Sivistan henkilöstö

Koulutus, tutkimus, luovuus

Sivistystyönantajat palvelee jäseniään ja vaikuttaa päättäjiin: keskitymme ainoana työnantajayhdistyksenä Suomessa yksinomaan opetus- ja korkeakoulualan työnantajien edunvalvontaan.

Lue lisää Ota yhteyttä

Jäsentarinoita

TTS Työtehoseura

Vahva koulutuksen ja tutkimuksen yhdistäjä TTS Työtehoseura on perustettu vuonna 1924. Se on yleishyödyllinen yhdistys, jolla on yli 800 jäsentä. TTS konserniin kuuluvat yhdistyksen 100 % omistama TTS Kehi-tys Oy ...

Jäsenemme Suomen koulutuskentällä

Toimivat julkisella rahoituksella eivätkä saa toimia taloudellisen voiton tavoittelemiseksi Ovat säätiöitä, yhdistyksiä, osakeyhtiöitä tai julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä Niiden tarjoama koulutus on maksutonta samalla tavalla kuin kuntien tai valtion tarjoama koulutus

Sivistystyönantajat, Sivista, edustaa yli 320 sivistys-, koulutus- ja tutkimusalan työnantajaa. Jäsentemme palveluksessa on noin 54 000 työntekijää. Olemme Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen.

s-1
s-2

Vaikutamme niin sivistystoimialan kuin jäsentemme toimintaympäristön kehittämiseen ja valvomme jäsentemme yhteisiä etuja. Tavoitteenamme on olla luotettava yhteiskunnallinen vaikuttaja ja edelläkävijä.

Sivistystyönantajat valvoo työnantajina toimivien jäsentensä yhteisiä etuja ja kehittää alan työehtoja. Neuvottelemme alan työehtosopimukset yhteistyössä sopimusosapuolten kanssa.

s-3
s-4

Sivistystyönantajat kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja sivistyksen toimintaedellytyksiä tulevaisuuden Suomessa. Koulutamme ja tuemme jäsenistöämme  sekä tiedotamme alan ajankohtaisista asioista.

Uutishuoneeseen olemme koonneet kaikki uutiset, tiedotteet ja lausunnot.
Etusivulla näytämme uusimmat näistä.

Ammatillisen koulutuksen viesti hallitusneuvotteluihin: vaalilupaukset lunastettava

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ja Sivistystyönantajat ovat tyytyväisiä siihen, että huoli ammatillisen koulutuksen resursseista ja ammattiosaajien riittävyydestä nousi kaikilla puolueilla vahvasti vaalikeskusteluun. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää merkittäviä panostuksia ammatilliseen koulutukseen. Tämä kattaa laajan tehtävän aina nuorten ammatillisesta peruskoulutuksesta työssä olevien ja työttömien osaamisen uudistamiseen ja ylläpitoon. Nyt on aika lunastaa vaalilupaukset, jotta hyvinvointia voidaan ylläpitää. Pula ammattiosaajista…
Lue lisää »

Korkeakoulujen viesti hallitustunnustelijalle: Kaksi merkittävintä kysymystä muille puolueille

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Sivistystyönantajat onnittelevat Antti Rinnettä vaalivoitosta. Samalla järjestöt muistuttavat, että Suomi menestyy vain koulutukseen ja osaamiseen investoimalla. Koulutus- ja tutkimuspanostuksilla luodaan hyvinvointia, nostetaan tuottavuutta, turvataan työllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. – Ennen vaaleja Rinne ja SDP puhuivat koulutuksen ja tieteen kunnianpalautuksesta. Myös muut vaalien voittajat ovat korostaneet koulutuksen ja…
Lue lisää »

Miten kävi koulutusvaalien?

Sunnuntain vaalien piti olla koulutusvaalit. Edellisten vaalien koulutuslupaukset sekä vaalikauden aikana tehdyt mittavat sopeutukset tarjosivat etenkin oppositiopuolueille vahvoja eväitä puolustaa koulutusta ja tutkimusta. Koulutuksen ja tieteen kunnianpalautusta ja tehtyjen leikkausten palautusta monet tahot ehtivätkin lupailla. Vaalien alla koulutus kuitenkin jäi harmillisesti muiden aiheiden jalkoihin. Vaikka ratkaisut niin työllisyysasteen nousuun kuin ilmastonmuutokseen ja vanhusten parempaan hoivaan…
Lue lisää »

