» Vaikutamme » Tietoa alasta » Toimialakatsaus ja barometri

Toimialakatsaus ja barometri

Sivistystyönantajat julkaisee vuosittain syksyllä kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan toimialakatsaus ja barometri -julkaisun. Julkaisu koostuu yksityisten koulutuksen järjestäjien ja varhaiskasvatuksen tuottajien näkemyksistä lähimenneisyyden ja -tulevaisuuden kehityksestä sekä tuoreimmasta tilasto- ja tutkimustiedosta koskien alaa.

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan toimialakatsaus ja barometri koostuu kahdesta osasta: barometrista ja toimialakatsauksesta.

Barometrin aineisto on koottu lomakkeella yksityisiltä varhaiskasvatuksen tuottajilta ja koulutuksen järjestäjiltä. Kukin organisaatio on saanut yhden linkin. Organisaation edustajaa on pyydetty arvioimaan toteutunutta ja tulevaa kehitystä (positiivinen, ei muutosta, negatiivinen) tiettyjen kriteerien suhteen. Saldoluku on muodostettu vähentämällä positiivisten arvioiden osuudesta negatiivisesti arvioineiden osuus. Siten saldoluku kertoo positiivisten arvioiden prosenttiyksikköeron negatiivisiin. Aineisto on kerätty kunkin vuoden lokakuussa.

Toimialakatsauksessa nostetaan esiin tilastotietoja mm. koulutuksen järjestäjistä, rahoituksesta ja henkilöstöstä, opiskelijoista, opintoihin pääsystä, opintojen etenemisestä, koulutustasosta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta. Esiin nostetaan myös ajankohtaista koulutus- ja tutkimusalaa ja -politiikkaa koskevaa tutkimusta.

Lisää toimialaa kuvaavia tilastotietoja löytyy Tilastot-osiosta.

 

Toimialakatsaus ja barometri 2023

Sivistysalan toimialakatsaus ja barometri 2023

Abstract: Finnish Education and Research Field Overview and Barometer 2023
Sammandrag: Branschöversikt och barometer för småbarnspedagogik, utbildning och forskning 2023

Kuviot ja taulukot 2023
Barometrilomake 2023

Uutinen: Talouden heikot näkymät heijastuvat koulutusalan toimijoihin
Tiedote: Jatko-opintojen ulkopuolelle jää edelleen liian paljon nuoria – samalla osaajapula syvenee

 

Toimialakatsaus ja barometri 2022

Koulutus- ja tutkimusalan toimialakatsaus ja barometri 2022

Abstract: Finnish Education and Research Field Overview and Barometer 2022
Sammandrag: Branschöversikt och barometer för utbildning och forskning 2022

Kuviot ja taulukot 2022
Barometrilomake 2022

Uutinen: Yleinen epävarmuus näkyy koulutuksen järjestäjien odotuksissa – T&K-panostukset selkeässä kasvussa yritysten vetämänä
Tiedote: Hyvinvointia tukevia palveluita tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä on kasvanut kaikilla koulutusasteilla – koulutuksen järjestäjät lisänneet tukitoimia

 

Toimialakatsaus ja barometri 2021

Koulutus- ja tutkimusalan toimialakatsaus ja barometri 2021

Abstract: Finnish Education and Research Field Overview and Barometer 2021
Sammandrag: Branschöversikt och barometer för utbildning och forskning 2021

Kuviot ja taulukot 2021
Barometrilomake 2021

Uutinen: Koronapandemian väistyessä yksityisten oppilaitosten ja korkeakoulujen odotukset parantuneet – oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset jääneet osin kattamatta
Tiedote: Koulutus- ja tutkimusala toipuu koronasta pikkuhiljaa

 

Toimialakatsaus ja barometri 2020

Koulutus- ja tutkimusalan toimialakatsaus ja barometri 2020

Abstract: Finnish Education and Research Field Overview and Barometer 2020
Sammandrag: Branschöversikt och barometer för utbildning och forskning 2020

Kuviot ja taulukot 2020
Barometrilomake 2020

Uutinen: Koronaviruksen seurauksena yksityisten oppilaitosten ja korkeakoulujen odotukset heikentyneet – monilla ylioppilaista useita välivuosia ennen seuraavaa tutkintokoulusta
Tiedote: Herätys Suomi! Nyt jos koskaan pitää panostaa pysyvämmin koulutukseen ja tutkimukseen!

 

Toimialakatsaus ja barometri 2019

Koulutus- ja tutkimusalan toimialakatsaus ja barometri 2019

Abstract: Finnish Education and Research Field Overview and Barometer 2019
Sammandrag: Branschöversikt och barometer för utbildning och forskning 2019

Kuviot ja taulukot 2019
Barometrilomake 2019

Uutinen: Yksityisten oppilaitosten ja korkeakoulujen odotukset varovaisen optimistisia – suomalaisista joka toinen kouluttautuu vuosittain
Barotiedote: Suomen koulutus- ja tutkimusalan ensimmäinen barometri: Koulutus on vientiala – uusia tulonlähteitä maailmalta
Julkaisutiedote: Puolet suomalaisista kouluttautuu vuosittain – korkeakoulutukseen pääsyssä pullonkauloja