Uutiset

Tutustu sivistalaisiin, vuorossa Anna!

Olen Anna Hakola, Sivistan työmarkkinalakimies. Työpäivääni kuuluu paljon kaikkea mielenkiintoista. Muuttuva maailma vaatii uusia ja parempia ratkaisuja. Näitä etsin työkseni yhdessä neuvottelukumppaneiden kanssa, jotta jäsentemme työyhteisöjen toimintaedellytykset olisivat parhaat mahdolliset nyt ja tulevaisuudessa. Autan myös jäseniä päivittäin ratkomaan erilaisia yksittäistilanteita ja -kysymyksiä. Työn tekeminen vaatii hyvää juridista osaamista sekä kykyä löytää optimaalisia ratkaisuja, joissa on…

TKI-rahoitusta on kasvatettava, jotta koronakriisistä noustaan

Hallitus julkisti 23.4. tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tiekartan. Asiakirja on odotettu vastaus suureen lupaukseen: vuonna 2030 Suomi käyttää neljä prosenttia bruttokansantuotteesta uuden luomiseen TKI-toiminnalla. Maailma ei ole pysähtynyt koronasta huolimatta. Uutta tietoa luodaan ja uusia teknologioita otetaan käyttöön. Markkinat elävät ja muuttuvat koko ajan, kuten myös asiakkaiden ja kuluttajien odotukset. On varmaa, että jotkin…

Perho Liiketalousopisto kestävän kehityksen asialla

Perho Liiketalousopisto on 1600 opiskelijan ravintola- ja matkailualan sekä liiketoiminnan ammatillinen oppilaitos, joka toimii edelläkävijänä muun muassa vastuullisen matkailun ja kestävän gastronomian edistämisessä. Perhossa vastuullisuus perustuu arvoihin ja on osa jokapäiväistä tekemistä. Kaikki Perhossa suoritettavat tutkinnot sisältävät kestävän kehityksen opintoja. Koulukiinteistöjen sähkön ja veden kulutusta optimoidaan sekä uusia tapoja minimoida ruokahävikkiä ja jätekertymää kehitetään koko…

Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen mahdollistavat talouden avaamisen – opas hyvistä käytännöistä yrityksille julkaistu

Koronaviruksen tuomien rajoitustoimien hidastettua viruksen leviämistä yhteiskuntaa ollaan vähitellen avaamassa ja taloudellista toimeliaisuutta vauhdittamassa. Palautuminen edellyttää yrityksiltä näkyviä ja vaikuttavia turvallisuustoimia. Toimet tukevat myös ihmisten turvallisuuden tunnetta ja sen myötä luottamuksen palautumista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yhdessä jäsenliittojensa kanssa koostanut oppaan eri alojen hyvistä käytännöistä kaikkien suomalaisyritysten käyttöön. Oppaassa kuvatut käytännöt ovat suosituksia ja esimerkkejä…

Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot nousivat vuonna 2019

Koulutuksen toimiala työllistää 187 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,3 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2019 kaikkiaan yli 30 000 henkilöä. Henkilöstöstä reilut 60 prosenttia kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja reilu kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului noin 800 henkilöä. Yliopistojen henkilöstö kasvoi kaikissa henkilöstöryhmissä. Opetus- ja tutkimushenkilöstössä…

Tutustu meihin! Vuorossa Sivistan Suvi

Olen Suvi Huotari, Sivistan työmarkkinalakimies. Työpäiväni täyttyy työryhmätapaamisista, neuvotteluista, jäsenyhteydenottoihin vastaamisista ja sidosryhmäyhteistyöstä. Myös kouluttaminen, uusiin asioihin perehtyminen ja niiden selvittäminen, ylipäätään valmistautuminen tulevaan, on tärkeä osa työtäni. Lisäksi työhön kuuluu myös erilaisten asiantuntijatekstien kirjoittamista Työn tekeminen vaatii uteliaisuutta, innostusta, sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä. Lisäksi se edellyttää vuorovaikutustaitoja, tiedonhankintataitoja, oikeusjärjestelmän tuntemusta ja työlainsäädännön tuntemusta; ylipäätään juristin…

Helsingin yliopisto valitsi kestävän kehityksen

Helsingin yliopisto on uudessa strategiassaan ottanut keskeiseksi tavoitteekseen edistää kestävää kehitystä. Ympäristönäkökulmien lisäksi mukana on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Strategian onnistuneella toteuttamisella on suuri vaikutus kestävään kehitykseen koko Suomen mittakaavassa. Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto. Siellä opiskelee yli 31000 opiskelijaa ja henkilökuntaa on lähes 8000. Yliopistosta valmistuu vuosittain yli…

Koronatilanteesta – kootusti ohjeita ja tilannetietoa

Alkuvuonna Kiinasta sai alkunsa uusi koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. 16.3.2020 mennessä tapauksia on todettu yhteensä yli 150 000 maailmanlaajuisesti. Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Valtioneuvosto on 16.3.2020 linjannut suosituksista yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana. Valmiuslain…

Opettajat kertovat: opiskelijat ovat tämän työn hedelmä

Muuttuva työelämä on sanapari, jota nykyisin kuulemme jatkuvasti. Samalla itse kukin pohtii, miten muutokset vaikuttavat omaan työhön ja sen tekemiseen. Kuten muutkin ammatit, myös opettajien työ on muuttunut ja muuttuu ajan mukana. Toisaalta opettajilla on tässä eräänlainen kaksoisrooli;  heidän työssään on keskeistä saada aikaan muutosta; oppimista, oivalluksia ja osaamista sekä toisaalta itse muuttua. Helpommin sanottu…

Työturvallisuutta koskeva toimintaohje perusopetuksen järjestäjille ja koulun johdolle työhön paluuseen liittyen koronavirus-epidemian aikana

KT Kuntatyönantajat, Kuntaliitto, Sivistystyönantajat, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos ovat koonneet toimintaohjeen erityisesti opetustoiminnan johdolle työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyen, jotta opetuksen järjestäjät ja henkilöstö ehtivät varautua henkilöstö- ja muin järjestelyin opetuksen toteuttamiseen siirryttäessä takaisin lähiopetukseen. Lähtökohtana kouluun palaamisessa on se, että oppilaitoksissa on turvallista työskennellä koronaepidemiasta huolimatta. Ohjetta…