Artikkelit

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvottelutulokset hyväksytty

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten palkantarkistuksista ajalle 1.8.2023-31.3.2024 saavutetut neuvottelutulokset on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 1.10.2023 lukien 1,72 %:n yleiskorotuksella ja 0,73 %:n paikallisella erällä. Peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden osalta sovittiin opettajien alkupalkkojen tarkistamisesta, jonka johdosta paikallista erää ei jaeta opetushenkilöstölle näissä liitteissä. Lisäksi syyskuussa 2023 maksetaan kertaerä. Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piiriin…

Ilona Lundström: Suomi paalupaikalle EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa

Suomi on kuluneen talven aikana tehnyt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan historiaa. Parlamentaarinen työryhmä on määrittänyt Suomen TKI-toiminnalle kunnianhimoisen tavoitetason niin määrällisesti (kuuluisa 4 % BKT:sta) ja laadullisesti. Suositusten toimeenpano on lisäksi betotoitu kahdella rahoituslailla, toinen koskien suoraa rahoitusta ja toinen t&k-verovähennyksiä. Parlamentaarisen työryhmän suositukset koskivat myös EU-rahoitusta. Sen hyödyntämisen edellytyksiä tulee kasvattaa. Hyvästä kohti erinomaista…

TES-infot, YOA ja AIKK

Sivistan vuoden 2022 toimintaa

Sivistystyönantajien puheenjohtajaksi Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi

Sivistystyönantajien kevätkokous on 8.5.2023 valinnut Lapin yliopiston rehtorin Antti Syväjärven toimimaan Sivistan hallituksen puheenjohtajana 1.6. – 31.12.2023. Hallituksen jäseneksi kevätkokous valitsi Helsingin yliopiston rehtorin Sari Lindblomin ajalle 1.6. – 31.12.2023. Lisätietoja: Teemu Hassinen p.050 562 7004 Toimitusjohtaja, Sivista

Hoiva-alaa opiskeleva Olli Pohjonen: Ihmistä tarvitaan katsomaan toista ihmistä

Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa lähihoitajaksi opiskeleva Olli Pohjonen ehti työskennellä kymmenen vuotta vartiointialalla, ennen kuin mielessä pyörinyt ammatin vaihto muuttui todeksi. Haastatteluhetkellä Olli on harjoittelussa Attendon ikäihmisille tarkoitetussa hoivakodissa. Koulun penkiltä valmiiksi ponnistetaan syksyllä 2024. – Se oli vuosi 2022, kun päätin etsiä uuden ammatin. Kipinän hoiva-alalle antoi tätini, joka on ammatiltaan sairaanhoitaja, Olli kertoo. – Tärkein…

TES-infot, YOA ja AIKK

TES-infot, YOA ja AIKK

Nimitysuutinen: Venla Lajunen Sivistan juhlavuoden harjoittelijaksi 

Liikunnanohjaajaksi opiskeleva Venla Lajunen on valittu Sivistan korkeakouluharjoittelijaksi 2.5.2023 alkaen.   Venla opiskelee Haaga-Helian ammattikorkeakoulun Vierumäen kampuksella viimeistä vuotta.  Opintojensa aikana Venla on päässyt järjestämään erilaisia tapahtumia ja olemaan mukana niiden suunnittelemisessa.  Venla osallistuu Sivistan juhlavuoden tapahtumien suunnitteluun, järjestämiseen sekä markkinointiin.  – Odotan innolla töiden käynnistymistä ja sitä, mitä kaikkea pääsen harjoittelun aikana tekemään.  Odotan myös…

SAMKin Nopsa-väyläopinnot: Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille joustava väylä ammattikorkeakouluun

Suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä on haluttu pitää huolta siitä, että se takaa mahdollisuuden kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeita riittää. Järjestelmän eri osat täydentävät toisiaan ja tekevät yhteistyötä sujuvan koulutuspolun varmistamiseksi. Ammatillisessa koulutuksessa se tarkoittaa sitä, että tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakea korkeakouluun. Suomessa on asetettu tavoite korkeakoulutettujen määrän lisäämisestä, jota osaltaan joustava siirtyminen ammatillisesta ammattikorkeaan…