Skip to content

Artikkelit

Sivistystyönantajien vastaukset verkkokyselyyn oppivelvollisuuden laajentamisen suuntaviivaluonnoksista (lausuntopalvelu.fi)

Sivistystyönantajat vastasi verkkokyselyyn koskien oppivelvollisuuden laajentamisen suuntaviivaluonnoksia. Sivista pitää ensi vuoden aikana tehtävää lakia, joka tulisi 2021 voimaan, erittäin kireänä aikatauluna. Oppivelvollisuuden määrittelyn osalta pöydällä on vielä paljon avoimina olevia kysymyksiä, joiden selvittäminen vie aikaa. Lue koko lausunto

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Sivistystyönantajat lausui Opetushallitukselle liittyen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentämiseen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Sivista katsoo, että arviointi on tärkeä osa opetusta, jolla voidaan vaikuttaa mm. oppimismotivaatioon. Lue koko lausunto

Koulutuksessa synkästä vuosikymmenestä haastavaan?

Vuosi vaihtui ja samalla vaihtui vuosikymmenkin. Kulunut vuosikymmen jää historiaan koulutuksen ja tutkimuksen julkisen rahoituksen synkkänä vuosikymmenenä. Tiettävästi ensimmäisen kerran koulutuksen rahoitus laski koko vuosikymmenen, kaikilla koulutusasteilla ja reaalisesti merkittävästi – 1,5 miljardia eurolla. Tämä on tarkoittanut sitä, että toimijat ovat joutuneet vähentämään henkilöstöään ja sopeuttamaan toimintaansa. Suunnan muutoksesta huolimatta merkittävää pysyvää kasvua ei ole…

Suomi tarvitsee edelläkäypää osaamista

Koulutuksella ja tutkimuksella on keskeinen vaikutus työn tuottavuuteen ja tätä kautta Suomen elintasoon, kilpailukykyyn ja hyvinvointiin. Aineellisen elintason osatekijät ovat tehdyn työn määrä ja tehdyn työn tuottavuus. Suomessa 1900-luvun alusta 1960-luvulle asti elintason kasvu perustui vielä osin tehdyn työn määrän kasvulle, mutta 1960-luvun jälkeen aineellisen elintason kasvu on perustunut käytännössä yksinomaan työn tuottavuuden kasvuun. Tuottavuuden…

Sivistalle jälleen uusia ammattikorkeakoulujäseniä

Sivistystyönantajien hallitus on hyväksynyt kuluvan vuoden aikana uusia ammattikorkeakoulujäseniä. 1.1.2020 alkaen uusiksi jäseniksi on hyväksytty aiemmin uutisoidun Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKin, Karelia-ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKin lisäksi Oulun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. – Ammattikorkeakoulut ovat merkittäviä suomalaisen koulutuksen, sivistyksen ja innovaatiotoiminnan yhteisöjä. Niillä on aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa ja vahva yhteiskunnallinen rooli, sanoo…

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Toivotamme jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! Perinteisen joulukortin sijaan muistamme tänä vuonna kehitysmaan lapsia ja lahjoitamme heille lukutaitoa ja ruoka-apua.  

Yliopistojen määräaikaisia työsuhteita koskeva ohjeistus on päivitetty

Sivistystyönantajat ja yliopistohenkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteistyössä päivitetyn ohjeistuksen yliopistojen määräaikaisista työsuhteista. Luottamusmiehille ja esimiehille suunnatussa ohjeistuksessa painotetaan enemmän ennakoivan henkilöstösuunnittelun merkitystä. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla voidaan vähentää mahdollisia määräaikaisiin työsopimuksiin liittyviä erimielisyyksiä. Yliopistojen määräaikaisia työsopimuksia on tarkasteltu työryhmässä, johon kuuluvat JUKO, JHL, Pro ja Sivistystyönantajat. Ohjeen päivittämistä on käsitelty kevään ja syksyn 2019 aikana useissa…

Kansainvälinen osaaja Jorge Baldeon: näin tieni kulki opintojen kautta suomalaiseen työelämään

Suomalainen koulutus houkuttelee maahamme uusia osaajia. Vuonna 2017 ulkomaalaiset suorittivat Suomessa yhteensä 3776 korkeakoulututkintoa. Työperäisen maahanmuuton rinnalla voidaan puhua koulutusperäisestä maahanmuutosta. Merkittävä osa Suomessa tutkinnon suorittaneista ulkomaalaisista lähtee kuitenkin muualle töihin. Syinä ovat muun muassa työpaikan löytämisen vaikeus, kielimuuri ja oleskelulupakäytäntöjen byrokratia. Samaan aikaan Suomen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä jatkaa vähentymistä. Se tarkoittaa entisestään…

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita ei pidä siirtää sote-maakuntiin

Me allekirjoittaneet vastustamme opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtämistä sote-maakuntiin. Yksi järjestämismalli ei ole vaikuttavin eikä toimi kaikkialla. Psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisen pitää kuulua kunnan tehtäviin kuten tähänkin asti. Kunnilla on lisäksi oltava oikeus järjestää opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut yhdessä muiden kuntien kanssa tai sopia niiden järjestämisestä yhdessä maakunnan kanssa sen sijaan, että järjestävät palvelun itse….

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat: työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista

Tänään julkaistun Amisbarometrin mukaan yli puolet ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle töiden perässä. Lähes 60 % vastanneista katsoo, että työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista. – Opiskelijoiden vastauksissa korostui, miten merkittävänä he näkivät työssä sen, että on mielekästä työtä ja että tuntee tekevänsä jotain tärkeää, sanoo Sivistystyönantajien asiantuntija Jussi-Pekka Rode. – Vastauksissa ilmeni…

Scroll To Top