» Vaikutamme » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Sivista osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja jäseniimme vaikuttavasta lainsäädännöstä ja muista asioista.

Klikkaa otsikkoa siirtyäksesi lausuntoon. Vanhempia lausuntoja ja kannanottoja voit lukea arkistostamme.

Selvitys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi

3.9.2019

Sivista pitää tärkeänä, että laaja-alainen jatkotyö taiteen perusopetuksen kehittämiseksi käynnistetään mahdollisimman nopeasti ja taiteen perusopetuksen tilaa tarkastellaan kokonaisuutena.

Lue koko lausunto

Lausunto opiskelijaruokailua koskevasta asetusluonnoksesta

3.7.2019

Sivista lausui ammatillisen koulutuksen opiskelijaruokailua koskevasta muutoksesta. Sivistalla pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina ja nykytilannetta selkiyttävinä kirjauksina. On myös perustelua säilyttää metsäalan, maatalousalan, puutarha-alan ja puutarhatalouden perustutkintokoulutuksissa oikeus laajempaan maksuttomaan ruokailuun alojen kausivaihteluiden vuoksi.

Lue koko lausunto

 

Lausunto tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehystä käsitelleen työryhmän loppuraportin esityksistä

28.2.2019

Sivistystyönantajilla ei ole huomautettavaa työryhmän esittämästä kriteeristöstä, jonka perusteella tutkintoja ja osaamiskokonaisuuksia voidaan ottaa mukaan viitekehykseen, eikä myöskään uusista viitekehykseen sijoitettavista osaamiskokonaisuuksista.

Lue koko lausunto

Lausunto: Luonnos OKM:n asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa

11.1.2019

Esityksessä ehdotetaan, että SORA-aloilla koulutuksen järjestäjä voisi jättää valitsematta hakijan, joka saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä. Pääsy- tai soveltuvuuskokeen järjestäminen ei olisi pakollista, vaan koulutuksen järjestäjä voisi päättää asiasta.

Sivistystyönantajat pitää esitystä kannatettavana ja pitää hyvänä, että päätös pääsy- tai soveltuvuuskokeen järjestämisestä tehdään jatkossakin koulutuksen järjestäjän toimesta.

Lue koko lausunto

Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamisesta

26.11.2018

Sivistystyönantajat kannattaa esitettyjä lakimuutoksia, mutta muistuttaa, että täysipainoinen visio 2030 -tavoitteiden saavuttaminen vaatii toiminnallisten muutosten lisäksi myös huomattavia lisäpanostuksia.

Lue koko lausunto 

Valtion talousarvioesitys 2019, lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle

15.11.2018

Osaaminen saa huomiota budjettiesityksessä, mutta koulutuksen reaalinen panostus jatkaa laskua indeksijäädytysten seurauksena ja kärkihankerahoituksen päättyessä. Koulutukseen ja tutkimukseen tarvitaan pitkäjänteisiä ja ennakoitavia panostuksia.

Lue koko lausunto

Lausunto: Lukiouudistukseen liittyvät asetukset sekä ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen

5.9.2018

Sivistystyönantajat pitää lukiouudistuksen tavoitteita sujuvan jatko-opintoihin siirtymisen takaamisesta ja nykyistä laajempien opintojaksojen järjestämisen edistämisestä tärkeinä.  Uudistus on tervetullut ja se on kokonaisuutena oikeansuuntainen.

Lue koko lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamiseksi

5.9.2018

Lakimuutokset liittyvät korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 toteuttamiseen. Sivistystyönantajat kannattaa lakien muuttamista, mutta muistuttaa, että täysipainoinen visio 2030 -tavoitteiden saavuttaminen vaatii toiminnallisten muutosten lisäksi myös huomattavia lisäpanostuksia.

Lue koko lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi asumisperusteiseksi sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa

23.8.2018

Uuden lain säätäminen asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa on perusteltu. Oleellista laissa on, että apurahansaajien sosiaaliturvaa koskevat säännöt ovat selvät ja tukevat tutkijoiden liikkumista.

Lue koko lausunto

Lausunto komissio esityksestä EU:n uudeksi tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitusohjelmaksi

23.8.2018

Komissio esityksen päälinjat ovat hyviä ja tuovat riittävää jatkuvuutta nykyiseen Horisontti 2020 -ohjelmaan nähden. Ohjelman kokonaisbudjetissa tulee kuitenkin pyrkiä selkeään tasokorotukseen.

Lue koko lausunto