Tiedotteet

Oppilashuollon siirto sote-maakuntiin vaarantaa oppilaiden hyvinvoinnin

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa ehdotetaan opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitehtävien siirtämistä sote-maakunnille. Sivistystyönantajat ei kannata ehdotettua siirtoa. Lähtökohtina oppilashuollossa ovat lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun tukeminen, turvallisuuden lisääminen ja moniammatillinen yhteistyö osana koko yhteisöä. – Keskeistä psykologien ja kuraattoreiden työssä on koko oppilaitosyhteisöä tukeva, ennalta ehkäisevä hyvinvointityö. Arjen tuntemus syntyy oppilaitoksissa. sanoo johtaja Laura Rissanen Sivistasta….

Budjettiriihen päätökset osaamiseen – ruusut ja risut

Sivistystyönantajat on painottanut viesteissään ennen budjettiriihtä, että Marinin hallituksen on tärkeää hyödyntää kaikki se potentiaali, jonka läpimurtoja synnyttävä vapaa tutkimus ja laadukas koulutus tarjoavat rakennemuutosten edistämiseen. Hallitus on tänään 16.9. tehnyt päätöksiä, jotka osoittavat, että viestit tutkimuksen ja koulutuksen mahdollisuuksista tukea yhteiskunnan uudistumista on kuultu. Valtion perusrahoitus yliopistojen toimintaan kasvaa indeksitarkistusten myötä reilut 2 prosenttia….

Ammattikorkeakoulut osaamiselvytyksen kärkeen

Työmarkkinat tarvitsevat hallitukselta ripeitä toimenpiteitä erityisesti työnsä menettävien auttamiseksi. EU:n elvytyspaketin rahoitusta on suunnattava osaamiseen ja innovaatioihin, jotka tukevat Suomen menestystä pitkäjänteisesti. Tässä työssä kannattaa hyödyntää ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten alueellisesti kattavaa verkostoa, joka ulottuu koko maahan. Arene, OAJ, SAMOK ja SIVISTA muistuttavat, että ammattikorkeakoulut tarjoavat osaamiselvytyksen alustan jatkuvassa oppimisessa, TKI-toiminnassa ja väestön osaamistason nostamisessa….

Viestimme budjettiriiheen: Yhteiskunnan uudistumista tukeva vapaa tutkimus ja laadukas koulutus ovat avaimet rakennemuutokseen

Suomalainen yhteiskunta on suurten mullistusten edessä: väestönkehitys, työelämän murros ja kestävän kehityksen tarpeet sekä pitkittyneen koronakriisin seuraukset vaativat meitä uudistumaan nopeasti. Hallituksen onkin nyt tärkeää hyödyntää syyskuun budjettiriihessä kaikki se potentiaali, jonka läpimurtoja synnyttävä vapaa tutkimus ja laadukas koulutus tarjoavat rakennemuutosten edistämiseen, toteavat Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Tieteentekijät, Professoriliitto ja Yliopistojen opetusalan liitto YLL, Opetusalan…

Sivistystyönantajat: Oppivelvollisuuden pidentämisen hintalappu on karkeasti alimitoitettu

  Sivistystyönantajat on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä oppivelvollisuuden laajentamisesta. Sivistan näkemyksen mukaan esityksen suurimmat puutteet liittyvät esityksen vaikutusarvionteihin sekä kustannusvaikutuksiin. – Esitämme, että uudistuksen toimeenpanoa siirretään ainakin vuodella. Näin koko uudistus astuisi voimaan samanaikaisesti, vuoden kuluttua tiedetään myös paremmin, millaisia pysyviä vaikutuksia koronakriisistä jää julkiseen talouteen, johtaja Laura Rissanen Sivistystyönantajista toteaa. Sivistystyönantajat korostaa, että tavoite…

Korkeakoulut valmiita tukemaan yhteiskunnan jälleenrakennusta vastuullisesti ja laadusta tinkimättä

Korkeakouluilla on rooli suomalaisen yhteiskunnan toipumisessa koronakriisistä, katsovat korkeakouluja, niiden henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat järjestöt. Jälleenrakentamisessa keskeistä on taata koulutuksen korkea laatu sekä turvata opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksaminen tulevina vuosina. Vain tasokkaat ja hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt voivat olla mukana luomassa koronakriisin jälkeen tarvittavaa nousua. Järjestöt muistuttavat, että mahdollisia opiskelupaikkojen lisäyksiä esitettäessä on tärkeää muistaa laajennusten olevan…

TKI-tiekartta antaa paljon lupauksia, mutta tärkein jää puuttumaan

Tänään 23.4. julkaistu kansallinen TKI-tiekartta tiivistää hyvin Suomen TKI-järjestelmän strategiset kehittämiskohteet: Osaaminen, uusi kumppanuusmalli sekä innovatiivinen julkinen sektori. – Tiekartta uhkaa kuitenkin jäädä torsoksi, mikäli sen toteuttamiseen ei löydy rahoitusta, sanoo Sivistystyönantajien johtaja Laura Rissanen. – Tavoitteena on, että 4 % Suomen bkt:sta käytettäisiin tki-toimintaan, kun osuus on tällä hetkellä 2,7 %. Suurimman osan uudesta…

Suomi nousee tutkimuksella ja osaamisella – TKI-tiekartan riittävä rahoitus auttaa rakentamaan tulevaisuutta kriisin jälkeisenä aikana

Suomi on poikkeuksellisessa tilanteessa, jonka kestosta ei ole tietoa. Vaikka tiistaina alkavan kehysriihen pääpaino on akuutin koronavirustilanteen hoitamisessa, tulee katse suunnata kriisin jälkeiseen aikaan. Suomi on ennenkin noussut panostamalla osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Tehdään se myös nyt! Sivistystyönantajat, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto haluavat muistuttaa Marinin hallitusta siitä, että yhteiskunnan tarpeet liittyen…

Kansallisgallerialle ja Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:lle uudet työehtosopimukset

Kansallisgallerian työehtosopimuksesta ja Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n työehtosopimuksista saavutettiin 27.3.2020 neuvottelutulokset. Kansallisgallerian työehtosopimuksen sopijajärjestöt ovat vahvistaneet neuvottelutuloksen 2.4.2020. Työehtosopimus on voimassa 1.4.2020-31.3.2022. Kansallisgallerian palkankorotukset muodostuvat kahdesta 1,2 %:n (1.8.2020 ja 1.6.2021) yleiskorotuksesta sekä yhdestä 0,8 %:n (1.9.2021) paikallisesta erästä. Kiky-tunnit poistuvat 1.9.2020 alkaen ja työaikoihin sovittiin joustoja, sekä säästövapaaoikeus ja lomautusilmoitusaika palautettiin nykyisen lainsäädännön tasolle….

JUKOn, OAJ:n ja JHL:n käytös osoittaa piittaamattomuutta kriisin keskellä

Eduskunta on eilen hyväksynyt koronaepidemian johdosta määräaikaiset muutokset työlainsäädäntöön. Presidentti on hyväksynyt lait ja ne tulivat voimaan tänään. Työlainsäädännön muutokset koskevat koko yksityistä sektoria. Lainsäädännön mukaan muutokset eivät koske esim. valtiota, kuntaa tai kuntayhtymää. Sivistystyönantajien toimialalla kaikki organisaatiot soveltavat työlainsäädäntöä, ja siihen tulevat muutokset koskevat kaikkia Sivistan jäsenorganisaatioita. – Työlainsäädännön muutokset eivät kuitenkaan lomautusilmoitusajan osalta…