Koulutukset

Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön palkanlaskennan peruskysymyksiä peruskouluissa ja lukioissa

Ajankohta: 28.9.2022 klo 9–12, Teams Kohderyhmä: Työnantajan edustajat, HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla. opetusvelvollisuustyöaika palkan määräytyminen kesäkeskeytysjärjestelmä Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki lisätään Sivistan jäsensivuille.

Opettajien vuosityöaikakoulutus (urheiluopistot, kansanopistot, ammattikorkeakoulut)

Ajankohta: 4.10.2022 klo 9–11.30, Teams Kohderyhmä: Urheiluopistojen, kansanopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajien vuosityöajan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat henkilöt Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: työaikasuunnitelman laatiminen ja toteutuminen työaikasuunnitelman muuttaminen vapaajaksojärjestelmä kesävapaakorvauksen laskeminen Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki lisätään Sivistan jäsensivuille.

Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työehtoihin liittyvät peruskysymykset

Ajankohta: 5.10.2022 klo 9–12, Teams Kohderyhmä: Uudet esihenkilöt, harjoittelukoulujen hr- ja palkanlaskentahenkilöstö Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla. Opettajan palkkamääräykset Työajan määräytyminen – opetusvelvollisuustyöaika Opettajien kesäkeskeytys ja lomaraha Sairausajan palkka ja perhevapaat Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki lisätään Sivistan jäsensivuille.

Webinaari-sarja: B. Koeaikapurkuun liittyvät erityiskysymykset (uusinta keväältä 2021)

Keskeisiä työlainsäännön kysymyksiä tunnin mittaisissa jaksoissa Järjestämme kolme tunnin mittaista webinaaria, joissa käymme läpi keskeisiä työsuhteen elinkaareen liittyviä lainsäädännön soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Kohderyhmä: Rehtorit/toimitusjohtajat, oppilaitoksen johto ja HR-henkilöstö Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutusten keskeiset sisällöt: A. Työntekijän varoittaminen työsopimuslain mukaan 20.9.2022 klo 9-10 milloin varoitus annettaan? pitääkö työntekijää kuulla? jos järjestän kuulemistilaisuuden, miten kutsu laaditaan?…

Uusi yt-laki pähkinänkuoressa

Ajankohta: 2.11.2022 klo 13-16 Koulutuksen keskeinen sisältö: Koulutuksessa käydään läpi vuoden alussa 2022 voimaan tulleen uuden yhteistoimintalain olennaisimmat muutokset. Yhteistoimintalakiin tehty suurin muutos koskee uutta vuoropuheluvelvollisuutta työnantajien ja henkilöstöedustajien välillä. Yt-lain mukaan työpaikoilla on velvollisuus ns. jatkuvaan vuoropuheluun eli keskusteluvelvollisuus työnantajan ja henkilöstön välille laajasta joukosta erilaisia asioita. Koulutuksessa käydään läpi, mitä jatkuva vuoropuhelu tarkoittaa…

Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaika

Ajankohta: 15.11.2022 klo 13–14.30 (Teams) Kohderyhmä: HR-henkilöstö Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään keskeisiin kokonaistyöajan periaatteisiin. Kokonaistyöaika ja työsuunnitelma Työsuunnitelman toteuttaminen ja muuttaminen Erityistilanteet ja poissaolot kokonaistyöajassa Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki lisätään Sivistan jäsensivuille.

Webinaari-sarja: C. Lomauttamisen perusteet (uusinta keväältä 2021)

Keskeisiä työlainsäännön kysymyksiä tunnin mittaisissa jaksoissa Järjestämme kolme tunnin mittaista webinaaria, joissa käymme läpi keskeisiä työsuhteen elinkaareen liittyviä lainsäädännön soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Kohderyhmä: Rehtorit/toimitusjohtajat, oppilaitoksen johto ja HR-henkilöstö Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutusten keskeiset sisällöt: A. Työntekijän varoittaminen työsopimuslain mukaan 20.9.2022 klo 9-10 milloin varoitus annettaan? pitääkö työntekijää kuulla? jos järjestän kuulemistilaisuuden, miten kutsu laaditaan?…

Räätälöidyt koulutukset

Järjestämme organisaatiollenne räätälöityjä ja käytännönläheisiä koulutuksia työehtosopimuksista sekä työlainsäädännöstä esihenkilötyön tueksi. Koulutusten pituudesta ja toteuttamistavasta voidaan sopia. Organisaatiokohtaisten koulutusten hinta on 280 €/h + alv (24 %). Kysy lisätietoja työmarkkinalakimies Jukka Laakkoselta etunimi.sukunimi@sivista.fi