Artikkelit

Tutustu meihin! Vuorossa Piia

Olen Piia Alvesalo, Sivistan viestintäpäällikkö. Työssäni hoidan Sivistan päivittäistä viestintää, teen uutisia ja pyöritän some-viestintää, hoidan media- ja yhteiskuntasuhteita sekä suunnittelen/toteutan tilaisuuksia. Pyrin kehittämään työtäni ja itseäni jatkuvasti. Viestinnän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, systemaattisuutta ja monta rautaa tulessa -otetta. Luonnollisesti kirjallisen ilmaisun pitää olla kunnossa. Lisäksi työssä tarvitaan harjaantunutta lukijan silmää ja pihvin löytämistä laajoista…

Sivista lausui valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion 2021 talousarvion vaikutuksista perus- ja lukio-opetukseen sekä varhaiskasvatukseen

Sivistan mukaan koronasta aiheutuneiden oppimisaukkojen paikkaamista on jatkettava ja tehtävä ulkopuolinen selvitys etäopetusjakson vaikutuksista oppimistuloksiin. Avustukset jaettava kaikille koulutuksen järjestäjille. Perustaitojen nostaminen edellyttää Sivistan mukaan pysyvää lisäystä perusopetuksen rahoitukseen. Perusopetuksen kotikuntakorvaus nostettava 100 prosenttiin. Oppilas- ja opiskeluhuoltoon suunniteltu korotus tulee kohdentaa ylläpitäjäneutraalisti. Lue koko lausunto  

Sivista lausui kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteista

Sivista lausui kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen opetussuunnitelman perusteista. Sivistan mukaan uudet opetussuunnitelman perusteet säilyttävät vapaan sivistystyön vapauden ja tukevat opiskelijoiden yksilöllisiä oppimispolkuja. Samalla myös muilla kuin opetus- ja ohjaushenkilöstöllä tulee olla mahdollisuus olla mukana toteuttamassa opetussuunnitelmaa. Oppivelvollisten koulutus on kyettävä integroimaan muuhun kansanopistojen antamaan koulutukseen ja muutokselle on varattava riittävästi aikaa. Linkki lausuntoon

Suurella osalla sivistysalan johtajista on esimiesasemaan päätymisessä ollut mukana sattumaa

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat syksyllä 2020 keränneet kattavalta joukolta kasvatus-, koulutus-, tutkimusalan ja kuntien sivistystoimen esimiehiä ja johtajia näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Vastauksia saatiin 1600 johtajalta ja esimieheltä. Heistä 60 prosentilla on esimiesasemaan päätymisessä ollut mukana sattumaa. Vastaajista 7 prosenttia katsoo päätymisensä esimiesasemaan olleen täysin sattumaa. Toisaalta 40 prosenttia on suunnitellusti hakeutunut esimiesuralle. Työuran…

För en stor del av ledarna inom bildningsväsendet har ledarskapsuppdraget varit en slump

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö. Enkätundersökningen genomfördes hösten 2020 och besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Av dem uppger 60 procent att ledarskapsuppdraget delvis har varit en slump. Av respondenterna uppger…

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuusselvitys 2020 – ensimmäisiä tuloksia

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat keränneet johtajalta ja esimieheltä varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja sivistystoimessa näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Samalla koottiin näkemyksiä esimiesidentiteetistä, muutoksen johtamisesta, esimiesuran mahdollisuuksista, etätyön johtamisesta ja tukitarpeista johtamisosaamisen kehittämisessä. Saimme vastaukset 1 600 kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajalta ja esimieheltä. Käytössämme on ainutlaatuinen ja monipuolinen aineisto, josta on varmasti apua esimies-…

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä jatkaa Sivistystyönantajien puheenjohtajana

Sivistystyönantajat ry:n syyskokous on 4.11.2020 valinnut Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelän jatkamaan Sivistystyönantajien hallituksen puheenjohtajana vuonna 2021. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Lauri Halla Kulosaaren yhteiskoulusta, toimitusjohtaja, rehtori Kari Juntunen Taitotalosta, toimitusjohtaja, rehtori Teemu Kokko, Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta, rehtori Tapio Korjus Kuortaneen Urheiluopistosta, rehtori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta, toimitusjohtaja Marja Pajulahti Invalidisäätiöstä, toimitusjohtaja Petri Raivo Karelia-ammattikorkeakoulusta, Talous- ja…

Miten korona vaikuttaa palkanmaksuun?

Järjestämme webinaarin jäsenorganisaatioidemme työnantajan edustajille aiheesta Korona, palkanmaksu ja tartuntapäiväraha. Käymme tiivistetysti läpi, miten korona vaikuttaa työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen. Webinaarin ajankohdat ovat (Teams): ke 18.11. klo 9-10.15 pe 20.11. klo 9-10.15 Kouluttajina toimivat Sivistan työmarkkinalakimiehet. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset tästä. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin viikon 47 alussa.

Miten korona vaikuttaa palkanmaksuun?

Järjestämme webinaarin jäsenorganisaatioidemme työnantajan edustajille aiheesta Korona, palkanmaksu ja tartuntapäiväraha. Käymme tiivistetysti läpi, miten korona vaikuttaa työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen. Webinaarin ajankohdat ovat (Teams): ke 18.11. klo 9-10.15 pe 20.11. klo 9-10.15 Kouluttajina toimivat Sivistan työmarkkinalakimiehet. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset tästä. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin viikon 47 alussa.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksellä jatkettaisiin perusopetuksen poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa kevätlukukauden 2021 ajaksi. Sivistaa on kuultu OKM:n toimesta esityksen valmisteluvaiheessa. Sivista pitää hyvänä, että opetusjärjestelyiden voimassaoloa jatketaan kevätlukukauden ajaksi. Tämä antaa koulutuksen järjestäjille työkaluja vastata tartuntatautitilanteeseen nimenomaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. On hyvä, että pandemiatilanteen kärjistyessä paikallisesti, ei tarvitse turvautua valmiuslain…