» Työsuhdeasiat » Työsuhdetietoa » Asiakirjamallit ja ohjeet

Asiakirjamallit ja ohjeet

Asiakirjamallit ja ohjeet löytyvät väliaikaisesti täältä.

Sosiaalivakuutusmaksut

Työnantajamaksut 2018

Työaikaohjeet

Ohje liukuvasta työajasta

YT-menettelylomakkeet

Yt-neuvotteluesitys
Yt-neuvotteluesityksen liite
Yt-neuvottelupöytäkirja
Yt-selvitys harkittavista päätöksistä
Ilmoitus yt-neuvotteluista TE-toimistolle – alle 10 työntekijää koskien
Ilmoitus yt-neuvotteluista TE-toimistolle vähintään 10 työntekijää koskien
Ilmoitus yt-neuvotteluissa irtisanotuista TE-toimistolle

Yhdenvertaisuusmallit ja -ohjeet

Yhdenvertaisuussuunnitelmamallit ja henkilöstökyselyn malli
Ohje työnantajan ja koulutuksen järjestäjän yhdenvertaisuussuunnitelmasta
Malli menettelytapaohjeiksi syrjintä ja häirintätapauksissa

Muut ohjeet, ilmoitukset ja lomakkeet

Paikallisen sopimuksen malli
Ohje työtodistuksesta
Osa-aikaistaminen
Ohje varoitusperusteen kirjaamisesta
Varoitusmalli
Koeaikapurku
Ilmoitus työsuhteen purkamisesta
Lomautusilmoitus – ei yt-menettelyssä
Lomautusilmoitus – yt-menettelyssä
Ehdollinen irtisanominen
Irtisanomisilmoitus – yksilöperuste
Irtisanomisilmoitus – tuotannollis-taloudelliset perusteet ei yt-menettelyssä
Irtisanomisilmoitus – tuotannollis-taloudelliset perusteet yt-menettelyssä

Kyselyt

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työkysely