Koulutukset

Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön palkanlaskennan perusteet

Ajankohta: 15.9.2020 klo 10-13, Helsinki Kohderyhmä: työnantajan edustajat, HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksen keskeinen sisältö • opetusvelvollisuustyöaika • palkan määräytyminen • kesäkeskeytysjärjestelmä Ilmoittautumislinkki

Paikallinen sopimisen (yksityinen opetusala ja ammatillinen aikuiskoulutuskeskus)

Ajankohta: 17.9.20120 klo 10-12, Helsinki Kohderyhmä: työnantajan edustajat Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työantajan osaamista paikallisessa sopimisessa, avata keskeiset paikallisen sopimisen määräykset sekä tuoda esimerkkejä, mistä voidaan sopia paikallisesti. • paikallisen sopimisen työehtosopimuksen määräykset • mistä voidaan paikallisesti sopia? • miten hyödyntää paikallisen sopimisen mahdollisuutta? Ilmoittautumislinkki

Miten palkka määräytyy yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksessa?

Koulutuksen tavoitteena on avata työehtosopimuksen keskeiset palkan muodostumiseen liittyvät elementit. Koulutuksessa keskitytään siihen, miten palkkausjärjestelmää voidaan käyttää johtamisen välineenä ja tukena. Ajankohta: 24.9.2020 klo 10-11.30 (webinaari) Kohderyhmä: työnantajan edustajat, HR-henkilöstö Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksen keskeinen sisältö: • palkkausjärjestelmän rakenne • peruspalkka • tehtäväkohtainen, henkilökohtainen palkanosa tai muut lisät (HTP-henkilöstö) • tehtäväkohtainen palkanlisä sekä muut lisät (opettajat)…

Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön keskeiset työsuhteen ehdot

Ajankohta: 29.9.2020 klo 10-12, etäkoulutus Kohderyhmä: harjoittelukoulujen palkanlaskennasta vastaavat henkilöt Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksen keskeinen sisältö: • Opettajan palkkamääräykset • Työajan määräytyminen – opetusvelvollisuustyöaika • Opettajien kesäkeskeytys ja lomaraha • Sairausajan palkka ja perhevapaat Ilmoittautumislinkki

Yksilöperusteinen työsuhteen päättäminen

Ajankohta: 30.9.2020 klo 10-15, Helsinki Kohderyhmä: rehtorit, esimiesasemassa olevat ja HR-henkilöstö Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksen keskeinen sisältö: • Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa • Johtaminen ja esimiestyö • Työsuhteen päättämisen juridiikkaa o Koeaikapurku o Varoitus ja irtisanominen o Purku • Ongelmatilanteiden arviointi ja menettely • Työsuhteenpäättämisperusteita o Työvelvoitteiden laiminlyönti ja ohjeiden vastainen menettely o Alisuoriutuminen Ilmoittautumislinkki

Opettajien vuosityöaikakoulutus (urheiluopistot, kansanopistot, ammattikorkeakoulut)

Ajankohta: 6.10.2020 klo 10-12, Helsinki Kohderyhmä: urheiluopistojen, kansanopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajien vuosityöajan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat henkilöt Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksen keskeinen sisältö: • työaikasuunnitelman laatiminen ja toteutuminen • työaikasuunnitelman muuttaminen • vapaajaksojärjestelmä • kesävapaakorvauksen laskeminen Ilmoittautumislinkki

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Ajankohta: 15.10.2020 klo 10-11.30 (webinaari) Kohderyhmä: työnantajan edustajat, esimiesasemassa olevat ja HR-henkilöstö Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksen keskeinen sisältö: • Johtaminen ja esimiestyö • Työyhteisön ongelmatilanteiden tunnistaminen • Työturvallisuuslaissa tarkoitettu häirintä ja epäasiallinen kohtelu • Työnantajan toimintavelvoite, ongelmatilanteiden ratkominen ja menettely Ilmoittautumislinkki

Liikkeenluovutus ja henkilöstövaikutukset lyhyesti

Harkitseeko organisaatiosi jonkin liiketoimintakokonaisuuden ostamista tai sellaisesta luopumista? Onko suunnitelmissa yhdistää kahden organisaation toiminnot? Liikkeen luovutus ja henkilöstövaikutukset lyhyesti – webinaarissa käymme tiiviisti läpi liikkeen luovutusta koskevan sääntelyn ja liikkeen luovutuksen vaikutukset henkilöstöön. Webinaarista saat eväitä siihen, mitä henkilöstövaikutusten näkökulmasta tulisi ottaa huomioon jo yritysjärjestelyä suunniteltaessa. Ajankohta: 27.10.2020 klo 10-11.30 webinaari Kohderyhmä: rehtorit/toimitusjohtajat, oppilaitoksen johto…

Yhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä ja organisaation muutostilanteissa

Ajankohta: 10.11.2020 klo 10-15, Helsinki Kohderyhmä: rehtorit, esimiesasemassa olevat ja HR-henkilöstö Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksen keskeinen sisältö: • Yhteistoiminnan tarkoitus • Miten työnantajan tulee toimia erilaisissa organisaation muutostilanteissa • Menettely työvoiman tarpeen vähetessä • Yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen kulku Ilmoittautumislinkki

Poissaolot ja vuosilomat sekä HTP- että opetushenkilöstöllä (yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset)

Ajankohta: 17.11.2020 klo 10-15 Kohderyhmä: työnantajan edustajat, HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksen keskeinen sisältö: • vuosilomien määräytyminen • vapaajaksojärjestelmät sekä ”lomien” määräytyminen opettajilla eri työaikajärjestelmissä • sairauspoissaolot • perhevapaat Ilmoittautumislinkki