Artikkelit

Tutustu sivistalaisiin! Esittelyssä työmarkkina-asiantuntijamme Eija!

Olen Eija Meripaasi ja työskentelen Sivistassa työmarkkina-asiantuntijana. Työpäiväni aikana pohdin jäsenten lähettämiä kysymyksiä liittyen työehtosopimusten ja työlainsäädännön tulkintaan. Erityisen mukavaa on keskustella tulkinnoista ammattitaitoisten työkavereiden kanssa, yksin ei siis tarvitse pähkäillä välillä hyvinkin vaikeita kysymyksiä. Käydään, aina kun on mahdollista koko porukalla yhdessä lounaalla, joka on tosi mukavaa. Työssäni pärjääminen vaatii paljon perehtymistä, uuden oppimista,…

Nimitysuutinen: Heikki Kuutti Uusitalo Sivistystyönantajien elinkeinopolitiikan johtajaksi

TM (teologian maisteri) Heikki Kuutti Uusitalo on nimitetty Sivistystyönantajien elinkeinopolitiikasta vastaavaksi johtajaksi 1.8.2022 alkaen. Uusitalo siirtyy tehtävään Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan päällikön paikalta. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa opetusministerin ja valtiovarainministerin erityisavustajana. Sastamalasta kotoisin olevalla Uusitalolla on kokemusta myös opettajan työstä.

Sami Kokko: Liikkuminen hiipuu Suomessa iän myötä erityisen paljon – arjessa liikutaan entistä vähemmän, vapaa-ajalla ohjatusti entistä enemmän

Keskimäärin joka kolmas suomalainen 7–15-vuotias lapsi ja nuori liikkuu riittävästi eli vähintään tunnin päivittäin. Tämä keskimääräinen tilanne jättää kuitenkin varjoonsa toisen – ehkäpä vielä olennaisemman – ilmiön eli liikkumisen vähenemisen iän myötä. Tämä iän myötä tapahtuva liikkumisen väheneminen on tunnistettu jo reilu vuosikymmen sitten kyselytutkimuksilla, mutta vuonna 2016 Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimuksessa ensimmäistä…

Sivista: Työllisyyspalveluiden uudistamisessa odotettava kuntakokeilun tuloksia

Hallituksen lakiesitysluonnos työllisyys- ja yrityspalveluiden uudelleenjärjestämiseksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Uuden lain myötä työvoimapalvelut siirtyisivät kuntien järjestämisvastuulle. Parhaillaan on käynnissä työllisyyden kuntakokeilu, jossa osa TE-toimistojen työnhakija-asiakkaista siirtyi kuntien asiakkaiksi. Kuntakokeilu kestää vuoden 2024 loppuun. – Ennen valtavan hallinnollisen uudistuksen viemistä pysyvämmin rakenteisiin on odotettava kuntakokeilun vaikutusarvioinnin valmistumista syksyllä 2023. Tuntuu erikoiselta, että uudistus tehdään ennen kuin…

Sivista lausui julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä

Sivista lausui työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Hallituksen esitysluonnoksessa työvoimapalvelut siirtyisivät kuntien järjestämisvastuulle. Sivista katsoo, että kyseessä olisi suuri hallinnollinen muutos, jonka kokonaisvaikutukset jäävät esityksen perusteella epävarmoiksi. Muutokseen liittyy riski kasvavista kustannuksista ilman varmuutta sellaisista tuloksista, joilla kustannusten kasvu olisi perusteltu. Työllisyyden nostamisen keinoja nykyisten…

Haemme osa-aikaista oikeustieteen opiskelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen

Etsimme palvelukseemme ajalle 5.9.2022-31.5.2023 oikeustieteen opiskelijaa avustamaan työmarkkinalakimiehiä ja -asiantuntijoita. Osa-aikaisen työn (noin 7,5h viikossa) tehtävänkuvaan kuuluvat mm. työoikeudellisten koulutusmateriaalien valmistelu ja koulutusten organisointi, työehtosopimustoimintaan ja työsuhdeneuvontaan liittyvät avustavat tehtävät sekä osallistuminen liiton toiminnan kehittämiseen. Työsuhteen aloitusajankohta on sovittavissa joustavasti. Tehtävässä saa itsenäistä vastuuta. Tehtävän sisältöä ja laajuutta tarkennetaan valitun henkilön osaamisen sekä kokemuksen perusteella….

Sivista lausui opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on poistaa koronapandemiasta ja siihen liittyneistä rajoituksista johtuneiden tekijöiden vaikutukset tulevien vuosien valtionosuusrahoituksen tasoon. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain…

Yksityisen opetusalan työehtosopimusneuvottelut jumissa

Yksityinen opetusala on ollut sopimuksettomassa tilassa 1.4.2022 lukien. Työehtosopimusneuvotteluita käytiin Sivistan, OAJ:n, JHL:n ja Jytyn välillä kuukausia, minkä jälkeen ratkaisua etsittiin valtakunnansovittelijan toimistossa huhti-toukokuussa. Sovittelija on antanut työriidan ratkaisemiseksi kolme sovintoehdotusta, joista kaksi viimeisintä Sivista, JHL ja Jyty olisivat hyväksyneet. OAJ ainoana hylkäsi nämäkin ehdotukset. Tunnusteluja on jatkettu osapuolten välillä kesäkuussa, mutta ratkaisua ei ole…

Lausuimme toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösehdotuksista

Lausuimme opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösehdotuksista. Esitysluonnoksessa ehdotetaan täsmennettäväksi ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opintojen yhdistämistä ja kaksoistutkinnon suorittamista koskevia säännöksiä sekä lukiolaissa että ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi mahdollisuudesta laajentaa ammatillista perustutkintoa yksilöllisesti yli 180 osaamispisteen. Ammatillisen koulutuksen määräraha ehdotetaan jaettavaksi kahteen erilliseen rahoitusväylään, jotka olisivat oppivelvollisuuskoulutuksen rahoitus ja…

Koulutusala ja jaksaminen: Ammattiopisto Luovin johtaja Hannu Koivula: saan tehdä merkityksellistä työtä

Aiempien selvitysten mukaan koulujen ja oppilaitosten esimiehet ja johtajat pitävät erityisen tärkeänä työhyvinvoinnin tukemista ja työyhteisön toimintakulttuuriin vaikuttamista. Nämä teemat korostuvat entisestään, kun poikkeukselliset ajat heijastuvat koulujen ja oppilaitosten arkeen. Maailman tapahtumat keskusteluttavat niin opiskelijoita, opettajia kuin muuta henkilökuntaa. Johtajat ja rehtorit luotsaavat työyhteisöjään ja huolehtivat organisaatioidensa toimintakyvystä. Miten he huolehtivat omasta jaksamisestaan? Tätä kysyimme…