Koulutukset

Viisi askelta hyvään esimiestyöhön -webinaarisarja, osa A: Työntekijän kuuleminen työsuhteen päättyessä

Aika: 4.2.2021 09.00-10.00 Kohderyhmä: rehtorit/toimitusjohtajat, oppilaitoksen johto sekä HR-henkilöstö Koulutuksen sisältö Mitä tarkoittaa kuuleminen? Milloin kuuleminen täytyy tehdä? Miten toimitan kutsun kuulemistilaisuuteen? Mitä kutsussa tulee mainita? Voiko työntekijä käyttää avustajaa kuulemistilaisuudessa? Milloin voin päättää työsuhteen? Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.

Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikakoulutus -webinaari

Vain vuosityöaikaa noudattaville ammatillisille oppilaitoksille Aika: 11.2.2021 09.00-12.00 Kohderyhmä: vuosityöaikaan siirtyvien ammatillisten oppilaitosten HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Koulutuksen sisältö: Koulutuksessa perehdytään keskeisiin vuosityöajan periaatteisiin. Työaikasuunnitelman laatiminen, toteuttaminen ja muuttaminen Opettajan palkan määräytyminen Vapaajaksojärjestelmä Kesävapaakorvauksen laskeminen Koulutusmateriaalissa on runsaasti esimerkkejä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.

Viisi askelta hyvään esimiestyöhön -webinaarisarja, osa B: Koeaikapurkuun liittyvät erityiskysymykset

Aika: 18.2.2021 09.00-10.00 Kohderyhmä: rehtorit/toimitusjohtajat, oppilaitoksen johto sekä HR-henkilöstö Koulutuksen sisältö Milloin työsuhde voidaan purkaa koeaikana? Miten työntekijää kuullaan? Miten toimitan kutsun kuulemiseen? Mitä huomioitava purku tilanteessa? Loppupalkka ja työsuhteen päättäminen Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.

Yliopistojen muun henkilöstön vuosilomat -webinaari

Aika: 3.3.2021 klo 12-14.30 Kohderyhmä: HR-henkilöstö Koulutuksen keskeinen sisältö: Johdanto: vuosilomalaki ja työehtosopimus Vuosiloman ansainta ja antaminen Vuosilomapalkka, lomaraha ja lomakorvaus Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Anna Hakola ja Joona Kaunisniemi Koulutukseen ilmoittautumiset viimeistään 26.2.2021 tästä.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön vuosilomiin liittyvät peruskäsitteet -webinaari

Tarkoitettu yksityiselle opetusalalle ja ammatillisille aikuiskoulutuskeskuksille Aika: 9.3.2021 09.00-12.00 Kohderyhmä: Työnantajan edustajat, HR-henkilöstö ja palkanlaskijat, sekä soveltuu henkilöille, jotka ovat juuri aloittaneet tehtävissään. Koulutuksen sisältö: Koulutuksessa keskitytään keskeisiin työehtosopimuksen peruskäsitteisiin. vuosilomalain ja työehtosopimuksen välistä suhdetta ja soveltamisen peruskysymyksiä vuosilomiin liittyviä peruskäsitteitä, määritelmiä ja terminologiaa vuosilomiin liittyviä perusprosesseja ja sääntöjä (vuosiloman ansainta, pituus ja vuosiloman antaminen)…

Viisi askelta hyvään esimiestyöhön -webinaarisarja, osa C: Opintovapaalain soveltaminen käytännössä

Aika: 24.3.2021 09.00-10.00 Kohderyhmä: rehtorit/toimitusjohtajat, oppilaitoksen johto sekä HR-henkilöstö Koulutuksen sisältö Milloin työntekijä voi saada opintovapaata? Miten opintovapaa-aika lasketaan? Mitä, jos työntekijä haluaa keskeyttää opintovapaan? Vaikuttaako opintovapaa vuosiloman yms. Kertymiseen? Opintovapaa ja keskeytysjärjestelmä/vapaajaksojärjestelmä Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.

Viisi askelta hyvään esimiestyöhön -webinaari, osa D: Lomauttamisen perusteet

Aika: 28.4.2021 09.00-10.00 Kohderyhmä: rehtorit/toimitusjohtajat, oppilaitoksen johto sekä HR-henkilöstö Koulutuksen sisältö Milloin työntekijän lomauttaminen on mahdollista? Mitä toimenpiteitä tarvitaan ennen lomauttamista? Mitä, jos työtä ilmaantuu lomauttamisen aikana? Vaikuttaako lomauttaminen vuosiloman yms. kertymiseen? Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.

Miten palkka määräytyy yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksessa?

Aika: 18.5.2021 09.00-10.30 Kohderyhmä: Työnantajan edustajat, HR-henkilöstö Koulutuksen sisältö: Koulutuksen aikana selvitetään työehtosopimuksen keskeiset palkan muodostumiseen liittyvät elementit. Keskitymme siihen, miten  palkkausjärjestelmää voidaan käyttää johtamisen välineenä ja tukena. palkkausjärjestelmän rakenne peruspalkka tehtäväkohtainen, henkilökohtainen palkanosa tai muut lisät (HTP-henkilöstö) tehtäväkohtainen palkanlisä sekä muut lisät (opettajat) paikalliset erät suorituksen arvioinnista palkitsemisessa Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön vuosilomiin liittyvät erityiskysymykset

Yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Aika: 25.5.2021 09.00-11.00 Kohderyhmä: Työnantajan edustajat, HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Koulutuksen sisältö: Koulutus keskittyy vuosilomamääräysten soveltamiseen liittyviin erityiskysymyksiin esimerkkien avulla. Soveltuu henkilöstölle, joka on perehtynyt peruskäsitteisiin: Lomakorvaus Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka Lomaraha Vuosilomalain lisäpäivät Lisätiedot ja ilmoittautumiset tästä.

Viisi askelta hyvään esimiestyöhön -webinaarisarja, osa E: Lisä- ja ylitöiden laskeminen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työsuhteessa

Aika: 27.5.2021 09.00-10.00 Kohderyhmä: rehtorit/toimitusjohtajat, oppilaitoksen johto sekä HR-henkilöstö – yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Koulutuksen sisältö Vaikuttaako lomauttaminen vuosiloman yms. Kertymiseen? Miten lisätyö muodostuu? Miten ylityö muodostuu? Miten huomioin arkipyhän lisä- tai ylitöiden muodostumisessa? Miten liukuva työaika vaikuttaa lisä- tai ylitöiden muodostumiseen? Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.