Artikkelit

Mihin tarvitaan lastenkulttuuria? Sivistysvaltion tulevaisuus ilman kulttuuria ja taidetta

Mihin tarvitaan lastenkulttuuria? Sivistysvaltion tulevaisuus ilman kulttuuria ja taidetta Keskustelussa ovat mukana: Joonas Keskinen, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Taidetestaajat hankepäällikkö Rosa Meriläinen, KULTA ry:n pääsihteeri Mari Männistö, Helsingin kulttuurijohtaja Pekka Paappanen, Hauhon yhtenäiskoulun rehtori Laura Rissanen, Sivistan vaikuttamistyön johtaja Keskustelua vetää Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta. Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumisen. Lähetämme livelähetyksen linkin ilmoittautuneille…

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui eduskunnalle hallituksen esityksestä laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista pitää hyvänä, että opetusjärjestelyiden voimassaoloa jatketaan. Opetuksen järjestäjiä on tuettava paikallisissa päätöksissä ja etäopetuksen laajempaa käyttöä on selvitettävä. Sivista muistuttaa, että kaikkien opetuksen järjestäjien tulee voida olla hakukelpoisia, kun avustuksia haetaan. Lue koko lausunto  

Turun yliopiston sosiaalityön ja lastensuojelun työelämäprofessori Oona Ylönen – tutkimustietoon perustuvaa työskentelyä on lastensuojelun työpaikoilla hyvä entisestään vahvistaa

Tutkitun tiedon merkityksestä puhutaan yhä enemmän ja sen hyödyntämistä korostetaan niin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kuin työelämän muutoksessa. Tutkitun tiedon merkitys yhteiskunnan joka tasolla on vain kasvussa. Katsomme, että tutkittua tietoa tulee hyödyntää päätöksenteossa voimakkaammin. Halusimme kuulla, miten tämä onnistuu eri aloilla. Haastattelimme Turun yliopiston työelämäprofessori Oona Ylöstä hänen työstään sosiaalityön ja lastensuojelun tutkimuksen ja käytännön sillanrakentajana….

Työlainsäädännön määräaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2020

Keväällä 2020 tuli voimaan työlainsäädännön määräaikaisia muutoksia, joihin kuuluvat muun muassa lyhyempi vähimmäisneuvotteluaika lomautusta koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa, lyhyempi lomautusilmoitusaika (ellei työehtosopimuksessa sovittu nimenomaisesti lomautusilmoitusajan pituudesta lainsäädännöstä poiketen), mahdollisuus lomauttaa myös määräaikaisia työntekijöitä, koeaikapurun mahdollistaminen myös tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla sekä irtisanotun pidennetty takaisinottovelvollisuus. Nämä määräaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2020. 31.12.2020 lukien työnantajan täytyy työlainsäädännön muutosten päättymisen jälkeen…

Haastattelussa Helsingin Sanomien Marjukka Liiten – 40 vuoden aikana journalismin perustehtävä ei ole muuttunut mihinkään

Koulutuspolitiikka on sana, joka ei juurikaan saa aikaan innostuksen värähdystä muissa kuin alaa tuntevien ja seuraavien korvissa. Kuitenkin koulu, opiskelu, tutkimus ja tiede sekä mahdollisuus oppimiseen ovat suomalaisille ja Suomelle äärimmäisen tärkeitä asioita. Ne kuuluvat tiukasti arkeemme ja rakentavat yhteiskuntamme hyvinvoinnin ja kasvun perusteita. Siksi niistä pitää kirjoittaa ja onneksi niistä myös kirjoitetaan. Yksi pitkäaikaisin…

Sivista lausui eduskunnalle ammatillisen koulutuksen lain muuttamisesta

Sivista kannattaa hallituksen esitystä säilyttää rahoitusosuudet vuoden 2020 rahoitustasossa. Samalla kannatimme harkinnanvaraisten korotusten jakamista osana perusrahoitusta. Sivista muistutti kansanedustajia siitä, että ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitusta on nostettava. Pidimme tärkeänä myös, että ammatillisen koulutuksen vienti tuodaan lainsäädännöllisesti samalla tasolle korkeakoulutuksen kanssa. Lue koko lausunto Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija puh. 040 168 6836, jussi-pekka.rode@sivista.fi

Koronakevät vei työehtosopimusneuvottelut pöydän ympäriltä etäyhteyksien päähän – onnistuimme yhteistyössä

Keväällä 2020 Suomi kohtasi muun maailman kanssa poikkeuksellisen ja ennennäkemättömän tilanteen koronakriisin edessä. Koko Suomi ja eri toimialat olivat uudessa tilanteessa, kun yhteiskunta sulkeutui ja työn tekemisen tavat muuttuivat. Korona heijastui luonnollisesti myös Sivistan toimintaan, mutta miten? Näkemyksiä koronan vaikutuksista Sivistan neuvottelutoimintaan valottavat johtava työmarkkinalakimies Tari Aho, työmarkkinalakimies Suvi Huotari ja ekonomisti Harri Hietala. Neuvottelutoimintaa…

Korkeakoulujen tutkintokoulutus palaamassa työvoimakoulutuksen valikoimaan

Sivistystyönantajat pitää hyvänä, että hallitus esittää korkeakoulujen tutkintokoulutuksen palauttamista työvoimakoulutuksen valikoimaan. Mahdollisuus oli käytössä aiemmin, mutta se poistui ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä vuonna 2018. Nyt esitetty muutos olisi voimassa puolitoista vuotta ensi vuoden alusta alkaen. Esitetty muutos auttaa koulutus- ja osaamistason nostossa ja parantaa osaavan työvoiman saatavuutta. Sivista esittää lausunnossaan eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle, että…

Oppivelvollisuus-uudistukseen tarvitaan lisää aikaa ja rahaa – muuten se on koulutusleikkaus

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan oppivelvollisuusikää ollaan nostamassa 18 ikävuoteen. Sivistystyönantajat on samaa mieltä tavoitteesta eli siitä, että jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon. Ehdotetussa muodossa oppivelvollisuuden laajennus uhkaa kuitenkin johtaa koulutusleikkauksiin sekä heikentää koulutuksen saavutettavuutta. – Esitämme, että uudistuksen toimeenpanoa lykätään vuodella, jotta koulutuksen järjestäjillä on riittävästi aika varautua uudistukseen, sanoo Sivistan johtaja…

Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sivista lausui Eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä oppivelvollisuusiän laajentamisesta ja siihen liittyvistä laeista. Sivistan mukaan uudistuksen toimeenpanon aikataulu on liian tiukka. Etenkin koronapandemian keskellä koulutuksen järjestäjillä tulisi olla enemmän aikaa uudistuksen kunnolliseen toimeenpanoon. Lisäksi uudistukselle varatut resurssit ovat alimitoitetut ja esitetyssä muodossa uudistus uhkaa niin koulutuksen laadukasta järjestämistä kuin koulutuksen saavutettavuutta. Lue koko lausunto