Artikkelit

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki: Korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyössä paljon mahdollisuuksia

Yhä useammat työllistyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi 2000-luvulla. Nykynuoret näkevätkin mahdollisuuksia toimia tulevaisuudessa yrittäjänä tai yrittäjämäisenä työntekijänä pk-yrityksessä. Suomessa on vajaat kolmesataatuhatta yritystä, jotka työllistävät noin puolitoista miljoonaa ihmistä. Yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen mikroyrityksiä ja ne työllistävät 23 prosenttia työvoimasta. Reilusti yli puolet liikevaihdosta ja…

Vasikoita ulkoiluttamassa – oppimassa luonnonvara- ja ympäristöalaa Hyriassa

Sivistan johtoryhmä sai mahdollisuuden tutustua jäsenensä, ammatillista koulutusta tarjoavan Hyrian, luonnonvara- ja ympäristöalan toimintaan. Sananmukaisesti pääsimme tekemään hommia kädet savessa ja käytännössä kokeilemaan, mitä alan opiskelu on. Saimme harjoitella vasikoiden riimutusta ja taluttamista, traktorilla ajamista ja heinäpaalien siirtoa sekä kaivinkoneella mullan siirtämistä. Kuten moni muukin asia elämässä,  usein tietyn tehtävän suorittaminen näyttää helpommalta kuin mitä…

Arene, Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, OAJ, SYL ja SAMOK: Budjettiriihessä lunastettiin hallitusohjelman lupaukset korkeakoulujen perusrahoituksen nostosta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kiittävät Rinteen hallitusta siitä, että se päätti budjettiriihessä korottaa korkeakoulujen perusrahoitusta hallitusohjelman mukaisesti. Järjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että budjettiriihessä lunastettiin hallitusohjelman odotukset ja käännettiin korkeakoulurahoitus pitkän leikkauskierteen jälkeen nousuun. Perusrahoituksen noston…

Hallituksen talousarvioesitys antaa hyvät eväät koulutuksen kehittämiseen – osaamistason noston edellyttämät opiskelijamäärälisäykset jäivät vajaiksi

Sivistystyönantajat on tyytyväinen siitä, että hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi kääntää koulutuksen rahoituksen nousuun. Täysimääräiset indeksikorotukset kaikilla koulutusasteilla ovat tervetulleet. Kustannustason nousua vastaavat tarkistukset nostavat koulutuksen kokonaisrahoitusta noin 140 miljoonaa turvaten nykyistä volyymia. Sivistystyönantajat katsoo, että ammatillisen koulutuksen osalta tulevaisuus näyttää vähän valoisammalta. 80 miljoonan lisärahoitus opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaamiseen sekä tukitoimiin on tervetullut lisä….

Hallituksen työllisyystavoite vaati osaamispanostuksia budjettiriihestä

Kirjoitin alkukesästä Rinteen hallitusohjelmasta: ”Yhteenvetona voidaan eurojen kautta todeta, että koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus on kääntynyt kasvavaksi kaikilla koulutusasteilla. Tämä antaa hyvän lähtökohdan koulutuksen järjestäjille lähteä kehittämään toimintaansa, kunhan sääntely ei tätä kahlitse. Samalla kuitenkin täytyy todeta, että merkittävältä osin lisärahoitus tulee olemaan määräaikaista. ” Nyt loppukesästä valtiovarainministeriön budjettiesityksen jälkeen on ollut kiivastakin keskustelu esitetystä…

Toisen asteen koulutus kantaa vastuunsa – päättäjien kannettava sitä myös

Vanhat ajat palaavat mieleen. Vierailemme, osana opetushallituksen ammatillisen koulutuksen seminaaria, ruotsalaisessa toisen asteen lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa S:t Eriks gymnasiumissa. Visiitti vie ajatukset pakostakin aikaan ennen koulutusleikkauksia ja isoja reformeja. Käytävissä on tilaa kävellä, luokkahuoneissa tilaa työskennellä ja jokainen opiskelija tulee ”rahasäkki kainalossa” opiskelemaan. Tulosperusteista rahoitusta ei ole, koulutusleikkauksia ei mainita. Ainoa iso huolenaihe rehtorilla…

OECD:n Education at a Glance 2019 on julkaistu – lue päätuloksista

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi 10.9. tiistaina vuosittaisen koulutusjärjestelmiä vertailevan indikaattorijulkaisunsa Education at a Glance 2019. Julkaisussa tarkastellaan muun muassa OECD:n 36 jäsenmaan koulutustasoa, koulutukseen osallistumista, koulutuksen kustannuksia, koulutuksen ja opetuksen järjestämistä ja korkeakoulutettujen määriä ja työllistymistä. Vuonna 2019 julkaisun erityisteemana on korkea-asteen koulutus. Päähuomiot raportista opetus- ja kulttuuriministeriön uutisen pohjalta ovat seuraavat:…

Yliopistojen määräaikaistyöryhmä jatkaa toimintaansa 31.12.2019 asti

Yliopiston yleisen työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet Sivistystyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat sopineet määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkastelevan työryhmän määräajan pidentämisestä vuoden 2019 loppuun asti. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen 1.2.2018-31.3.2020 allekirjoituspöytäkirjalla työryhmän työskentelyajaksi oli sovittu 1.1.2018 – 31.5.2019 välinen aika. Työryhmän osapuolet keskustelivat kesäkuussa ryhmän toiminnan mahdollisesta jatkamisesta ja siihen liittyvistä…

Pimeyden ytimessä

”Mitä eroa on juristilla ja monnilla? Toinen elää pohjalla ja imee sontaa ja toinen on kala.” ”Entä mistä tietää, että on todella kylmä? Juristilla on kädet omissa taskuissaan.” Mm. näillä letkautuksilla entinen kollegani tapasi piristää päivääni. Kiitos hänelle, sillä olen useassa yhteydessä ilahduttanut muita näillä vitseillä. Vitsit saivat kuitenkin pohtimaan, että usealle lakimiehen työ näyttäytyy…

Selvitys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi

Sivista pitää tärkeänä, että laaja-alainen jatkotyö taiteen perusopetuksen kehittämiseksi käynnistetään mahdollisimman nopeasti ja taiteen perusopetuksen tilaa tarkastellaan kokonaisuutena. Lue koko lausunto