» Vaikutamme » Keskeiset viestimme » Tutkimus ja tiedepolitiikka

Tutkimus ja tiedepolitiikka

Tiede ja tutkimus

Vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä tutkimus- ja koulutuspolitiikkaan tekemällä aktiivista yhteistyötä virkamiesten, poliittisten päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Annamme lausuntoja ja kannanottoja jäseniimme vaikuttavasta lainsäädännöstä ja muista alan asioista.

Jäsenemme edustavat laajasti sivistyksen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin aloja. Kehitämme koulutuksen, tutkimuksen ja sivistyksen toimintaedellytyksiä tulevaisuuden Suomessa. Suomen hyvinvointi ja kasvu syntyvät osaamisesta ja sivistyksestä.

Hyvinvoivan yhteiskunnan perusta

Suomen hyvinvointi ja talouskasvu syntyvät osaamisesta ja sivistyksestä. Tiede ja tutkimus ovat investointeja, joiden osin epävarmat tuotot tulevat myöhemmin. Tiede- ja tutkimuspanostuksilla nostetaan tuottavuutta, turvataan työllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä rakennetaan yhteiskunnallista yhtenäisyyttä.

Suomalaisen hyvinvoinnin edellytys on oikea ja huipputasoa oleva osaaminen, jolle perustuvat yhteiskunnan toiminnot ja menestys kansainvälisessä kilpailussa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen resurssit laadukkaaseen ja vaikuttavaan tutkimukseen on oltava kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla.

Yhteistyö ja toimintavapaus tuovat tuloksia

Riittävä rahoitus on tieteen ja tutkimuksen perusedellytys, mutta niin on myös ennustettava toimintaympäristö. Korkeakoulujen autonomiaa ja vastuuta omasta tekemisestään on lisätty vuosien mittaan ja tämä on oikea suunta. Toiminnan tiukkaa normiohjausta ei tarvita. Korkeakouluilla on oltava mahdollisuudet toimia autonomisesti niille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Korkeakoulujen keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa on lisääntynyt. Tätä kehitystä voidaan parhaiten edistää tukemalla määrätietoisesti korkeakoulujen toimintavapautta.

Tieteen ja tutkimuksen avoimuus tärkeää

Uuden oppiminen ja kehittäminen edellyttää, että aiempi tieto ja osaaminen on avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä. Jotta tiede- ja tutkimusjärjestelmässämme on paras osaaminen käytössä, meidän tulee olla hyvin verkottuneita, kykeneväisiä yhteistyöhön ja valmiita jakamaan osaamistamme.

Digitalisaation myötä avoimuus ja yhteistyö myös koulutuksessa voisi olla mahdollista uudessa laajuudessa. Suomi on edelläkävijä avoimessa tieteessä ja tutkimuksessa. Meillä on kaikki edellytykset olla sitä myös koulutuksessa.