Artikkelit

Lausunto ammatillisen koulutuksen tilauskoulutusta koskevista muutosesityksistä

Ammatillisen koulutuksen tilauskoulutuksen vientimahdollisuuksia tulee avata. Opetushallituksen lupamenettely tutkinnon perusteista poikkeamiseksi pitää tehdä selkeäksi ja nopeaksi. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331  

Lausunto korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta

Sivistystyönantajat pitää korkeakoulutuksen saavutettavuutta tärkeänä asiana, mutta suunnitelmasta ei käy selvästi ilmi, mitä ollaan tavoittelemassa. Saavutettavuuden parantamisessa tulee nojata olemassa olevaan saavutettavuutta koskevaan lainsäädäntöön ja sen toteuttamiseen, korkeakoulujen jatkuvaan itsenäiseen kehittämiseen ja koulutusasteiden väliseen yhteistyöhön. Sivistystyönantajat ei kannata erillisen saavutettavuusvelvoitteen lisäämistä yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400…

SuomiAreenan keskustelutilaisuus Helsingissä

Miksi tieteestä on niin helppo leikata?

Tiedeyhteisö sai eilen kylmää kättä, kun se sai kuulla, että tutkimusrahoitukseen kohdistuu tulevina vuosina leikkauksia. Tieto oli ilmoilla jo vappuaattona, opetus- ja kulttuuriministeriön uutisoidessa rahapelitoiminnan tuottojen vähentymisen kompensoinnista. Uutisessa ennakoitiin 8 miljoonan euron vähennyksistä tieteelle. Suurempi uutinen oli kuitenkin tiedotteen lopussa, jossa ilmoitettiin, että: ”hallituksen linjauksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriötä koskeva sopeutustarve on 35 miljoonaa…

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat reilut 2 prosenttia vuonna 2020

Koulutuksen toimiala työllistää 189 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,5 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa vajaassa 277 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2020 yhteensä noin 22 000 henkilöä. Vuoden 2020 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 247 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä noin 18 000 kuukausipalkkaista henkilöä syyskuussa 2020. Näistä 57 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 43 prosenttia hallinto- ja…

Näin sivistalainen viettää vapaa-aikaansa – vuorossa Harri!

Ekonomistimme Harri Hietalan ajatuksia! Toimistopäivien päälle täytyy päästä ulos. Oma varsinainen liikunta on jäänyt liian vähälle viime vuosina, mutta hyötyliikuntaa tulee sitäkin enemmän. Talvisin lumenluontia – silloin kun sitä Etelä-Suomessa on – ja kesäisin puutarhatöitä sekä veneen kunnostustakin. Toki hieman lenkkiä, pyöräilyä ja hiihtoakin väliin… Ja sitten voikin hyvillä mielin myös penkkiurheilla. Isoimman osan vapaa-ajastani…

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisen jatkamisesta

Sivista lausui hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisen muutoksen jatkamisesta. Sivista kannattaa esitettyjä väliaikaisia muutoksia, eikä näe itse esityksessä muuta huomautettavaa. Yksityisiä koulutuksen järjestäjiä on tuettava paikallisissa päätöksissä riittävällä tavalla ja heidät on otettava mukaan yhteistyöhön paikallisten viranomaisten kanssa. Lue koko lausunto. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 1686 836…

Kovat odotukset, jännittävää draamaa ja iso lässähdys

”Tavallistakin tärkeämpi puolivälin kehysriihi” kirjoitin kehysriihen alla blogissani. Odotukset olivat kovat, koska oli tulossa päättäväisesti toimineen hallituksen puoliväliriihi. Hallitusohjelmaa oli toteutettu määrätietoisesti ja samalla hoidettu koronakriisiäkin todella tuloksekkaasti. Koronakriisin johdosta oli jouduttu ylittämään valtion talouden kehykset, mutta toisaalta oli luvattu palata kehyksiin. Kun koronakriisin hellittäessä nyt rokotusten myötä, on odotettavissa erityisen hyvää talouskehitystäkin, ei kehyksiin…

Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen – Diakin tukipalveluita kehitetään jatkuvasti

Opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat puhuttaneet jo kauan oppilaitoksia ja korkeakouluja. Koronapandemian pitkittyessä, opiskelijoiden jaksamiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Työtä opiskelijoiden jaksamisen ja tukemisen eteen on tehty pitkään, tarpeet kuitenkin muuttuvat, erityisesti nykyisen poikkeustilanteen vuoksi, joten tekemistä vielä riittää. Tutustuimme jäsenistömme opiskelijoille tarjottaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin. Diakin palveluista haastattelimme kuraattori Tiina Ikosta. Kysyimme myös…

Kuntavaaleissa on kyse koulutuksesta ja kulttuurista

Kesäkuun kuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Sivistystyönantajien viesti kuntavaalien alla on selkeä: kuntavaaleissa on kyse koulutuksesta ja kulttuurista. Järjestimme helmi-maaliskuussa kolme webinaaria kuntavaaliehdokkaille, joissa keskusteltiin siitä, millaisia kumppanuuksia Sivistan jäsenet tarjoavat kunnille eri koulutusasteilla. Kuntavaaleissahan ratkaistaan nimenomaan se, millaiset mahdollisuudet eri puolella Suomea on osallistua koulutukseen ja kulttuuriin ja millainen toimintaympäristö koulutuksen järjestäjillä on. Perusopetuksen järjestäjistä…