Artikkelit

Hallituksen kokous

EU countries want to broaden the scale and scope of STEM learning

The EU countries face ever-growing technological competition from the US and Asian countries. At the same time the European societies are ageing and the science, technology, engineering and mathematics (STEM) subjects vital to technological development find it difficult to attract enough students. EU’s ET2020 higher education working group organized a Peer Learning Activity in March…

Helsingin yliopiston Niinistö-Sivuranta: jokainen yliopistolainen on tärkeä strategian toteutumisen kannalta

Korkeakoulut ovat uudistaneet strategioitaan. Halusimme kuulla, miten uudet strategiat näkyvät toiminnassa ja miten niitä viedään eteenpäin. Kysyimme asiaa Helsingin yliopiston opetuksen toimialan kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivurannalta. Mitkä ovat HY:n tärkeimpiä strategisia tavoitteita? – Visiomme on ”Tieteen voimalla – maailman parhaaksi” ja strategiassamme on neljä pääteemaa eli ”strategiset valinnat”. Ne ovat: tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille, avoimuus…

Sivista mukana edistämässä koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa

Sivistystyönantajat on mukana Helsingin seudun kauppakamarin Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjassa. Tavoitteena on kannustaa ja tukea organisaatioita ulkomaalaistaustaisten osaajien rekrytoimisessa, monikulttuurisen työyhteisön kehittämisessä ja kansainvälistymisessä. Sivista on myös aktiivisesti nostanut teemaa viesteissään mm. kokoamalla kansainvälisten osaajien tarinoita kotisivuilleen. Kansainvälisten osaajien rekrytointiin ja potentiaalin tunnistamisen tukemisen lisäksi kampanjalla tehdään tunnetuksi tarjolla olevia kansainvälisyyteen, rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen…

Digitaitoinen ei twiittaile suullisesti

Asiantuntijatyö on muuttunut nopeasti viime vuosikymmenen aikana muun yhteiskunnan mukana. Puhutaan työn murroksesta ja digiajasta. Työterveyslaitoksen mukaan muutoksen tukemiseksi tarvitaan erilaisia organisatorisia, liiketoiminnallisia, institutionaalisia ja muita sosiaalisia innovaatioita. Samalla työssä korostuvat sosiaaliset taidot. Vuorovaikutustaitojen muuttuminen näkyy asiantuntijatyössäni siten, että tekeminen painottuu entistä vahvemmin erilaisiin sosiaalisen median kanaviin. Työ ei enää rajoitu ainoastaan työryhmiin tai seminaareihin,…

Sivista mukana Kodin ja Koulun Päivän juhlavuodessa – liity joukkoon!

Kodin ja Koulun Päivän juhlavuosi! Ilmoittautuminen vuoden 2020 Kodin ja Koulun Päivään on käynnistynyt, tervetuloa mukaan! Valtakunnallista päivää vietetään vuosittain syyskuun viimeisenä perjantaina, nyt jo kymmenettä kertaa. Esiopetus, peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset voivat sijoittaa päivän juuri itselleen sopivaan päivään ja ajankohtaan. Ilmoittautumislinkin ja ideoita päivän viettoon löydät täältä: www.kodinjakoulunpaiva.fi Jubileumsår för Hem och Skola-dagen!…

Kansallisella TKI-tiekartalla pitää viitoittaa väylä pitkäjänteiselle rahoituksen kasvulle

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat kansallista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tiekarttaa. Kevään aikana valmistuva tiekartta määrittelee Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeiset painopisteet, tavoitteet ja keinot tuleville vuosille. Keskeinen tavoite on kasvattaa tki-rahoitusta niin, että se vastaisi 4 %:a bruttokansantuotteesta. Ministeriöt järjestivät helmikuun lopussa kuulemistilaisuuden tiekartan ensimmäisestä luonnoksesta. Sivistystyönantajat osallistuu aktiivisesti tiekartan…

Tutustu meihin! Sivistan esittelyssä Anne

Olen Anne Somer, Sivistan työmarkkinajohtaja. Työni on erittäin monipuolista: päivästäni ison osan täyttävät erilaiset kokoukset ja tapaamiset eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi puhelut ja sähköpostit sekä keskustelut jäsenten kanssa ovat tärkeä osa jokaista päivää. Työni vaatii neuvottelutaitoja, ongelmanratkaisukykyä, juridiikan osaamista sekä esimies- ja johtamisosaamista. Tieni on lukion jälkeen kulkenut kansanopiston kautta opiskelemaan oikeustiedettä Turun yliopistoon. Viimeisimmäksi…

Ohjeita koronaviruksen varalle

Alkuvuonna Kiinasta sai alkunsa uusi koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. Koronavirustapauksia on tullut esille myös Suomessa. Virus on todettu mm. koulua käyvällä lapselle, joka on johtanut terveysviranomaisten määräyksestä noin 150 henkilön kotikaranteeniin. Jäsenorganisaatioiden varautuminen koronavirukseen on nyt erittäin tärkeää. Huomioitava mm. viruksen leviämisen ehkäiseminen ja varautuminen toimiin mahdollisissa koronavirukseen liittyvissä tartuntaepäilyissä. Tartuntatautien torjunnasta on säädetty tartuntatautilaissa…

Sivistan kommentit kansallisen TKI-tiekartan luonnokseen

Suomen TKI-järjestelmän toimijoilla on useita vahvuuksia. Kehittämiskohteita järjestelmässä myös riittää. TKI-tiekartta -luonnoksessa on tiivistetty hyvin strategiset kehittämiskohteet. Sivistystyönantajat on mielellään mukana tiekartan jatkotyössä. Lue lisää