» Työsuhdeasiat » Työehtosopimukset ja palkkataulukot » Yksityinen opetusala » Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Työehtosopimus

Yksityisen opetusalan työehtosopimus 9.8.2022-31.3.2024
General collective agreement for the private teaching sector
Kollektivavtal för den privata undervisningssektorn

 

Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1.4.2020–31.3.2022 (Päiv. tuntiopettajaryhmän muutoksilla 9.12.2021; päiv. lukiotyöryhmän muutoksilla 15.4.2021 koskien liitteitä 1 ja 2)
(Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1.4.2020–31.3.2022, alkuper. painoversio)
General collective agreement for the private teaching sector
Kollektivavtal för den privata undervisningssektorn (Uppdatering med gymnasiearbetslags resultat till Sektion A 18.6.2021)
(Kollektivavtal för den privata undervisningssektorn, original tryckpress)