Koulutukset

Perhevapaauudistusinfo

Aika:  24.8.2022 klo 15–16 Järjestäjä: Sivista Perhevapaauudistus pähkinänkuoressa. Käsittelyssä sairausvakuutuslain ja työsopimuslain muutokset pähkinänkuoressa. Vain Sivistan jäsenille! Tilaisuus on maksuton. Ei erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki on lähetetty Sivistan kesäkuun uutiskirjeen yhteydessä.

Työehtodirektiivin toimeenpanoon liittyvät säädösmuutokset

Aika: 25.8.2022 klo 15–16 Järjestäjä: Sivista Työehtodirektiivin toimeenpanoon liittyvät muutokset lainsäädäntöön. Direktiivin säännökset koskevat muun muassa työnantajan velvollisuutta antaa työsuhdetta koskevia tietoja työntekijälle, koeaikaa, kilpailevan toiminnan kieltoa sekä vaihtelevan työajan sopimuksia koskien. Vain Sivistan jäsenille! Tilaisuus on maksuton. Ei erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki on lähetetty Sivistan kesäkuun uutiskirjeen yhteydessä.

Yliopistojen palkkausjärjestelmä

Ajankohta: 31.8.2022 klo 13-14.30, Teams Kohderyhmä: HR-henkilöstö ja esihenkilöasemassa olevat Kouluttajat: Sivistan työmarkkinalakimiehet- ja asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään keskeisiin yliopiston palkkausjärjestelmän periaatteisiin Palkkausjärjestelmän soveltamisala Tehtäväkohtaisen palkanosan (vaativuustason) sekä henkilökohtaisen palkanosan (suorituskategorian ja -prosentin) määräytyminen ja näihin liittyvät menettelyt Muut palkanlisät Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki on lähetetty Sivistan kesäkuun uutiskirjeessä….

Määräaikaiset työsuhteet yliopistoissa

Ajankohta: 19.9.2022 klo 13–15, Teams Kohderyhmä: HR-henkilöstö ja esihenkilöasemassa olevat työsopimuksia tekevät henkilöt Kouluttajat: Sivistan työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään selkokielellä perusasioihin, jotka tulisi aina huomioida määräaikaisia työsopimuksia tehtäessä Asiaa taustoitetaan oikeustapauksin Koulutuksessa huomioidaan yliopistonäkökulma Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki on toimitettu yliopistojen HR-johdolle.

Webinaarisarja: A. Työntekijän varoittaminen työsopimuslain mukaan

Keskeisiä työlainsäännön kysymyksiä tunnin mittaisissa jaksoissa Järjestämme kolme tunnin mittaista webinaaria, joissa käymme läpi keskeisiä työsuhteen elinkaareen liittyviä lainsäädännön soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Kohderyhmä: Rehtorit/toimitusjohtajat, oppilaitoksen johto ja HR-henkilöstö Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutusten keskeiset sisällöt: A. Työntekijän varoittaminen työsopimuslain mukaan 20.9.2022 klo 9-10 milloin varoitus annettaan? pitääkö työntekijää kuulla? jos järjestän kuulemistilaisuuden, miten kutsu laaditaan?…

Musiikkioppilaitosten opetushenkilöstön palkanlaskennan peruskysymyksiä

Ajankohta: 21.9.2022 klo 9–12, Teams Kohderyhmä: HR-henkilöstö ja palkanlaskijat ja muut työnantajan edustajat Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään työehtosopimuksen peruskäsitteisiin ja jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla. opetusvelvollisuustyöaika palkan määräytyminen kesäkeskeytysjärjestelmä Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki lisätään Sivistan jäsensivuille.

Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön palkanlaskennan peruskysymyksiä peruskouluissa ja lukioissa

Ajankohta: 28.9.2022 klo 9–12, Teams Kohderyhmä: Työnantajan edustajat, HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla. opetusvelvollisuustyöaika palkan määräytyminen kesäkeskeytysjärjestelmä Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki lisätään Sivistan jäsensivuille.

Opettajien vuosityöaikakoulutus (urheiluopistot, kansanopistot, ammattikorkeakoulut)

Ajankohta: 4.10.2022 klo 9–11.30, Teams Kohderyhmä: Urheiluopistojen, kansanopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajien vuosityöajan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat henkilöt Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: työaikasuunnitelman laatiminen ja toteutuminen työaikasuunnitelman muuttaminen vapaajaksojärjestelmä kesävapaakorvauksen laskeminen Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki lisätään Sivistan jäsensivuille.

Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työehtoihin liittyvät peruskysymykset

Ajankohta: 5.10.2022 klo 9–12, Teams Kohderyhmä: Uudet esihenkilöt, harjoittelukoulujen hr- ja palkanlaskentahenkilöstö Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla. Opettajan palkkamääräykset Työajan määräytyminen – opetusvelvollisuustyöaika Opettajien kesäkeskeytys ja lomaraha Sairausajan palkka ja perhevapaat Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki lisätään Sivistan jäsensivuille.

Webinaari-sarja: B. Koeaikapurkuun liittyvät erityiskysymykset (uusinta keväältä 2021)

Keskeisiä työlainsäännön kysymyksiä tunnin mittaisissa jaksoissa Järjestämme kolme tunnin mittaista webinaaria, joissa käymme läpi keskeisiä työsuhteen elinkaareen liittyviä lainsäädännön soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Kohderyhmä: Rehtorit/toimitusjohtajat, oppilaitoksen johto ja HR-henkilöstö Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutusten keskeiset sisällöt: A. Työntekijän varoittaminen työsopimuslain mukaan 20.9.2022 klo 9-10 milloin varoitus annettaan? pitääkö työntekijää kuulla? jos järjestän kuulemistilaisuuden, miten kutsu laaditaan?…