Artikkelit

Arene ammattikorkeakoulujen sanansaattajana jo 25 vuotta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene täyttää tänä keväänä 25 vuotta. Ammattikorkeakoulukokeilut käynnistyivät 1990-luvun alussa ja vuosikymmenen puolivälissä alkoi järjestelmän vakinaistaminen. Ammattikorkeakoulujen keskinäinen yhteistyö starttasi heti kokeilujen alkaessa. Väliaikaisten AMK:ien johtavat rehtorit kokoontuivat 14.4.1992, mikä oli alku ammattikorkeakoulujen johdon yhteistyölle. Keväällä 1996 perustettiin ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Arene on kasvanut kahdessakymmenessäviidessä vuodessa AMK:ien yhteistyön vetäjäksi sekä merkittäväksi ja…

Koulutustoimijat vahvemmin mukaan uuden jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen valmisteluun

Sivistystyönantajat lausui hallituksen esityksestä uudeksi jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseksi. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää nykyistä parempaa koordinaatiota jatkuvan oppimisen eri muotojen välillä, sekä ennen kaikkea kykyä vastata kysyntään joustavasti ja nopeasti. On hyvä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Valittu ratkaisu eli uuden palvelukeskuksen perustaminen on kuitenkin jo lähtökohtaisesti vanhanaikainen lähestymistapa, Sivistan elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Laura…

Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivista lausui hallituksen esityksestä jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseksi. Sivista pitää hyvänä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää nykyistä parempaa koordinaatiota jatkuvan oppimisen eri muotojen välillä, sekä ennen kaikkea kykyä vastata kysyntään joustavasti ja nopeasti. Sivista kuitenkin pitää lähtökohtaisesti esitystä uudesta perustettavasta palvelukeskuksesta vanhanaikaisena ja kankeana, byrokraattisena lähestymistapana. Sivista katsoo, että jo…

Koulutuksenjärjestäjät henkilöstön tukena poikkeusoloissa

Korona on ollut osa elämäämme viime keväästä alkaen. Yli vuosi sitten opetusta alettiin antamaan lähiopetuksen sijasta etäopetuksena ja otettiin valtaisa digiloikka lähes yhdessä yössä. Rajoitukset ja ohjeistukset ovat muuttuneet vuoden aikana useaan otteeseen. Korona on koskettanut koko yhteiskuntaa. Hyvin monet yritykset ja organisaatiot sekä niissä työskentelevät henkilöstöryhmät ovat joutuneet joustamaan ja venymään koronakriisin keskellä. Myös…

Sivista lausui hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Sivista pitää selontekoa laajana, kattavana ja monipuolisena. Lähtökohtaisesti Sivista toivoo maahanmuuttoon strategisempaa otetta erityisesti työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton osalta. Tämän rinnalla kotouttaminen on keskeisessä roolissa maamme tulevaisuuden kannalta. Maahanmuuttajien kouluttamiseen tarkoitetun rahoituksen on oltava monialaista ja pitkäjänteistä ja on mentävä suoraan koulutuksen järjestäjille ja muille vastaaville ylläpitäjille. Lue koko lausunto Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija,…

Sivista lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle opinto- ja tutkintorekistereistä

Sivistan mukaan vapaan sivistystyön kustannuskehitystä tulee seurata tarkkaan ja tarvittaessa ylläpitäjille tulee korvata ylimääräisesti syntyneitä kustannuksia. Sivistan mukaan on selvitettävä mahdollisuus kansallisen osaamisen viitekehyksen käyttöönottamista vapaan sivistystyön opintojen osalta. Tärkeää on myös, että ylläpitäjällä ei tule olla velvollisuutta jälkikäteen siirtää opiskelijan tietoja tietovarantoon, mikäli hän ei ole alkujaan siihen suostunut. Lue koko lausunto Lisätietoja: Jussi-Pekka…

Synninpäästö ammatilliselle koulutukselle

Ammatillisen koulutuksen tilasta on oltu jo pitkään huolissaan. Milloin media julistaa amiksen olevan kriisissä, milloin poliitikot vastaavat vihaiseen kansalaispalautteeseen siitä, että nuoret eivät ole koulussa oppimassa, vaan hengaavat kaupungilla keskellä päivää. Opetuskin on kuulemma niin heikkoa, että työpaikoilla syntyy jopa hengenvaarallisia tilanteita. Tämän vuoksi on selvää, että ammatillisen koulutuksen väki odotti tiistaina suurella mielenkiinnolla opetus-…

Verkostotapaaminen: Yhteinen tavoite – uudet yhteistyömuodot

Järjestämme keskiviikkona 24.3. klo 8.30−10.00 virtuaalisen kohtaamispaikan EK:n liittojen koulutusasiantuntijoille, Sivistystyönantajien ja Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL:n jäsenoppilaitoksille. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä elinkeinoelämän toimialajärjestöjen ja yksityisessä muodossa olevien oppilaitosten kesken yritystarpeisiin vastaamisessa. Ilmoittautuminen tästä.

Sivista: Marinin hallituksen tulee nyt keskittyä koronakriisin hoitoon – koulutusalan hankehumppa sivuun

Sivistystyönantajat esittää, että hallitus- ja ministeriölähtöiset uudistushankkeet ja projektit opetus- ja kulttuurin toimialalta ajetaan minimiin, jotta voimme keskittyä koronakriisin tulokselliseen hoitoon. Koronakriisi ravistelee yhteiskunnan rakenteita perustavanlaatuisella tavalla. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan kriisi vielä kestää ja millaisia väistämättömiä pitkäaikaisvaikutuksia sillä tulee olemaan. Sivistan mielestä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan kriisitietoisuutta tulee nostaa. Opetusta ja koulutusta kehitetään…

Kestävän kasvun ohjelmasta investointeja osaamiseen

Hallituksen tänään julkaisema suunnitelma EU:n elpymisrahaston käytöstä Suomessa lupaa noin 700 miljoonan euron investointeja tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Rahoituksella on tarkoitus tukea muun muassa tutkimusinfrastruktuureja ja kokeilu- ja pilottiympäristöjä, tulevaisuuden avainteknologioiden tutkimusta ja kehittämistä sekä tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kumppanuuksia. Rahoitus jaetaan pääasiassa Suomen Akatemian ja Business Finlandin kautta. – Rahoituslisäys on erittäin tervetullut. Suomen TKI-investoinnit…