Artikkelit

Kansallisgallerialle ja Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:lle uudet työehtosopimukset

Kansallisgallerian työehtosopimuksesta ja Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n työehtosopimuksista saavutettiin 27.3.2020 neuvottelutulokset. Kansallisgallerian työehtosopimuksen sopijajärjestöt ovat vahvistaneet neuvottelutuloksen 2.4.2020. Työehtosopimus on voimassa 1.4.2020-31.3.2022. Kansallisgallerian palkankorotukset muodostuvat kahdesta 1,2 %:n (1.8.2020 ja 1.6.2021) yleiskorotuksesta sekä yhdestä 0,8 %:n (1.9.2021) paikallisesta erästä. Kiky-tunnit poistuvat 1.9.2020 alkaen ja työaikoihin sovittiin joustoja, sekä säästövapaaoikeus ja lomautusilmoitusaika palautettiin nykyisen lainsäädännön tasolle….

Sivistyminen ei edisty velvoittein

Koulutus on yhteiskunnan toimivuudelle välttämätöntä. Siksi jokainen suomalainen velvoitetaan osallistumaan oppimisen prosesseihin suuren osan lapsuus- ja nuoruusvuosistaan. Hallitus on laajentamassa velvoitetta kouluttautua 18 ikävuoteen saakka. Perusteluna on se, että meillä on kasvava joukko nuoria vaille riittäviä valmiuksia nykyaikaiseen kansalaisuuteen. Onko tämä kuitenkaan toimivin ja taloudellisesti järkevin tapa varautua muuttuviin sivistystarpeisiin? Sivistymään ei ketään voi pakottaa….

Koronasta kasvuun – osaamiseen investoiminen kannattaa aina

Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 1995, lukioaikaani varjosti vahvasti lama-aika. Muistikuviin on jäänyt paitsi iltapäivälehtien lööpit kaksinumeroisista koroista, myös lukiomme rehtorin pitämä tiedotustilaisuus koko koululle, kun markka päästettiin syksyllä 1992 kellumaan. Sitä ei sopinut keskusradiosta tiedottaa, eivätkä uutiset lävähtäneet samalla tavalla jokaisen omaan älylaitteeseen kuin tänään. Kaikesta leikattiin, työttömyys lamaannutti ja taloudelliset jäljet näkyivät todella pitkään. Vuosituhannen…

JUKOn, OAJ:n ja JHL:n käytös osoittaa piittaamattomuutta kriisin keskellä

Eduskunta on eilen hyväksynyt koronaepidemian johdosta määräaikaiset muutokset työlainsäädäntöön. Presidentti on hyväksynyt lait ja ne tulivat voimaan tänään. Työlainsäädännön muutokset koskevat koko yksityistä sektoria. Lainsäädännön mukaan muutokset eivät koske esim. valtiota, kuntaa tai kuntayhtymää. Sivistystyönantajien toimialalla kaikki organisaatiot soveltavat työlainsäädäntöä, ja siihen tulevat muutokset koskevat kaikkia Sivistan jäsenorganisaatioita. – Työlainsäädännön muutokset eivät kuitenkaan lomautusilmoitusajan osalta…

Osaamisen kasvattaminen on erityisen tärkeää koronakriisin aikana

Koronaepidemia ei ole poistanut tarvetta jatkuvasti kehittää osaamista työelämässä, päinvastoin. Kokosimme tietoa, kuinka yritys ja lomautettu voivat hyödyntää lomautusaikaa kouluttautumiseen ja jatkuvaan oppimiseen ja millaisia vaihtoehtoja lomautuksille on. Koronapandemia koettelee nyt maailmaa. Viruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on kymmeniätuhansia, eikä laantumisesta osata antaa varmoja ennusteita. Epidemia on aiheuttanut maailmanlaajuisen talouden taantuman, jonka seuraukset ovat laajat. Suomessakin korona…

Haastattelussa Suomen Akatemian Riitta Maijala: Tutkimusorganisaation pitkäjänteisen tuen merkitys on kasvanut

Profiloituminen on ollut keskeinen teeman 2000-luvun yliopistopolitiikassa. Yliopistoilla on aina ollut omia tutkimus- ja koulutusvalikoimiinsa liittyviä vahvuuksia, mutta viimeisen vuosikymmenen aikana profiloitumiseen on suunnattu myös erillistä rahoitusta. Lisääntyvä erikoistuminen vaatii yhteistyön lisäämistä yliopistojen välillä, jotta oman profiilin ulkopuolisia aloja voidaan linkittää luovasti omiin vahvuuksiin. Haastattelimme aiheesta ylijohtaja Riitta Maijalaa Suomen Akatemiasta. Miksi yliopistojen profiloituminen on…

Koronatilanteesta – kootusti ohjeita ja tilannetietoa

Alkuvuonna Kiinasta sai alkunsa uusi koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. 16.3. mennessä tapauksia on todettu yhteensä yli 150 000 maailmanlaajuisesti. Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Valtioneuvosto on 16.3. linjannut suosituksista yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana. Valmiuslain…

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten uudet työehtosopimukset

Sivistystyönantajien, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHLn välillä on saavutettu neuvottelutulokset 23.3.2020 uudeksi yksityisen opetusalan työehtosopimukseksi sekä ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimukseksi. Näiden työehtosopimusten piirissä työskentelee yhteensä n. 23 000 työntekijää. Uudesta työehtosopimuksesta neuvottelutuloksen saaminen ennen sopimuskauden päättymistä on merkittävä asia. – Neuvotteluosapuolet osoittivat vastuullisuutta takaamalla työrauhan yksityiselle opetusalalle…

Yliopistoille uusi työehtosopimus

Sivistystyönantajien, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn, Ammattiliitto PROn ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHLn hallinnot ovat hyväksyneet 24.3.2020 saavutetun neuvottelutuloksen uudeksi yliopistojen työehtosopimukseksi. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä työskentelee yhteensä n. 32 000 työntekijää. Sivistystyönantajat on tyytyväinen, että osapuolet saivat uuden työehtosopimuskauden osalta ratkaisun jo ennen sopimuskauden päättymistä. Koronaepidemialla on välittömiä ja viiveellä tulevia vaikutuksia yliopistojen taloudelliseen…

Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikakoulutus (vain vuosityöaikaa noudattaville ammatillisille oppilaitoksille)

Ajankohta: 5.5.2020 klo 10-15, Helsinki Kohderyhmä: vuosityöaikaan siirtyvien ammatillisten oppilaitosten HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksessa perehdytään keskeisiin vuosityöajan periaatteisiin. Materiaalissa mukana runsaasti esimerkkejä. Koulutuksen keskeinen sisältö: työaikasuunnitelman laatiminen, toteuttaminen ja muuttaminen opettajan palkan määräytyminen vapaajaksojärjestelmä kesävapaakorvauksen laskeminen Ilmoittautumislinkki avataan myöhemmin.