» Työsuhdeasiat » Työehtosopimukset ja palkkataulukot

Työehtosopimukset ja palkkataulukot

Sivistan neuvottelemat työehtosopimukset koskevat yliopistoja ja harjoittelukouluja, yksityistä opetusalaa, ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia sekä Kansallisgalleriaa, HY247:a, Patria Pilot Training:a ja Unigrafiaa.

Sopimukset ovat Kansallisgallerian, HY247:n, Patria Pilot Trainingin ja Unigrafian sopimuksia lukuun ottamatta yleissitovia ja niiden piirissä on yhteensä noin 60 000 työntekijää. Neuvomme ja koulutamme jäseniämme työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamisessa.

Palkansaajapuolelta sopimusosapuolina ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (yliopistot ja harjoittelukoulut) sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset).

Katso tarkemmat tiedot sopimuksista oheisesta valikosta.