Skip to content

Artikkelit

Opettaja voi pedagogisilla ratkaisuillaan kehittää opiskelijan yrittäjyyskasvatuksen tietoja ja taitoja

Lehtori Piia Kolho toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ammatillisessa opettajakorkeakoulussa monessa roolissa; ammatillisten opettajien perus- ja täydennyskouluttajana kehittämishankkeissa ja tutkimustyössä. JAMKissa on jo ehtinyt vierähtää vajaat neljä vuotta, tätä ennen Kolho toimi yli 10 vuotta yrittäjänä. Aiemmin urallaan hän työskenteli ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kehittämis-, kouluttamis- että johtotehtävissä. Muiden tehtäviensä ohella Kolho on toiminut yrittäjänä 20 vuotta….

Arene, UNIFI, AMKE, Akava, KT, STTK, Keskuskauppakamari ja Sivista: Kansainvälisten opiskelijoiden määrä on moninkertaistettava

Pitkän tähtäimen vastaus osaajapulaan on määrätietoinen kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoiminen korkeakouluihin, ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin, esittävät korkeakouluja, ammatillista koulutusta sekä työ- ja elinkeinoelämää edustavat järjestöt. Järjestöt haluavat, että Talent Boost –kehittämistyössä korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten ääni ja näkökulmat kuuluvat vahvasti, ja niitä osallistetaan kehittämistyöhön. Osaajapula uhkaa suomalaisten hyvinvointia Tuoreimman väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä jatkaa vähentymistä,…

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä Sivistystyönantajien puheenjohtajaksi

Sivistystyönantajat ry:n syyskokous on 7.11.2019 nimittänyt Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelän Sivistystyönantajien hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Lauri Halla Kulosaaren yhteiskoulusta, toimitusjohtaja, rehtori Leena Kaivola Aikuiskoulutus Taitajasta, toimitusjohtaja, rehtori Teemu Kokko, Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta, rehtori Tapio Korjus Kuortaneen Urheiluopistosta, rehtori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta, henkilöstöjohtaja Hanna Rinne Tampereen yliopistosta, rehtori Juha-Matti Saksa, Lappeenrannan-Lahden teknillinen…

Yksityisten oppilaitosten ja korkeakoulujen odotukset varovaisen optimistisia – suomalaisista joka toinen kouluttautuu vuosittain

Ensimmäistä kertaa julkistetusta barometrista, joka koskee yksityistä koulutus- ja tutkimusalaa, ilmenee, että odotukset seuraavan 12 kuukauden suhteen ovat varovaisen optimistisia yksityisillä koulutuksen järjestäjillä. Koulutusmuotojen välillä on kuitenkin eroja, ja esimerkiksi taiteen perusopetuksessa ollaan pessimistisempiä. Etenkin korkeakouluissa odotukset ovat positiivisia lähitulevaisuuden suhteen. Tämä näkyy myös osatekijöissä: korkeakoulujen odotukset ovat positiiviset aloituspaikkojen tarpeen, itse opiskelijamäärien, rahoituksen ja…

Puolet suomalaisista kouluttautuu vuosittain – korkeakoulutukseen pääsyssä pullonkauloja

Koulutus- ja tutkimusalan odotukset seuraavan 12 kuukauden suhteen ovat varovaisen optimistisia yksityisillä oppilaitoksilla ja korkeakouluilla. Etenkin korkeakouluissa odotukset ovat positiivisia lähitulevaisuuden suhteen. Opiskelijamäärät ovat kasvaneet ja niiden odotetaan kasvavan, oppilaitoksilla ja korkeakouluilla on myös valmius ja halu paikkojen lisäämiseen – kunhan rahoitus tämän mahdollistaa. Nykyisellä rahoituksella tämä ei onnistu. Suomalaiset ovat aktiivisia oppijoita. Tilastolähteiden perusteella…

Suomen koulutus- ja tutkimusalan ensimmäinen barometri: Koulutus on vientiala – uusia tulonlähteitä maailmalta

