Artikkelit

Tutustu meihin! Vuorossa Maria!

Olen Maria Äimälä, Sivistan työmarkkinalakimies. Työpäiväni koostuu pääosin jäsenneuvonnasta niin kysymyksiin vastaamisen kuin ohjeiden laatimisenkin muodossa. Päivääni kuuluvat usein myös Sivistan sisäiset kokoukset. Työni toteuttaminen onnistuu työehtosopimusmääräysten ja työlainsäädännön kertaamisella sekä aktiivisella yhteistyöllä muiden asiantuntijoiden, varsinkin Sivistan työmarkkinalakimiesten, kanssa. Työni vaatii työoikeudellisen osaamisen lisäksi ennen kaikkea halua auttaa, hyviä yhteistyötaitoja, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä uteliaisuutta…

Jäsenpalvelua uudessa tilanteessa – kokemuksia koronan keskellä

Keväällä 2020 Suomi kohtasi muun maailman kanssa poikkeuksellisen ja ennennäkemättömän tilanteen koronakriisin myötä. Koko Suomi ja eri toimialat olivat uudessa tilanteessa, kun yhteiskunta sulkeutui ja työn tekemisen tavat muuttuivat. Opetusalalla jouduttiin sopeutumaan uusiin työtapoihin, jotka eivät aina entuudestaan sopineet yhteen alan toiminnan luonteen kanssa. Esimerkiksi musiikin opetusta tai dreijauskurssia ei ole ihan yksiselitteistä järjestää etänä….

Oppia ikä kaikki!

Vanha kansanviisaus kertoo paljon ja sopii myös tähän aikaan erinomaisen hyvin! Jatkuva oppiminen on päivän sana. Tulevaisuus on jatkuvaa oppimista. Jatkuva oppiminen ei rajoitu pelkästään työelämään, vaan se määrittää lähes kaikkien ihmisten elämää. Aina voi ja tuleekin oppia uutta ikään katsomatta. Sanontaa voi tietenkin tulkita monella tavalla. Lähtökohtaisesti jokainen päivä toki opettaa meitä tahtomattamme jollain…

Vanhemmat vahvemmin mukaan kouluyhteistyöhön – oppaasta askelmerkkejä

Kouluissa tehdään jo tällä hetkellä kattavaa yhteistyötä vanhempien kanssa. Yhteistyötä tekevät niin rehtorit kuin opettajatkin. Mutta olisiko mahdollista, että vanhemmat olisivat entistä vahvempi voimavara ja resurssi kouluyhteisössä? ”Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä” on Vanhempainliiton, Hem och Skolan ja Opetushallituksen kehittämä työkalu, jossa kannustetaan pohtimaan kehittämisen kohteita ja ottamaan askelia kohti parempaa ja…

Lausunto ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

Sivista lausui ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista Lue koko lausunto   

Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus vaarassa luisua väärille teille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistamassa ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteita. Sivistystyönantajat painottaa, että kokonaisrahoituksen tason pitää olla tulevaisuudessa riittävä, sillä tiukassa taloustilanteessa olevia koulutuksenjärjestäjiä kohtaan asettuu paljon odotuksia. Sivistystyönantajien mielestä lausunnolla oleva rahoitusasetus kehittää rahoitusjärjestelmää väärään suuntaan. -Ytimekkäästi sanottuna mielestämme ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta on nostettava. Lisäksi rahoitusjärjestelmää tulee yksinkertaistaa, sen ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä pitää parantaa. Hankehumppaa pitää vähentää, sanoo Sivistan asiantuntija…

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Sivista lausui eduskunnalle hallituksen esityksestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Sivistan mukaan kuntakokeiluissa on varmistettava tasapuoliset hankinnat ja huolehdittava siitä, että koulutuksissa ei ole päällekkäisyyksiä ja tehtävänjako eri toimijoiden välillä on selkeä. Hallituksen esityksen perusteluissa on syytä tuoda ehdotettua vahvemmin esiin koulutuksen järjestäjien moninaisuus. Lue koko lausunto  

Oppilashuollon siirto sote-maakuntiin vaarantaa oppilaiden hyvinvoinnin

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa ehdotetaan opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitehtävien siirtämistä sote-maakunnille. Sivistystyönantajat ei kannata ehdotettua siirtoa. Lähtökohtina oppilashuollossa ovat lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun tukeminen, turvallisuuden lisääminen ja moniammatillinen yhteistyö osana koko yhteisöä. – Keskeistä psykologien ja kuraattoreiden työssä on koko oppilaitosyhteisöä tukeva, ennalta ehkäisevä hyvinvointityö. Arjen tuntemus syntyy oppilaitoksissa. sanoo johtaja Laura Rissanen Sivistasta….

Ammattikorkeakoulut vahvistavat yritysten kasvua ja kilpailukykyä

Tilastokeskuksen vuoden 2018 innovaatiotutkimuksen mukaan joka kolmas yli 10 henkeä työllistävä ja innovaatiotoimintaa harjoittava yritys, joka tekee yhteistyötä toisten yritysten tai muiden organisaatioiden kanssa, tekee yhteistyötä myös ammattikorkeakoulun kanssa. Määrä on suuri, mutta potentiaalia yhteistyön lisäämiseen on paljon. Niiden kahden kolmasosan lisäksi, jotka eivät vielä tee yhteistyötä AMK:ien kanssa, on lähes 40 % yritysjoukko, jolla…

Sivistystyönantajien lausunto hallituksen sote-uudistuksesta

Sivista ei kannata sote-uudistukseen sisältyvää ehdotusta siirtää oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sote-maakuntiin. Työnjohdon ja -organisoinnin on oltava siellä, missä työkin tehdään. Psykologin ja kuraattorin kuuluminen samaan työyhteisöön opettajien kanssa vahvistaa oppilaitoksen sisäistä asiantuntijuutta ja parantaa opiskeluhuollon henkilöstön tuntemusta oppilaitosyhteisöstä. Arjen tuntemus syntyy oppilaitoksissa. Lisäksi Sivista esittää lausunnossaan, että ammattikorkeakoulujen sote-alan samoin kuin yliopistojen…