» Vaikutamme » Keskeiset viestimme » Koulutuspolitiikka ja sivistysjärjestelmä

Koulutuspolitiikka ja sivistysjärjestelmä

Koulutuspolitiikka ja sivistysjärjestelmä

Vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä tutkimus- ja koulutuspolitiikkaan tekemällä aktiivista yhteistyötä virkamiesten, poliittisten päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Annamme lausuntoja ja kannanottoja jäseniimme vaikuttavasta lainsäädännöstä ja muista asioista. Jäsenemme edustavat laajasti sivistyksen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin aloja – kokoamme yhteen sivistysjärjestelmän toimijat. Kehitämme koulutuksen, tutkimuksen ja sivistyksen toimintaedellytyksiä tulevaisuuden Suomessa. Suomen hyvinvointi ja kasvu syntyvät osaamisesta ja sivistyksestä.

Katse tulevaisuuteen

Mielestämme onnistunut koulutuspolitiikka on pitkäjänteistä ja yli hallituskausien katsovaa. Liian lyhytnäköinen koulutuspolitiikka luo epävarman ympäristön korkeakoulujen ja oppilaitosten toiminnalle. Äkilliset muutokset vaikeuttavat myös opiskelijoiden tulevaisuuden suunnitelmia.

Tulevaisuuteen katsovaa koulutuspolitiikkaa tehdään kehittämällä koulutusjärjestelmää huomioiden sen kaikki asiakkaat; yhteiskunta, työ- ja elinkeinoelämä sekä opiskelijat. Kun tehdään koulutusastekohtaisia uudistuksia ja toimenpiteitä, otetaan huomioon niiden vaikutus koko koulutusketjuun. Kehittämisessä tulee huomioida kokonaisuus ja eri koulutusasteiden väliset riippuvuudet sekä yhteistyön mahdollisuudet.

Koulutusalan toimijat ovat työnantajia ja niitä koskevat samat työlainsäädännön velvoitteet kuin muitakin työnantajia. Tiukkaa normisäätelyä ei siis tarvita, vaan korkeakouluille ja oppilaitoksille tulee antaa mahdollisuudet toimia riittävän autonomisesti tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Koulutus ja tiede kasvun mahdollistajina

Koulutus ja tutkimus ovat investointeja, joiden tuotot tulevat myöhemmin. Koulutus- ja tutkimuspanostuksilla nostetaan tuottavuutta, turvataan työllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä rakennetaan yhteiskunnallista yhtenäisyyttä. Suomalaisen hyvinvoinnin edellytys on oikea ja huipputasoa oleva osaaminen, jolle perustuvat yhteiskunnan toiminnot ja menestys kansainvälisessä kilpailussa. Koulutuspolitiikkaan pitäisi juurtua ajatus koulutuksesta ja tutkimuksesta myös talouskasvun mahdollistajina.

Uuden oppiminen ja kehittäminen edellyttää, että aiempi tieto ja osaaminen on avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä. Avoimen koulutuksen ja tutkimuksen tukeminen tulisi olla valtionhallinnon yhteinen periaate koulutuspolitiikassa. Opetusmateriaalien ja tutkimusaineistojen avoin jakaminen ja hyödyntäminen on saatava koulutuksen ja tutkimuksen normiksi.

Suomen kilpailukykyä ja menestystä tukeva koulutuspolitiikka huomioi myös erilaiset oppijat. Yksilölliset erot on huomioitava henkilökohtaisiin opintopolkuihin panostamalla, niin erityistä tukea tarvitsevien, kuin erityisen lahjakkaiden oppijoiden tulee voida edetä opinnoissaan yksilöllisten edellytystensä mukaisesti. Oppilaitosten ja korkeakoulujen on pystyttävä tarjoamaan joustavasti myös jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.

Lue lisää koulutusjärjestelmän visiostamme:

Tutustu myös keskusliittomme EK:n näkemyksiin osaamisesta ja koulutuspolitiikasta.