Artikkelit

Sivista lausui Maahanmuuttoviraston automaattista päätöksentekoa koskevasta lakiluonnoksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta vaatia oikaisua Maahanmuuttoviraston automaattisessa päätöksentekomenettelyssä ratkaisemassa asiassa. Sivista kannattaa esitystä. Esitys on askel oikeaan suuntaan koulutus- ja työperäisen maahanmuuton prosessien sujuvoittamisessa. Maahantulon prosessien kehittämistä on jatkettava myös laajemmin asiakaslähtöisestä näkökulmasta.

Koulutusala ja jaksaminen: Helsingin yliopiston Sari Lindblom: hyvinvoinnin edistäminen on aivan keskeistä siinä, miten haluan rehtorina toimia

Aiempien selvitysten mukaan koulujen ja oppilaitosten esimiehet ja johtajat pitävät erityisen tärkeänä työhyvinvoinnin tukemista ja työyhteisön toimintakulttuuriin vaikuttamista. Nämä teemat korostuvat entisestään, kun poikkeukselliset ajat heijastuvat koulujen ja oppilaitosten arkeen. Johtajat ja rehtorit luotsaavat työyhteisöjään ja huolehtivat organisaatioidensa toimintakyvystä. Miten he huolehtivat omasta jaksamisestaan? Tätä kysyimme jäsenistömme johdolta. Vuorossa Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom. Mikä…

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten hallitus

Tiede menee kapakkaan -keskusteluillat elokuussa – tule mukaan!

Tiede menee kapakkaan järjestetään osana Art goes Kapakka -tapahtumaa jälleen elokuussa Helsingissä. Suomen Akatemia, Sivista ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta järjestävät kaksi keskusteluiltaa, joissa pureudutaan tutkijoiden ja taiteilijoiden voimin tieteen ja taiteen merkitykseen yhteiskunnan muutos- ja murrosvaiheissa sekä pohditaan tunteiden merkitystä kokemusten ja käsitysten muodostumisessa. Keskusteluillat juontaa toimittaja Kalle Haatanen. Lämpimästi tervetuloa mukaan tilaisuuksiin! Tiede, taide, sivistys Ajankohta:…

Sivistan työehtosopimuksia uudistettu yksityisellä opetusalalla ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksista 5.8.2022 saavutetut neuvottelutulokset on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Kummankin työehtosopimuksen voimassaoloaika on 9.8.2022-31.3.2024. Työehtosopimuksissa osapuolina ovat Sivistystyönantajat, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Ammattiliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. – Olemme tyytyväisiä, että kuusi kuukautta kestäneet neuvottelut saatiin vihdoin päätökseen. Keväinen kunta-alan sovittelulautakunnan ratkaisu sotki neuvotteluitamme, mutta lopputulokseen se ei päässyt…

Sivista lausui luonnoksesta valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi

Lausuimme työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi. Sivista pitää huoltovarmuusselonteon laatimista tarpeellisena ja ajankohtaisena. Sivista pitää tärkeänä, että selonteossa tuodaan esille eri yhteiskunnan osa-alueiden merkitystä huoltovarmuuden kannalta. Luonnoksessa on kuvattu esimerkiksi osaamiseen liittyviä näkökulmia. Monihäiriötilanteessa useat samanaikaiset kriisit haastavat paitsi yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja huoltovarmuutta, myös yksilöiden henkistä jaksamista. Sivista pitääkin tärkeänä, että huoltovarmuutta tarkastellaan myös…

Sivista: Hallituspuolueiden vahvistettava sivistyksen edellytyksiä budjettiriihessä

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään ehdotuksensa vuoden 2023 talousarvioksi. Ehdotus toimii pohjana hallituspuolueiden neuvotteluille syksyn budjettiriihessä.  Sivistystyönantajat Sivista on tyytyväinen siihen, että kevään kehysriihessä päätetyt panostukset tiederahoitukseen sekä ammatilliseen koulutukseen ovat odotetusti mukana budjettipohjassa. Lisäksi Sivista pitää tärkeänä ehdotusta kohdentaa määrärahaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäisen suojelun piirissä olevien lasten varhaiskasvatukseen.  

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos

Sivistan, OAJ:n, JHL:n ja Jyty:n välillä saavutettiin perjantai-iltapäivällä 5.8.2022 neuvottelutulos ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen uudistamisesta. Uuden työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää vielä osapuolten hallintojen hyväksyntää, minkä jälkeen sen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen piirissä työskentelee noin 1 100 palkansaajaa. Lisätietoja: Tari Aho johtava työmarkkinalakimies, Sivista Puh. 0400 339 224

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos

Sivistan, OAJ:n, JHL:n ja Jyty:n välillä saavutettiin perjantai-aamuyönä 5.8.2022 neuvottelutulos yksityisen opetusalan työehtosopimuksen uudistamisesta. Uuden työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää vielä osapuolten hallintojen hyväksyntää, minkä jälkeen sen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin. Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelee noin 24 000 palkansaajaa 284 organisaatiossa. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat ammattikorkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset, yleissivistävät koulut ja lukiot, vapaan sivistystyön oppilaitokset, urheiluopistot sekä taiteen…

Sivista: Lapset ja nuoret tarvitsevat turvallista arkea lukuvuoden alkuun 

Uusi lukuvuosi kouluissa ja oppilaitoksissa alkaa jälleen epävarmassa tilanteessa: yksityisen opetusalan työehtosopimusta ei ole saatu neuvoteltua, ja koronan uusin muunnos nostaa uudelleen tartuntalukuja.  Yksityisen opetusalan työehtosopimusta, joka kattaa noin 250 000 lapsen ja nuoren päivittäisen opetuksen, on neuvoteltu helmikuun alusta lähtien. Neuvottelutulosta ei ole vielä saavutettu. Kunta-alan sovittelulautakunnan keväällä antama ratkaisu sotki neuvottelut pahasti, vaikka lautakunta…