Artikkelit

Professoriliiton ja Sivistystyönantajien seminaarissa pohdittiin hyvää johtajuutta akateemisessa ympäristössä

Sivista ja Professoriliitto järjestivät 29.9. toista kertaa yhteisen tilaisuutensa aiheesta akateeminen johtajuus. Seminaarissa keskusteltiin tutkijoiden johtamisesta, johtamisen merkityksestä sekä johtamiseen kuuluvasta vuorovaikutuksesta. Tilaisuudessa kuultiin myös kokemuksia kentältä. Seminaariin osallistui noin 50 akateemista johtajaa Suomen yliopistoista: rehtoreita, vararehtoreita, provosteja, dekaaneja ja kansleri. Tilaisuus järjestettiin niin sanottuna hybriditilaisuuteena. Johtaminen on palvelutehtävä. Kysyimme Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelältä ja…

Koulutuksesta kannellaan harvoin – valtaosa aluehallintovirastoille tulevista kanteluista koskee perusopetusta

Sivista kysyi keskitetysti kaikilta aluehallintovirastoilta koulutusta koskevista kanteluista ja niiden lukumäärästä. Saadun aineiston perusteella on selvää, että koulutusta koskevien kanteluiden lukumäärä on pieni suhteessa oppilaitosten määrään. Valtaosa kanteluista koskee perusopetusta. Aineiston käyttöä rajoittaa kuitenkin se, että alueviranomaisten tilastonkeruu ole kovinkaan yhtenäistä ja usein tiedonkeruu pitäisi tehdä tapaus kerrallaan, mikäli aineistosta haluttaisiin kattavampi ja informatiivisempi. Myöskään…

Valtion talousarvioesitys 2022 – koulutus ja tutkimus

Korkeakoulut ja tutkimusrahoitus Valtion perusrahoitus yliopistojen toimintaan kasvaa indeksitarkistusten myötä 2,6 prosenttia. Ammattikorkeakoulujen valtion rahoitus nousee niin ikään indeksitarkistusten myötä 2,6 prosenttia. Korkeakoulutuksen rahoitus ei siten nouse reaalisesti juuri lainkaan – päinvastoin laskee eräiden muiden tarkistusten (mm. ALV-kompensaatio) myötä: ammattikorkeakoulujen rahoitus nousee nimellisesti 23 miljoonaa euroa, mutta yliopistojen laskee jopa nimellisesti noin 18 miljoonaa euroa….

Yliopistojen työmarkkinavaliokunnan kokous

Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön palkanlaskennan erityiskysymyksiä peruskouluissa ja lukioissa -webinaari

Koulutus on tarkoitettu työnantajan edustajille, HR-henkilöstölle ja palkanlaskijoille Koulutuksen keskeinen sisältö: opetusvelvollisuustyöaika palkan määräytyminen kesäkeskeytysjärjestelmä Kouluttajana toimii Sivistan työmarkkinalakimiehet Tari Aho ja Miira Kaukoranta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.  

Suomalaiset korkeakoulut samalle viivalle verokohtelussa ulkomaisten korkeakoulujen kanssa

Marinin hallitus on EU:n komission suosituksesta antamassa syyskuussa esityksen MBA-tutkintojen arvonlisäverokohtelun muuttamisesta. Esitysluonnos asettaa kotimaiset ja ulkomaiset koulutuksentarjoajat samalle viivalle arvonlisäverokohtelussa. Tällä hetkellä suomalaisten korkeakoulujen tarjoamat MBA-ohjelmat ovat arvonlisäveron alaisia, mutta ulkomaisten toimijoiden usein eivät. Sivistystyönantajat kannattaa luonnosteltua hallituksen esitystä. MBA-ohjelmat ovat jo työelämässä oleville suunnattuja laajoja täydennyskoulutuskokonaisuuksia, kestoltaan ja vaativuudeltaan verrannollisia maisteriohjelmiin. MBA-koulutus toimii…

Lukiolaisten Liiton Uljas: Koulutuksen kunnianpalautukseen ei sananhelinä riitä

Tänä vuonna valmistuva koulutuspoliittinen selonteko maalaa soman kuvan lukiokoulutuksen tulevaisuudesta ja sen tavoitteista. On kauniita sanoja koulutuksen maksuttomuudesta, laadusta ja yhdenvertaisuudesta. Koulutuksen saavutettavuus on taattava koko maassa ja teknologiaa on hyödynnettävä. Jokainen lukiolainen saa vahvan sivistyksellisen ja tiedollisen pohjan, jonka avulla osaa uida muuttuvan työelämän myrskyjen läpi. Ja näin jokainen suomalainen pääsee ratsastamaan yhdessä onnelliseen…

Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikakoulutus yhdessä OAJ:n kanssa

Sivista ja OAJ järjestävät yhteisen koulutuksen (webinaari, TEAMS) ammatillisten oppilaitosten esimiehille ja opetushenkilöstölle vuosityöaikasopimuksesta. Tämä koulutus on tarkoitettu ensisijassa vuonna 2021 ja 2022 vuosityöaikaan siirtyneiden tai siirtyvien oppilaitosten henkilöstölle. Koulutuksen sisältö on sama kuin aikaisemmin pidetyissä yhteisissä koulutuksissa. Aika:                 14.10.2021 klo 9-12 Kouluttajat:    Tari Aho ja Miira Kaukolinna, Sivista ja Eila Urpilainen, OAJ Tilaisuuden ohjelma:…

Kilpailuoikeus koskee myös Sivistan jäseniä – tunnista vaaranpaikat – Save the date 27.10.2021!

Kilpailulainsäädäntö on uudistunut ja tiukentunut. Kilpailuoikeudessa tietämättömyys lain säännöksistä ei pelasta vastuulta. Esimerkiksi huolimattomasti toiminut hallituksen jäsen voi joutua vastuuseen tai sakot oikeudenkäyntikuluineen voivat uhata organisaation toimintaa. Jo kilpailuviranomaisen tutkinnan kohteeksi joutumista on hyvä ennaltaehkäistä. Siten vähintäänkin perusasiat jokaisen jäsenemme on hyvä ymmärtää. Kilpailuoikeuden perusasioista tulee kouluttamaan EK:n kilpailuasiantuntija Annaliisa Oksanen 27.10.2021 klo. 13-14:30. Suosittelemme…

Työ ja mieli – viisi roolia ja näkökulmaa

Työllä on monia myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Työ voi parhaillaan tuoda paljon mielekästä sisältöä elämään ja tukea mielenterveyttä. Edellytyksenä on kuitenkin, että työ on hyvin organisoitua ja johdettua, työkuormitus on sopivalla tasolla ja työntekijä kokee työn mielekkääksi. Toisaalta työhön voi myös liittyä mielenterveyttä uhkaavia tekijöitä, joista yleisimpiä ovat liiallinen työkuormitus ja siihen liittyvät palautumisen…