Sivistan henkilöstö

Koulutus, tutkimus, luovuus

Sivistystyönantajat palvelee jäseniään ja vaikuttaa päättäjiin: keskitymme ainoana työnantajayhdistyksenä Suomessa yksinomaan opetus- ja korkeakoulualan työnantajien edunvalvontaan.

Lue lisää Ota yhteyttä

Jäsentarinoita

TTS Työtehoseura

Vahva koulutuksen ja tutkimuksen yhdistäjä TTS Työtehoseura on perustettu vuonna 1924. Se on yleishyödyllinen yhdistys, jolla on yli 800 jäsentä. TTS konserniin kuuluvat yhdistyksen 100 % omistama TTS Kehi-tys Oy ...

Jäsenemme Suomen koulutuskentällä

Toimivat julkisella rahoituksella eivätkä saa toimia taloudellisen voiton tavoittelemiseksi Ovat säätiöitä, yhdistyksiä, osakeyhtiöitä tai julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä Niiden tarjoama koulutus on maksutonta samalla tavalla kuin kuntien tai valtion tarjoama koulutus

Sivistystyönantajat, Sivista, edustaa yli 320 sivistys-, koulutus- ja tutkimusalan työnantajaa. Jäsentemme palveluksessa on noin 54 000 työntekijää. Olemme Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen.

s-1
s-2

Vaikutamme niin sivistystoimialan kuin jäsentemme toimintaympäristön kehittämiseen ja valvomme jäsentemme yhteisiä etuja. Tavoitteenamme on olla luotettava yhteiskunnallinen vaikuttaja ja edelläkävijä.

Sivistystyönantajat valvoo työnantajina toimivien jäsentensä yhteisiä etuja ja kehittää alan työehtoja. Neuvottelemme alan työehtosopimukset yhteistyössä sopimusosapuolten kanssa.

s-3
s-4

Sivistystyönantajat kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja sivistyksen toimintaedellytyksiä tulevaisuuden Suomessa. Koulutamme ja tuemme jäsenistöämme  sekä tiedotamme alan ajankohtaisista asioista.

Uutishuoneeseen olemme koonneet kaikki uutiset, tiedotteet ja lausunnot.
Etusivulla näytämme uusimmat näistä.

Jos ei tiedettä olisi? Mieti sitä! Yhteinen ääni sivistyksen puolesta

Tieteellä ja sivistyksellä on vahva merkitys hyvin toimivan yhteiskunnan peruspilareina. Tätä tärkeää viestiä ovat yhteistyössä edistämässä Suomen sivistyksen toimijat laajalla rintamalla. Professoriliitto, Sivistystyönantajat, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Tieteentekijöiden liitto haluavat tuoda esiin yhteisiä näkemyksiään tieteen ja sivistyksen puolesta. Riittävä resursointi sekä tiede- ja sivistysmyönteinen…
Lue lisää »

Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia parantamassa

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän uudistamaan jatkuvaa oppimista. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus toimintamalliksi, jolla vastataan teknologian kehityksestä ja työn murroksesta aiheutuviin osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Sivistystyönantajia edustaa työryhmässä johtaja Laura Rissanen. Työryhmän tehtävänä on myös ehdottaa toimenpiteitä, joilla vahvistetaan taloudellisia kannusteita työuran aikaiseen opiskeluun sekä lisätään työuran aikana tapahtuvan osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta. Lisäksi työryhmä…
Lue lisää »

Yliopistojen ja yritysten yhteistyö avaa tohtoreille uusia, mielenkiintoisia työmahdollisuuksia

Teknologiateollisuus ry selvitti viime vuonna jäsenyritystensä osaamis- ja osaajatarpeita. Kyselyn perusteella teknologiateollisuuteen tarvitaan vuosina 2018 – 2021 yhteensä noin 53 000 uutta osaajaa. Teknologiayritykset arvioivat tarvittavan osaamisen tason nousevan useimmissa tehtävissä. Tämä heijastuu myös odotuksiin rekrytoitavien koulutustaustasta. Korkeakoulutettujen osuus 53 000 osaajan rekrytointitarpeesta on yrityspalautteen perusteella peräti 60 prosenttia. Korkeakoulutettujen osuus Suomen henkilöstöstä kasvaisi näin…
Lue lisää »

Julkisen talouden haasteet jatkuvat – puolueilta tarvitaan selkeitä ratkaisuehdotuksia

