Artikkelit

OAJ hylkäsi yksityisen opetusalan sovintoehdotuksen – Sivistystyönantajat on pettynyt

Sovittelija Jukka Ahtela antoi 24.5.2022 kolmannen sovintoehdotuksen yksityistä opetusalaa koskevassa työriidassa. OAJ hylkäsi sovintoehdotuksen jo kolmatta kertaa. Yksityistä opetusalaa edustava työnantajajärjestö Sivista sekä ammattiliitot JHL ja Jyty olisivat sen sijaan hyväksyneet ratkaisun. – Kuntapuolen ratkaisulautakunnan hylätty ratkaisu on sekoittanut OAJ:n työmarkkinaneuvottelut ja se pyrkii valuttamaan yleisen linjan ylittäviä vaatimuksia yksityiselle sektorille. Erikoista sikäli, että kuntapuolella…

Kohti SuomiAreenaa! Kisakallion Pauliina Vastamäki – liikunnan edistäminen on yhteinen asia!

Suomessa voi kouluttautua korkeakoulutasoa myöten taiteilijaksi – esimerkiksi näyttelijäksi tai muusikoksi, mutta urheilussa se ei ole mahdollista. Miksi se olisi tärkeää niin urheilijoiden kuin yhteiskuntamme kannalta? Voisiko urheilijatutkinto motivoida suomalaisia nuoria jatkamaan urheilu-uraansa, ja ylipäätään liikkumaan enemmän? Sivistystyönantajat, Olympiakomitea ja Urheiluopistot ry järjestävät aiheesta keskustelun Porin SuomiAreenassa maanantaina 11.7. klo 11. Haastattelimme Kisakallion liikuntataitojen ja…

Sovintoehdotus annettu yksityiselle opetusalalle

Sovittelija Jukka Ahtela on antanut tiistaina 24.5.2022 sovintoehdotuksen yksityistä opetusalaa koskevassa työriidassa. Neuvotteluosapuolet, Sivistystyönantajat, OAJ, JHL ja Jyty, vastaavat sovintoehdotukseen hallintojen käsittelyn jälkeen keskiviikkona 25.5.2022 klo 12. Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelee yhteensä noin 24 000 työntekijää. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat ammattikorkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset, yleissivistävät ja vapaan sivistystyön oppilaitokset, urheiluopistot sekä taiteen perusopetus. Lisätietoja: Hanne Salonen p….

OAJ:n jäsenmaksujen perintä yksityisellä opetusalalla lopetetaan toistaiseksi

Sivista on päättänyt, etteivät sen jäsenet yksityisellä opetusalalla peri työehtosopimukseen perustuen OAJ:n jäsenten jäsenmaksuja palkoista 23.5.2022 lukien. Päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes työehtosopimus saadaan taas voimaan. Sivistan päätöksen taustalla on pitkittyneet työehtosopimusneuvottelut, joita OAJ on toukokuun aikana vaikeuttanut entisestään. Neuvotteluita on jatkettu valtakunnansovittelijan toimistolla huhtikuusta lähtien. Palkansaajajärjestöt ilmoittivat yksityisen opetusalan lakoista huhtikuussa ja toteuttivat lakkoja…

Yksityisen opetusalan työmarkkinavaliokunnan kokous

Perhevapaakoulutus yliopistoille

Sivista, JUKO, JHL ja Pro järjestävät yhteistyössä Teams -koulutuksen perhevapaauudistuksesta tiistaina 14.6. klo 9–11.15. Koulutus on tarkoitettu yliopistojen HR- ja työnantajatehtävissä toimiville ja luottamusmiehille. Koulutus on maksuton, eikä ilmoittautumisia tarvita. Koulutuksen (2h 15 min) sisältö: Mikä muuttuu perhevapaauudistuksen myötä 1.8.2022? Työehtosopimuksen perhevapaamääräykset Kouluttajina toimivat SAK:n ekonomisti Tytti Naukkarinen ja Sivistan työmarkkinajohtaja Hanne Salonen.

Opetuksen kehittämisestä avaimia osaajapulaan – Turun yliopistossa opetuksen kehittämiseen haetaan vaikutteita työelämästä ja yliopiston sisältä

Osaajapula puhuttaa. Eri toimialat ovat tuoneet, ja tuovat, ilmi huolensa tilanteesta, johon on onneksi löydettävissä ratkaisuja. Jotkut ratkaisuista toimivat nopeasti kuten esimerkiksi täsmäkoulutus, toiset taas voivat viedä kauemmin vaikkapa eri alojen houkuttelevuuden eteen tehtävä työ. Eri toimialojen vetovoima näkyy myös opiskelijoiden hakeutumisessa eri aloille. Niin sanotuilla hakupainealoilla riittää hakijoita roppakaupalla ja kaikki halukkaat eivät pääse…

Suomen Akatemian Paula Eerola: tutkimuksen merkitys kestävälle kasvulle on aivan keskeinen

Suomen Akatemia on tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio. Se rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta ja toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Haastattelimme Suomen Akatemian uutta pääjohtajaa Paula Eerolaa, jonka viisivuotinen virkakausi alkoi 1. maaliskuuta 2022. Lue, mitä ajatuksia uudella pääjohtajalla on Akatemian roolista, merkityksestä ja tulevaisuudesta. Missä Akatemia on mielestäsi onnistunut ja…

Sivista sivistysvaliokunnan kuultavana oppivelvollisuuslain muuttamisesta

Sivista osallistui sivistysvaliokunnan kuulemiseen hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta. Sivista kiitti opetus- ja kulttuuriministeriötä nopeasta reagoinnista oppivelvollisuuslainsäädännössä ilmenneisiin käytännön haasteisiin ja lainsäädännön tarkennustarpeisiin. Sivistan mukaan on keskeistä, että koulutuksen järjestäjien viesti rahoituksen riittämättömyydestä otetaan tarkasteluun ja toimenpiteisiin ryhdytään. Sivista piti myös tärkeänä, että kaikki kustannukset korvataan suoraan opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Sivista katsoi, että…

Jari Lavonen: Koronan aikainen opetusvaje Suomessa ja maailmalla

Osallistuin kesäkuussa 2021 kolmipäiväiseen kansainväliseen seminaariin, jonka tavoitteena oli tarkastella opetusta ja oppimista viidessätoista maassa koronasulun aikana. Osallistujat edustivat maita Etelä- ja Pohjois-Amerikasta, Euroopasta, Afrikasta ja Aasiasta. Seminaarissa annettiin ja saatiin vertaispalautetta ennen seminaaria laadituista korona-ajan opetuksen ja oppimisen maakohtaisista analyyseista. Seminaarin jälkeen kirjoitettiin kattava korona-ajan opetusta käsittelevä kirja seminaarin johtajan ja Harvardin yliopiston professorin…