Artikkelit

Sivistystyönantajat: työehtosopimusten mukaiset työaikamääräykset ja työrauhavelvoite ovat edelleen voimassa

Sivistystyönantajat on aloittanut työehtosopimusneuvottelut yliopistojen ja yksityisen opetusalan työehtosopimusten suhteen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat eilen julkisuudessa esittäneet virheellistä tietoa mm. työaikamääräysten voimassaolosta. Lisäksi on uutisoitu virheellisesti työrauhavelvoitteesta. Sivistystyönantajat joutui virheellisten väitteiden johdosta lähettämään OAJ:lle ja JUKO:lle valvontakirjeen. – On selvää, että työehtosopimusten mukaiset työaikamääräykset ja työrauhavelvoite ovat edelleen voimassa, sanoo…

Yksityisen opetusalan työehtosopimusneuvottelut alkoivat

Yksityistä opetusala koskevat työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat tänään 29.1.2020. Työehtosopimuksessa osapuolina ovat Sivistystyönantajat, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Neuvotteluissa käsiteltiin mm. yleistä taloudellista tilannetta sekä koulutuksen järjestäjien tilannetta. Neuvotteluja jatketaan helmikuun puolivälissä. Lisätietoja, Anne Somer, p. 050 345 21 34 Työmarkkinajohtaja, Sivistystyönantajat

Siirtyminen lukioista jatko-opintoihin sujuvaksi

Tänään keskiviikkona 29.1.2020 julkistetaan ”Siirtymät sujuviksi: lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyö (SISU) ” -hankkeen tulokset. Hanke toimi osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. Sen toteuttivat Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Uuden lukiolain (714/2018) tavoitteena on parantaa yhteistyötä korkeakoulutuksen ja lukioiden välillä. Myös uudet opetussuunnitelman perusteet (LOPS2019) ohjaavat lukioita lisäämään yhteyksiään työelämään ja korkeakouluihin….

Kehitä työnantajakuvaasi ja ilmoita kesätyöpaikoista veloituksetta osallistumalla Vastuullinen kesäduuni 2020 -kampanjaan!

Vastuullinen kesätyönantajuus on erinomainen keino vaikuttaa positiivisesti omaan työnantajakuvaan sekä koko toimialan vetovoimaisuuteen! 72 prosenttia vastuullisissa kesätyöpaikoissa työskennelleistä nuorista kertoo olevansa todella tyytyväisiä kesätyöpaikkaansa. Vastuullinen kesäduuni 2020 -juhlakaudella on mukana yli 540 työnantajaa ja tavoitteena on tarjota yli 100 000 vastuullista kesätyöpaikkaa 14‒29-vuotiaille ensi kesänä! 10v-juhlakauden teemana on nuorten henkilökohtaisen kehityksen tukeminen ja monimuotoisuuden vaaliminen…

Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli oikeaan suuntaan OKM:n päätöksen ansiosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään päättänyt pitää ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen 70 %:ssa ja olla laskematta sen osuutta enempää tulevina vuosina. Alkuperäisen suunnitelman mukaan oppilaitoksille olisi tullut vuodesta 2022 lähtien vain 50 % rahoituksesta perusrahoituksen muodossa. Perusrahoituksen muutos tarkoittaa muutosta rahoitusmallissa, joka lasketaan prosentteina. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on 1,8 miljardia euroa, tästä 70% tulee perusrahoituksena. -Sivistan…

Sivistan toimitusjohtaja Hassinen ja johtaja Rissanen mukana Educassa – asiaa niin ammatillisesta koulutuksesta kuin työehtosopimusneuvotteluista

Educa 2020-messut kokoavat viikonloppuna 24.-25.1. yhteen laajasti opetus-, koulutus- ja sivistysalan toimijoita Helsingin Messukeskukseen. Sivistystyönantajat on mukana kahdessa paneelikeskustelussa. Perjantaina 24.1. johtaja Laura Rissanen osallistuu Ammatillinen koulutus mukana työn muutoksessa -keskusteluun, tilaisuus pidetään klo 16.45-18.15. Paikkana on Taito -lava. Lauantaina 25.1. toimitusjohtaja Teemu Hassinen on keskustelemassa käynnistyneistä työehtosopimusneuvotteluista klo 11.30-13 Palkkaneuvottelut käyntiin – mitä näkyvissä?…

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen neuvottelut aloitettu

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat tänään 23.1.2020 neuvotteluosapuolten yhteisellä aloitusseminaarilla. Aiheina olivat mm. yleinen taloustilanne ja palkkatilastot. Seuraavan kerran neuvotteluosapuolet kokoontuvat 7.2 käsittelemään tavoitteita työehtosopimusten sisällön kehittämiseksi. Työehtosopimuksessa osapuolina ovat Sivistystyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto PRO sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Lisätietoja, Anne Somer, p. 050 345 21 34 työmarkkinajohtaja, Sivistystyönantajat ry

Luottamus on onnistuneen yhteistyön perusta

Oivallus, joka johti tuumasta toimeen Asiassa kuin asiassa palataan aina luottamukseen. Tämän huomion teki Työturvallisuuskeskuksen työryhmä, jonka tehtävänä oli pohtia ratkaisukeinoja työyhteisöjen ongelmatilanteisiin. Työryhmä päätyi tuottamaan ”Luottamustunti” -verkkotyökalun ja rakentamaan verkkosivuston luottamus-teemasta huomattuaan, että ongelmien ehkäisyssä ja ratkaisemisessa luottamus on keskeisin menestystekijä – luottamus on onnistuneen yhteistyön perusta. Teimme saman havainnon ”työhyvinvointityöryhmässä* syksyllä 2019 käytyjen…

Uhkailut ja vaatimukset aloitettu jo ennen kuin neuvottelut ovat edes käynnistyneet

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen neuvottelut alkavat 23.1. 2020 neuvotteluosapuolten yhteisellä avausseminaarilla. Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten osalta neuvottelut aloitetaan 29.1.2020. Ennen kuin neuvottelupöytään on päästy, on palkansaajapuoli aloittanut uhkailun ja koulutusalan toimijoiden taloudelliseen tilanteeseen suhteutettuna, ylimitoitettujen palkankorotusvaatimusten esittämisen. – Yleinen työmarkkinatilanne on haastava ja nyt olisi tärkeää neuvotteluosapuolten hakea asiaan ratkaisua neuvotteluteitse, rakentavalla tavalla. Uhkailujen…

Lisää tutkintoja, mutta ei lisää rahaa

Aamulehden analyysissä (7.1.2020) muistutettiin asiallisesti, että koulutustason lasku uhkaa talouskasvua. Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu yhteiskunnassa laajasti jaettu tavoite nostaa korkeakoulutettujen osuus nuorissa ikäluokissa 50 prosenttiin, rahoitusta tähän ei kuitenkaan ole osoitettu. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisissä neuvotteluissa vuosittain suoritettavien tutkintojen määrää on tarkoitus nostaa yli 10 prosentilla vuosina 2021-24. Kasvaviin tutkintotavoitteisiin ei ole…