Koulutusperäisen maahanmuuton esteet tulee poistaa

Suomi elää ja kasvaa osaamisella ja osaavasta työvoimasta. Osaavan työvoiman tarpeeseen vastataan työperäisen maahanmuuton rinnalla myös koulutusperäisellä maahanmuutolla. Koulutusperäinen maahanmuutto on osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisen merkittävä tekijä ja parantaa myös huoltosuhdetta ja työllisyysastetta. Kaikki koulutusperäisen maahanmuuton esteet on poistettava. Nämä koskevat mm. opiskelun aikaisten ja jälkeisten lupien kestoa sekä lupaprosessien jäykkyyksiä. EK on tänään julkaissut…
Lue lisää »

Tulevaisuus luodaan tutkimuksella

Eräs Euroopan unionin suurista menestystarinoista on ollut yhteisen tiede- ja tutkimusohjelman rakentaminen. Horisontti-nimen alla kulkeva ohjelma on ollut kuluvalla rahoituskehyskaudella (2014-2020) niin suosittu, että vain 11,6 prosentille hakemuksista on kyetty myöntämään rahoitusta. Vertailuna, aiemmissa tutkimusohjelmissa vastaava prosenttiluku oli lähemmäs 18. Suomalaiset yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot ovat olleet omissa hakemuksissaan kuitenkin menestyksekkäitä – jokaista Horisontti-ohjelmaa kohden…
Lue lisää »

Vapaan sivistystyön rooli korostuu jatkuvassa oppimisessa

#Koulutusvaalit näyttävät olevan tulollaan ja erityisen suureen rooliin tuntuu nousevan jatkuvan oppimisen teema. Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko eliniän aikaista muodollista oppimista ja sen erityiseksi merkitykseksi vaalien alla tuntuu tulevan sellaisten tietojen ja taitojen oppiminen, jotka pitävät ihmiset kiinni työelämässä. Jatkuvan oppimisen puolesta esitetyt argumentit ovat erittäin vetovoimaisia. Parhaimmillaan se tarjoaa suomalaiselle yhteiskunnalle taidoiltaan ja tiedoiltaan…
Lue lisää »

Sivistystyönantajien viestit tuleville EU-päättäjille – koulutus ja tutkimus EU:n menestyksen ytimessä

EU on ollut menestystarina suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistämisessä ja laatutason nostamisessa. Lähes 300 000 suomalaista on ollut opiskeluvaihdossa, opettajavaihdossa tai harjoittelussa EU-rahoituksen turvin. EU on myös merkittävä tutkimuksen rahoittaja. Vuonna 2017 korkeakoulujen tutkimusrahoituksesta 7,5 %, eli 117 miljoonaa euroa, saatiin EU:sta. EU:n hyvää toimintaa eurooppalaisen koulutus- ja tutkimusyhteistyössä on pidettävä yllä ja rahoitusta suunnattava…
Lue lisää »

EU-vaalit: Rahoituksen painopiste tukemaan osaamista ja uudistumista

EU:lla on ollut suuri rooli suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisessä. EU:n koulutusohjelmat ovat mahdollistaneet ulkomailla opiskelujakson jo noin 300000 suomalaiselle ja tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitusohjelmat ovat, nostaneet tutkimuksen laatua, avanneet uusia verkostoja ja tehneet kansainvälisyydestä tutkimuksessa arkipäivää. Erasmus+ on Euroopan Unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma ja siitä rahoitetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa. Ohjelmasta on myönnetty…
Lue lisää »
18.4.2019 7:51
Erasmus+ ammatillisen koulutuksen strategisten kumppanuushankkeiden haussa ennätysmäärä hakemuksia #koulutus #kansainvälisyys #ammatillinenkoulutus https://t.co/KDkGmDEEMC
18.4.2019 5:10
"Vaatiminen on välittämistä. Enkä tarkoita mitään opiskelijoiden hiostamista vaan sitä, että yliopistoissa autetaan opiskelijoita edistymään." #koulutus #opetus #oppiminen #kannustus #tuki #korkeakoulutus #jatkuvaoppiminen https://t.co/OjvDFAe9hF
17.4.2019 12:02
"Oppilaitokset varmasti käyttäisivät kaikkeen ylimääräiseen hallinnolliseen työhön menevät resurssit mieluummin siihen meidän ydintehtävään, laadukkaan ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen." @amke_ry #ammatillinenkoulutus https://t.co/OHYyr0SsX8
AMKE @amke_ry
Tänään blogissa #ammatillinenkoulutus rahoitusjärjestelmän haasteista kirjoittaa talousjohtaja Tanja Paassilta: https://t.co/IEXBoXjbKA @Faifaktia https://t.co/2oZTvZdb76