Artikkelit

Vanhemmat vahvemmin mukaan kouluyhteistyöhön – oppaasta askelmerkkejä

Kouluissa tehdään jo tällä hetkellä kattavaa yhteistyötä vanhempien kanssa. Yhteistyötä tekevät niin rehtorit kuin opettajatkin. Mutta olisiko mahdollista, että vanhemmat olisivat entistä vahvempi voimavara ja resurssi kouluyhteisössä? ”Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä” on Vanhempainliiton, Hem och Skolan ja Opetushallituksen kehittämä työkalu, jossa kannustetaan pohtimaan kehittämisen kohteita ja ottamaan askelia kohti parempaa ja…

Lausunto ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

Sivista lausui ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista Lue koko lausunto   

Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus vaarassa luisua väärille teille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistamassa ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteita. Sivistystyönantajat painottaa, että kokonaisrahoituksen tason pitää olla tulevaisuudessa riittävä, sillä tiukassa taloustilanteessa olevia koulutuksenjärjestäjiä kohtaan asettuu paljon odotuksia. Sivistystyönantajien mielestä lausunnolla oleva rahoitusasetus kehittää rahoitusjärjestelmää väärään suuntaan. -Ytimekkäästi sanottuna mielestämme ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta on nostettava. Lisäksi rahoitusjärjestelmää tulee yksinkertaistaa, sen ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä pitää parantaa. Hankehumppaa pitää vähentää, sanoo Sivistan asiantuntija…

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Sivista lausui eduskunnalle hallituksen esityksestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Sivistan mukaan kuntakokeiluissa on varmistettava tasapuoliset hankinnat ja huolehdittava siitä, että koulutuksissa ei ole päällekkäisyyksiä ja tehtävänjako eri toimijoiden välillä on selkeä. Hallituksen esityksen perusteluissa on syytä tuoda ehdotettua vahvemmin esiin koulutuksen järjestäjien moninaisuus. Lue koko lausunto  

Oppilashuollon siirto sote-maakuntiin vaarantaa oppilaiden hyvinvoinnin

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa ehdotetaan opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitehtävien siirtämistä sote-maakunnille. Sivistystyönantajat ei kannata ehdotettua siirtoa. Lähtökohtina oppilashuollossa ovat lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun tukeminen, turvallisuuden lisääminen ja moniammatillinen yhteistyö osana koko yhteisöä. – Keskeistä psykologien ja kuraattoreiden työssä on koko oppilaitosyhteisöä tukeva, ennalta ehkäisevä hyvinvointityö. Arjen tuntemus syntyy oppilaitoksissa. sanoo johtaja Laura Rissanen Sivistasta….

Ammattikorkeakoulut vahvistavat yritysten kasvua ja kilpailukykyä

Tilastokeskuksen vuoden 2018 innovaatiotutkimuksen mukaan joka kolmas yli 10 henkeä työllistävä ja innovaatiotoimintaa harjoittava yritys, joka tekee yhteistyötä toisten yritysten tai muiden organisaatioiden kanssa, tekee yhteistyötä myös ammattikorkeakoulun kanssa. Määrä on suuri, mutta potentiaalia yhteistyön lisäämiseen on paljon. Niiden kahden kolmasosan lisäksi, jotka eivät vielä tee yhteistyötä AMK:ien kanssa, on lähes 40 % yritysjoukko, jolla…

Sivistystyönantajien lausunto hallituksen sote-uudistuksesta

Sivista ei kannata sote-uudistukseen sisältyvää ehdotusta siirtää oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sote-maakuntiin. Työnjohdon ja -organisoinnin on oltava siellä, missä työkin tehdään. Psykologin ja kuraattorin kuuluminen samaan työyhteisöön opettajien kanssa vahvistaa oppilaitoksen sisäistä asiantuntijuutta ja parantaa opiskeluhuollon henkilöstön tuntemusta oppilaitosyhteisöstä. Arjen tuntemus syntyy oppilaitoksissa. Lisäksi Sivista esittää lausunnossaan, että ammattikorkeakoulujen sote-alan samoin kuin yliopistojen…

Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset

Sivista lausui perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksista. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=4c90df86-cd9e-42df-91d4-af2ff8948a5c

Lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Sivistan mukaan ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta on nostettava. Järjestelmää ei tule kehittää vahvojen ehdolla ja pienten kustannuksella. Rahoitusjärjestelmää tulee yksinkertaistaa, sen ennakoitavuutta parantaa ja läpinäkyvyyttä lisätä. Sivista suhtautuu oppilaitosten lomajaksojen poistoon kriittisesti. Lomajaksojen poisto tulee erityisen hankalaksi niille oppilaitoksille, joilla on opetusvelvollisuustyöaika tai joilla työaikasuunnittelu tehdään lukuvuoden eikä kalenterivuoden mukaan. Sivista kannattaa opiskelija- ja työelämäpalautteeseen esitettyjä…

Sivistystyönantajat, Opetushallitus ja Kuntaliitto selvittävät yhdessä kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtamista

Sivistystyönantajat, Opetushallitus ja Kuntaliitto aloittavat selvityksen kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuudesta. Tutkimuksellisena kumppanina toimii Helsingin yliopisto. Tulokset julkaistaan loppusyksyllä 2020. Kyselytutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää, minkälainen on suomalaisten kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajien esimiesidentiteetti muuttuvassa toimintaympäristössä ja minkälaista tukea johtamisosaamisen kehittämiseen tarvitaan. Samalla kootaan näkemyksiä johtamisesta, koettuja mahdollisuuksia toimia esimiehenä ja johtajana, koettua tuen tarvetta…