Artikkelit

Miten sivistalainen viettää vapaa-aikaa – vuorossa Jussi-Pekka

Vietän paljon aikaa perheeni kanssa ja itsestäni huolta pitäen mm. kuntoilemalla. Sen lisäksi harrastan erinäisiä asioita Eintracht Braunschweig -jalkapallojoukkueeseen liittyen. Pidän blogia Blau-Gelbe Datenwelt, jossa data-analytiikan ja taktiikka-analyysien avulla arvioin joukkueen onnistumista. Sivullani oli viimeisen vuoden aikana 31 000 lukijaa. Osallistun lisäksi viikottain Eintracht Lebenslang -Podcastin tekoon ja nauhoituksiin. Tämä kaikki tapahtuu toisella äidinkielelläni eli…

Sivistan lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston Agenda2030-selonteosta

Koulutuksella ja tutkimuksella on tärkeä rooli kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa. Suomalainen koulutuskenttä toteuttaa jo nyt vahvasti tavoitteita, mutta koulutuksen ja tutkimuksen rooli voisi näkyä selonteossa läpileikkaavammin. Suomen vahvaa koulutus- ja tutkimusosaamista voisi hyödyntää enemmän globaalivastuun toteuttamisessa muun muassa koulutusviennin avulla. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331

Sivista lausui rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisestä

Sivista otti kantaa rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen vaikutuksista sivistystoimintaan lausumalla aiheesta asiaa pohtivalle selvitysryhmälle. Sivistan mukaan on keskeistä, että rahapelitoiminnan alenevat tuotot kompensoidaan ja että rahoitusta käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Sivista myös varoittaa, että veikkauksen tuottojen vähentyminen voi johtaa epäsuoriin leikkauksiin. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija jussi-pekka.rode@sivista.fi, p. 040 168 6836  

Otetaan OECD:n neuvosta vaarin: korkeakoulujen tavoiteohjausta höllentämällä uusia tapoja tehdä yritysyhteistyötä

Aiemmin tällä viikolla Vaikuttavuussäätiön julkaisema selvitys yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöstä sai ansaittua näkyvyyttä niin perinteisessä kuin sosiaalisessakin mediassa. Selvityksen viesti on, että yhteistyö on vähentynyt ja tästä on syytä olla huolissaan. Selvitys erittelee hyvin yhteistyön erilaisia tapoja sopimuspohjaisesta ja muusta muodollisesta epämuodollisempaan. Esimerkkejä näistä ovat vaikkapa formaali tutkimusyhteistyö sopimuspohjaisesta, opiskelijaharjoittelut muusta muodollisesta ja erilainen yhteydenpito…

Taiteen oppimisella ja opetuksella kohti tulevaa – vaikuta kuntavaaleissa

Taideopetuksella kerrytetään lukuisia taitoja. Monia niistä, kuten luovuuden, kriittisen ajattelun, teknologia- ja vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot, oppimaan oppimisen, medialukutaidon, esiintymistaidon, kulttuuriosaamisen, empatian ja yrittäjyystaidot, ovat tulevaisuudentutkijat nostaneet esiin tulevaisuuden työelämätaitoina. (mm. Hiltunen ja Linturi, HS 22.1.21) Monen nuoren taideoppilaan urapolku johtaa myöhemmin myös muihin kuin taidealan ammatteihin. Varhain luodun taidesuhteen vaikutukset kulkeutuvat heidän mukanaan laajasti yhteiskunnan…

Räätälöidyt koulutukset

Teemme myös organisaatiollenne räätälöityjä ja käytännönläheisiä koulutuksia tarpeestanne lähtien. Kysy lisätietoja työmarkkinalakimies Anna Hakolalta, etunimi.sukunimi@sivista.fi.

Tieto on supervoima -kampanja kannustaa lapsia tutkitun tiedon pariin

Lasten ajankohtais- ja tiedelehti Apu Juniori sekä Sivistystyönantajat, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Suomen Akatemia ja Tieteentekijät tarjoavat Apu Juniori -lehden tieteeseen keskittyvän erikoisnumeron kaikille kolmasluokkalaisille helmikuussa 2021. Yhteistyön tavoitteena on kannustaa alakoululaisia tutkitun tiedon pariin. Tieto on supervoima -kampanjassa suomalaisille kolmasluokkalaisille lapsille lahjoitetaan tutkittuun tietoon keskittyvän Apu Juniori-lehden erikoisnumero. Kampanja on osa Tutkitun tiedon teemavuosi…

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on vielä kesken

Olin Sivistan edustajana oppisopimuskoulutuksen kehittämisryhmässä, joka sai hieman yli vuoden kestävän työnsä valmiiksi. Oppisopimuskoulutusta tuli ruodittua läpi monissa skype-kokouksissa, mutta työryhmän tehtävä ja tavoitteet jäivät hieman epäselväksi, sillä hallituksella oli samaan aikaan käynnissä myös muita työllisyyttä edistäviä työryhmiä ja prosesseja. Kokouksissa käytettiin siis paljon aikaa myös siihen, miten esimerkiksi työllisyysryhmien työ eteni ja miten kuntakokeilut…

Julkinen panostus koulutukseen tulee nostaa muiden Pohjoismaiden tasolle – lausunto koulutuspoliittiseen selontekoon

Sivistystyönantajat lausui koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta. Selontekoluonnos on monilta osin keskeneräinen ja valmistelua vaivannut kiire sekä sidosryhmien kuulemisen niukkuus näkyy tekstissä. Selontekoon tulee kirjata, että julkinen panostus koulutukseen nostetaan muiden Pohjoismaiden tasolle vuoteen 2030 mennessä. – Koulutus- ja tutkimuspanokset ovat avain tuottavuuden nousuun, maailmanluokan innovaatioihin, julkisen talouden kestävyyteen ja siten hyvinvoinnin kasvuun, perustelee Sivistan johtaja Laura…

Sivistystyönantajien lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Sivistystyönantajat lausui koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta. Näkemyksemme mukaan selontekoluonnos on monilta osin keskeneräinen ja valmistelua vaivannut kiire sekä sidosryhmien kuulemisen niukkuus näkyy tekstissä. Esitämme, että selontekoon kirjataan, että julkinen panostus koulutukseen nostetaan muiden Pohjoismaiden tasolle vuoteen 2030 mennessä.  Koulutus- ja tutkimuspanokset ovat avain tuottavuuden nousuun, maailmanluokan innovaatioihin, julkisen talouden kestävyyteen ja siten hyvinvoinnin kasvuun. Esitämme myös,…