» Vaikutamme » Keskeiset viestimme

Keskeiset viestimme

Olemme mukana uudistamassa Suomea ja samalla myös itse uudistumme. Katsomme tulevaisuuteen ja nostamme entistä vahvemmin koulutuksen, tutkimuksen ja sivistyksen ääntä Suomessa.

Keskeiset viestimme hallituskaudelle 2019-2023 ovat:

  • Suomen hyvinvointi ja kasvu syntyvät osaamisesta ja sivistyksestä
  • Koulutusjärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena
  • Tekijöitä työlle ja osaamisen kehittämistä yksilöllisiin tarpeisiin
  • Koulutuksen järjestäminen läpinäkyväksi ja vertailtavaksi
  • Tieto avoimesti yhteiskunnan käyttöön

Lue myös koulutusjärjestelmän visiomme ja EU-viestimme oikeasta valikosta.