Artikkelit

Etätyön pelisäännöt

Ajankohta: 25.5.2023 klo 9-10 Kohderyhmä: esihenkilöt, HR-henkilöstö Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään työelämän pelisääntöihin etätöihin liittyen.

Yhteistoimintalain muutosneuvotteluiden ajoittaminen

Ajankohta: 7.3.2023 klo 9-10 Kohderyhmä: esihenkilöt, HR-henkilöstö Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään yhteistoimintaneuvotteluiden oikeaan ajoittamiseen.

Yhteistoimintalain vuoropuheluvelvollisuus

Ajankohta: 18.1.2023 klo 14-15 Kohderyhmä: esihenkilöt, HR-henkilöstö Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään yt-lain mukaisen vuoropuhelun tarkoitukseen ja järjestämiseen.

Töissä Sivistassa: Työoikeus on ihmislähtöinen ja monimuotoinen oikeusala

Oikeusnotaari Jose Juvonen on työskennellyt Sivistan avustavana työmarkkina-asiantuntijana syyskuusta 2022. Juvonen on viidennen vuoden opiskelija Lapin yliopistosta. Hän on suorittanut kaikki notaarivaiheen aineopinnot ja myös valinnaisia opintoja työoikeudesta. Notaaritutkielman Juvonen teki EU-oikeuden työoikeudellisesta aiheesta ja tarkasteli siinä lähetettyjen työntekijöiden vähimmäispalkan määrittymistä. Haastattelimme Juvosta siitä, miten hän kiinnostui opiskelusta oikeustieteellisessä ja juuri työoikeudesta. Lisäksi halusimme tietää,…

Anni Siltanen ja Heikki Holopainen: Työelämä vaatii koulutus- ja osaamistason nostoa

Valtioneuvosto julkaisi syyskuussa kaikkien ministeriöiden yhteisen tulevaisuuskatsauksen. Laajan katsauksen tavoite on tuottaa tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja sen kohtaamista haasteista, mahdollisuuksista ja näiden mahdollisista ratkaisuista. Katsaus kattaa käytännössä koko yhteiskunnan toiminnot ja monet siinä tunnistetut haasteet ovat tuttuja: ilmastonmuutos, turvallisuus, ikäluokkien pieneneminen, julkisen talouden kestävyys, oikeusvaltion turvaaminen ja niin edelleen. Vahva yhteinen nimittäjä haasteisiin…

Niiranen, Markkanen ja Aho: Vuorovaikutuksen merkitys korostuu digiaikana

Työmarkkinaosapuolet – Sivista ja OAJ – ovat lähteneet tukemaan pedagogisen hyvinvoinnin vahvistamista yhteisessä TYÖ2030- hankkeessa. Siinä vahvistetaan vuorovaikutuksen keinoin työyhteisön hyvinvointia. Työtä tehdään niin oppilaitoksissa kuin oppilaitosten rajat ylittävissä verkkovalmennuksissa, joissa käytetään yhteisöllisiä ja dialogisia vuorovaikutuksen menetelmiä. Valmennuksen ydinelementit ovat yhteisöllisyys, digitaalisuus ja vertaisuus osaamista jakamalla. Hyvinvoinnin tukemista tarvitaan, etenkin kun ammatillinen koulutus on joutunut…

Sivista lausui LUMA-ohjelman toimenpidesuunnitelmasta

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle LUMA-ohjelman toimenpidesuunnitelmasta. Sivista pitää hyvänä, että kansallista LUMA-strategiaa konkretisoidaan toimenpidesuunnitelmalla. Ehdotettujen toimenpiteiden laaja kirjo kertoo siitä, että osaamistason nostamiseksi ei ole yhtä yksittäistä keinoa, vaan LUMA-osaamisen kehittämiseen voidaan – ja pitää – vaikuttaa monella rintamalla. Sivista katsoo kuitenkin, että toimenpiteissä on kirkastamisen ja tiivistämisen varaa – erityisesti niiltä osin, kun…

Sivista kuultavana selonteosta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

Sivista oli sivistysvaliokunnan kuultavana valtioneuvoston selonteosta Suomen digitaaliseksi kompassiksi. Sivista pitää tärkeänä, että kompassi jäsentää digitalisaation kokonaisuutta ja kutsuu laajasti toimijoita mukaan ratkaisemaan digimurroksen haasteita sekä hyödyntämään nykyisiä vahvuuksia entistä määrätietoisemmin. Toimme kuulemisissa esiin tarpeen vahvistaa sivistyssektorin digitalisaatioon liittyvää kokonaiskoordinaatiota. Sivista katsoo, että esimerkiksi koronapandemian aikaiset poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat tarjonneet kokemuksia ja oppia digitalisaation hyödyntämisestä…

Sivista lausui opiskeluhuollon järjestämisvastuun siirrosta hyvinvointialueille

Sivista lausui sosiaali- ja terveysministeriölle neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetussa asetuksen (338/2011) muuttamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille. Sivista muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriötä ja hyvinvointialueita siitä, että yksityiset opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tulee ottaa tiiviisti mukaan opiskeluhuollon kehittämiseen.

Teemu Hassinen: Tänään on lasten vuoro osallistua työelämään

Lapsi mukaan töihin päivää vietetään tänään 18.11. Päivä on osa lasten oikeuksien viikon toimintaa. Lapsiasiavaltuutetun ja yhteistyökumppaneiden Lapset mukaan töihin -päivä järjestetään viidettä kertaa. Mukana on jo yli 500 työpaikkaa, Sivista on yksi päivään osallistuvista tahoista. Miksi on tärkeää viettää Lapsi mukaan töihin -päivää? – Monelle lapselle voi olla epäselvää, mitä oma vanhempi tai lähiaikuinen…