Artikkelit

Haemme elinkeinopoliittista asiantuntijaa

Elinkeinopoliittinen asiantuntija toimii elinkeinopolitiikan vastuualueella, raportoiden vastuualueen johtajalle. Itsenäisessä tehtävässä vastaat Sivistystyönantajien oppilaitosjäsenten koulutus- ja elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta. Olet vaikuttavassa tehtävässä ja merkittävässä roolissa kehittämässä maamme koulutuspolitiikkaa. Tehtävään kuuluu edustuksia alan toimielimissä mm. ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen työryhmissä, joissa muodostetaan suomalaisen koulutus- ja elinkeinoelämän yhteisiä kantoja. Vaikuttavassa tehtävässä pääset toimimaan osana suomalaista sivistys-, koulutus- ja tutkimusalaa. Tässä…

Neuvotteluratkaisu Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n palkkausjärjestelmän muuttamisesta ja järjestelyerän jakamisesta

Sivistystyönantajat, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ovat saavuttaneet neuvotteluratkaisun Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n palkkausjärjestelmän muuttamisesta sekä järjestelyerän jakamisesta. Neuvottelujen tuloksena syntyi joustavampi ja yksinkertaisempi palkkausjärjestelmä, joka antaa työnantajalle enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa suoritusperusteisen palkan muodostumiseen. Järjestelmä on työntekijöille aiempaa kannustavampi. Neuvottelutulos pohjaa viime keväänä syntyneeseen työehtosopimukseen ja tuolloin sovittuihin palkankorotuksiin. Osapuolet neuvottelivat…

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus: onnistumme, kun kohtaamme oppijat yksilöinä

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Opiskelu on yleensä monimuoto-opiskelua ja siihen kuuluu oppimista työpaikalla, lähiopiskelua TAKKissa sekä etä- ja verkko-opiskelua. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen yksi keskeinen elementti on osaamisperusteisuus. TAKKissa on toteutettu opiskelijoille tarjottavina yksilöllisinä opintopolkuina jo pitkään. Esimerkkejä erilaisista koulutuspoluista löytyy yhtä paljon, kuin TAKKissa on opiskelijoita eli noin 13 000…

Korkeakoulujen rahoitusmalleja voisi muuttaa rohkeammin

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusperusteisiin esitetään muutoksia vuoden 2021 alusta lähtien. Sivistystyönantajat pitää hyvänä, että perusteita tarkasteltiin ministeriön, korkeakoulujen ja sidosryhmien tiiviissä vuorovaikutuksessa. Lopullisessa ehdotuksessa korkeakoulujen kykyyn tehdä strategisia valintoja olisi kuitenkin voinut luottaa enemmän. Rahoituksen uudistaminen on osa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -prosessia. Visiotyö käynnistyi vuonna 2017 lähes yhtä aikaa OECD:n tekemän Suomen innovaatiojärjestelmän…

Yksityisellä opetusalalla selvitettiin epätyypillisten työsuhteiden käyttöä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työsuhteissa

Työelämän muutos heijastelee myös työsuhteiden luonteen ja työaikojen vaihteluna. Tämän vuoksi Sivistystyönantajat (Sivista), OAJ, JYTY ja JHL sopivat yhdessä tekevänsä kyselyn yksityisen opetusalan hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön erilaisia työaikoja ja työsuhteita käsittelevän työryhmän työn pohjaksi. Kysely toteutettiin kesäkuussa 2018. Sen avulla haluttiin selvittää, kuinka yleisiä opetusalan hallinto- ja tukipalvelutehtävissä ovat esimerkiksi työsopimukset, joissa työaika on sovittu…

Korkeakoulujen vaikuttavuuden erilaiset kasvot

Vuosia sitten marssin esimieheni luokse ensimmäiseen resurssikeskusteluun innokkaana, mutta kovin vihreänä tietojenkäsittelyn yliopettajana. Työaikasuunnitelmani koostui hankkeen projektipäällikkyydestä, kurssien pitämisestä sekä muista yliopettajalle kuuluvista hallinnollisista vastuista. Hankemaailma oli entuudestaan tuttua. Opetuksen, erityisesti sisällöiltään erilaisten kurssien haltuunotto uskottavasti ja laadukkaasti, mietitytti. Takaraivossa jyskytti kysymys: entä jos keskittyisin yhteen kurssiin, jota opettaisin useammalle korkeakoululle? Ajatuksen ympärille rakentui 2010-luvun…

Suomessa tehtävä tiede on kansainvälisesti vertailtuna hyvätasoista

Suomen tieteen tila on hyvällä kansainvälisellä tasolla, ilmenee Suomen Akatemian tänään julkaisemasta raportista. Sekä tieteellisten julkaisujen määrä että erityisen laadukkaina pidettyjen julkaisujen osuus on kasvanut edelliseen, vuonna 2016 julkaistuun raporttiin verrattuna. – Vahva ja monipuolinen tiedekenttä antaa yhteiskunnalle edellytyksiä kehittyä ja löytää ratkaisuja ihmisten, yhteisöjen ja ympäristön ongelmiin. On rohkaisevaa nähdä, että Suomi on pysynyt…

Hyvää itsenäisyyspäivää ja onnea kunniamerkkien saajille

Toivotamme hyvää itsenäisyyspäivä ja samalla onnittelemme kaikkia kunniamerkkien saajia, erityisesti hallituksemme jäseniä, Jouko Niinimäkeä, Esa Hämäläistä ja Päivi Mikkolaa sekä Sivistan entistä työmarkkinalakimiestä Esa-Pekka Kauppista, joille Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari, on päättänyt antaa seuraavat kunniamerkit: Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki, Niinimäki Jouko Juhani, rehtori, Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki, Hämäläinen…

Koulutus ruokkii koko hyvinvointiyhteiskuntaa, sanoo Oulun yliopiston Jouko Niinimäki EK:n haastattelussa

Sivistystyönantajien puheenjohtaja, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki avaa yliopistojen rahoitusmallin ongelmallisuutta, korkeakoulujen, yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä sekä korkeakoulutuksen merkitystä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n haastattelussa. Julkaisemme haastattelun kokonaisuudessaan alla. Yliopistojen rahoitus ohjaa niitä toimimaan menneisyyden kriteereillä, sanoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki Vahvasti tulosindikaattoreihin ja menneeseen suorituskykyyn pohjautuva yliopistojen rahoitusmalli ei huomioi tulevaisuuden tarpeita. Oulun yliopiston…

Sivistystyönantajien hallituksen kokous 4.12.2018