Sivistan henkilöstö

Koulutus, tutkimus, luovuus

Sivistystyönantajat palvelee jäseniään ja vaikuttaa päättäjiin: keskitymme ainoana työnantajayhdistyksenä Suomessa sivistys-, opetus- ja korkeakoulualan työnantajien edunvalvontaan.

Lue lisää Ota yhteyttä

Jäsentarinoita

TTS Työtehoseura

Vahva koulutuksen ja tutkimuksen yhdistäjä TTS Työtehoseura on perustettu vuonna 1924. Se on yleishyödyllinen yhdistys, jolla on yli 800 jäsentä. TTS konserniin kuuluvat yhdistyksen 100 % omistama TTS Kehi-tys Oy ...

Jäsenemme Suomen koulutuskentällä

Edustavat laajasti sivistyksen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin aloja Toimivat pääsääntöisesti julkisella rahoituksella Ovat säätiöitä, yhdistyksiä, osakeyhtiöitä tai julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä      

Sivistystyönantajat, Sivista, edustaa yli 320 sivistys-, koulutus- ja tutkimusalan työnantajaa. Jäsentemme palveluksessa on noin 54 000 työntekijää. Olemme Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen.

s-1
s-2

Vaikutamme niin sivistystoimialan kuin jäsentemme toimintaympäristön kehittämiseen ja valvomme jäsentemme yhteisiä etuja. Tavoitteenamme on olla luotettava yhteiskunnallinen vaikuttaja ja edelläkävijä.

Sivistystyönantajat valvoo työnantajina toimivien jäsentensä yhteisiä etuja ja kehittää alan työehtoja. Neuvottelemme alan työehtosopimukset yhteistyössä sopimusosapuolten kanssa.

s-3
s-4

Sivistystyönantajat kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja sivistyksen toimintaedellytyksiä tulevaisuuden Suomessa. Koulutamme ja tuemme jäsenistöämme  sekä tiedotamme alan ajankohtaisista asioista.

Uutishuoneeseen olemme koonneet kaikki uutiset, tiedotteet ja lausunnot.
Etusivulla näytämme uusimmat näistä.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki: Korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyössä paljon mahdollisuuksia

Yhä useammat työllistyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi 2000-luvulla. Nykynuoret näkevätkin mahdollisuuksia toimia tulevaisuudessa yrittäjänä tai yrittäjämäisenä työntekijänä pk-yrityksessä. Suomessa on vajaat kolmesataatuhatta yritystä, jotka työllistävät noin puolitoista miljoonaa ihmistä. Yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen mikroyrityksiä ja ne työllistävät 23 prosenttia työvoimasta. Reilusti yli puolet liikevaihdosta ja…
Lue lisää »

Vasikoita ulkoiluttamassa – oppimassa luonnonvara- ja ympäristöalaa Hyriassa

Sivistan johtoryhmä sai mahdollisuuden tutustua jäsenensä, ammatillista koulutusta tarjoavan Hyrian, luonnonvara- ja ympäristöalan toimintaan. Sananmukaisesti pääsimme tekemään hommia kädet savessa ja käytännössä kokeilemaan, mitä alan opiskelu on. Saimme harjoitella vasikoiden riimutusta ja taluttamista, traktorilla ajamista ja heinäpaalien siirtoa sekä kaivinkoneella mullan siirtämistä. Kuten moni muukin asia elämässä,  usein tietyn tehtävän suorittaminen näyttää helpommalta kuin mitä…
Lue lisää »

Arene, Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, OAJ, SYL ja SAMOK: Budjettiriihessä lunastettiin hallitusohjelman lupaukset korkeakoulujen perusrahoituksen nostosta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kiittävät Rinteen hallitusta siitä, että se päätti budjettiriihessä korottaa korkeakoulujen perusrahoitusta hallitusohjelman mukaisesti. Järjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että budjettiriihessä lunastettiin hallitusohjelman odotukset ja käännettiin korkeakoulurahoitus pitkän leikkauskierteen jälkeen nousuun. Perusrahoituksen noston…
Lue lisää »

Hallituksen talousarvioesitys antaa hyvät eväät koulutuksen kehittämiseen – osaamistason noston edellyttämät opiskelijamäärälisäykset jäivät vajaiksi

