Koulutukset

Kuva- ja monitaiteellisten oppilaitosten opetushenkilöstöä koskevan liitteen koulutus

Ajankohta: 28.3.2023 klo 9-11 Kohderyhmä: HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään työehtosopimukseen ja jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla.

Vuosityöaika (ammatilliset oppilaitokset, 10 A -liite)

Ajankohta: 30.3.2023 klo 9-11 Kohderyhmä: HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään työehtosopimukseen ja jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla.

Yliopistojen talous -koulutus

Ajankohta: 18.4.2023 klo klo 9-11 Kohderyhmä: yliopistojen luottamusmiehet ja työnantajaedustajat Kouluttajat: Puhujiksi koulutukseen ovat lupautuneet Professori Hannu Vartiainen (Helsingin yliopisto) ja talousjohtaja Patrik Marjamaa (Tampereen yliopisto). Koulutus järjestetään osallistujille etänä. Tarkempi ohjelma ja osallistumislinkki lähempänä tapahtumaa. Koulutus järjestetään yhteistyössä JUKOn, JHLn ja Pron kanssa.

Määräaikaiset työsuhteet yliopistoissa

Ajankohta: 9.5.2023 klo 9-11 Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu yliopistojen HR-henkilöstölle ja työsopimuksia tekeville esihenkilöille. Koulutuksen keskeinen sisältö: Koulutuksessa perehdytään selkokielellä perusasioihin, jotka tulisi aina huomioida määräaikaisia työsopimuksia tehtäessä. Asiaa taustoitetaan oikeustapauksin ja huomioidaan erityisesti yliopistonäkökulma.

Etätyön pelisäännöt

Ajankohta: 25.5.2023 klo 9-10 Kohderyhmä: esihenkilöt, HR-henkilöstö Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään työelämän pelisääntöihin etätöihin liittyen.

Räätälöidyt koulutukset

Järjestämme organisaatiollenne räätälöityjä ja käytännönläheisiä koulutuksia työehtosopimuksista sekä työlainsäädännöstä esihenkilötyön tueksi. Koulutusten pituudesta ja toteuttamistavasta voidaan sopia. Kysy lisätietoja työmarkkinalakimies Jukka Laakkoselta etunimi.sukunimi@sivista.fi