Posts

Koronan koettelemat koulut – Kulosaaren yhteiskoulun rehtori Halla: tarvitaan luottamusta paikallisen tason tekemiseen

Kevään koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne iski rankasti suomalaiseen koulutusjärjestelmään, oppilaisiin, opettajiin ja perheisiin. Eri koulutusasteet ovat kohdanneet haasteita liittyen mm. opetuksen järjestämiseen ja turvallisuuskysymyksiin. Vaikka esimerkiksi digitalisaation, etäopetuksen ja oppilashuollon kysymykset ovat eri koulutusasteilla samoja, niin ratkaisut ja arkipäivän tilanteet voivat olla erilaisia. Haastattelimme jäsenistöämme siitä, miten koronatilanne on vaikuttanut opetuksen järjestämiseen, oppilaisiin ja heidän perheisiinsä,…

Opetushallituksen päivitettyjä ohjeita varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille

Opetushallitus on päivittänyt ohjeitaan kouluihin ja oppilaitoksiin paluuseen ja koronatilanteeseen liittyen. Eri koulutusastekohtaiset ohjeistukset löytyvät alla olevan linkin kautta. Opetushallitus uusissa suosituksissa ohjeistetaan muun muassa sitä, miten tartuntoja ehkäistään ja miten tulee toimia jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa havaitaan koronavirustartunta. Suositusten mukaan varhaiskasvatukseen, kouluun, oppilaitokseen tai työpaikalle ei jatkossakaan saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen…

Aliresursoituna oppivelvollisuus-uudistusta ei pidä tehdä

Marinin hallituksen ajama oppivelvollisuuden pidentämistä koskeva uudistus on edelleen keskusteluttanut suomalaisia kesän aikana. Pilvi Torsti totesi Helsingin Sanomissa 1.8. julkaistussa vastineessaan Pia Pakariselle ja Paula Risikolle, että oppivelvollisuusiän noston vastustajat tulevat samalla kannattaneeksi sitä, että on ok lopettaa koulu 15-vuotiaana. Näinhän asia ei ole. Niin uudistuksen kannattajat kuin kriitikot ovat yhtä mieltä siitä, että kaikkien…

Lausunto Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa

Sivistystyönantajat ei kannata työryhmämietinnössä ehdotetun kuluttajan- ja asiakkaansuojan ulottamista virallisen koulutusjärjestelmän piiriin kuuluvaan koulutukseen. On tärkeää, että koulutuslainsäädännön ylläpitäjäneutraalisuusperiaatetta noudetaan kaikessa koulutusta koskevassa sääntelyssä myös tulevaisuudessa. Lue koko lausunto

Mistä puhumme, kun puhumme yliopistojen autonomiasta?

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kesäkuun lopussa selvittäjäryhmän, jonka tehtävänä on toteuttaa arviointi autonomian tilasta yliopistojen sisällä sekä autonomian suhteesta perustuslain vaatimuksiin. Toimeksianto antaa mahdollisuuden sekä suppeaan että laajaan arviointiin. Laaja katsanto on ehdottomasti tarpeen. Lainsäädännössä käytetään autonomian sijaan termiä itsehallinto. Perustuslaki toteaa, että ”tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu” ja, että ”yliopistoilla on…

Työlainsäädännön väliaikaisia muutoksia jatkettu vuoden loppuun

Aiemmin asetettuja väliaikaisia työlainsäädännön muutoksia on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti. Nämä väliaikaiset muutokset koskevat muun muassa lomautuksia, lomautusilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvottelujen kestoa, ja niiden tarkoituksena on helpottaa työnantajien sopeutumista koronaepidemian aiheuttamiin muutoksiin työvoiman tarpeessa. Mitä nämä jatketut muutokset ovat? 1. Väliaikaisten muutosten myötä lomautusilmoitusaika on lyhennetty viiteen päivään. Osassa Sivistan työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu nimenomaisesti…

Ihmisen luovuus ansaitsee tulla nähdyksi – kirjamessuilta löydetty Paimion viisas

Ei siitä mihinkään pääse, ihminen on kyllä kekseliäs olento, jolta löytyy luovuutta, innostusta ja ratkaisuja mitä moninaisimpiin asioihin ja tekemiseen. On sitten kysymys päivänpolitiikkaa irvailevista meemeistä, lääkekehityksen pitkäjänteisyyden synnyttämistä läpimurroista, kakkujen mielikuvituksellisista koristeluista, avaruuteen singotuista satelliiteista tai ajatuksia ravisuttavista taideteoksista. Lista on jatkuvasti täydentyvä ja se kattaa ihmiskunnan koko elämänkirjon. Joskus yön hiljaisina hetkinä sitä…

Sivistystyönantajat kannattaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua, mutta rajauksia syytä höllentää

Sivista pitää hyvänä, että hallitus etenee kaksivuotisen esiopetuksen mahdollistavan lainsäädännön kanssa. Kokeilulle asetetut tavoitteet ovat tärkeitä ja kokeilusta tulee siirtyä mahdollisimman pian vakinaistamiseen. – Olemme jo aiemmin esittäneet, että kokeilu vakinaistetaan mahdollisimman pian. Uudistus lisää lasten yhdenvertaisuutta ja edistää oppimiserojen kaventumista, sanoo Sivistan johtaja Laura Rissanen. Kokeilusta saadut arviointi- ja tutkimustulokset on hyödynnettävä kokeilun vakinaistamiseksi…

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Sivistystyönantajat antoi lausunnon hallituksen esityksestä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Sivista kannattaa kokeilua ja esitämme, että kokeilu vakinaistetaan mahdollisimman pian. Sivistystyönantajat esittää, että kokeiluun voivat osallistua kaikki esiopetusta nykyisin antavat koulutuksen järjestäjät, eikä perusopetuslain 7 tai 8 §:n mukaisen järjestämisluvan saaneita opetuksen järjestäjiä rajata kokeilusta pois. Lue koko lausunto

Koulutusvienti on kasvanut viime vuosina

Suomalainen koulutusvienti alkaa lunastaa siihen asetettuja toiveita. Education Finlandin tekemän kyselyn mukaan alan toimijoiden liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia vuodesta 2018 viime vuoteen ollen kaikkiaan 385 miljoonaa euroa. Kesäkuussa julkaistun koulutusviennin tiekartan mukaan vientiä ovat vauhdittaneet paitsi vahvistunut liiketoimintaosaaminen myös lakimuutokset, jotka ovat sallineet tutkintokoulutuksen myymistä EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. – Nyt on hyvä hetki poistaa…