» Esittely » EFEE

EFEE

The European Federation of Education Employers (EFEE) on Euroopan komission hyväksymä eurooppalainen työnantajajärjestö. EFEE perustettiin 2009. Suomesta järjestön jäseniä ovat sekä Sivistystyönantajat että Kuntatyönantajat KT.

EFEE on työnantajaosapuolena sektorikohtaisessa sosiaalidialogissa (The European Sectoral Social Dialogue in Education – ESSDE). Sosiaalidialogi tarkoittaa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välistä neuvottelua ja yhteydenpitoa, jossa pyritään löytämään yhteisiä tavoitteita ja toimenpidemahdollisuuksia Euroopan tasolla. Käytännössä yhteistyö toteutuu yhteisinä hankkeina tai kannanottoina EU:n keskeisille toimielimille. Toisena osapuolena sektoridialogissa on eurooppalainen opettajajärjestö ETUCE.

Sivistystyönantajien elinkeinopoliittinen asiantuntija Heikki Holopainen toimii EU-tason koulutuksen ja tutkimuksen työnantajien edunvalvontaorganisaatio EFEE:n (The European Federation of Education Employers) varapuheenjohtajana kaudella 2018-2020.

Sivistystyönantajat osallistuu toimintansa kannalta keskeisiin ESSDE-hankkeisiin. Tällä hetkellä Sivista on ollut mukana seuraavissa hankkeissa: EU-OSHA:n hallinnoimassa 18 kuukautta kestävässä hankkeessa, jossa on luotu luodaan interaktiivinen online- riskienarviointityökalua pienille ja keskisuurille oppilaitoksille. Sivistan johtava työmarkkinalakimies Tari Aho on ollut mukana ohjausryhmässä. Työkalu on valmistunut syksyllä 2019. Täältä pääset tutustumaan englanninkieliseen työkaluun.

Linkki EFEE:n sivuille