Koulutusjärjestelmän visio

Sivista on osaltaan kehittämässä suomalaista koulutusjärjestelmää vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, kuten demografiset muutokset, globaalin kilpailun laajeneminen tai työn murros. Tätä silmälläpitäen olemme koonneet suomalaisen koulutusjärjestelmän vision.

Menestys tehdään yhdessä

Sivistystyönantajat on laatinut sidosryhmiään kuunnellen vision suomalaiselle koulutusjärjestelmälle. Mukana työssä ovat olleet kaikkien koulutusasteiden edustajat ja se kattaa kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta yliopistoihin sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen.

Keskeistä on kokonaisuus. Keskeistä on yhteistyö. Jos katsomme vain yhtä koulutusjärjestelmän osaa kerrallaan, emme saa aikaiseksi järjestelmää, joka on kaikkien kannalta paras mahdollinen. Kokonaisuutta, joka todella toimii. Meillä on viesti myös työelämälle. Työelämän ja koulutusjärjestelmän tulee toimia yhdessä toisiaan täydentäen ja muodostaa kokonaisuus, joka varmistaa maamme menestyksen ja hyvinvoinnin.

Suomella voi olla etulyöntiasema maailmassa. Koulutusjärjestelmä voi sen tuottaa. Suomi menestyy osaamisella, ja menestys tehdään yhdessä. Yksinkertaista ja samalla perin monimutkaista.