» Vaikutamme » Keskeiset viestimme » Eduskuntavaalit 2023 » Kestävä kasvu ja toimiva yhteiskunta syntyvät osaamisesta

Kestävä kasvu ja toimiva yhteiskunta syntyvät osaamisesta

Kehittyneet yhteiskunnat elävät koulutuksen ja tutkimuksen tuottamasta osaamisesta. Koulutus ja tutkimus nostavat työn tuottavuutta, mikä on edellytys talouden kestävälle kasvulle ja julkisten palvelujen rahoittamiselle. Panostamalla koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin varmistamme Suomen menestyksen nyt ja erityisesti tulevaisuudessa.

Sivistan ratkaisut

 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus (TKI) on talouskasvun ja hyvinvoinnin
  käyttövoima. Jatketaan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen lisäämistä niin, että vuonna 2030 4 % bruttokansantuotteesta kohdistuu näihin kasvua tukeviin toimiin.
 • TKI-politiikkaa johdetaan kokonaisvaltaisesti. Tutkimus- ja innovaationeuvoston rooli
  uudistetaan kansallisena TKI-politiikan koordinoijana. TKI-rahoittajat toimivat yhteistyössä ja niiden instrumentit (akateeminen tutkimus, yritysten TKI-työ) täydentävät toisiaan.
 • Kaikenkokoisilla yrityksillä on kannustimet koulutus- ja tutkimusyhteistyöhön.
 • Julkinen valta ja korkeakoulut sitoutuvat tavoitteeseen 50 prosentin
  korkeakoulutusasteesta. Koulutuspaikkojen lisäykset rahoitetaan täysimääräisesti.
 • Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus ja sääntely on ennakoitavaa ja pitkäjänteistä.
  Rahoitusmalleja ja lainsäädäntöä ei uudisteta poukkoillen vaan yhteistyössä oppilaitosten ja
  korkeakoulujen kanssa. Tämä antaa oppilaitoksille ja korkeakouluille mahdollisuuden
  keskittyä tärkeimpään: opetukseen ja tutkimukseen.
 • Koulutuksen ja tutkimuksen rahoituskanavista tehdään monipuolisempia. Kotimaisen
  julkisen rahoituksen lisäksi valtion pääomasijoitukset, koulutusviennin tulot ja muu
  yksityinen rahoitus sekä EU-rahoitus ovat osana kokonaisuutta.
 • Korkeakoulut saavat itse päättää opintomaksuista samantasoisen tutkinnon jo
  suorittaneilta. Tämä vapauttaa resursseja koulutusasteen nostamiseen (tutkinto niille,
  joilla sitä ei vielä ole), tervehdyttää jatkuvan oppimisen markkinoita ja poistaa
  koulutusviennin esteitä. Samalla pitää laajentaa koulutuksen verovähennysoikeutta ja
  korjata TE-palveluiden mahdollisuus rahoittaa tutkintokoulutus työvoimatoimena.
 • Suunnataan EU:n rahoitusta selvästi enemmän osaamisen kasvattamiseen tulevalla
  rahoituskaudella.
 • Kun Suomi sijoittaa koulutuksen ja tutkimuksen infrastruktuureihin, niiden ympärille syntyy osaamiskeskittymiä, ekosysteemejä ja kumppanuuksia. Maailman huippuluokan tutkimusympäristöt ja -laitteistot houkuttavat osaajia maailmalta, edistävät myönteisellä tavalla koulutuksen profiloitumista sekä auttavat nostamaan tutkimuksen ja osaamisen laatua.