» Työsuhdeasiat » Työsuhdetietoa » Työtaisteluilmoitus

Työtaisteluilmoitus

Jos jäsenorganisaatiossa havaitaan uhka työtaistelusta tai alkanut työtaistelu, tulee jäsenorganisaation ilmoittaa tästä välittömästi Sivistystyönantajille. Näin Sivista voi ryhtyä toimiin työtaistelun estämiseksi tai sen välittömäksi lopettamiseksi.

Työtaistelut tilastoidaan: ilmoitusjärjestelmä.