» Vaikutamme

Vaikutamme

Vaikutamme niin sivistystoimialan kuin jäsentemme toimintaympäristön kehittämiseen ja valvomme jäsentemme yhteisiä etuja. Tavoitteenamme on olla luotettava yhteiskunnallinen vaikuttaja ja edelläkävijä. Vaikutamme koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan tekemällä aktiivista yhteistyötä virkamiesten, poliittisten päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

innovaatio kaavio

Työelämä

Sivistystyönantajat on aktiivisesti kehittämässä osaavaa ja hyvinvoivaa Suomea osallistumalla lainsäädännön kehittämiseen, päätöksenteon valmisteluun ja keskusteluun.

Tutustu tarkemmin

Keskeiset viestimme

Olemme mukana uudistamassa Suomea ja samalla myös itse uudistumme. Katsomme tulevaisuuteen ja nostamme entistä vahvemmin koulutuksen, tutkimuksen ja sivistyksen ääntä Suomessa.

Tutustu tarkemmin

Lausunnot ja kannanotot

Sivista osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon antamalla lausuntoja ja kannanottoja.

Tutustu tarkemmin

Tietoa alasta

Sivista kerää jatkuvasti ajankohtaista tietoa ja tilastoja koulutusalasta, tutkimuksesta ja alan rahoituksesta. Lisäksi laadimme ja kokoamme selvityksiä alan tilanteesta.

Tutustu tarkemmin