Tiedotteet

Sivistystyönantajat: Tiedeleikkausten peruminen askel oikeaan suuntaan, osaavan työvoiman saatavuus edellyttää uusia toimenpiteitä

Sivistystyönantajat kiittää Marinin hallitusta siitä, että tiederahoitusta uhanneet leikkaukset peruttiin ensi vuodelta budjettiriihen yhteydessä. – Myös tutkimusyhteistyökannustin on tervetullut. Suomen kestävä kasvu edellyttää edelleen lisäpäätöksiä, jotta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitus saadaan riittävälle kasvu-uralle. Viimeksi tänään valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta totesi, että neljän prosentin t&k-intensiteetin saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä vaatisi kuuden prosenttiyksikön vuosittaista kasvua t&k-menoissa…

Talouskasvu tarvitsee tekijänsä – ammattiosaajien saatavuus tulee varmistaa

Hallitus neuvottelee vuoden 2022 valtion taloudesta 7.- 8.9. budjettiriihessä. Oppivelvollisuuden laajentuminen, työikäisen väestön jatkuva oppiminen sekä yritysten lisääntyvät kehittämistarpeet edellyttävät merkittäviä lisäpanostuksia ammatilliseen koulutukseen, toteavat Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKE sekä Sivistystyönantajat. Suomen talous kehittyy myönteiseen suuntaan. Vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta yhä useampi yritys kärsii osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvistä haasteista. – Pula osaavasta työvoimasta vaivaa nyt laajasti…

Määräaikainen rahoitus ei korvaa pitkäjänteisiä panostuksia tutkimukseen

Samaan aikaan kun Suomi tarvitsee 200 miljoonan vuosittaisen lisäyksen julkiseen TKI-rahoitukseen, hallitus suunnittelee massiivisia leikkauksia tieteen rahoituksesta. Esitetyt laskelmat merkitsevät yli 100 miljoonan euron leikkausta Suomen Akatemian vuosittaisista myöntövaltuuksista verrattuna edellisen hallituksen aikaiseen tasoon ja liki 200 miljoonan euron leikkausta vuoden 2020 tasoon verrattuna. Toteutuessaan tämä merkitsisi Suomen tieteen korvaamatonta alasajoa. Tuloksekasta, vaikuttavaa tutkimusta ei…

Sivistystyönantajien työmarkkinajohtajaksi Hanne Salonen

OTK, VT Hanne Salonen on nimitetty Sivistan työmarkkinajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään lokakuussa. Hanne Salonen siirtyy Sivistaan Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelujohtajan tehtävästä. Hanne Salosella on erittäin laaja, noin kahdenkymmenen vuoden kokemus suomalaisesta työmarkkinakentästä. – Työelämän ja työmarkkinoiden murros koskettavat myös Sivistan edustamaa toimialaa. Näen murroksen ennen kaikkea mahdollisuutena, joka meidän tulee hyödyntää…

Sivistystyönantajat: Valtiovarainministeriön talousarvioesitys yllätyksetön – hallituksen riihestä odotetaan pysyviä panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä osaamistason nostoon

Sivistystyönantajat ei sinällään ole yllättynyt siitä, että Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä ei ole kaivattuja panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen. – Olisimme kerrankin odottaneet myös Valtiovarainministeriöltä poliittisen ja julkisen keskustelun perusteella, että tieteeseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan kehysriihessä tehdyt leikkaukset olisi vähintään peruttu, johtaja Laura Rissanen toteaa. Koronan vaikutusten paikkailu vaatii pysyvämpää rahoitusta kaikissa koulutusmuodoissa. Lisäbudjeteissa ja työllistävien erillisten hakujen…

Koulutuksen järjestäjät pettyivät: Asetus opetuksen ja ohjauksen määrästä osaamisperusteisuuden vastainen

Kiistelty ja pitkään valmisteltu asetus opetuksen ja ohjauksen määrästä ammatillisessa koulutuksessa hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 23.6. Asetus tulee voimaan 1.8.2022. Asetuksen mukaan ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suorittamiseksi tarvittavan opetuksen ja ohjauksen määrä on vähintään 12 tuntia osaamispistettä kohti. Tuntimäärä voi kuitenkin olla säädettyä suurempi tai pienempi opiskelijan oppimisvalmiuksien tai yksilöllisten valintojen…

Tutkijoiden osaamista saatava enemmän käyttöön yliopistojen ulkopuolelle, toteaa työryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriön vetämän tutkijauratyöryhmän raportti julkaistiin tänään. Ryhmä käsitteli työssään tohtorikoulutettujen korkeakoulujen ulkopuolelle siirtymisen tehostamista. Työssä mukana olleet organisaatiot listaavat raportissa toimenpiteitä, joita ne toteuttavat itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa edistääkseen tavoitteen toteutumista. – Teema on erittäin tärkeä. Tutkimusosaamista tarvitaan yhteiskunnan eri lohkoilla entistä enemmän ja osaaminen leviää parhaiten ihmisten mukana, sanoo ryhmän jäsen…

Korkeakoulujen saavutettavuutta lisättävä aloituspaikkoja rahoittamalla, ei autonomiaa kaventamalla

Korkeakoulujen saavutettavuutta lisättävä aloituspaikkoja rahoittamalla, ei autonomiaa kaventamalla Selvityshenkilö Tapio Kosusen koostama korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen saavutettavuutta koskeva selvitys luovutettiin eilen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle. Selvityksessä esitetään alakohtineen lähemmäs sata tavoitetta, joilla saavutettavuutta pyritään edistämään. Määrää on onnistuttu karsimaan valmisteluvaiheesta, mutta tiivistämisen varaa on edelleen. Moni tavoitteista on kannatettavia, mutta joukossa on myös liian yksityiskohtaisia…

Järjestöt odottavat parlamentaariselta TKI-työltä tuloksia – ”Näillä viidellä keinolla Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminta vahvistuu”

Järjestöt vaativat pikaisia ja pitkäjänteisiä ratkaisuja Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi. Järjestöt ovat laatineet viiden tavoitteen listan, joilla Suomen TKI-toiminta saadaan kasvuun kohti 4 prosentin tavoitetta. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Akava, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Tieteentekijät, Tekniikan akateemiset TEK, Lääkäriliitto ja Sivistystyönantajat vaativat, että nykyisen hallituksen tulee tehdä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvattamista…

Sivistystyönantajat: Lisätalousarvion kohdennukset koulutukseen ja tutkimukseen välttämättömiä

Sivistystyönantajat pitää hallituksen kolmannessa lisätalousarviossa suunnattua 111 miljoonan kokonaisuutta lasten ja nuorten koronahaittojen lievennykseen perusteltuna. Kokonaisuudesta 69 miljoonaa kohdistetaan suoraan koulutuksen järjestäjille ja korkeakouluille. – Lähes puolitoista vuotta jatkuneet poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat jättäneet kaikilla koulutusasteilla merkittävän jäljen. Etäopetusjaksoista aiheutunut oppimisvaje on kurottava umpeen pikaisesti, Sivistystyönantajien johtaja Laura Rissanen korostaa. Määrärahojen tarkemmasta jaosta on tarkoitus sopia…