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään 4.2. virkamiespuheenvuoron ”Uudistuva, vakaa ja kestävä yhteiskunta”. Ikääntymisen tuomista tulevaisuuden menopaineista johtuen, julkisen talouden tilanne jatkuu haastavana. Virkamiesten näkemyksen mukaan seuraavalla hallituskaudella on saavutettava vuosittain puolen miljardin välitön tasapainottuminen. Samaan aikaan tulee jatkaa rakenteellisia uudistuksia, joilla julkinen talous paranee pidemmällä aikavälillä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö myös lisäpanostuksia tarvita, jopa nykyistä…
Lue lisää »

Ulkomaalaisissa opiskelijoissa on Suomen tulevaisuus, lukuvuosimaksut mahdollistajana

Tulkintani tuoreesta kansliapäälliköiden raportista on, että Suomen taloudellis-teolliselle tulevaisuudelle riittävän ja osaavan työvoiman määrä on kohtalonkysymys. Samaan aikaan kuitenkin tiedämme, että vuonna 2018 kolmatta vuotta peräjälkeen maassamme syntyi vähemmän ihmisiä kuin kuoli ja että tämä johtaa jatkossa väkiluvun pienenemiseen. Tämä vaikea yhtälö on kuitenkin mahdollista ratkaista hyvin suunnitellulla ja toteutetulla maahanmuuttopolitiikalla. Sen avulla voimme uusintaa…
Lue lisää »

Miksi Suomen pitää panostaa osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen?

Kysyimme Helsingin yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläiseltä, miksi Suomen pitää panostaa osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen. – Meidän kannattaa panostaa osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen, koska Suomen tulevaisuuden menestys globaalissa työnjaossa on kiinni korkeasta osaamisesta. – Tarvitsemme yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon. Nyt on kuitenkin käymässä niin, että nuorten ikäryhmien koulutustason nousu on pysähtynyt ja 1970-luvun…
Lue lisää »

The Truth is out there – tiede ja totuuden jälkeinen yhteiskunta

Viime vuosina on puhuttu paljon totuuden jälkeisestä yhteiskunnasta: siitä kuinka tunne ja kokeminen vievät voiton tutkitusta tiedosta. Ilmiö ei ole tässä ajassa syntynyt, mutta siihen törmää menneitä vuosikymmeniä helpommin. Verkkomedia antaa mahdollisuuden kaikenlaisten totuuksien nopealle leviämiselle. Kun vaihtoehtoajattelijat saivat ennen tehdä melkoisen määrän jalkatyötä löytääkseen edes muutaman uskollisen kuulijan, nykyajan käärmeöljykauppias löytää sopivassa verkkoyhteisössä ison…
Lue lisää »

Olethan mukana Vastuullinen kesäduuni 2019 -kampanjassa?

Kehitä työnantajakuvaasi ja ilmoita kesätyöpaikoista veloituksetta osallistumalla Vastuullinen kesäduuni 2019 – kampanjaan! Vastuullisuus kiinnostaa yhä useampaa kesätyönantajaa. Samalla parhaista kesätyöntekijöistä kilpaillaan myös enenevissä määrin. Perusasioilla on yhä vaikeampi tehdä vaikutusta tulevaisuuden osaajiin. Tällä hetkellä Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa on jo lähes 500 suomalaista yritystä ja määrä kasvaa jatkuvasti. Sivistystyönantajat on tänäkin vuonna mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.…
Lue lisää »
20.2.2019 12:52
"Hamdi tuli Suomeen 10 vuotta sitten alaikäisenä turvapaikanhakijana. Nyt hänellä on perhe, koulutus ja työpaikka. Toiveissa on vielä korkeakoulututkinto sosiaalialalla, koska Suomessa monet asiat ovat mahdollisia. " #nuoret #tuki #kannustus #mahdollisuus #koulutus #osaaminen https://t.co/lMcfOau0mX
20.2.2019 12:46
Tärkeää tietoa #akatemiaohjelma" Suomen Akatemian huhtikuun hakuun tulee kuusi akatemiaohjelmahakua. Neljä hakua kohdistuu uusiin ohjelmiin ja kaksi hakua käynnissä oleviin ohjelmiin." #tiede #tutkimus #rahoitus https://t.co/xRtGTNk8D6
20.2.2019 6:23
Vielä vähän hehkutusta tästä hyvästä uutisesta! Jatketaan näin "Käytännössä kaikki perusopetuksen päättävät hakevat ja lähes kaikki myös pääsevät koulutukseen. Koulutuspaikkoja on tarjolla koko ikäluokalle." #opetus #koulutus #nuoret #hyvätuutiset https://t.co/EP7q9J60Ch