Artikkelit

Sivistystyönantajien viestit tuleville EU-päättäjille – koulutus ja tutkimus EU:n menestyksen ytimessä

EU on ollut menestystarina suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistämisessä ja laatutason nostamisessa. Lähes 300 000 suomalaista on ollut opiskeluvaihdossa, opettajavaihdossa tai harjoittelussa EU-rahoituksen turvin. EU on myös merkittävä tutkimuksen rahoittaja. Vuonna 2017 korkeakoulujen tutkimusrahoituksesta 7,5 %, eli 117 miljoonaa euroa, saatiin EU:sta. EU:n hyvää toimintaa eurooppalaisen koulutus- ja tutkimusyhteistyössä on pidettävä yllä ja rahoitusta suunnattava…

EU-vaalit: Rahoituksen painopiste tukemaan osaamista ja uudistumista

EU:lla on ollut suuri rooli suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisessä. EU:n koulutusohjelmat ovat mahdollistaneet ulkomailla opiskelujakson jo noin 300000 suomalaiselle ja tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitusohjelmat ovat, nostaneet tutkimuksen laatua, avanneet uusia verkostoja ja tehneet kansainvälisyydestä tutkimuksessa arkipäivää. Erasmus+ on Euroopan Unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma ja siitä rahoitetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa. Ohjelmasta on myönnetty…

Kevätkokous 9.5.2019

Sivistystyönantajat ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen kokouskutsut on postitettu jäsenille 3.4.2019.

Korkeakouluihin ja oppilaitoksiin asennetaan hälytysvalot varoittamaan opintojen keskeyttämisestä

Opiskelutekniikan keskus SCS on keksinyt teknisen ratkaisun, jonka uskotaan estävän opintojen keskeyttämistä. Korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten rehtoreiden työhuoneisiin esitetään asennettavaksi hälytysvalot, mikäli opiskelijapalautekyselyt antavat hälyttävää tietoa opiskelijoiden opintojen etenemisestä ja heidän saaman ohjauksen passivoitumisesta. Opintojen keskeyttäminen on ollut vuosikymmeniä tutkimusten ja kehittämistoimien kohteena. Keskeyttämisten syitä ei kuitenkaan ole loppuun asti selvitettyä tai ehkäistyä. Yhteistä opintojen…

Mitä ongelmaa oppivelvollisuuden pidentämisellä yritetään ratkaista?

Tavoite lisätä perusasteen jälkeisen koulutuksen suorittaneiden määrää on nuorten tulevaisuuden ja työllisyysasteen nostamisen kannalta tärkeä. Koulutustakuun hengessä jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle on käytännössä tarjolla paikka lukiossa, ammatilliseen tutkintoon johtavassa tai valmentavassa koulutuksessa. Keskustelussa oppivelvollisuusiän korottamisesta tuntuu unohtuneen, mitä kaikkea ammatillisessa koulutuksessa on jo tehty. Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö ohjaa oppilaitokset huolehtimaan opiskelijoista ja heidän opintojensa…

Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot nousivat vuonna 2018

Koulutuksen toimiala työllistää 184 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,5 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2018 kaikkiaan yli 30 000 henkilöä. Henkilöstöstä reilut 60 prosenttia kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja reilu kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului noin 780 henkilöä. Yliopistojen henkilöstö kasvoi kaikissa henkilöstöryhmissä. Niin opetus- ja…

Muillakin kuin huippupapereilla pääsee korkeakouluihin

Korkeakoulujen valintakoeuudistus herättää keskustelua. Nuoria kiinnostaa, mikä nyt oikeasti muuttuu: onko tulevaisuudessa ylioppilaskokeiden arvosanoilla mitään merkitystä tai miten korkeakouluihin haetaan? Haluamme hieman valaista tilannetta ja käännyimme asiassa Laurean ja Itä-Suomen yliopiston puoleen. Näin meille vastasivat Laurean rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski ja Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Harri Siiskonen: Mikä käytännössä muuttuu korkeakouluihin haettaessa tänä keväänä? Koski:…

Opetus- ja tutkimusmateriaalin avoin jakaminen paremmin käyttöön

Uusien asioiden oppimisessa on tärkeä päästä helposti käsiksi uuteen tietoon. Oppijalla pitää olla mahdollisuus hakea tietoa mahdollisimman laajasti ja avoimesti. Tutkimuksen ja tieteen avoimuudessa Suomi on edelläkävijä, mutta koulutuksessa meillä on vielä tehtävää. Sivistystyönantajat ehdottaa, että opetus- ja tutkimusmateriaalien avoin jakaminen ja hyödyntämien tulee ottaa käyttöön Suomessa. Meidän tulee tehdä kuten Unesco suosittaa ja tuoda…

Kysyimme työelämän muutoksesta: JHL:n Päivi Niemi-Laine: Johtamisessa korostuu jatkuva itsensä kehittäminen

Tällä hetkellä puhutaan paljon työelämän muutoksesta ja osaamisen uudistamisesta. Halusimme tietää, mitä mieltä yhteistyökumppanimme ovat näistä ajankohtaisista teemoista. Ensimmäisenä haastatteluvuorossa on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. Miten työelämä on muuttunut vuosien saatossa? – Työelämässä moniosaajat ja vahvat asiantuntijat ovat nousseet merkittävään asemaan rekrytoinneissa. Kiire on kasvanut. Työpaikka ei ole enää välttämättä perinteisesti käsitetty…

Tutkimuksen mukaan pk-yritykset ovat tyytyväisiä ammatilliseen koulutukseen

Ammatilliset oppilaitokset ovat pk-yrityksille selvästi tärkein koulutuskumppani. Yritysten kokemukset yhteistyöstä ammatillisten oppilaitosten kanssa ovat myös varsin myönteisiä. Ammatillisen koulutuksen reformin tuomia mahdollisuuksia ei kuitenkaan tunneta riittävästi. Yritysten toivomuslistalla on oppilaitosten aktiivisempi yhteydenpito ja yritysten tarpeisiin räätälöity koulutus. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen Elinkeinoelämän keskusliitolle tekemästä tutkimuksesta, jonka tulokset julkaistiin 12.3. Tutkimuksen keskeiset tulokset: Yli 80 prosenttia pienistä…