Artikkelit

Kimmo Levä: Digiloikan next step – kopioinnista konseptointiin

Korona-pandemiasta ei ole paljoa hyvää sanottavaa. Jotain kuitenkin. Se osoitti, että ihmiset ja organisaatiot pystyvät muuttamaan toimintaansa ja sopeutumaan nopeastikin uusiin tilanteisiin, kun on pakko. Lisäksi korona edisti digitaalisten työtapojen ja palvelujen käyttöönottoa paremmin kuin millään suunnitellulla kehityshankkeella olisi ollut mahdollista saada aikaan. Löysimme nopeasti fyysiselle toimintaympäristölle korvaavat ratkaisut digitaalisilta alustoilta. Tutuksi tulivat tapaamiset TEAMSeissa…

Osaaminen ponnistaa hyvinvoinnista-seminaarissa 21.3: Pandemia-ajan kipupisteiksi opetusalalla nousivat johtaminen ja henkilöstön pedagoginen hyvinvointi

Suomalainen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuskenttä on käynyt läpi pandemian kiihdyttämänä mittavan murrosvaiheen. Kokonaan verkko-opetukseen siirtyminen muutti merkittävästi niin opettajien kuin opiskelijoiden tapaa tehdä työtä ja opiskella. Taustalla on monia tarpeita, joihin koulutusjärjestelmässä on lähdetty etsimään ratkaisuja. Samalla on syntynyt polttava tarve varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi sekä pohtia uudesta kulmasta oppimiseen ja opetukseen liittyviä kysymyksiä….

Pahenevaan osaajapulaan on vastattava kaikilla koulutustasoilla – polku lähtee jo varhaiskasvatuksesta

– Osaavat ihmiset ovat vientivetoiselle ja resurssiköyhälle Suomelle elinehto. Tarvitsemme pitkäjänteistä julkista rahoitusta tutkimukseen ja tohtorinkoulutukseen, sanoo Sivistan elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Heikki Kuutti Uusitalo. Pula osaajista on noussut keskeiseksi haasteeksi ja huolenaiheeksi miltei kaikilla aloilla. – Ilmiö koskettaa kasvavassa määrin myös koulutusalaa, sanoo Heikki Kuutti Uusitalo. Rekrytointi on vaikeutumassa. Sivistan koulutus- ja tutkimusalan barometri syksyltä…

Jukka Holmberg: Luotettava tieto on kansakunnan menestystekijä

Sivistyksessä on pohjimmiltaan kyse siitä, että tietää, miten asiat ovat todellisuudessa. Sivistykseen tarvitaan luotettavaa tietoa ja halua sen omaksumiseen. Tutkimus tuottaa uutta, tieteellisesti varmistettua tietoa, jota hyödynnetään oppimateriaaleissa ja opetuksessa. Journalismi puolestaan tuottaa faktatarkistettua ajankohtaistietoa medioiden kuluttajille. Oikea tilannekuva on tärkeä sekä yksilöille, yhteisöille että kansakunnille. Menestyminen on mahdollista vain, jos valinnat ja päätökset tehdään…

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työnantajayhdistyksen vuosikokous

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työnantajayhdistyksen hallitus

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työnantajayhdistyksen hallitus

Sivista lausui TELMA-koulutukseen hakeutuvien yhdenvertaisuuden parantamisesta

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksestä TELMA-koulutukseen hakeutuvien yhdenvertaisuuden parantamisesta. Yhteishakuasetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 a §, jonka mukaan koulutuksen järjestäjä päättäisi aloituspaikkojen määrästä. Koulutuksen järjestäjä ei voisi muuttaa ilmoittamiensa aloituspaikkojen määrää enää hakuajan päättymisen jälkeen.  TELMA-koulutuksen aloituspaikkoja olisi kuitenkin mahdollista lisätä hakuajan päättymisen jälkeen varasijojen voimassaoloaikana. Sivista kannattaa esitystä, mutta huomauttaa, että muistioluonnoksessa ei…

Sivistan vaalikiertueella puhututti sivistysjärjestelmän toimintaedellytykset

Eduskuntavaalien alla on käyty runsaasti keskustelua koulutuksen teemoista. Maaliskuussa Sivista syvensi tätä keskustelua yhdessä jäsentensä kanssa viidellä paikkakunnalla Helsingin, Savo-Karjalan, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen vaalipiireissä. Mukaan kutsuttiin keskustelemaan sivistysteemoissa profiloituneita eduskuntavaaliehdokkaita painottaen nykyisen eduskunnan ulkopuolisia ja nuoria ehdokkaita. – Oppilaitos- ja korkeakoulujohdon viesti eduskuntaan tähyäville eri tilaisuuksissa oli selkeä ja yhtenäinen: koulutusmuodosta ja -asteesta riippumatta…

Yksityisen opetusalan työmarkkinavaliokunta