Sivistystyönantajat on julkaissut Suomen ensimmäisen koulutus- ja tutkimusalan barometrin, jolla alan toimijat arvioivat toteutunutta ja tulevaa kehitystään. Barometri toteutettiin syyskuun lopulla 2019. Vastaajat edustavat yksityisiä koulutuksen järjestäjiä perusopetuksesta korkeakouluihin. Haastava taloudellinen tilanne näkyy oppilaitosten ja korkeakoulujen arjessa. Julkisen rahoituksen laskua on saatu paikattua muulla rahoituksella ja tuloilla. Odotukset kokonaisrahoituksen suhteen ovatkin vahvemmat seuraavan 12 kuukauden…

Korkeakouluopettajuus sai huomiota eurooppalaisilta koulutustyönantajilta

Euroopan koulutustyönantajien järjestö EFEE  vieraili lokakuussa Sivistystyönantajien luona Helsingissä ja Espoossa. Järjestöt kokoontuivat kaksipäiväiseen seminaariin käsittelemään opettajuuden tukemista korkeakouluissa. Tilaisuudessa kuultiin esimerkkejä Suomesta, Iso-Britanniasta ja Hollannista. Vierailut Helsingin yliopiston Opettajien Akatemiaan ja Aalto-yliopiston Design Factoryyn pohjustivat keskusteluja. – Koulutus ja tutkimus ovat korkeakoulujen päätehtävät. Tutkimustoiminnalle on laajasti tunnistettuja numeerisia laatumittareita, mutta koulutuksessa tällaisten kehittäminen on…

Tulevaisuudessa osaamisen tuottajien ja hyödyntäjien välistä rajaa ei ole

TAO, Turun Ammattiopistosäätiö on ammattiosaamisen edelläkävijä. TAO:ssa on alusta lähtien sovitettu opetusohjelmaan onnistuneesti ammattiosaaminen ja tietopuolinen opetus. TAO on myös varhainen osoitus kansainvälisestä yhteistyöstä. Kun Suomessa tehtävä oli vielä ainutlaatuinen, eikä mallia voinut ottaa läheltä, matkusti opiston ensimmäinen johtokunta muihin pohjoismaihin ja Saksaan sekä Itävaltaan ottamaan oppia. TAO on yksityinen ammatillinen oppilaitos. Nykyään yksityisiä oppilaitoksia…

Globalisaatio on kaikessa toiminnassa ohjaava tekijä – koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisiä kumppanuuksia

Sivistystyönantajat on uudistanut strategiaansa. Uudistettu strategia julkistetaan syyskokouksessamme 7.11.2019. Osana strategiatyötä olemme tunnistaneet, yhdessä jäsentemme ja sidosryhmiemme kanssa, alaamme liittyviä muutosvoimia. Toimintaympäristöömme vaikuttavia voimia ovat: teknologinen kehitys, globalisaatio, työn muutos, yhteistyö ja verkostot sekä julkinen talous. Lisäksi osaamisen kehittämisen merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan. Sivista luo edellytyksiä osaamiselle, tutkimukselle ja sivistykselle sekä uudistaa työelämää. Toimialana emme…

Sirpaleisen hankerahan sijaan korotuksia koulutuksen perusrahoitukseen

Kaksi vaalikautta jatkuneiden leikkausten jälkeen koulutukseen on tulossa panostuksia. Lisäresurssit nojaavat kuitenkin liikaa määräaikaisten hankeavustusten varaan. Näin tapahtuu etenkin ammatillisessa koulutuksessa ja perusopetuksessa. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät perusrahoituksen korotusta kaikilla koulutusasteilla. Sivistystyönantajat edustaa koko koulutusjärjestelmää ja ehdottaa useita toimenpiteitä, joilla Suomen hallitus varmistaa kaikkien koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset tuottaa maamme tarvitsemaa osaamista….

Scroll To Top