» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui tietovarantoon tallennettavista osaamismerkeistä

Sivista lausui tietovarantoon tallennettavista osaamismerkeistä

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle vapaasta sivistystyöstä (VST) annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja puoluelain muuttamisesta sekä luonnoksesta vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta.

Esitysluonnoksessa lain 13 §:ään lisättäisiin uusi kohta, joka koskisi opintokeskusten lisäksi kaikkia muitakin VST-lain koulutusmuotoja. Sivista ei kannata esitettyä muutosta. Pidämme erittäin ongelmallisena, että asiaa ei ole käsitelty lainkaan esitysluonnosta edeltäneessä opintokeskusten rahoitusjärjestelmää selvittäneessä työryhmässä, joihin esitysluonnoksen muut muutokset perustuvat.

Sivista katsoo, että esitysluonnoksen vaikutusarviointi on puutteellinen, vaikka vaikutukset ovat potentiaalisesti merkittävät. Keinoja hillitä kustannusten nousua pitäisi käsitellä tiiviissä yhteistyössä eri oppilaitosmuotojen edustajien kanssa.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836