» Vaikutamme » Tietoa alasta » Selvitykset

Selvitykset

Tohtoreiden osuus yrityksissä on noussut jatkuvasti – riittääkö tutkimuksen tekijöitä tulevaisuudessa kaikille aloille?

Tohtoreiden osuus yritysten T&K -työntekijöistä on jatkuvasti noussut ja määrä on lähes kaksinkertaistunut vuosien 2011-2021 välillä. Vuonna 2021 kaikista T&K -työntekijöistä 24 prosenttia oli tohtoreita. Tohtoreiden osuus kaikista T&K -työntekijöistä on viime vuosina hieman laskenut koko T&K -henkilöstön voimakkaan kasvun vuoksi, mutta pidempi trendi on kuitenkin ollut nouseva.

Lue lisää

Selvitys toisen tai useamman korkeakoulututkinnon suorittaneista

Selvityksessä tarkasteltiin korkeakoulutuksen moninkertaista suorittamista. Vuonna 2020 korkeakoulutuksessa aloitti 7 100 sellaista opiskelijaa, joilla oli jo aiemmin suoritettuna vähintään yksi saman tason tutkinto. Heistä neljännes oli suorittanut jo useamman kuin yhden samantasoisen tutkinnon. Selvityksen teki ETLA: Selvitys toisen tai useamman korkeakoulututkinnon suorittaneista
Virtanen Hanna, Vanhala Pekka, ETLA Raportit – Reports 133, 2023.

Lue lisää

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuusselvitys 2020

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat keränneet johtajilta ja esimiehiltä varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja sivistystoimessa näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Samalla koottiin näkemyksiä esimiesidentiteetistä, muutoksen johtamisesta, esimiesuran mahdollisuuksista, etätyön johtamisesta ja tukitarpeista johtamisosaamisen kehittämisessä.

Lue lisää

Suomalaisten yliopistojen taloudelliset vaikutukset

Yliopistolaitos on tiiviisti integroitunut Suomen taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaan, ja yliopistoilla on aktiivinen rooli sekä tiedon ja osaamisen siirrossa liike-elämän ja yhteiskunnan käyttöön että innovaatiotoiminnan tukemisessa. Näin korkeakoulutuksen hyödyt leviävät laajalle.

Lue lisää

Esimiestyö koulutusorganisaatioissa

Sivistystyönantajat toteutti toukokuussa 2017 jäsenistölleen suunnatun oppilaitos- ja korkeakoulujohtamiseen liittyvän selvityksen, jossa selvitettiin jäsenorganisaatioiden palveluksessa olevien esimiesten näkemyksiä johtamisesta, hyvän esimiestyön ominaisuuksista ja työnantajaroolista.

Lue lisää

Suomalaisen koulutusjärjestelmän visio

Sivistystyönantajat on laatinut sidosryhmiään kuunnellen vision suomalaiselle koulutusjärjestelmälle. Mukana työssä ovat olleet kaikkien koulutusasteiden edustajat. Visio kattaa kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta yliopistoihin sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen.

Lue lisää

Vision for Finland’s educational system

The Association of Finnish Independent Education Employers has listened to stakeholders and drafted a vision for Finland’s educational system. Included in the work have been representatives of all levels of education.

Read more

Tohtoreiden monet urat – Tohtoreiden osaamisen hyödyntäminen työelämässä yliopistojen ulkopuolella.

Tohtorit ovat yhä yleisempi näky suomalaisilla työpaikoilla. jo yli prosenteilla työllisistä on tohtorin koulutus ja määrä kasvaa jatkuvasti. Vaikka tohtorit painottuvat tietyille aloille, heidän osuutensa ja määränsä on kasvussa kaikkialla.

Lue lisää

Yhdessä kohti tulevaa – Selvitys korkeakoulujen ja muun työelämän yhteistyössä

Suomalaisten korkeakoulujen ja työelämän välinen yhteistyö on varsin mutkatonta. Korkeakoulupohjainen yrittäjyys on nosteessa, opiskelijat ja työelämä kohtaavat entistä enemmän jo opintojen aikaisissa projekteissa, ja korkeakoulualumnit ovat aiempaa tiiviimmin mukana korkeakoulujen arjessa.

Lue lisää