Tiedotteet

TKI-osaajapulaan tarvitaan ratkaisuja: tohtorikoulutuksen kehittämisestä tulee tehdä hallituksen kärkihanke

Odotamme hallituksen budjettiriihestä päätöksiä, jotka tukevat aidosti Suomen TKI-tavoitteiden toteutumista.

Sivista, OAJ ja Arene: Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lisärahoituksen kohdentamisesta. Rahoitusta tarvitaan paitsi tällä hetkellä tehtävään soveltavaan tutkimukseen, myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan voimakkaaseen kehittämiseen.

Selvitys: Tohtoreiden osuus yrityksissä on noussut jatkuvasti – riittääkö tutkimuksen tekijöitä tulevaisuudessa kaikille aloille?

Tohtoreiden osuus yritysten T&K -työntekijöistä on jatkuvasti noussut ja määrä on lähes kaksinkertaistunut vuosien 2011-2021 välillä. Vuonna 2021 kaikista T&K -työntekijöistä 20 prosenttia oli tohtoreita. Tohtoreiden osuus kaikista T&K -työntekijöistä on viime vuosina hieman laskenut koko T&K -henkilöstön voimakkaan kasvun vuoksi, mutta pidempi trendi on kuitenkin ollut nouseva, kertoo Sivistystyönantajien selvitys. Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen merkittävä kasvattaminen…

Muutostöissä-kampanja haluaa avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille

Somevaikuttajavetoinen kampanja käynnistyy syyskuussa. Asennemuutos on välttämätön ja jokaisen työelämässä olevan vastuulla. Jotta suomalainen työelämä pysyy kilpailukykyisenä ja täyttää kulttuurisen yhdenvertaisuuden vaatimukset, vaaditaan työelämässä mukana olevilta asennemuutoksia. Syyskuun 5. päivä alkavan Muutostöissä-kampanjan tavoitteena on avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille sekä sen esteille: tietämättömyydelle, ehdollistumille ja uskomuksille. Somevaikuttajavetoisesti toteutettava kampanja haluaa puhutella kaikkia työelämässä olevia:…

The ”Muutostöissä” campaign, led by social media influencers, aims to awaken awareness for the possibilities of a culturally diverse working life

A change in attitude is necessary and the responsibility belongs to everyone in the workplace. This shift in mindset is required to ensure Finnish working life remains competitive and achieves cultural equality. The ”Muutostöissä” campaign, starting on the 5th of September, will bring attention to the barriers that hinder a culturally diverse working life: ignorance,…

Organisationerna: Regeringen måste slopa nedskärningarna inom fritt bildningsarbete

Arbetsmarknads- och bildningssektorns organisationer kräver att landets regering slopar de nedskärningar som berör folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter. Om nedskärningarna förverkligas äventyrar det omfattningen av läroinrättningsnätverket. I regeringsprogrammet riktar man mot läroinrättningarna inom fritt bildningsarbete en inbesparing på 25 miljoner. Läroinrättningarna ordnar utbildningar för alla finländare. Finansieringen för fritt bildningsarbete är ca. 180 miljoner…

Järjestöt: Hallituksen peräännyttävä vapaan sivistystyön leikkauksista

Työmarkkina- ja koulutusalan järjestöt vaativat maan hallitusta perääntymään kaavailluista leikkauksista, jotka koskisivat kansanopistoja, kansalaisopistoja, kesäyliopistoja, opintokeskuksia ja liikunnan koulutuskeskuksia. Toteutuessaan leikkaukset vaarantaisivat oppilaitosverkoston kattavuuden. Hallitusohjelmassa kohdennetaan 25 miljoonan euron säästöt vapaan sivistystyön oppilaitoksiin, jotka järjestävät koulutusta kaikille suomalaisille. Alan rahoitus on yhteensä noin 180 miljoonaa euroa, eli rahoituksen vähennys olisi peräti 14 prosenttia. Erityisen rankasti…

Sivistan varhaiskasvatustoiminta laajenee

Sivistystyönantajien hallitus on kokouksessaan 8.8.2023 hyväksynyt liiton jäseneksi 24 yksityistä varhaiskasvatusalan toimijaa 1.1.2024 alkaen. – Oppimisen polku alkaa päiväkodeista. Laadukas varhaiskasvatus rakentaa osaamisen perustaa koko sivistysalalle. Uusien jäsenten myötä Sivista edustaa yhä vahvemmin koko koulutusjärjestelmää varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Toivotamme uudet jäsenemme lämpimästi tervetulleeksi ja odotamme innolla yhteistyötä varhaiskasvatusalan kehittämiseksi, vt. toimitusjohtaja Hanne Salonen sanoo. Sivista jatkaa…

Yhteistyöllä uuteen lukuvuoteen

Koulua ja kotia edustavat tahot korostavat yhteistyön merkitystä. Koulu alkaa! Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus juuri hänen oppimistaan, kehitystään ja hyvinvointiaan tukevaan koulupolkuun. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee, että hänen elämänsä aikuiset toimivat hyvässä yhteistyössä häntä tukien. Uusi lukuvuosi on aina uusi alku. Se tarjoaa meille oivan mahdollisuuden tehdä asioita paremmin ja muistuttaa itseämme…

Viktigt med samarbete under det nya läsåret

Aktörer som representerar skolan och hemmet understryker samarbetets betydelse. Skolan börjar! Varje barn och ung har rätt till en skolstig som stödjer hens individuella lärande, utveckling och välbefinnande. Varje barn och ung förtjänar att de vuxna i hens liv verkar i gott samarbete för att stödja hen. Ett nytt läsår är alltid en ny början….