Koulutukset

Viisi askelta hyvään esimiestyöhön -webinaari, osa D: Lomauttamisen perusteet

Aika: 28.4.2021 09.00-10.00 Kohderyhmä: rehtorit/toimitusjohtajat, oppilaitoksen johto sekä HR-henkilöstö Koulutuksen sisältö Milloin työntekijän lomauttaminen on mahdollista? Mitä toimenpiteitä tarvitaan ennen lomauttamista? Mitä, jos työtä ilmaantuu lomauttamisen aikana? Vaikuttaako lomauttaminen vuosiloman yms. kertymiseen? Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.

Miten palkka määräytyy yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksessa?

Aika: 18.5.2021 09.00-10.30 Kohderyhmä: Työnantajan edustajat, HR-henkilöstö Koulutuksen sisältö: Koulutuksen aikana selvitetään työehtosopimuksen keskeiset palkan muodostumiseen liittyvät elementit. Keskitymme siihen, miten  palkkausjärjestelmää voidaan käyttää johtamisen välineenä ja tukena. palkkausjärjestelmän rakenne peruspalkka tehtäväkohtainen, henkilökohtainen palkanosa tai muut lisät (HTP-henkilöstö) tehtäväkohtainen palkanlisä sekä muut lisät (opettajat) paikalliset erät suorituksen arvioinnista palkitsemisessa Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön vuosilomiin liittyvät erityiskysymykset

Yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Aika: 25.5.2021 09.00-11.00 Kohderyhmä: Työnantajan edustajat, HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Koulutuksen sisältö: Koulutus keskittyy vuosilomamääräysten soveltamiseen liittyviin erityiskysymyksiin esimerkkien avulla. Soveltuu henkilöstölle, joka on perehtynyt peruskäsitteisiin: Lomakorvaus Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka Lomaraha Vuosilomalain lisäpäivät Lisätiedot ja ilmoittautumiset tästä.

Viisi askelta hyvään esimiestyöhön -webinaarisarja, osa E: Lisä- ja ylitöiden laskeminen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työsuhteessa

Aika: 27.5.2021 09.00-10.00 Kohderyhmä: rehtorit/toimitusjohtajat, oppilaitoksen johto sekä HR-henkilöstö – yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Koulutuksen sisältö Vaikuttaako lomauttaminen vuosiloman yms. Kertymiseen? Miten lisätyö muodostuu? Miten ylityö muodostuu? Miten huomioin arkipyhän lisä- tai ylitöiden muodostumisessa? Miten liukuva työaika vaikuttaa lisä- tai ylitöiden muodostumiseen? Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.

Tulossa: Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työehtoihin liittyvät erityiskysymykset -webinaari

Aika: 9.9.2021

Opettajien vuosityöaikakoulutus

Urheiluopistojen, kansanopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajien vuosityöajan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaaville henkilöille Aika: 23.9.2021 Koulutuksessa perehdytään urheiluopistoissa, kansanopistoissa ja ammattikorkeakouluissa työskentelevien opettajien vuosityöajan perusperiaatteisiin. Aamupäivän tilaisuudessa käydään läpi: työaikasuunnitelman laatiminen ja toteutuminen työaikasuunnitelman muuttaminen vapaajaksojärjestelmä kesävapaakorvauksen laskeminen Kouluttajana toimii Sivistan johtava työmarkkinalakimies Tari Aho. Lisätiedot ja ilmoittautumiset tästä.

Työsuhteen päättäminen henkilöstä johtuvasta syystä

Aika: 6.10.2021 Kohderyhmä: Rehtorit, esimiesasemassa olevat ja hr-henkilöstö Sivistystyönantajat ry sekä EK-Tieto Oy järjestävät kaikille oppilaitoksille, korkeakouluille, yliopistoille sekä ammatillisille aikuiskoulutuskeskuksille suunnatun koulutustilaisuuden, jossa perehdytään yksilöperusteisen työsuhteen päättämisperusteisiin. Millaisissa tilanteissa työnantajalla on oikeus päättää työsuhde työntekijän henkilöön liittyvillä syillä? Webinaarissa saat vastauksen muun muassa tähän kysymykseen. Päivän aikana käydään läpi mm. Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa Johtaminen…

Tulossa: Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaika -webinaari

Aika: 2.11.2021

Perehdytys ammattikorkeakoulun henkilöstön työsuhteen ehtoihin

Aika: 9.11.2021 Kohderyhmä: ammattikorkeakoulujen esimiehet, HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Koulutuksen tavoite on perehdyttää ammattikorkeakoulun hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön sekä opettajien työsuhteen ehtoihin käytännön esimerkkien avulla. Samalla vahvistetaan tietoa siitä, miten työehtosopimus toimii johtamisen ja esimiestyön tukena. Koulutuksen keskeinen sisältö: työehtosopimuksen rakenne hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkan määräytyminen työaika vuosiloma opetushenkilöstön palkan määräytyminen vuosityöaika vapaajaksojärjestelmä poissaolomääräykset Kouluttajina toimivat Sivistan…

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön sekä opetushenkilöstön poissaolomääräykset

Kohderyhmä: Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työnantajan edustajat, HR-henkilöstö ja palkanlaskijat, sekä soveltuu henkilölle, joka on juuri aloittanut tehtävässään Aika:10.11.2021 Sivistystyönantajat ry:n yhdessä EK-Tieto Oy:n kanssa järjestettävässä webinaarissa keskitytään keskeisiin työehtosopimuksen poissaolomääräysten peruskäsitteisiin. Soveltuu henkilölle, joka on juuri aloittanut tehtävässä. Webinaarin aikana käydään läpi mm.  Sairauspoissaolot Perhevapaat Opintovapaa ja vuorotteluvapaa Poissaolo yksityisasioiden vuoksi Kouluttajina webinaarissa…