Koulutukset

Yhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä ja organisaation muutostilanteissa

Ajankohta: 15.5.2019 Helsingissä klo 9.30-15.30 Kohderyhmä: rehtorit, esimiesasemassa olevat ja HR-henkilöstö Kouluttajat: Sivistystyönantajien työmarkkinalakimiehet Koulutuksen sisältö: • Yhteistoiminnan tarkoitus • Miten työnantajan tulee toimia erilaisissa organisaation muutostilanteissa • Menettely työvoiman tarpeen vähetessä • Yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen kulku Ilmoittaudu tästä.

Miten palkka määräytyy yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksessa?

Ajankohta: 14.5.2019 klo 10-11 (webinaari) Kohderyhmä: työnantajan edustajat, HR-henkilöstö Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet, Sivista Koulutuksen tavoitteena on avata työehtosopimuksen keskeiset palkan muodostumiseen liittyvät elementit. Koulutuksessa keskitytään siihen, miten palkkausjärjestelmää voidaan käyttää johtamisen välineenä ja tukena. Koulutuksen sisältö: – palkkausjärjestelmän rakenne – peruspalkka – tehtäväkohtainen, henkilökohtainen palkanosa tai muut lisät (HTP-henkilöstö) – tehtäväkohtainen palkanlisä sekä muut lisät (opettajat)…

Opettajien vuosityöaikakoulutus (HUOM: kohderyhmänä urheiluopistot, kansanopistot, ammattikorkeakoulut)

Ajankohta: 7.5.2019 Helsingissä klo 9.30-12 Kohderyhmä: urheiluopistojen, kansanopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajien vuosityöajan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat henkilöt Kouluttajat: johtava työmarkkinalakimies Tari Aho ja työmarkkinalakimies Suvi Huotari, Sivista Koulutuksen keskeinen sisältö: • työaikasuunnitelman laatiminen ja toteutuminen • työaikasuunnitelman muuttaminen • vapaajaksojärjestelmä • kesävapaakorvauksen laskeminen Ilmoittaudu tästä.

Esimieskoulutus – keinoja hyvän esimiestyön tueksi

29.11.2018 Yksityisille oppilaitoksille, korkeakouluille ja yliopistoille suunnattu yhteinen koulutustilaisuus: Aika: 29.11.2018 klo 9.30-15.30 Paikka: Helsinki Kohderyhmä: rehtorit ja esimiesasemassa olevat Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.

Opetushenkilöstön palkanlaskentakoulutus

20.11.2018 Yksityisille oppilaitoksille suunnattu yhteinen koulutustilaisuus: Aika: 20.11.2018 klo 9.30-15.30 Paikka: Helsinki Kohderyhmä: talouspäälliköt ja palkanlaskijat Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.

Yhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä ja organisaation muutostilanteissa

25.10.2018 Yksityisille oppilaitoksille, korkeakouluille ja yliopistoille suunnattu yhteinen koulutustilaisuus: Aika: 25.10.2018 klo 9.30-15.30 Paikka: Helsinki Kohderyhmä: rehtorit ja esimiesasemassa olevat Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä