Posts

Tutustu meihin! Vuorossa Sivistan Suvi

Olen Suvi Huotari, Sivistan työmarkkinalakimies. Työpäiväni täyttyy työryhmätapaamisista, neuvotteluista, jäsenyhteydenottoihin vastaamisista ja sidosryhmäyhteistyöstä. Myös kouluttaminen, uusiin asioihin perehtyminen ja niiden selvittäminen, ylipäätään valmistautuminen tulevaan, on tärkeä osa työtäni. Lisäksi työhön kuuluu myös erilaisten asiantuntijatekstien kirjoittamista Työn tekeminen vaatii uteliaisuutta, innostusta, sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä. Lisäksi se edellyttää vuorovaikutustaitoja, tiedonhankintataitoja, oikeusjärjestelmän tuntemusta ja työlainsäädännön tuntemusta; ylipäätään juristin…

Korkeakoulut valmiita tukemaan yhteiskunnan jälleenrakennusta vastuullisesti ja laadusta tinkimättä

Korkeakouluilla on rooli suomalaisen yhteiskunnan toipumisessa koronakriisistä, katsovat korkeakouluja, niiden henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat järjestöt. Jälleenrakentamisessa keskeistä on taata koulutuksen korkea laatu sekä turvata opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksaminen tulevina vuosina. Vain tasokkaat ja hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt voivat olla mukana luomassa koronakriisin jälkeen tarvittavaa nousua. Järjestöt muistuttavat, että mahdollisia opiskelupaikkojen lisäyksiä esitettäessä on tärkeää muistaa laajennusten olevan…

Helsingin yliopisto valitsi kestävän kehityksen

Helsingin yliopisto on uudessa strategiassaan ottanut keskeiseksi tavoitteekseen edistää kestävää kehitystä. Ympäristönäkökulmien lisäksi mukana on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Strategian onnistuneella toteuttamisella on suuri vaikutus kestävään kehitykseen koko Suomen mittakaavassa. Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto. Siellä opiskelee yli 31000 opiskelijaa ja henkilökuntaa on lähes 8000. Yliopistosta valmistuu vuosittain yli…

Koronatilanteesta – kootusti ohjeita ja tilannetietoa

Alkuvuonna Kiinasta sai alkunsa uusi koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. 16.3.2020 mennessä tapauksia on todettu yhteensä yli 150 000 maailmanlaajuisesti. Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Valtioneuvosto on 16.3.2020 linjannut suosituksista yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana. Valmiuslain…

Opettajat kertovat: opiskelijat ovat tämän työn hedelmä

Muuttuva työelämä on sanapari, jota nykyisin kuulemme jatkuvasti. Samalla itse kukin pohtii, miten muutokset vaikuttavat omaan työhön ja sen tekemiseen. Kuten muutkin ammatit, myös opettajien työ on muuttunut ja muuttuu ajan mukana. Toisaalta opettajilla on tässä eräänlainen kaksoisrooli;  heidän työssään on keskeistä saada aikaan muutosta; oppimista, oivalluksia ja osaamista sekä toisaalta itse muuttua. Helpommin sanottu…

Työturvallisuutta koskeva toimintaohje perusopetuksen järjestäjille ja koulun johdolle työhön paluuseen liittyen koronavirus-epidemian aikana

KT Kuntatyönantajat, Kuntaliitto, Sivistystyönantajat, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos ovat koonneet toimintaohjeen erityisesti opetustoiminnan johdolle työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyen, jotta opetuksen järjestäjät ja henkilöstö ehtivät varautua henkilöstö- ja muin järjestelyin opetuksen toteuttamiseen siirryttäessä takaisin lähiopetukseen. Lähtökohtana kouluun palaamisessa on se, että oppilaitoksissa on turvallista työskennellä koronaepidemiasta huolimatta. Ohjetta…

Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia koronaepidemian jälkeenkin

Pitkän aikavälin vastaus osaajapulaan on määrätietoinen kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoiminen Suomeen. Vaikka koronakriisi on edelleen päällä, liikkuvuutta on rajoitettu ja talous sakkaa, eivät Suomen pitkän aikavälin haasteet ole poistuneet. Väestö vanhenee ja työvoima vähenee, eikä työn tuottavuus tunnu lisääntyvän riittävästi hyvinvointipalvelujen ylläpitämiseksi. Tarvitsemme lisää osaamista ja osaavia työntekijöitä. Suomeen tutkintoa tekemään saapuvat kansainväliset opiskelijat on ryhmä,…

Oppivelvollisuuden laajentaminen lähti lausunnoille – lausuntoaikaa 15.6 asti

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt 30.4. lausuntokierroksen luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 15.6 opetus- ja kulttuuriministeriöön. Hallituksen esityksen luonnos on luettavissa osoitteessa tästä. Sivistystyönantajat on mukana uudistuksen seurantaryhmässä. Olemme korostaneet valmistelun eri vaiheissa tarkkojen vaikutusarviointien merkitystä sekä sitä, että uudistukselle on varattava riittävä rahoitus. Lisätietoja Jussi-Pekka…

Kansanopistot kestävän kehityksen airuina

Kansanopistot ovat osa niin kutsutun vapaan sivistystyön kenttää, jonka tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Suomessa on 76 kansanopistoa, joissa opiskelee yli 12 000 opiskelijaa erilaisissa pitkäkestoisissa ja päätoimisissa opinnoissa sekä noin 80 000 opiskelijaa lyhytkursseilla. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Tavoitteena on…

Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta

Hallitus linjasi neuvottelussaan sunnuntaina 3. toukokuuta ja maanantaina 4. toukokuuta toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta Poikkeusolot Suomessa jatkuvat edelleen, ja hallitus on päättänyt antaa jatkamisasetukset valmiuslain pykälistä 86 (sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaaminen), 87 (muu terveydenhuollon ohjaaminen), 88 (kiireettömän hoidon määräaikojen noudattaminen, sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi), 93 (palvelusuhteen ehdoista poikkeaminen), ja…