Artikkelit

Sivistystyönantajien lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivistystyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä jatkuvan oppimisen palvelukeskukseksi. Sivista pitää hyvänä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Perustettava palvelukeskus on kuitenkin vanhanaikainen ja kankea lähestymistapa kysymykseen. Tärkeämpää olisi tuoda olemassa oleva koulutustarjonta laajemmin ja joustavammin kaikkien ulottuville. Sivista myös katsoo, ettei ole mielekästä käynnistää palvelukeskuksen toimintaa ilman digitaalista kokonaisuutta. Alustamaisen palveluekosysteemin pitäisi olla koko uudistuksen…

Väestörakenteen muutos haastaa kuntarakenteen sote-ratkaisusta huolimatta

Jo vuosikymmenien ajan on ollut lähes varmaa, että Suomen hyvinvointiyhteiskunnan julkisten palveluiden järjestäminen ja rahoitus tulevat haastetuksi väestörakenteen muutoksen myötä. Poliittiselle päätöksenteolle tämä on ollut ja on iso haaste, sillä liian usein päättäjän on helppo lykätä päätöstä seuraavalle kaudelle. Ikääntyvä väestö Väestön ikääntyminen on tiedetty jo pitkään, koska syntyvyys on ollut matalampaa sotien jälkeisten suurten…

Viisi nostoa työhyvinvoinnin johtamisesta – työhyvinvointi on jatkuva osa työn arkea

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan eri konteksteissa eri asioita, ja usein arkipuheessa työhyvinvointi mielletään viihtyvyydeksi, jota pyritään lisäämään erilaisilla arkityöhön kuulumattomilla tempauksilla. Työhyvinvointia ei tulisi kuitenkaan irrottaa liiaksi itse työstä, työnteosta ja työn arjesta. Työhyvinvoinnin ydin on itse työssä – ja hyvät työnteon edellytykset vaativat johtamista. Työryhmämme päätti syventyä työhyvinvointiin erityisesti johtamisen näkökulmasta ja tuotimme yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa…

Tieteen rahoitukseen kohdistuva 35 miljoonan leikkaus on vastoin hallituksen omia tavoitteita

Sivistystyötyönantajat lausui Eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 2022-205. Sivista katsoo, että suunnitelma ei pidä sisällään mitään suuria muutoksia aiempaan, mutta etenkin tieteen rahoitukseen kohdistuva 35 miljoonan leikkaus on vastoin hallituksen omaa ohjelmaa, koulutuspoliittisen selonteon sekä tki-tiekartan tavoitteita. Valiokunta on pyytänyt lausuntoa erityisesti kolmesta kokonaisuudesta: koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden rahoittamisesta, korona-ajan aiheuttaman osaamisvajeen paikkaamisesta sekä Veikkausvoittovarojen tulevaisuudesta….

Sivistystyönantajien lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025

Sivistystyötyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 2022-205. Sivista totea, että suunnitelma ei pidä sisällään mitään suuria muutoksia aiempaan, mutta etenkin tieteen rahoitukseen kohdistuva 35 miljoonan leikkaus on vastoin hallituksen omaa ohjelmaa, koulutuspoliittisen selonteon sekä tki-tiekartan tavoitteita. Valiokunta oli pyytänyt lausuntoa erityisesti kolmesta kokonaisuudesta: koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden rahoittamisesta, korona-ajan aiheuttaman osaamisvajeen paikkaamisesta sekä Veikkausvoittovarojen tulevaisuudesta….

Suomalaisen arjen identiteetti muodostuu taiteesta ja kulttuurista – Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen

Koronarajoitukset ovat koetelleet rajusti taide- ja kulttuurikenttää. Museot sulkivat ovensa kuukausiksi ja kulttuuritilaisuuksia jouduttiin perumaan. Selvitysten mukaan taiteen ja kulttuurin pyörät kannattaa pitää pyörimässä, sillä se hyödyttää kaikkia. Taide ja kulttuuri työllistää, tuo verotuloja ja tekee hyvää niin tekijöille, katsojille kuin koko yhteiskunnalle. Haastattelussamme Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen jakaa näkemyksiään siitä, mitä taide ja kulttuuri…

Ilmoittaudu syksyn 2021 Kodin ja Koulun Päivään!

Valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää vietetään jälleen 24.9.2021, syyskuun viimeisenä perjantaina. Koulut voivat sijoittaa päivän mihin tahansa ajankohtaan, joka sopii parhaiten koulun omaan lukujärjestykseen ja vuosisuunnitelmaan. Tärkeintä on vaalia aktiivisesti kodin ja koulun välistä hyvää yhteistyötä ja edistää yhteisöllistä toimintakulttuuria, joka huomioi kaikki oppilaat ja heidän perheensä. Kodin ja Koulun Päivänä suositaan matalan kynnyksen osallistumista,…

Miten sivistalainen viettää vapaa-aikaansa? Vuorossa Laura!

Vapaa-ajastani isoimman lohkon syö kuntapolitiikka. Olen ollut mukana Helsingin päätöksenteossa jo peräti 20 vuotta ja yhä riittää virtaa. Kuntapolitiikassa on mahdollisuus nopeastikin vaikuttaa meidän kaikkien arjen sujuvuuteen. Tällä hetkellä olen Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja HKL:n johtokunnan puheenjohtaja, kaupungin kokouksia onkin viikoittain. Viime vuosien päätöksistä olen erityisen iloinen Helsingin koulujen kunnianhimoisesta kieliohjelmasta. Kielten opetusta annetaan enemmän…

Ammattiopisto Luovi: Toteutamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana arkityötämme

Kestävä kehitys näkyy vahvasti usean oppilaitoksen ja korkeakoulun toiminnassa. Ammattiopisto Luovissa on määritetty Kestävän tulevaisuuden periaatteet. YK:n globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030, tavoitteiden mukaisesti. – Megatrendien tarkastelu on olennainen osa Luovin strategiatyötä. Ennakoimme kokonaisvaltaisesti megatrendien vaikutuksia toimintaympäristöömme ja päivitämme rullaavasti Luovin kurssia eli Luovin strategiaa sekä tavoitteitamme, kertoo Luovin kehitysjohtaja Anne Tornberg. Yksi tämän…

Haastattelussa kirjailija Pirjo Hassinen: kirjallisuus on aivan ylittämätön kurkistusluukku yli ikäkausien

Yli vuoden kestänyt koronatilanne on vaikuttanut suomalaisten jaksamiseen ja hyvinvointiin. Sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet ja moni kulttuurielämän moninaisesta tarjonnasta normaalitilanteessa nauttiva tuntee olevansa tyhjiössä, kun mahdollisuutta osallistumiseen ei ole. Monista kulttuurin muodoista kirjallisuus on ollut koronan aikaan suhteellisen hyvin saavutettavissa. Niin kirjastoissa kuin kirjakaupoissa on voinut asioida, tosin rajallisesti. Lisäksi äänikirjat ovat tuoneet helpotusta kirjanälkäisille….