» Vaikutamme » Tietoa alasta » Toimialakatsaus ja barometri

Toimialakatsaus ja barometri

Sivistystyönantajat julkaisee vuosittain syksyllä koulutus- ja tutkimusalan toimialakatsaus ja barometri -julkaisun. Julkaisu koostuu yksityisten koulutuksen järjestäjien näkemyksistä lähimenneisyyden ja -tulevaisuuden kehityksestä sekä tuoreimmasta tilasto- ja tutkimustiedosta koskien alaa.

Koulutus- ja tutkimusalan toimialakatsaus ja barometri koostuu kahdesta osasta: barometrista ja toimialakatsauksesta.

Barometrin aineisto on koottu lomakkeella Sivistystyönantajien jäsenistöltä. Kukin yksityinen koulutuksen järjestäjä on saanut yhden linkin. Järjestäjien edustajaa on pyydetty arvioimaan toteutunutta ja tulevaa kehitystä (positiivinen, ei muutosta, negatiivinen) tiettyjen kriteerien suhteen. Saldoluku on muodostettu vähentämällä positiivisten arvioiden osuudesta negatiivisesti arvioineiden osuus. Siten saldoluku kertoo positiivisten arvioiden prosenttiyksikköeron negatiivisiin. Aineisto on kerätty syyskuun puolivälin ja lopun välillä.

Toimialakatsauksessa nostetaan esiin tilastotietoja mm. koulutuksen järjestäjistä, rahoituksesta ja henkilöstöstä, opiskelijoista, opintoihin pääsystä, opintojen etenemisestä, koulutustasosta, työllistymisestä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta. Esiin nostetaan myös ajankohtaista koulutus- ja tutkimusalaa ja -politiikkaa koskevaa tutkimusta.

Lisää toimialaa kuvaavia tilastotietoja löytyy Tilastot-osiosta.

 

Toimialakatsaus ja barometri 2019

Koulutus- ja tutkimusalan toimialakatsaus ja barometri 2019

Abstract: Finnish Education and Research Field Overview and Barometer 2019
Sammandrag: Branschöversikt och barometer för utbildning och forskning 2019

Kuviot ja taulukot
Barometrilomake

Uutinen: Yksityisten oppilaitosten ja korkeakoulujen odotukset varovaisen optimistisia – suomalaisista joka toinen kouluttautuu vuosittain
Barotiedote: Suomen koulutus- ja tutkimusalan ensimmäinen barometri: Koulutus on vientiala – uusia tulonlähteitä maailmalta
Julkaisutiedote: Puolet suomalaisista kouluttautuu vuosittain – korkeakoulutukseen pääsyssä pullonkauloja