Artikkelit

Lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

 Sivistystyönantajat oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa tiistaina 20.4.2021. Sivistan lausunnosssa korostetaan, että koulutuspoliittiselle selonteolle on selvä tarve. Koulutus- ja tutkimussektori on edellisen kymmenen vuoden ajan käynyt läpi mittavat resurssileikkaukset ja samaan aikaan lähes kaikkia koulutusaloja on uudistettu. Pitkän aikavälin koulutus- ja tutkimuspolitiikan kannalta ennakoitavuus on aivan keskeistä. Sen vuoksi selonteon parlamentaarista roolia on syytä korostaa. Laajan…

Tavallistakin tärkeämpi puolivälin kehysriihi

Hallitus pui tällä viikolla valtion talouden kehyksiä ja julkisen talouden suunnitelmaa. Puoliväliriihi on usein riihistä keskeisin – ja nyt siihen on tavallistakin suuremmat odotukset koronakriisin johdosta. Mikä kehysriihi? Vuosittain kevään kehysriihessä hallitus tarkastelee ja käsittelee julkista taloutta lähivuosiksi.  Keskiössä on valtion talouden menokehys. Se on hallituksen kautensa alussa määrittelemä menokatto, joka määrittelee menojen enimmäismäärän. Kehyksen…

Sivista kommentoi hallituksen suunnitelmia koronarajoitusten purusta

Sivistystyönantajat pitää oikeana lähtökohtana sitä, että rajoitusten purku aloitetaan lapsista ja nuorista. Lasten ja nuorten elämässä poikkeuksellinen vuosi on aiheuttanut paljon epävarmuutta ja etenkin syntyneen oppimisvajeen osalta koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut tarvitsevat suoraa tukea vielä pitkään. Suunnitelmaa on Sivistan näkökulmasta korjattava taiteen perusopetuksen osalta, jonka paikka on ryhmäharrastusten sijaan kohdan ”Opetus ja koulutus” alla. Kun…

Yksityisen opetusalan ja harjoittelukoulujen lukiotyöryhmät saavuttivat neuvottelutuloksen työehtojen kehittämistoimista

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa ja yliopistojen yleisen työehtosopimuksen harjoittelukouluja koskevissa allekirjoituspöytäkirjoissa sovitut lukiomääräysten kehittämistä käsittelevät työryhmät saivat neuvottelutuloksen 30.3.2021. Sopimusratkaisuissa käytettiin allekirjoituspöytäkirjassa sovitusti työehtojen kehittämiseen 0,25 prosenttiyksikköä kummassakin työehtosopimuksessa. Määräykset tulevat voimaan 1.8.2021. Lisätietoja: Tari Aho p. 0400 339 224 Johtava työmarkkinalakimies, Sivista

Viesti kehysriiheen: Osaamisen investoiminen kannattaa aina

”Sivistystyönantajien tärkein viesti kriisin keskellä on, että osaamiseen investoiminen kannattaa aina.” Sanna Marinin hallitus kokoontuu ensi viikolla jo toiseen kehysriiheen poikkeusolojen keskellä. Covid19-pandemian aiheuttamia poikkeusoloja on eletty jo yli vuosi ja vaikka vähitellen rokotuskattavuuden kasvaessa horisontissa näkyy jo vapaus, on tarve syntyneen osaamisvajeen umpeen kuromiseen suuri kaikilla koulutusasteilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla pakettia onkin jo…

Vuosi koronaa, mitä opimme yhteistoiminnasta?

Alkuvuodesta 2020 alkanut koronapandemia haastoi yksityisen opetusalan työpaikat ennennäkemättömällä tavalla, joka vaikutti niin työntekoon kuin itse työpaikkoihin. Opetusalalla jouduttiin keväällä 2020 siirtymään pääosin etäopetukseen muutaman päivän varoajalla ja kuluneen vuoden aikana nopeasti muuttuvien tilanteiden aikana piti miettiä, kuinka työt järjestetään ja miten se tehdään turvallisesti. Koronapandemiaa on kestänyt jo yli vuoden ja työryhmä päätti selvittää,…

Muutoksen tekijät palkittiin kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla – turvallisuus on jokaisen asia

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla palkittiin 13.4.2021 yrityssarjoissa Nokian Raskaat Renkaat Oy, Kraton Chemical Oy sekä Satatuote Oy. Oppilaitoksista palkinnon saivat Careeria ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Palkinnolla nostettiin esille uusia muutoksen tekijöitä, vankkoja hyvien käytäntöjen jakajia ja poikkeustilanteen haltuun ottajia. Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa yrityksiä ja nyt jo kolmatta kertaa myös eri asteiden oppilaitoksia turvallisuustyön kehittämiseen ja hyvien…

Ich bin ein seutukaupunkilainen

Oletko tietämättäsi seutukaupunkilainen tai sellaisen kasvatti? Oma seutukaupunkitaustani selvisi, kun olin talvella haastateltavana Korkeakoulutuksen ja seutukaupunkien vuorovaikutus -selvitykseen. Vietin elämäni kaksi ensimmäistä vuosikymmentä Imatralla, mutta en muista, että silloin olisi puhuttu seutukaupungeista, enkä myöhemminkään ollut törmännyt seutukaupungin määritelmään, vaikka sana toki oli tuttu. Kuntaliiton sivuilta löytyvän kuvauksen mukaan ”seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja…

Sivistystyönantajat: Koulutuspoliittisen selonteon hyvät tavoitteet vesittyvät ilman rahoituspäätöksiä

Sivistystyönantajat pitää hyvänä, että valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko korostaa vahvasti koulutuksen ja tutkimuksen laatua. Ilman korkeaa osaamista ja saavutettavaa koulutusta ei synny uutta kasvua eikä turvata hyvinvointiyhteiskunnan palveluita. Sivista on pettynyt siihen, että selonteon hyvät tavoitteet uhkaavat kuitenkin vesittyä ilman päätöksiä niiden rahoittamiseksi tarvittaviksi resursseiksi. – Esitimme lausunnossamme, että julkinen julkinen panostus koulutukseen nostetaan muiden Pohjoismaiden…

Sivistystyöllä ja taidekasvatuksella lisää hyvinvointia koronan aikana ja sen jälkeen

Lähes vuosi sitten alkanut maailman laajuinen pandemia on vaikuttanut merkittävästi koulutusalaan; opiskelijoihin, henkilöstöön ja oppilaitoksiin. Poikkeuksellisen vuoden aikana toimintaansa ovat uudistaneet niin peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset kuin korkeakoulut. Unohtaa ei sovi myöskään monipuolista vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kenttää, jonka palveluita suomalaiset laajasti käyttävät. Vapaan sivistystyön koulutusta tarjoavat mm. kansanopistot, joita on eri puolella Suomea…