältä pääset tutustumaan englanninkieliseen työkaluun.

Tutustu Sivistan EU-tavoitteisiin.