Koulutukset

Perhevapaauudistus

Ajankohta: 16.1.2023 klo 13.00–15.00 Kohderyhmä: yksityisen opetusalan HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään erityisesti uudistuneisiin raskaus- ja vanhempainvapaasäännöksiin.

Yhteistoimintalain vuoropuheluvelvollisuus

Ajankohta: 18.1.2023 klo 14-15 Kohderyhmä: esihenkilöt, HR-henkilöstö Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään yt-lain mukaisen vuoropuhelun tarkoitukseen ja järjestämiseen.

Yksityisen opetusalan hallinto- ja tukihenkilöstön palkkausta koskevat määräykset (luku 5)

Ajankohta: 26.1.2023 klo 9-10 Kohderyhmä: yksityisen opetusalan HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään erityisesti uudistuneen luvun 5. läpikäyntiin. Koulutus on käytännönläheinen ja soveltamista käydään läpi esimerkkien avulla.

Yliopistojen muun asiantuntija- ja tukihenkilöstön vuosilomat

Ajankohta: 7.2.2023 klo 13–15.30 Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu yliopistojen HR-henkilöstölle Koulutuksen keskeinen sisältö: Koulutuksessa käsitellään muun asiantuntija- ja tukihenkilöstön vuosiloman ansainta- ja antamissääntöjä sekä vuosilomapalkan, lomarahan ja lomakorvauksen määräytymisperusteita.

Perhevapaauudistus harjoittelukoululle

Ajankohta: 9.2.2023 klo 13.30–15.30 Kohderyhmä: harjoittelukoulujen HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään erityisesti uudistuneisiin raskaus- ja vanhempainvapaasäännöksiin.

Yhteistoimintalain muutosneuvotteluiden ajoittaminen

Ajankohta: 7.3.2023 klo 9-10 Kohderyhmä: esihenkilöt, HR-henkilöstö Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään yhteistoimintaneuvotteluiden oikeaan ajoittamiseen.

Yleissivistävien oppilaitosten (peruskoulut ja lukiot) opetushenkilöstön työehtosopimuksen erityisiä soveltamiskysymyksiä

Ajankohta: 9.3.2023 klo 9-11 Kohderyhmä: HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään työehtosopimuksen jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla.

Musiikkioppilaitosten opetushenkilöstön työehtosopimuksen erityisiä soveltamiskysymyksiä

Ajankohta: 23.3.2023 klo 9-11 Kohderyhmä: HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään työehtosopimuksen jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla.

Kuva- ja monitaiteellisten oppilaitosten opetushenkilöstöä koskevan liitteen koulutus

Ajankohta: 28.3.2023 klo 9-11 Kohderyhmä: HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään työehtosopimukseen ja jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla.

Vuosityöaika (ammatilliset oppilaitokset, 10 A -liite)

Ajankohta: 30.3.2023 klo 9-11 Kohderyhmä: HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään työehtosopimukseen ja jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla.