Koulutukset

HTP-henkilöstön työaika

Ajankohta: 10.10.2023 klo 9-11 Kohderyhmä: hr-henkilöstö, esihenkilöt Kouluttajat: työmarkkina-asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Säännöllisen työajan järjestäminen pääpiirteittäin tasoittumisjärjestelmä Muut työaikamääräykset Lisä- ja ylityö Käytännön esimerkkejä Tavoite: Tutustuttaa keskeisiin työehtosopimuksen määräyksiin

Määräaikaiset työsuhteet yliopistoissa

Ajankohta: 17.10.2023 klo 9-11 Kohderyhmä: HR-henkilöstö ja esihenkilöasemassa olevat työsopimuksia tekevät henkilöt Kouluttajat: työmarkkina-asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään selkokielellä perusasioihin, jotka tulisi aina huomioida määräaikaisia työsopimuksia tehtäessä Asiaa taustoitetaan oikeustapauksin Koulutuksessa huomioidaan yliopistonäkökulma

Perhevapaille ja takaisin töihin -koulutus

Ajankohta: 31.10.2022 klo 14.30-15.30 Kohderyhmä: esihenkilöt ja HR Kouluttajat: työmarkkina-asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Tasa-arvoinen työelämä edellyttää, että työnantaja tunnistaa tilanteet, joissa perhevapaalla olevia koskevat erityiset määräykset, esim.: mitä huomioitava ennen kuin työntekijä jää perhevapaalle esihenkilön ja työntekijän yhteydenpito perhevapaan aikana mitä huomioitava, kun työntekijä palaa perhevapaalta määräaikainen työsuhde ja perhevapaat perhevapaat ja palkankorotukset mitä huomioitava,…

Etätyö ulkomailla

Ajankohta: 2.11.2023 klo 9-11 Kohderyhmä: HR-henkilöstö Kouluttajat: EY/ Maiju Kurvi ja Krista Nikmo Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään perusasioihin, jotka työnantajan tulisi huomioida, kun työntekijä tekee töitä etänä ulkomailta

Supervisor roles and responsibilities under Finland’s labour law – esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet -koulutus englanniksi

Ajankohta: 8.11.2023 klo 9 – 11 Kohderyhmä: Esihenkilöt ja HR Kouluttajat: työmarkkina-asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö / The substance of training: Perehdytään esihenkilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin / What rights and obligations the supervisor has

Epäasiallinen käyttäytyminen työyhteisössä

Ajankohta: 15.11.2023 klo 9-10.30 Kohderyhmä: esihenkilöt ja HR-henkilöstö Kouluttajat: työmarkkina-asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö:  Miten toimia, jos työpaikalla ilmenee häirintää tai epäasiallista kohtelua ja miten nämä voidaan tunnistaa, mitkä ovat työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Webinaarissa käydään läpi, miten epäasiallista kohtelua ja häirintää voidaan ennaltaehkäistä sekä oikeustapauksia.

Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaika

Ajankohta: 5.12.2023 klo 9-10.30 Kohderyhmä: HR-henkilöstö, esihenkilöt Kouluttajat: työmarkkina-asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään keskeisiin kokonaistyöajan periaatteisiin. Kokonaistyöaika ja työsuunnitelma Työsuunnitelman toteuttaminen ja muuttaminen Erityistilanteet ja poissaolot kokonaistyöajassa.

IPR-koulutus

Ajankohta: ilmoitetaan myöhemmin Kohderyhmä: HR-henkilöstö, esihenkilöt Kouluttajat: Sivistan ulkopuolinen kouluttaja Koulutuksen keskeinen sisältö:   Tarkennetaan myöhemmin

Räätälöidyt koulutukset

Järjestämme organisaatiollenne räätälöityjä ja käytännönläheisiä koulutuksia työehtosopimuksista sekä työlainsäädännöstä esihenkilötyön tueksi. Koulutusten pituudesta ja toteuttamistavasta voidaan sopia. Kysy lisätietoja työmarkkinalakimies Jukka Laakkoselta etunimi.sukunimi@sivista.fi