Koulutukset

Yhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä ja organisaation muutostilanteissa

PERUTTU Ajankohta: 10.11.2020 klo 10-15, webinaari Kohderyhmä: rehtorit, esimiesasemassa olevat ja HR-henkilöstö Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksen keskeinen sisältö: • Yhteistoiminnan tarkoitus • Miten työnantajan tulee toimia erilaisissa organisaation muutostilanteissa • Menettely työvoiman tarpeen vähetessä • Yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen kulku  

Poissaolot ja vuosilomat sekä HTP- että opetushenkilöstöllä (yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset)

Ajankohta: 17.11.2020 klo 10-15, webinaari Kohderyhmä: työnantajan edustajat, HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksen keskeinen sisältö: • vuosilomien määräytyminen • vapaajaksojärjestelmät sekä ”lomien” määräytyminen opettajilla eri työaikajärjestelmissä • sairauspoissaolot • perhevapaat Ilmoittautumislinkki

Yliopistojen muun henkilöstön vuosilomat

Ajankohta: 18.11.2020 klo 9-12 (webinaari) Kohderyhmä: HR-henkilöstö Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksen keskeinen sisältö: Yliopistojen työehtosopimuksen vuosilomamääräykset mm. Vuosiloman pituus ja ansainta Vuosilomapalkka Lomaraha Vuosilomalaki Ilmoittautumislinkki