Artikkelit

Finland’s success hinges on skills – The next government will hold the fate of the country in its hands

A high level of skills and their flexible development are the key strengths upon which Finland’s future welfare is built. That is why investment in education, research and innovation must become strategic focus areas for the next government. The only guarantee of Finland’s future success is ensuring the provision of sufficient funding for higher education…

Finlands framgång hänger på kompetensen – nästa regering har ödet i sina händer

En hög kompetensnivå som kan utvecklas flexibelt är den viktigaste styrkan Finland har för att trygga sitt framtida välstånd. Därför bör satsningar på utbildning, forskning och innovationer lyftas fram i nästa regerings strategiska prioriteringar. För att Finland ska klara sig som nation i framtiden måste vi se till att högskolor, forskning och kompetens finansieras. Universiteten…

Suomen menestys riippuu osaamisesta – seuraavalla hallituksella käsissään kohtalon kortit

Korkea osaamistaso ja sen joustava kehittäminen ovat tärkeimmät vahvuudet, joiden varaan Suomen hyvinvointi tulevaisuudessa rakentuu. Siksi koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Suomi pärjää myös tulevaisuudessa kansakuntana vain, jos korkeakoulujen, tutkimuksen ja osaamisen rahoituksesta huolehditaan. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet toteuttamaan merkittäviä yhteiskunnallisia tehtäviään ja kehittävät joustavasti toimintaansa vastaamaan yhteiskunnan…

Suomen menestys vaatii lisää koulutus- ja tutkimuspanostuksia seuraavalta hallitukselta

EK ja Akava sekä korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt pitävät korkeakoulu-, tutkimus- ja osaamispanostusten kasvattamista seuraavalla vaalikaudella välttämättöminä tulevaisuusinvestointeina. Panostusten kasvattaminen varmistaa Suomen menestyksen myös tulevaisuudessa. Organisaatiot toteavat laatimassaan yhteisessä kannanotossa, että koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Korkeakoulujen perusrahoituksen vakaudesta, ennakoitavuudesta ja riittävästä tasosta on huolehdittava jatkossa paremmin. -Koulutustason nostaminen sekä…

Aalto-yliopiston kampus yhdistää tieteen ja taiteen, tekniikan ja talouden ainutlaatuisella tavalla

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun toiminta Espoon Otaniemessä sijaitsevassa uudessa rakennuksessa käynnistyi maanantaina 18.2.2019. Kauppatieteiden maisteri- ja tohtoriopetus järjestetään uusissa tiloissa 25.2.2019 alkaen. – Aalto-yliopiston kampus Otaniemessä on ainutlaatuinen yhteistyön keskus. Se yhdistää tieteen ja taiteen, tekniikan ja talouden. Kauppakorkeakoulun tutkijat ja opiskelijat ovat jo vuosia olleet aktiivisesti mukana tässä innovaatioekosysteemissä. Yhteistyö tiivistyy entisestään, kun Kauppakorkeakoulu on samalla…

Miksi koulutukseen kannattaa panostaa?

Tämä ehkä itsestään selvältä kuulostava kysymys kannattaa aina väliin esittää. Yksinkertainen vastaus voisi olla, että hyvinvointivaltion kannalta meillä ei ole edes vaihtoehtoja. Koska kyseessä on moniulotteinen asia, on paikallaan ”palastella” koulutuksen hyötyjä. Koulutuksen taloudelliset ja edelleen hyvinvointihyödyt tulevat tuotannon, teknologian ja työllisyyden kautta. Aineettoman pääoman rooli Suomessa on varovaisestikin arvioituna jo 1,5-kertainen kone- ja laitekantaan…

Mitä jos tiedettä ei olisi? Laulaja Anna Puu, kirjailija Tommi Kinnunen ja muut tunnetut suomalaiset puhuvat tieteen puolesta

Tiedemyönteinen ilmapiiri luo edellytyksiä toimivalle yhteiskunnalle. Anna Puu, Tommi Kinnunen ja muut tutut suomalaiset puivat tieteen asemaa Tiedevaalit-kampanjassa. Millaisessa maailmassa eläisimme ilman tiedettä? Tätä kysymystä pohtivat Tiedevaalit-kampanjan sanansaattajat. Kirjailija Tommi Kinnunen haluaisi, että kevään vaaleissa puhuttaisiin tieteen rahoituksen lisäksi tutkitun tiedon merkityksestä päätöksenteossa. “En halua kokea enää yksiäkään mutu-tuntumaan perustuvia vaaleja. Politiikassa päätetään ihmisten kohtaloista,…

Nimityksiä Sivistassa

Jussi-Pekka Rode, YTM, aloittaa 18.3.2019 elinkeinopoliittisena asiantuntijana. Rode siirtyy tehtävään Kemianteollisuus ry:n koulutuspoliittisen asiantuntijan tehtävistä. Aiemmin hän on toiminut mm. asiantuntijana opiskelijajärjestöissä ja poliittisena avustajana eduskunnassa. Anna Hakola, OTM, aloittaa työmarkkinalakimiehenä 19.3.2019. Hakola on aikaisemmin työskennellyt työmarkkinalakimiehenä Hyvinvointiala HALI ry:ssä ja lakineuvojana Suomen Yrittäjissä. Hän on aiemmin toiminut myös mm. avustavana lakimiehenä Espoon kaupungilla. Lisätietoja,…

Mitä tarkoittaa koulutuksen järjestäminen läpinäkyvästi ja rahoituksen vertailtavuus?

Opiskelijoilla tulee olla vaihtoehtoja ja oppilaitoksille tulee olla samanlaiset mahdollisuudet järjestää opetusta ja koulutusta. Oppilaitosten toimintaa ja rahoitusta pitää voida vertailla, jotta opiskelijat ja veronmaksajat tietävät, miten raha käytetään. Tästä syystä Sivistystyönantajat ehdottaa, että koulutuksen kustannuksia tulee voida seurata ja mitata, koulutukseen tarkoitettu raha tulee maksaa suorana oppilaitoksille ja kannatamme sitä, että lukioista, ammatillisista oppilaitoksista…

Lausunto tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehystä käsitelleen työryhmän loppuraportin esityksistä

Sivistystyönantajilla ei ole huomautettavaa työryhmän esittämästä kriteeristöstä, jonka perusteella tutkintoja ja osaamiskokonaisuuksia voidaan ottaa mukaan viitekehykseen, eikä myöskään uusista viitekehykseen sijoitettavista osaamiskokonaisuuksista. Lue koko lausunto