» Vaikutamme » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Sivista osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja jäseniimme vaikuttavasta lainsäädännöstä ja muista asioista.

Klikkaa otsikkoa siirtyäksesi lausuntoon. Vanhempia lausuntoja ja kannanottoja voit lukea arkistostamme.

Sivista lausui lasten vuoroasumisesta

18.1.2022

Sivista lausui toimenpidesuunnitelmasta lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa. On tärkeää, että lasten vuoroasuminen huomioidaan nykyistä kattavammin lainsäädännössä. Yksityismuotoinen varhaiskasvatus ja perusopetus on huomioitava kuntien rinnalla tasavertaisesti mahdollisissa jatkoselvityksissä. Esimerkiksi monet yksityismuotoiset peruskoulut toimivat lasten lähikouluna. Vuoroasuvien lasten oikeutta valita yksityismuotoinen oppilaitos lähikouluksi ei tule heikentää.

Koko lausunto

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836

Lausunto jatkuvan oppimisen sanaston luonnoksesta

17.1.2022

Jatkuvan oppimisen sanaston ajantasaisuuteen on kiinnitettävä jatkossa huomiota. Sivista ehdottaakin, että hanketta jatketaan, jotta jatkuvan oppimisen laajentuminen huomioidaan.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505

 

Sivista: Kannatamme rahoituksen siirtämistä budjettiin

10.12.2021

Sivistystyönantajat kiittää mahdollisuudesta kommentoida valtiosihteeriryhmän työtä. Sivista korostaa, että rahapelituotoilla rahoitetaan monia lakisääteisiä menoja ja esimerkiksi tieteen rahoitustason sitominen siihen, miten paljon suomalaiset veikkaavat, ei ole kestävää. Sivista kannattaakin edunsaajien rahoituksen siirtämistä budjettiin sekä riittävän rahoitustason turvaamista. Esimerkiksi lakisääteisen toiminnan sekä koulutuksen ja kulttuurin rahoitukseen on saatava pitkäjänteisyyttä.

https://www.otakantaa.fi/fi/keskustelut/628/kommentti/16238/

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836

Sivista lausui kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteluonnoksesta

3.12.2021

Sivista kommentoi luonnosta kotouttamiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi. Sivista piti luonnosta lähtökohtaisesti kiitettävänä. Sivista muistutti, että maahanmuuttajille suunnattuihin koulutuksiin osallistuvat ovat hyvin heterogeeninen joukko.  Sivista piti tärkeänä, että opiskelijalla on mahdollisuus työn ja kotoutumiskoulutuksen yhdistämiseen, koska se yleensä nopeuttaa kotoutumista ja avaa paremmin mahdollisuuksia kiinnittyä suomalaiseen työelämään.

Koko lausunto: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d6ec02a5-9e32-4650-85cc-0537aa9c198c

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, puh. 040 168 68 36

Lausunto ammattikorkeakoulujen koulutusvastuiden muuttamisesta

22.11.2021

Sivista ei ota kantaa ammattikorkeakoulujen esittämiin koulutusvastuiden muutoksiin, mutta toteaa, että päätösten on perustuttava parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Koulutuspaikkojen ja koulutusvastuiden lisäämiselle on myös taattava riittävä ja pysyvä rahoitus. Ilman riittävää rahoitusta ei voida pitää kiinni koulutuksen laadusta.

Jatkossa koulutusvastuiden muuttamisesta on tehtävä joustavampaa. Jos ammattikorkeakoulu on yhdessä sidosryhmiensä kanssa tunnistanut uuden tai muuttuvan pitkän aikavälin koulutustarpeen ja -kysynnän, ja kykenee osoittamaan sille resurssit, on koulutusvastuun muuttamisen oltava nykyistä helpompaa.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: Heikki Holopainen, p. 0400 639 331

Lausunto yliopistojen koulutusvastuiden muuttamisesta

22.11.2021

Sivista ei ota kantaa yliopistojen esittämiin koulutusvastuiden muutoksiin, mutta toteaa, että päätösten on perustuttava parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Koulutuspaikkojen ja koulutusvastuiden lisäämiselle on myös taattava riittävä ja pysyvä rahoitus. Ilman riittävää rahoitusta ei voida pitää kiinni koulutuksen laadusta.

Jatkossa koulutusvastuiden muuttamisesta on tehtävä joustavampaa. Jos yliopisto on yhdessä sidosryhmiensä kanssa tunnistanut uuden tai muuttuvan pitkän aikavälin koulutustarpeen ja -kysynnän, ja kykenee osoittamaan sille resurssit, on koulutusvastuun muuttamisen oltava nykyistä helpompaa.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: Heikki Holopainen, p. 0400 639 331

Sivista lausui Työllisyysrahaston tehtävien kehittämistä selvittäneiden selvityshenkilöiden ehdotuksista

22.11.2021

Sivista otti kantaa Työllisyysrahaston tehtävien kehittämistä selvittäneiden selvityshenkilöiden ehdotuksista. Sivista katsoi, että työllisyysrahaston kehittämisen lähtökohtana tulee olla työnantaja- ja palkansaajapuolen yhteinen tahtotila. Katsoimme, että uusia etuuksia koskevat ehdotukset menevät selvityshenkilöiden toimeksiannon ulkopuolelle. Emme pitäneet myöskään perusteltuna aikuiskoulutustuen käyttötarkoituksen laajentamista yksilöllisesti etuudesta laajempiin etuuskokonaisuuksiin, kuten työyhteisöetuus.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 040 168 6836

 

Sivistan vastaukset parlamentaarisen tki-työryhmän kysymyksiin

15.11.2021

Sivistan vastaukset parlamentaarisen työryhmän kysymyksiin löytyvät täältä. 

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, 041 540 4505 ja johtava asiantuntija Heikki Holopainen 0400 639 331

 

Sivista lausui luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

12.11.2021

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi. Sivista piti oppisopimuksen koulutuskorvauksen korotuskokeilua perusteltuna. Samaan aikaan on tärkeää pitää kiinni siitä, että kustannukset korvataan suoraan koulutuksen järjestäjille. Sivista katsoi, että koulutuskorvausten ei tule olla automatisaatio, vaan tapauskohtaisesti sovittava korvaus. Sivista kannatti tutkintovientitoimikunnan roolin vakiinnuttamista säädöspohjaan.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 040 168 6836

 

Sivista lausui yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta

12.11.2021

Sivista lausui oikeusministeriölle yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta ja osallistui myös asiasta järjestettyyn kuulemistilaisuuteen 28.10. Sivista katsoi, että varhaiskasvatustoimijoilla on nyt entisestään laajat suunnitteluvelvoitteet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen osalta. Sivista ei myöskään kannattanut häirinnän osalta velvoitteiden lisäämistä lakiin, vaan katsoi, että nykyinen lainsäädäntö antaa riittävät eväät puuttua häirintään. Sivista piti myös tärkeänä, että opiskeluympäristöt olisivat mahdollisimman saavutettavia.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 040 168 6836