Posts

Sivistystyönantajat: Oppivelvollisuuden pidentämisen hintalappu on karkeasti alimitoitettu

  Sivistystyönantajat on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä oppivelvollisuuden laajentamisesta. Sivistan näkemyksen mukaan esityksen suurimmat puutteet liittyvät esityksen vaikutusarvionteihin sekä kustannusvaikutuksiin. – Esitämme, että uudistuksen toimeenpanoa siirretään ainakin vuodella. Näin koko uudistus astuisi voimaan samanaikaisesti, vuoden kuluttua tiedetään myös paremmin, millaisia pysyviä vaikutuksia koronakriisistä jää julkiseen talouteen, johtaja Laura Rissanen Sivistystyönantajista toteaa. Sivistystyönantajat korostaa, että tavoite…

Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tavoite siitä, että jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon on yhteinen. Ei ole kuitenkaan selvää, että nyt esitetty oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuton toinen aste ratkaisisi koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten ongelmaa. Lue koko lausunto

Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen -webinaari

Koronavirus pysäytti keväällä 2020 yhteiskunnan normaalin toiminnan ja vaikutti voimakkaasti taloudelliseen toimintaan ja ihmisten arkeen. Rajoitustoimien hidastettua viruksen leviämistä yhteiskuntaa ollaan vähitellen avaamassa ja taloudellista toimeliaisuutta vauhdittamassa. Rajoitusten purkamisesta alkava uusi ajanjakso voi jatkua melko pitkään. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yhdessä jäsenliittojensa kanssa koostanut oppaan (suomeksi ja englanniksi) eri alojen hyvistä käytännöistä kaikkien suomalaisyritysten käyttöön. Käytäntöihin ja…

Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen – webinaari hyvistä käytännöistä 10.6.2020

Koronavirus pysäytti keväällä 2020 yhteiskunnan normaalin toiminnan ja vaikutti voimakkaasti taloudelliseen toimintaan ja ihmisten arkeen. Rajoitustoimien hidastettua viruksen leviämistä yhteiskuntaa ollaan vähitellen avaamassa ja taloudellista toimeliaisuutta vauhdittamassa. Rajoitusten purkamisesta alkava uusi ajanjakso voi jatkua melko pitkään. – On äärettömän tärkeää, että erilaisia turvallisuustoimia tehdään ja seurataan jatkuvasti, jotta yhteiskuntaa saadaan turvallisesti avattua. Työturvallisuuteen ja vuorovaikutteiseen…

Turun yliopiston Hannula: yliopistojen kumppanuusmalleja tulee kehittää kohti pitkäjänteistä yritysyhteistyötä ja kumppanuuksia

Osaamisella, tutkimuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli koronan jälkeisen maailman rakentamisessa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, jatkuva oppiminen ja korkeakoulutus ovat perusta, jolla Suomi nousee. Niihin panostamalla saamme hyvät edellytykset pärjätä globaalissa kilpailussa. Kun tarkastelemme nykyisiä panostuksia tutkimus- kehittämis- ja innovaatio (TKI) toimintaan, on Suomella vielä tekemistä. Tutkimus- ja kehittämismenojen suhde bruttokansantuotteeseen on tärkeissä kilpailijamaissa pääsääntöisesti…

Kasvun tielle osaamista vahvistamalla

Viesti siitä, että osaamiseen kannattaa investoida aina, oli selvästi kuultu, kun Marinin hallitus teki tiistaina päätöksiä vuoden neljännestä lisätalousarviosta. Ennätyssuureen, peräti 5,5 miljardin pakettiin, sisältyy lukuisia toimenpiteitä koko koulutuskentän tukemisesta. Tätä viestiä olemme yhdessä Sivistan jäsenten kanssa koronapandemian kestäessä vieneet niin päättäjien kuin muiden sidosryhmien pöytiin. Isoin potti kohdistuu korkeakouluille. Aloituspaikkoja lisätään peräti 4800, mitä…

Korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa muun kuin valtion perusrahoituksen osuus on kasvanut

Tilastokeskuksen mukaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,4 miljardia euroa vuonna 2018. Tutkimus- ja kehittämismenojen suhde bruttokansantuotteeseen vuonna 2018 oli 2,7 prosenttia eli käytännössä samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja 2017. – BKT-suhde on tärkeissä kilpailijamaissa pääsääntöisesti kasvanut tai ainakin säilynyt entisellään viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomessa suhde on laskenut 3,75 prosentista vuonna 2009, sanoo…

Oppivelvollisuuskyselyn tulokset ovat ministeriölle klassinen oma maali

Nuorille suunnattu kysely herättää lisää kysymyksiä oppivelvollisuuden laajentamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö kysyi Opiskelun- ja koulutuksen tutkimussäätiön Otus ry:n avulla lähes 5 500 nuorelta oppivelvollisuuden muutoksista. Kyselyssä haluttiin selvittää peruskoulun ja toisen asteen oppilailta ja opiskelijoilta mielipiteitä asiaan. Kyselystä käy esiin kaksi mielenkiintoista asiaa oppivelvollisuuden laajentamisen näkökulmasta. Ensinnäkin kysyttäessä keskeyttämisen syistä, 77 % vastaajista ilmoitti syyksi…

Tutustu sivistalaisiin, vuorossa Anna!

Olen Anna Hakola, Sivistan työmarkkinalakimies. Työpäivääni kuuluu paljon kaikkea mielenkiintoista. Muuttuva maailma vaatii uusia ja parempia ratkaisuja. Näitä etsin työkseni yhdessä neuvottelukumppaneiden kanssa, jotta jäsentemme työyhteisöjen toimintaedellytykset olisivat parhaat mahdolliset nyt ja tulevaisuudessa. Autan myös jäseniä päivittäin ratkomaan erilaisia yksittäistilanteita ja -kysymyksiä. Työn tekeminen vaatii hyvää juridista osaamista sekä kykyä löytää optimaalisia ratkaisuja, joissa on…

Ketterä yritysyhteistyö on myös tutkimuksen laatua

Äskettäin julkaistussa kansallisessa TKI-tiekartassa korostetaan osuvasti, että yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö tarvitsee uuden alun. Tiekartassa myös huomioidaan, että Suomi tarvitsee lisää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) tekeviä yrityksiä ja erityisesti pk-sektorin tulisi aktivoitua asiassa. Analyysi on oikea, jos haluamme tavoitella t&k -menojen osuuden nostamista Suomessa 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Kaksi kolmasosaa t&k-menoista syntyy…