Artikkelit

Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön palkanlaskennan erityiskysymyksiä peruskouluissa ja lukioissa -webinaari

Koulutus on tarkoitettu työnantajan edustajille, HR-henkilöstölle ja palkanlaskijoille Koulutuksen keskeinen sisältö: opetusvelvollisuustyöaika palkan määräytyminen kesäkeskeytysjärjestelmä Kouluttajana toimii Sivistan työmarkkinalakimiehet Tari Aho ja Miira Kaukoranta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.  

Suomalaiset korkeakoulut samalle viivalle verokohtelussa ulkomaisten korkeakoulujen kanssa

Marinin hallitus on EU:n komission suosituksesta antamassa syyskuussa esityksen MBA-tutkintojen arvonlisäverokohtelun muuttamisesta. Esitysluonnos asettaa kotimaiset ja ulkomaiset koulutuksentarjoajat samalle viivalle arvonlisäverokohtelussa. Tällä hetkellä suomalaisten korkeakoulujen tarjoamat MBA-ohjelmat ovat arvonlisäveron alaisia, mutta ulkomaisten toimijoiden usein eivät. Sivistystyönantajat kannattaa luonnosteltua hallituksen esitystä. MBA-ohjelmat ovat jo työelämässä oleville suunnattuja laajoja täydennyskoulutuskokonaisuuksia, kestoltaan ja vaativuudeltaan verrannollisia maisteriohjelmiin. MBA-koulutus toimii…

Lukiolaisten Liiton Uljas: Koulutuksen kunnianpalautukseen ei sananhelinä riitä

Tänä vuonna valmistuva koulutuspoliittinen selonteko maalaa soman kuvan lukiokoulutuksen tulevaisuudesta ja sen tavoitteista. On kauniita sanoja koulutuksen maksuttomuudesta, laadusta ja yhdenvertaisuudesta. Koulutuksen saavutettavuus on taattava koko maassa ja teknologiaa on hyödynnettävä. Jokainen lukiolainen saa vahvan sivistyksellisen ja tiedollisen pohjan, jonka avulla osaa uida muuttuvan työelämän myrskyjen läpi. Ja näin jokainen suomalainen pääsee ratsastamaan yhdessä onnelliseen…

Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikakoulutus yhdessä OAJ:n kanssa

Sivista ja OAJ järjestävät yhteisen koulutuksen (webinaari, TEAMS) ammatillisten oppilaitosten esimiehille ja opetushenkilöstölle vuosityöaikasopimuksesta. Tämä koulutus on tarkoitettu ensisijassa vuonna 2021 ja 2022 vuosityöaikaan siirtyneiden tai siirtyvien oppilaitosten henkilöstölle. Koulutuksen sisältö on sama kuin aikaisemmin pidetyissä yhteisissä koulutuksissa. Aika:                 14.10.2021 klo 9-12 Kouluttajat:    Tari Aho ja Miira Kaukolinna, Sivista ja Eila Urpilainen, OAJ Tilaisuuden ohjelma:…

Kilpailuoikeus koskee myös Sivistan jäseniä – tunnista vaaranpaikat – Save the date 27.10.2021!

Kilpailulainsäädäntö on uudistunut ja tiukentunut. Kilpailuoikeudessa tietämättömyys lain säännöksistä ei pelasta vastuulta. Esimerkiksi huolimattomasti toiminut hallituksen jäsen voi joutua vastuuseen tai sakot oikeudenkäyntikuluineen voivat uhata organisaation toimintaa. Jo kilpailuviranomaisen tutkinnan kohteeksi joutumista on hyvä ennaltaehkäistä. Siten vähintäänkin perusasiat jokaisen jäsenemme on hyvä ymmärtää. Kilpailuoikeuden perusasioista tulee kouluttamaan EK:n kilpailuasiantuntija Annaliisa Oksanen 27.10.2021 klo. 13-14:30. Suosittelemme…

Työ ja mieli – viisi roolia ja näkökulmaa

Työllä on monia myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Työ voi parhaillaan tuoda paljon mielekästä sisältöä elämään ja tukea mielenterveyttä. Edellytyksenä on kuitenkin, että työ on hyvin organisoitua ja johdettua, työkuormitus on sopivalla tasolla ja työntekijä kokee työn mielekkääksi. Toisaalta työhön voi myös liittyä mielenterveyttä uhkaavia tekijöitä, joista yleisimpiä ovat liiallinen työkuormitus ja siihen liittyvät palautumisen…

Elinkeinopoliittisen valiokunnan kokous

Sivistystyönantajat: Tiedeleikkausten peruminen askel oikeaan suuntaan, osaavan työvoiman saatavuus edellyttää uusia toimenpiteitä

Sivistystyönantajat kiittää Marinin hallitusta siitä, että tiederahoitusta uhanneet leikkaukset peruttiin ensi vuodelta budjettiriihen yhteydessä. – Myös tutkimusyhteistyökannustin on tervetullut. Suomen kestävä kasvu edellyttää edelleen lisäpäätöksiä, jotta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitus saadaan riittävälle kasvu-uralle. Viimeksi tänään valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta totesi, että neljän prosentin t&k-intensiteetin saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä vaatisi kuuden prosenttiyksikön vuosittaista kasvua t&k-menoissa…

Haemme työmarkkinalakimiestä tai -asiantuntijaa

Haemme Työmarkkinalakimiestä tai -asiantuntijaa Sivistystyönantajat on sivistys-, opetus- ja tutkimusalan työnantajaliitto. Jäseninä on yli 340 organisaatiota kaikilta koulutusasteilta peruskouluista yliopistoihin sekä muita koulutus- ja sivistysalan toimijoita. Jäsenten palveluksessa työskentelee yli 58 000 sivistyksen, opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon ammattilaista. Sivistystyönantajat on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen. Etsimme palvelukseemme työmarkkinalakimiestä tai -asiantuntijaa vahvistamaan työmarkkinavastuualuettamme. Tehtävänkuvaan kuuluvat jäsenorganisaatioiden työsuhdeneuvonta…

Sivista lausui yhteishaun muuttamisesta

Sivista otti kantaa ehdotuksesta liittyen perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteisiin. Sivista piti esitystä yhteishaun uudistamisesta tarkoituksenmukaisena. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä yhteishaun merkitys korostuu oppivelvollisten valinnoissa entisestään. Sivista korosti lisäksi, että jatkuvan haun merkityksen tulee olla vähintään yhtä tärkeää, silloin kun valintoja tehdään. Lue koko lausunto täältä. Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, 040 1686 836