Sivistystyönantajat on tyytyväinen siitä, että hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi kääntää koulutuksen rahoituksen nousuun. Täysimääräiset indeksikorotukset kaikilla koulutusasteilla ovat tervetulleet. Kustannustason nousua vastaavat tarkistukset nostavat koulutuksen kokonaisrahoitusta noin 140 miljoonaa turvaten nykyistä volyymia. Sivistystyönantajat katsoo, että ammatillisen koulutuksen osalta tulevaisuus näyttää vähän valoisammalta. 80 miljoonan lisärahoitus opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaamiseen sekä tukitoimiin on tervetullut lisä.…
Lue lisää »

Hallituksen työllisyystavoite vaati osaamispanostuksia budjettiriihestä

Kirjoitin alkukesästä Rinteen hallitusohjelmasta: ”Yhteenvetona voidaan eurojen kautta todeta, että koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus on kääntynyt kasvavaksi kaikilla koulutusasteilla. Tämä antaa hyvän lähtökohdan koulutuksen järjestäjille lähteä kehittämään toimintaansa, kunhan sääntely ei tätä kahlitse. Samalla kuitenkin täytyy todeta, että merkittävältä osin lisärahoitus tulee olemaan määräaikaista. ” Nyt loppukesästä valtiovarainministeriön budjettiesityksen jälkeen on ollut kiivastakin keskustelu esitetystä…
Lue lisää »

Toisen asteen koulutus kantaa vastuunsa – päättäjien kannettava sitä myös

Vanhat ajat palaavat mieleen. Vierailemme, osana opetushallituksen ammatillisen koulutuksen seminaaria, ruotsalaisessa toisen asteen lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa S:t Eriks gymnasiumissa. Visiitti vie ajatukset pakostakin aikaan ennen koulutusleikkauksia ja isoja reformeja. Käytävissä on tilaa kävellä, luokkahuoneissa tilaa työskennellä ja jokainen opiskelija tulee ”rahasäkki kainalossa” opiskelemaan. Tulosperusteista rahoitusta ei ole, koulutusleikkauksia ei mainita. Ainoa iso huolenaihe rehtorilla…
Lue lisää »

OECD:n Education at a Glance 2019 on julkaistu – lue päätuloksista

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi 10.9. tiistaina vuosittaisen koulutusjärjestelmiä vertailevan indikaattorijulkaisunsa Education at a Glance 2019. Julkaisussa tarkastellaan muun muassa OECD:n 36 jäsenmaan koulutustasoa, koulutukseen osallistumista, koulutuksen kustannuksia, koulutuksen ja opetuksen järjestämistä ja korkeakoulutettujen määriä ja työllistymistä. Vuonna 2019 julkaisun erityisteemana on korkea-asteen koulutus. Päähuomiot raportista opetus- ja kulttuuriministeriön uutisen pohjalta ovat seuraavat:…
Lue lisää »

Yliopistojen määräaikaistyöryhmä jatkaa toimintaansa 31.12.2019 asti

Yliopiston yleisen työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet Sivistystyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat sopineet määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkastelevan työryhmän määräajan pidentämisestä vuoden 2019 loppuun asti. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen 1.2.2018-31.3.2020 allekirjoituspöytäkirjalla työryhmän työskentelyajaksi oli sovittu 1.1.2018 – 31.5.2019 välinen aika. Työryhmän osapuolet keskustelivat kesäkuussa ryhmän toiminnan mahdollisesta jatkamisesta ja siihen liittyvistä…
Lue lisää »
19.9.2019 8:01
"Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa erityisopetuksen ja -ohjauksen osaaminen on vahvaa. Opettajilla on myös vankkaa tietoa opintojen yksilöllistämisestä sekä HOKS-prosessista." #erityisammattioppilaitos #ammatillinenkoulutus #opetus #ohjaus @KiipulaAO https://t.co/w97kY2AyJZ
19.9.2019 4:00
"Osaajapula on yksi polttavimmista kysymyksistä yritysten arjessa, ja siihen on nyt aloittaneen hallituksen vastattava nopeasti tehokkailla ja pitkälle kantavilla toimilla" @JNiinimki @SivistysTA #osaaminen #tyollisyys #koulutus https://t.co/QkiYsM7iw6