Posts

Osaamista yhdessä – ammatillinen koulutus

24.-25.9.2020 Scandic Park Helsinki Vuoden tärkein koulutuskentän tapahtuma tarjoaa jälleen mielenkiintoisia ja ajankohtaisia asioita ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville sekä koulutusasioista kiinnostuneille ja asioista päättäville tahoille. Ammatillisen osaamisen tapahtuma tuotetaan Suomen Kuntaliiton, Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKE:n, Sivistystyönantajat Sivistan ja FCG Koulutuksen yhteistyönä. Tämän vuoden keskeisiä teemoja ovat: – Hallituksen ratkaisut muuttuneessa tilanteessa – Ammatillinen koulutus muuttuu…

Onnistunut työturvallisuusviestintä vie organisaation arvot käytäntöön

Elämme poikkeuksellisen epävarmoja aikoja ja joudumme toimimaan parhaan saatavilla olevan tiedon varassa. Tutkijatohtori Tuomas Aivelo totesikin osuvasti (HS 20.4.2020), että ”Kaikki on epävarmaa, mutta kaikki ei ole yhtä epävarmaa. Tämän tunnustaminen, jäsentäminen ja viestiminen ei ole helppoa. Asiaa ei kuitenkaan voi ratkaista niin, että esittää varmana tietona sen, mikä ei ole varmaa.” Työturvallisuuden paras mahdollinen…

Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen mahdollistavat talouden avaamisen – opas hyvistä käytännöistä yrityksille julkaistu

Koronaviruksen tuomien rajoitustoimien hidastettua viruksen leviämistä yhteiskuntaa ollaan vähitellen avaamassa ja taloudellista toimeliaisuutta vauhdittamassa. Palautuminen edellyttää yrityksiltä näkyviä ja vaikuttavia turvallisuustoimia. Toimet tukevat myös ihmisten turvallisuuden tunnetta ja sen myötä luottamuksen palautumista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yhdessä jäsenliittojensa kanssa koostanut oppaan eri alojen hyvistä käytännöistä kaikkien suomalaisyritysten käyttöön. Oppaassa kuvatut käytännöt ovat suosituksia ja esimerkkejä…

Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot nousivat vuonna 2019

Koulutuksen toimiala työllistää 187 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,3 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2019 kaikkiaan yli 30 000 henkilöä. Henkilöstöstä reilut 60 prosenttia kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja reilu kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului noin 800 henkilöä. Yliopistojen henkilöstö kasvoi kaikissa henkilöstöryhmissä. Opetus- ja tutkimushenkilöstössä…

Tutustu meihin! Vuorossa Sivistan Suvi

Olen Suvi Huotari, Sivistan työmarkkinalakimies. Työpäiväni täyttyy työryhmätapaamisista, neuvotteluista, jäsenyhteydenottoihin vastaamisista ja sidosryhmäyhteistyöstä. Myös kouluttaminen, uusiin asioihin perehtyminen ja niiden selvittäminen, ylipäätään valmistautuminen tulevaan, on tärkeä osa työtäni. Lisäksi työhön kuuluu myös erilaisten asiantuntijatekstien kirjoittamista Työn tekeminen vaatii uteliaisuutta, innostusta, sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä. Lisäksi se edellyttää vuorovaikutustaitoja, tiedonhankintataitoja, oikeusjärjestelmän tuntemusta ja työlainsäädännön tuntemusta; ylipäätään juristin…

Korkeakoulut valmiita tukemaan yhteiskunnan jälleenrakennusta vastuullisesti ja laadusta tinkimättä

Korkeakouluilla on rooli suomalaisen yhteiskunnan toipumisessa koronakriisistä, katsovat korkeakouluja, niiden henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat järjestöt. Jälleenrakentamisessa keskeistä on taata koulutuksen korkea laatu sekä turvata opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksaminen tulevina vuosina. Vain tasokkaat ja hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt voivat olla mukana luomassa koronakriisin jälkeen tarvittavaa nousua. Järjestöt muistuttavat, että mahdollisia opiskelupaikkojen lisäyksiä esitettäessä on tärkeää muistaa laajennusten olevan…

Helsingin yliopisto valitsi kestävän kehityksen

Helsingin yliopisto on uudessa strategiassaan ottanut keskeiseksi tavoitteekseen edistää kestävää kehitystä. Ympäristönäkökulmien lisäksi mukana on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Strategian onnistuneella toteuttamisella on suuri vaikutus kestävään kehitykseen koko Suomen mittakaavassa. Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto. Siellä opiskelee yli 31000 opiskelijaa ja henkilökuntaa on lähes 8000. Yliopistosta valmistuu vuosittain yli…

Opettajat kertovat: opiskelijat ovat tämän työn hedelmä

Muuttuva työelämä on sanapari, jota nykyisin kuulemme jatkuvasti. Samalla itse kukin pohtii, miten muutokset vaikuttavat omaan työhön ja sen tekemiseen. Kuten muutkin ammatit, myös opettajien työ on muuttunut ja muuttuu ajan mukana. Toisaalta opettajilla on tässä eräänlainen kaksoisrooli;  heidän työssään on keskeistä saada aikaan muutosta; oppimista, oivalluksia ja osaamista sekä toisaalta itse muuttua. Helpommin sanottu…

Työturvallisuutta koskeva toimintaohje perusopetuksen järjestäjille ja koulun johdolle työhön paluuseen liittyen koronavirus-epidemian aikana

KT Kuntatyönantajat, Kuntaliitto, Sivistystyönantajat, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos ovat koonneet toimintaohjeen erityisesti opetustoiminnan johdolle työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyen, jotta opetuksen järjestäjät ja henkilöstö ehtivät varautua henkilöstö- ja muin järjestelyin opetuksen toteuttamiseen siirryttäessä takaisin lähiopetukseen. Lähtökohtana kouluun palaamisessa on se, että oppilaitoksissa on turvallista työskennellä koronaepidemiasta huolimatta. Ohjetta…

Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia koronaepidemian jälkeenkin

Pitkän aikavälin vastaus osaajapulaan on määrätietoinen kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoiminen Suomeen. Vaikka koronakriisi on edelleen päällä, liikkuvuutta on rajoitettu ja talous sakkaa, eivät Suomen pitkän aikavälin haasteet ole poistuneet. Väestö vanhenee ja työvoima vähenee, eikä työn tuottavuus tunnu lisääntyvän riittävästi hyvinvointipalvelujen ylläpitämiseksi. Tarvitsemme lisää osaamista ja osaavia työntekijöitä. Suomeen tutkintoa tekemään saapuvat kansainväliset opiskelijat on ryhmä,…