Tiedotteet

Sivistystyönantajat: Koulutuspoliittisen selonteon hyvät tavoitteet vesittyvät ilman rahoituspäätöksiä

Sivistystyönantajat pitää hyvänä, että valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko korostaa vahvasti koulutuksen ja tutkimuksen laatua. Ilman korkeaa osaamista ja saavutettavaa koulutusta ei synny uutta kasvua eikä turvata hyvinvointiyhteiskunnan palveluita. Sivista on pettynyt siihen, että selonteon hyvät tavoitteet uhkaavat kuitenkin vesittyä ilman päätöksiä niiden rahoittamiseksi tarvittaviksi resursseiksi. – Esitimme lausunnossamme, että julkinen julkinen panostus koulutukseen nostetaan muiden Pohjoismaiden…

Järjestöt vetosivat ministereihin ammatillisen koulutuksen rahoituksen korjaamiseksi

OAJ ja seitsemän muuta järjestöä jättivät tänään vetoomuksen valtiovarainministeri Matti Vanhaselle ja opetusministeri Jussi Saramolle ammatillisen koulutuksen rahoituksen korottamiseksi 80 miljoonalla eurolla. Vetoomuksessa ovat mukana Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke, Suomen Kuntaliitto KL , Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Sivistystyönantajat Sivista sekä opiskelijajärjestöt Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto Sakki, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund…

Yliopistot valmiita vauhdittamaan kestävää kasvua ja työelämän uudistumista – pitkäjänteiset TKI-panostukset ehdoton edellytys Suomen menestykselle

Yliopistot odottavat kehysriihestä kauaskantoisia tulevaisuusinvestointeja tutkimukseen ja osaamiseen. Vahva tiedeperusta on avainasemassa, kun tahdomme turvata innovaatiokykymme, vauhdittaa kestävää kasvua ja varautua kriiseihin. Suomen hallituksen onkin tärkeää huolehtia huhtikuun kehysriihessä tutkimustyön edellytyksistä pitkäjänteisesti, toteavat Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Professoriliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Sivistystyönantajat ja Tieteentekijät. Suomen TKI-panostukset Suomen bruttokansantuotteesta ovat jääneet jälkeen kansainvälisessä vertailussa. Se tarkoittaa,…

Arene, OAJ, SAMOK ja Sivista: Oppimisen tarpeet koulutuspolitiikan keskiöön kehysriihessä

Opiskelijoiden ja oppimisen tarpeet on nostettava keskiöön hallituksen kehysriihen linjauksissa. Samalla on varmistettava, että ammattikorkeakouluilla on ennakoitava ja pitkäjänteinen rahoitus opiskelijoiden hyvinvoinnista ja laajenevista opiskelijamääristä huolehtimiseen, esittävät ammattikorkeakouluja sekä niiden henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat Arene, OAJ, SAMOK ja Sivista. Suomalaiset ammattikorkeakoulut ja muut oppilaitokset ovat onnistuneet järjestämään etäopetusta poikkeusoloissa, mutta korona-aika uhkaa jättää pitkän varjon…

Koulutuksenjärjestäjät henkilöstön tukena poikkeusoloissa

Korona on ollut osa elämäämme viime keväästä alkaen. Yli vuosi sitten opetusta alettiin antamaan lähiopetuksen sijasta etäopetuksena ja otettiin valtaisa digiloikka lähes yhdessä yössä. Rajoitukset ja ohjeistukset ovat muuttuneet vuoden aikana useaan otteeseen. Korona on koskettanut koko yhteiskuntaa. Hyvin monet yritykset ja organisaatiot sekä niissä työskentelevät henkilöstöryhmät ovat joutuneet joustamaan ja venymään koronakriisin keskellä. Myös…

Sivista: Marinin hallituksen tulee nyt keskittyä koronakriisin hoitoon – koulutusalan hankehumppa sivuun

Sivistystyönantajat esittää, että hallitus- ja ministeriölähtöiset uudistushankkeet ja projektit opetus- ja kulttuurin toimialalta ajetaan minimiin, jotta voimme keskittyä koronakriisin tulokselliseen hoitoon. Koronakriisi ravistelee yhteiskunnan rakenteita perustavanlaatuisella tavalla. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan kriisi vielä kestää ja millaisia väistämättömiä pitkäaikaisvaikutuksia sillä tulee olemaan. Sivistan mielestä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan kriisitietoisuutta tulee nostaa. Opetusta ja koulutusta kehitetään…

Omfattande ställningstagande: Kommunala beslutsfattare ska stödja livslångt lärande

En framsynt kommunal beslutsfattare arbetar för att alla kommuninvånare ska få en genuin möjlighet att ständigt utveckla sin kompetens, konstaterar centrala aktörer inom utbildningssektorn och arbetslivet i ett gemensamt ställningstagande. I kommunalvalet i april väljer invånarna nya fullmäktige för att bestämma om kommunens riktning. Kommunens livskraft grundar sig på företagens, läroanstalternas och organisationernas förmåga att…

Laaja kannanotto: Kuntien päättäjät tukemaan elinikäistä oppimista

Kaukokatseinen kunnan päättäjä työskentelee sen eteen, että jokaisen kuntalaisen on aidosti mahdollista kehittää jatkuvasti osaamistaan, toteavat keskeiset koulutuksen ja työelämän toimijat yhteisessä kannanotossaan. Kuntavaaleissa huhtikuussa asukkaat valitsevat uudet valtuutetut päättämään kuntansa suunnasta. Kunnan elinvoima pohjaa sen yritysten, oppilaitosten ja yhteisöjen kykyyn hyödyntää osaamista. Panostukset osaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen luovat pohjan sivistykselle, uudistuskyvylle, osallisuudelle ja hyvinvoinnille…

Tieto on supervoima -kampanja kannustaa lapsia tutkitun tiedon pariin

Lasten ajankohtais- ja tiedelehti Apu Juniori sekä Sivistystyönantajat, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Suomen Akatemia ja Tieteentekijät tarjoavat Apu Juniori -lehden tieteeseen keskittyvän erikoisnumeron kaikille kolmasluokkalaisille helmikuussa 2021. Yhteistyön tavoitteena on kannustaa alakoululaisia tutkitun tiedon pariin. Tieto on supervoima -kampanjassa suomalaisille kolmasluokkalaisille lapsille lahjoitetaan tutkittuun tietoon keskittyvän Apu Juniori-lehden erikoisnumero. Kampanja on osa Tutkitun tiedon teemavuosi…

AMKE, Arene, Sivista, SAMOK, SYL ja UNIFI: Jatkuvan oppimisen järjestelmän keskiössä on oltava julkinen koulutustarjonta

Jatkuvan oppimisen järjestelmää on Suomessa kehitettävä perustuen korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön koulutustarjontaan, joka jo nyt palvelee aikuisten ja nuorten oppimisen tarpeita, arvioivat korkeakouluja, koulutuksen järjestäjiä ja opiskelijoita edustavat järjestöt tänään julkaistuja jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjauksia. -Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna hyvä, koko työikäistä väestöä palveleva jatkuvaan oppimiseen perustuva koulutustarjonta, jonka perustana ovat laadukkaat…