Artikkelit

Lukukausi-info, urheiluopistot

Ajankohta: 23.11. klo 10-10.45, teams   Oppilaitoskohtaisessa lukukausi-infossa käymme läpi ajankohtaisia aiheita. Osallistujat voivat lähettää etukäteen myös toiveita käsiteltävistä aiheista (tari.aho@sivista.fi).   Lähetämme lukukausi-infosta erikseen ilmoittautumislinkin jäsenrekisteriimme merkitylle yhteyshenkilölle (infon arvioitu kesto n. 45 min). Yhteyshenkilö voi jakaa linkin organisaation työnantajan edustalle, mikäli yhteyshenkilö on estynyt osallistumaan.   Lisätietoja: Tari Aho, etunimi.sukunimi@sivista.fi

Lukukausi-info, kansalaisopistot

Ajankohta: 23.11. klo 9-9.45, teams   Oppilaitoskohtaisessa lukukausi-infossa käymme läpi ajankohtaisia aiheita. Osallistujat voivat lähettää etukäteen myös toiveita käsiteltävistä aiheista (tari.aho@sivista.fi).   Lähetämme lukukausi-infosta erikseen ilmoittautumislinkin jäsenrekisteriimme merkitylle yhteyshenkilölle (infon arvioitu kesto n. 45 min). Yhteyshenkilö voi jakaa linkin organisaation työnantajan edustalle, mikäli yhteyshenkilö on estynyt osallistumaan.   Lisätietoja: Tari Aho, etunimi.sukunimi@sivista.fi

Lukukausi-info, kansanopistot

Ajankohta: 22.11. klo 14-14.45, teams   Oppilaitoskohtaisessa lukukausi-infossa käymme läpi ajankohtaisia aiheita. Osallistujat voivat lähettää etukäteen myös toiveita käsiteltävistä aiheista (tari.aho@sivista.fi).   Lähetämme lukukausi-infosta erikseen ilmoittautumislinkin jäsenrekisteriimme merkitylle yhteyshenkilölle (infon arvioitu kesto n. 45 min). Yhteyshenkilö voi jakaa linkin organisaation työnantajan edustalle, mikäli yhteyshenkilö on estynyt osallistumaan.   Lisätietoja: Tari Aho, etunimi.sukunimi@sivista.fi

Lukukausi-info, lukiot ja peruskoulut

Ajankohta: 22.11. klo 13-13.45, teams   Oppilaitoskohtaisessa lukukausi-infossa käymme läpi ajankohtaisia aiheita. Osallistujat voivat lähettää etukäteen myös toiveita käsiteltävistä aiheista (tari.aho@sivista.fi).   Lähetämme lukukausi-infosta erikseen ilmoittautumislinkin jäsenrekisteriimme merkitylle yhteyshenkilölle (infon arvioitu kesto n. 45 min). Yhteyshenkilö voi jakaa linkin organisaation työnantajan edustalle, mikäli yhteyshenkilö on estynyt osallistumaan.   Lisätietoja: Tari Aho, etunimi.sukunimi@sivista.fi  

Työsuojeluvaalit toteutetaan loppuvuonna 2021

Tämän vuoden marras-joulukuussa työpaikoilla on taas aika valita työsuojelutoimijat 1.1.2022 alkavalle uudelle toimikaudelle. Työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, tulee työntekijöiden valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Pienimmilläkin työpaikoilla valtuutettu ja varavaltuutetut voidaan valita. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten tehtäviin haetaan nyt aktiivisia henkilöitä, joilla on halu edistää oman työpaikan työhyvinvointia. Työsuojelu-tehtävässä toimivilla on oikeus…

Sivista lisää vaikuttavuuttaan koulutuksen uudistumista edistävissä EU-ryhmissä

Sivistystyönantajat on saanut kaksi edustajaa EU:n komission ryhmiin, jotka tukevat jäsenmaiden koulutuksen uudistumista ja osallistuvat EU:n koulutusta koskevien toimien valmisteluun. Ryhmien toimikausi ajoittuu vuosille 2021- 25. Ryhmissä ovat edustettuina jäsenvaltiot ja keskeiset eurooppalaiset sidosryhmät mm. työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sekä eri koulutusasteet. The European Federation of Education Employers EFEE on Euroopan komission hyväksymä eurooppalainen työnantajajärjestö. Suomesta…

Ikääntyvä yhteiskunta – uhka vai mahdollisuus?

Kun laadimme toissa vuonna Sivistystyönantajille uutta strategiaa, kävimme läpi erilaisia toimintaamme vaikuttavia muutosvoimia. Ne eivät olleet mitenkään yllättäviä: teknologisen kehityksen nopeus, globalisaatio, työn muutos, ikääntyminen ja niin edelleen. Osan muutosvoimista kiinnitimme strategiaamme. Maailmanlaajuinen pandemia ei ollut edes lähellä tulla valituksi, vaikka sekin oli pitkässä muutosvoimalistassa mukana. Yksi tunnistetuista muutosvoimista oli yhteiskuntien ikääntyminen. Syntyvyyden lasku on…

Tulevaisuuden laadukas ammatillinen koulutus perustuu vapaaehtoisuuteen, henkilökohtaistamiseen ja yhdenvertaisuuteen

On tärkeää, että opiskelija saa itse valita itselleen mieleisen alan sekä suuntauksen omalla koulutuspolullaan. Tämä vaatii laadukasta opinnonohjausta nivelvaiheessa, kun peruskoulun päättävä nuori pohtii jatko-opintojaan ja jos jo toiselle asteelle siirtynyt opiskelija pohtiikin mahdollisuutta vaihtaa opintosuuntaustaan. Opinnoista on tehtävä mielekkäitä ja varmistaa, että valmista, aiempaa osaamista ei tarvitse opiskella turhaan uudestaan, vaan ne on saatava…

Miten sivistalainen viettää vapaa-aikaa – vuorossa Piia

Vapaa-aikaani mahtuu monenlaista tekemistä ja kokemista. Rakastan lukemista, ennen kaikkea kaunokirjallisuutta, mutta myös tietokirjoja, sarjakuvia. Äänikirjoja en vielä ole kokeillut, haluan tuntea sivut sormissa 😊 Lukemisen lisäksi harrastan kirjoittamista, teen sitä työkseni, mutta myös harrastuksena. Lisäksi nautin kulttuurista ja taiteesta, teatterista, elokuvista ja taidenäyttelyistä. Arkeen ja juhlaan kuuluu myös ruuanlaitto ja erilaisten reseptien kokeilu. Yhteiset…

Professoriliiton ja Sivistystyönantajien seminaarissa pohdittiin hyvää johtajuutta akateemisessa ympäristössä

Sivista ja Professoriliitto järjestivät 29.9. toista kertaa yhteisen tilaisuutensa aiheesta akateeminen johtajuus. Seminaarissa keskusteltiin tutkijoiden johtamisesta, johtamisen merkityksestä sekä johtamiseen kuuluvasta vuorovaikutuksesta. Tilaisuudessa kuultiin myös kokemuksia kentältä. Seminaariin osallistui noin 50 akateemista johtajaa Suomen yliopistoista: rehtoreita, vararehtoreita, provosteja, dekaaneja ja kansleri. Tilaisuus järjestettiin niin sanottuna hybriditilaisuuteena. Johtaminen on palvelutehtävä. Kysyimme Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelältä ja…