Tiedotteet

Koulutus- ja tutkimusalan barometri: Hyvinvointia tukevia palveluita tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä on kasvanut kaikilla koulutusasteilla – koulutuksen järjestäjät lisänneet tukitoimia

Yli puolet yksityisistä koulutuksen järjestäjistä kertoo tuki- ja hyvinvointipalveluita tarvitsevien opiskelijoiden määrän kasvaneen vuoden aikana. Erityisesti tarve on kasvanut yliopistoissa ja yleissivistävässä koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjät ovat vastanneet opiskelijoiden huutoon: puolet koulutuksen järjestäjistä kertoo omien panostustensa opiskelijoiden tuki- ja hyvinvointipalveluihin kasvaneen viimeisen vuoden aikana. Tiedot käyvät ilmi Sivistystyönantajien Suomen koulutus- ja tutkimusalan barometrista ja toimialakatsauksesta, joka…

Osaajapula haastaa myös koulutusalaa ja opettajarekisteri voisi pahentaa tilannetta

Koulutusalan vetovoima on yleisesti ottaen ollut hyvä. Näemme kuitenkin merkkejä siitä, että osaajapula on laajentumassa myös koulutussektorille. Jo pitkään on puhuttu erityisesti varhaiskasvatuksen osaajapulasta. Sivistan 3.11. julkistettu koulutus- ja tutkimusalan barometri antaa myös viitteitä siitä, että koulutuksen järjestäjät eri koulutusmuodoissa ennakoivat rekrytointiongelmien lisääntyvän, kun kilpailu osaavasta työvoimasta kovenee.   Koulutuksen järjestäjät ovat tuoneet esille huolen…

Sivistan vaalitavoitteet julki: Korkeakouluille oikeus periä maksu toisesta tutkinnosta

Sivistystyönantajat (Sivista) ehdottaa, että korkeakouluilla tulisi olla mahdollisuus periä maksuja toista samantasoista korkeakoulututkintoa opiskelevilta. Ehdotus sisältyy järjestön eduskuntavaalitavoitteisiin 2023. Ensimmäisen tutkinnon suorittaminen ja jatko-opiskelu säilyisivät maksuttomana nykyiseen tapaan. Yksilön pitäisi saada vähentää koulutusmaksut verotuksessa. Suomen nuorten aikuisten koulutustaso on jäänyt jälkeen muista OECD-maista. Laajasti hyväksytty tavoite on, että 50 prosenttia ikäluokista suorittaisi korkeakoulututkinnon. Luku on…

Vetoomus ammatillisen koulutuksen toimijoilta: Nyt ei ole aika ammatillisen koulutuksen isoille rahoitusmuutoksille

Ammatillisen koulutuksen toimijat ja elinkeinoelämä vetoavat päättäjiin, että koulutuksen rahoitusmallin uudistukset käsitellään osana kokonaisvaltaista toisen asteen kehittämistä. Ammatillista koulutusta pitää jatkossakin tarkastella yhtenä kokonaisuutena työelämän osaamistarpeista lähtien. Rahoitusta ei pidä eriyttää nuorten ja aikuisten osalta.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut lakiesityksen, jossa myllättäisiin jälleen kerran ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää. Vuoden 2018 alusta alkaen ammatillinen koulutus on…

Hallituksen budjettiriihi: ammattikorkeakoulujen sote-koulutukseen helpotusta, hoiva-avustajien koulutukseen uutta rahaa, koululinjaukset kummastuttavat 

Hallituksen tänään julkistamat tiedot valtion tulo- ja menoarviosta vuodelle 2023 ovat pääosin kevään kehysriihen päätösten mukaisia. Sivistystyönantajat kantaa huolta inflaation myötä kasvavasta kustannustasosta, joka vaikuttaa myös sivistyksen toimialaan.  

Kohoava kustannustaso vaikeuttaa korkeakoulujen toimintaa ensi vuonna

Korkeakoulujen rahoitus ensi vuodelle uhkaa jäädä kohoavien kustannusten vuoksi liian pieneksi. Korkealla jylläävä inflaatio lisää korkeakoulujen menoja jo nyt, eikä tilanne näytä helpottavan ensi vuonna. Muun muassa Suomen Pankki arvioi elokuun talouskatsauksessaan hintojen nousevan edelleen. Osuuspankkiryhmä ennusti kuluttajahintojen ja ansioiden nousevan ensi vuonna noin 4 prosenttia. Yleistä kustannustason muutosta korkeakoulujen menoissa kompensoidaan niin sanotuilla ammattikorkeakoulu-…

Sivistan työehtosopimuksia uudistettu yksityisellä opetusalalla ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksista 5.8.2022 saavutetut neuvottelutulokset on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Kummankin työehtosopimuksen voimassaoloaika on 9.8.2022-31.3.2024. Työehtosopimuksissa osapuolina ovat Sivistystyönantajat, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Ammattiliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. – Olemme tyytyväisiä, että kuusi kuukautta kestäneet neuvottelut saatiin vihdoin päätökseen. Keväinen kunta-alan sovittelulautakunnan ratkaisu sotki neuvotteluitamme, mutta lopputulokseen se ei päässyt…

OAJ hylkäsi yksityisen opetusalan sovintoehdotuksen – Sivistystyönantajat on pettynyt

Sovittelija Jukka Ahtela antoi 24.5.2022 kolmannen sovintoehdotuksen yksityistä opetusalaa koskevassa työriidassa. OAJ hylkäsi sovintoehdotuksen jo kolmatta kertaa. Yksityistä opetusalaa edustava työnantajajärjestö Sivista sekä ammattiliitot JHL ja Jyty olisivat sen sijaan hyväksyneet ratkaisun. – Kuntapuolen ratkaisulautakunnan hylätty ratkaisu on sekoittanut OAJ:n työmarkkinaneuvottelut ja se pyrkii valuttamaan yleisen linjan ylittäviä vaatimuksia yksityiselle sektorille. Erikoista sikäli, että kuntapuolella…

Sovintoehdotus annettu yksityiselle opetusalalle

Sovittelija Jukka Ahtela on antanut tiistaina 24.5.2022 sovintoehdotuksen yksityistä opetusalaa koskevassa työriidassa. Neuvotteluosapuolet, Sivistystyönantajat, OAJ, JHL ja Jyty, vastaavat sovintoehdotukseen hallintojen käsittelyn jälkeen keskiviikkona 25.5.2022 klo 12. Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelee yhteensä noin 24 000 työntekijää. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat ammattikorkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset, yleissivistävät ja vapaan sivistystyön oppilaitokset, urheiluopistot sekä taiteen perusopetus. Lisätietoja: Hanne Salonen p….

OAJ:n jäsenmaksujen perintä yksityisellä opetusalalla lopetetaan toistaiseksi

Sivista on päättänyt, etteivät sen jäsenet yksityisellä opetusalalla peri työehtosopimukseen perustuen OAJ:n jäsenten jäsenmaksuja palkoista 23.5.2022 lukien. Päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes työehtosopimus saadaan taas voimaan. Sivistan päätöksen taustalla on pitkittyneet työehtosopimusneuvottelut, joita OAJ on toukokuun aikana vaikeuttanut entisestään. Neuvotteluita on jatkettu valtakunnansovittelijan toimistolla huhtikuusta lähtien. Palkansaajajärjestöt ilmoittivat yksityisen opetusalan lakoista huhtikuussa ja toteuttivat lakkoja…