Posts

Oppivelvollisuuskyselyn tulokset ovat ministeriölle klassinen oma maali

Nuorille suunnattu kysely herättää lisää kysymyksiä oppivelvollisuuden laajentamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö kysyi Opiskelun- ja koulutuksen tutkimussäätiön Otus ry:n avulla lähes 5 500 nuorelta oppivelvollisuuden muutoksista. Kyselyssä haluttiin selvittää peruskoulun ja toisen asteen oppilailta ja opiskelijoilta mielipiteitä asiaan. Kyselystä käy esiin kaksi mielenkiintoista asiaa oppivelvollisuuden laajentamisen näkökulmasta. Ensinnäkin kysyttäessä keskeyttämisen syistä, 77 % vastaajista ilmoitti syyksi…

Tutustu sivistalaisiin, vuorossa Anna!

Olen Anna Hakola, Sivistan työmarkkinalakimies. Työpäivääni kuuluu paljon kaikkea mielenkiintoista. Muuttuva maailma vaatii uusia ja parempia ratkaisuja. Näitä etsin työkseni yhdessä neuvottelukumppaneiden kanssa, jotta jäsentemme työyhteisöjen toimintaedellytykset olisivat parhaat mahdolliset nyt ja tulevaisuudessa. Autan myös jäseniä päivittäin ratkomaan erilaisia yksittäistilanteita ja -kysymyksiä. Työn tekeminen vaatii hyvää juridista osaamista sekä kykyä löytää optimaalisia ratkaisuja, joissa on…

Ketterä yritysyhteistyö on myös tutkimuksen laatua

Äskettäin julkaistussa kansallisessa TKI-tiekartassa korostetaan osuvasti, että yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö tarvitsee uuden alun. Tiekartassa myös huomioidaan, että Suomi tarvitsee lisää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) tekeviä yrityksiä ja erityisesti pk-sektorin tulisi aktivoitua asiassa. Analyysi on oikea, jos haluamme tavoitella t&k -menojen osuuden nostamista Suomessa 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Kaksi kolmasosaa t&k-menoista syntyy…

TKI-rahoitusta on kasvatettava, jotta koronakriisistä noustaan

Hallitus julkisti 23.4. tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tiekartan. Asiakirja on odotettu vastaus suureen lupaukseen: vuonna 2030 Suomi käyttää neljä prosenttia bruttokansantuotteesta uuden luomiseen TKI-toiminnalla. Maailma ei ole pysähtynyt koronasta huolimatta. Uutta tietoa luodaan ja uusia teknologioita otetaan käyttöön. Markkinat elävät ja muuttuvat koko ajan, kuten myös asiakkaiden ja kuluttajien odotukset. On varmaa, että jotkin…

Perho Liiketalousopisto kestävän kehityksen asialla

Perho Liiketalousopisto on 1600 opiskelijan ravintola- ja matkailualan sekä liiketoiminnan ammatillinen oppilaitos, joka toimii edelläkävijänä muun muassa vastuullisen matkailun ja kestävän gastronomian edistämisessä. Perhossa vastuullisuus perustuu arvoihin ja on osa jokapäiväistä tekemistä. Kaikki Perhossa suoritettavat tutkinnot sisältävät kestävän kehityksen opintoja. Koulukiinteistöjen sähkön ja veden kulutusta optimoidaan sekä uusia tapoja minimoida ruokahävikkiä ja jätekertymää kehitetään koko…

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista kannattaa esitettyjä väliaikaisia muutoksia ja näkee, että muutos voisi olla pysyvästikin tämän suuntainen. Kenenkään valmistuminen ei saa jäädä kiinni puuttuvasta työpaikan näyttöympäristöstä. Samaan aikaan on varmistettava opiskelijoiden osaamisen laatu ja työelämän vastaavuus. Lue koko lausunto

Osaamista yhdessä – ammatillinen koulutus

24.-25.9.2020 Scandic Park Helsinki Vuoden tärkein koulutuskentän tapahtuma tarjoaa jälleen mielenkiintoisia ja ajankohtaisia asioita ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville sekä koulutusasioista kiinnostuneille ja asioista päättäville tahoille. Ammatillisen osaamisen tapahtuma tuotetaan Suomen Kuntaliiton, Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKE:n, Sivistystyönantajat Sivistan ja FCG Koulutuksen yhteistyönä. Tämän vuoden keskeisiä teemoja ovat: – Hallituksen ratkaisut muuttuneessa tilanteessa – Ammatillinen koulutus muuttuu…

Onnistunut työturvallisuusviestintä vie organisaation arvot käytäntöön

Elämme poikkeuksellisen epävarmoja aikoja ja joudumme toimimaan parhaan saatavilla olevan tiedon varassa. Tutkijatohtori Tuomas Aivelo totesikin osuvasti (HS 20.4.2020), että ”Kaikki on epävarmaa, mutta kaikki ei ole yhtä epävarmaa. Tämän tunnustaminen, jäsentäminen ja viestiminen ei ole helppoa. Asiaa ei kuitenkaan voi ratkaista niin, että esittää varmana tietona sen, mikä ei ole varmaa.” Työturvallisuuden paras mahdollinen…

Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen mahdollistavat talouden avaamisen – opas hyvistä käytännöistä yrityksille julkaistu

Koronaviruksen tuomien rajoitustoimien hidastettua viruksen leviämistä yhteiskuntaa ollaan vähitellen avaamassa ja taloudellista toimeliaisuutta vauhdittamassa. Palautuminen edellyttää yrityksiltä näkyviä ja vaikuttavia turvallisuustoimia. Toimet tukevat myös ihmisten turvallisuuden tunnetta ja sen myötä luottamuksen palautumista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yhdessä jäsenliittojensa kanssa koostanut oppaan eri alojen hyvistä käytännöistä kaikkien suomalaisyritysten käyttöön. Oppaassa kuvatut käytännöt ovat suosituksia ja esimerkkejä…

Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot nousivat vuonna 2019

Koulutuksen toimiala työllistää 187 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,3 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2019 kaikkiaan yli 30 000 henkilöä. Henkilöstöstä reilut 60 prosenttia kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja reilu kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului noin 800 henkilöä. Yliopistojen henkilöstö kasvoi kaikissa henkilöstöryhmissä. Opetus- ja tutkimushenkilöstössä…