Artikkelit

Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työehtoihin liittyvät peruskysymykset

Ajankohta: 5.10.2022 klo 9–12, Teams Kohderyhmä: Uudet esihenkilöt, harjoittelukoulujen hr- ja palkanlaskentahenkilöstö Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla. Opettajan palkkamääräykset Työajan määräytyminen – opetusvelvollisuustyöaika Opettajien kesäkeskeytys ja lomaraha Sairausajan palkka ja perhevapaat Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki lisätään Sivistan jäsensivuille.

Opettajien vuosityöaikakoulutus (urheiluopistot, kansanopistot, ammattikorkeakoulut)

Ajankohta: 4.10.2022 klo 9–11.30, Teams Kohderyhmä: Urheiluopistojen, kansanopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajien vuosityöajan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat henkilöt Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: työaikasuunnitelman laatiminen ja toteutuminen työaikasuunnitelman muuttaminen vapaajaksojärjestelmä kesävapaakorvauksen laskeminen Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki lisätään Sivistan jäsensivuille.

Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön palkanlaskennan peruskysymyksiä peruskouluissa ja lukioissa

Ajankohta: 28.9.2022 klo 9–12, Teams Kohderyhmä: Työnantajan edustajat, HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla. opetusvelvollisuustyöaika palkan määräytyminen kesäkeskeytysjärjestelmä Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki lisätään Sivistan jäsensivuille.

Musiikkioppilaitosten opetushenkilöstön palkanlaskennan peruskysymyksiä

Ajankohta: 21.9.2022 klo 9–12, Teams Kohderyhmä: HR-henkilöstö ja palkanlaskijat ja muut työnantajan edustajat Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään työehtosopimuksen peruskäsitteisiin ja jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla. opetusvelvollisuustyöaika palkan määräytyminen kesäkeskeytysjärjestelmä Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki lisätään Sivistan jäsensivuille.

Määräaikaiset työsuhteet yliopistoissa

Ajankohta: 19.9.2022 klo 13–15, Teams Kohderyhmä: HR-henkilöstö ja esihenkilöasemassa olevat työsopimuksia tekevät henkilöt Kouluttajat: Sivistan työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään selkokielellä perusasioihin, jotka tulisi aina huomioida määräaikaisia työsopimuksia tehtäessä Asiaa taustoitetaan oikeustapauksin Koulutuksessa huomioidaan yliopistonäkökulma Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki on toimitettu yliopistojen HR-johdolle.

Yliopistojen palkkausjärjestelmä

Ajankohta: 31.8.2022 klo 13-14.30, Teams Kohderyhmä: HR-henkilöstö ja esihenkilöasemassa olevat Kouluttajat: Sivistan työmarkkinalakimiehet- ja asiantuntijat Koulutuksen keskeinen sisältö: Perehdytään keskeisiin yliopiston palkkausjärjestelmän periaatteisiin Palkkausjärjestelmän soveltamisala Tehtäväkohtaisen palkanosan (vaativuustason) sekä henkilökohtaisen palkanosan (suorituskategorian ja -prosentin) määräytyminen ja näihin liittyvät menettelyt Muut palkanlisät Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki on lähetetty Sivistan kesäkuun uutiskirjeessä….

Sivista lausui Business Finlandia koskevaan lainsäädäntöön esitetyistä muutoksista

Sivistystyönantajat lausui Business Finlandia koskevaan lainsäädäntöön esitetyistä muutoksista, joilla täsmennetään Business Finlandin viranomaisyksikön ja yhtiön julkisia hallintotehtäviä koskevaa sääntelyä. Business Finlandin palvelujen käyttäjien kannalta on oleellista, että muutos ei aiheuta notkahduksia toiminnassa tai palvelutasossa. Sivista kannattaa ulkomaisten osaajien maahanmuuton edistämisen lisäämistä Business Finland Oy:n lakisääteisiin tehtäviin.

Älä ole se tyyppi työpaikalla, josta varoitellaan – ohjeita häirinnän torjumiseen

Työnantaja: tarkkaile ja havainnoi työpaikan ilmapiiriä sekä huolehdi, että jokaisella on turvallista työskennellä tulematta häirityksi. Luo ilmapiiri, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja ilmaista mielipiteensä. Puutu välittömästi epäasialliseen käytökseen ja haitalliseen työkäyttäytymiseen. Noudata yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta työtä johtaessasi. Työntekijä: luo ja ylläpidä hyvää ilmapiiriä omalta osaltasi työpaikallasi. Noudata turvallisuusohjeita ja huolehdi, että työkavereillasi myös…

Sivista lausui arpajaislain muutoksista

Sivista lausui arpajaislain muutoksesta aiheutuvista muutoksista opetus- ja kulttuuriministeriön eräisiin lakeihin. Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien kymmenen lain rahoitusta koskevissa säännöksissä olevat viittaukset arpajaislain 17 §:ään ja siinä tarkoitettuun Veikkaus Oy:n tuoton käyttämiseen. Sivista tukee esitettyä rahoitusmallia, jossa koulutusta ja kulttuuritoimintaa rahoitetaan jatkossa kokonaisuudessaan yleiskatteellisesta budjetista. Sivista korostaa, että koulutus- ja kulttuuritoiminnan…

Sivista lausui työttömien opiskelusta

Sivista lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksen mukaan työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti työnhaun ohessa työttömyysetuutta menettämättä parannettaisiin muuttamalla työttömyysturvalain opiskelua koskevia säännöksiä. Esityksen tavoitteena on lisäksi vahvistaa työllisyyttä noin 1100 henkilöllä. Tavoitteen saavuttamiseksi työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja arviolta yli kuukauden ajan opiskelevia työnhakijoita nykyisin koskeva määrältään alennettu työnhakuvelvollisuus rajattaisiin koskemaan…