Uutiset

Osaamisen kasvattaminen on erityisen tärkeää koronakriisin aikana

Koronaepidemia ei ole poistanut tarvetta jatkuvasti kehittää osaamista työelämässä, päinvastoin. Kokosimme tietoa, kuinka yritys ja lomautettu voivat hyödyntää lomautusaikaa kouluttautumiseen ja jatkuvaan oppimiseen ja millaisia vaihtoehtoja lomautuksille on. Koronapandemia koettelee nyt maailmaa. Viruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on kymmeniätuhansia, eikä laantumisesta osata antaa varmoja ennusteita. Epidemia on aiheuttanut maailmanlaajuisen talouden taantuman, jonka seuraukset ovat laajat. Suomessakin korona…

Haastattelussa Suomen Akatemian Riitta Maijala: Tutkimusorganisaation pitkäjänteisen tuen merkitys on kasvanut

Profiloituminen on ollut keskeinen teeman 2000-luvun yliopistopolitiikassa. Yliopistoilla on aina ollut omia tutkimus- ja koulutusvalikoimiinsa liittyviä vahvuuksia, mutta viimeisen vuosikymmenen aikana profiloitumiseen on suunnattu myös erillistä rahoitusta. Lisääntyvä erikoistuminen vaatii yhteistyön lisäämistä yliopistojen välillä, jotta oman profiilin ulkopuolisia aloja voidaan linkittää luovasti omiin vahvuuksiin. Haastattelimme aiheesta ylijohtaja Riitta Maijalaa Suomen Akatemiasta. Miksi yliopistojen profiloituminen on…

Koronatilanteesta – kootusti ohjeita ja tilannetietoa

Alkuvuonna Kiinasta sai alkunsa uusi koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. 16.3. mennessä tapauksia on todettu yhteensä yli 150 000 maailmanlaajuisesti. Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Valtioneuvosto on 16.3. linjannut suosituksista yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana. Valmiuslain…

Oppivelvollisuuden laajennuksen valmistelulle halutaan lisäaikaa

Oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan seurantaryhmän 28 eri tahoa edustavaa jäsentä esittää yhteisessä kannanotossaan, että valmistelun aikataulua tulee muuttaa. Tavoitteena olisi antaa hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 aikana ja näin siirtää uudistuksen toimeenpanoa. Oppivelvollisuusiän laajennus 18 vuoteen on Marinin hallituksen suurin koulutuspoliittinen uudistus. Hankkeen valmistelun aikataulu on kunnianhimoinen. Uuden oppivelvollisuuslain ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen on tarkoitus…

Nimitysuutisia Sivistassa

Heikki Holopainen, YTM, on nimitetty johtavaksi elinkeinopoliittiseksi asiantuntijaksi 1.1.20 alkaen. Aiemmin Holopainen toimi Sivistan elinkeinopoliittisena asiantuntijana. Uudessa tehtävässään Holopainen vastaa korkeakoulu- ja tutkimuspolitiikan lisäksi EU- tason edunvalvonnasta. Maria Äimälä, OTM, on nimitetty työmarkkinalakimieheksi 1.2.20 alkaen. Aiemmin Äimälä työskenteli harjoittelijana Asianajotoimisto Matti Penttisellä. Lisätietoja, Teemu Hassinen p. 050 562 7004 Toimitusjohtaja, Sivista

Sivistysvaliokunta korostaa poikkeavien järjestelyjen vaativan joustavuutta eri osapuolilta

Sivistysvaliokunta on antanut lausuntonsa, joka koskee valtioneuvoston asetusta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista. Valiokunta toteaa, että opetuksen ja muun toiminnan toteuttaminen poikkeusoloisssa vaatii paljon lapsilta, nuorilta sekä opettajilta ja muulta henkilökunnalta sekä toimintojen järjestäjiltä. Valiokunta korostaa viranomaisohjeiden selkeyttä ja poikkeusjärjestelyiden vaatimaa joustavuutta kaikilta osapuolilta. Koko lausunto luettavissa tästä. Sivistan lausunto Sivistysvaliokunnalle….

Poikkeuksellisessa tilanteessa tarvitaan poikkeuksellisia keinoja – koulutuksen, tutkimuksen ja osaamisen rahoitus on turvattava kriisin aikana

Sivistystyönantajat kannattaa valtioneuvoston varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista liittyvän asetuksen käyttöönottoa. Sivista korostaa, että viranomaisten ja hallituksen toteama uhka, jonka koronaviruksen nopea leviäminen yhteiskunnalle aiheuttaa, on syytä ottaa vakavasti. -Jäsenemme, jotka vastaavat koko koulutuksen elinkaaresta ulottuen perusopetuksesta korkeakoulutukseen, ottavat opiskelijoiden ja henkilökunnan terveyden hyvin vakavasti. Iso osa jäsenistämme oli ryhtynyt poikkeusjärjestelyiden…

EU countries want to broaden the scale and scope of STEM learning

The EU countries face ever-growing technological competition from the US and Asian countries. At the same time the European societies are ageing and the science, technology, engineering and mathematics (STEM) subjects vital to technological development find it difficult to attract enough students. EU’s ET2020 higher education working group organized a Peer Learning Activity in March…

Helsingin yliopiston Niinistö-Sivuranta: jokainen yliopistolainen on tärkeä strategian toteutumisen kannalta

Korkeakoulut ovat uudistaneet strategioitaan. Halusimme kuulla, miten uudet strategiat näkyvät toiminnassa ja miten niitä viedään eteenpäin. Kysyimme asiaa Helsingin yliopiston opetuksen toimialan kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivurannalta. Mitkä ovat HY:n tärkeimpiä strategisia tavoitteita? – Visiomme on ”Tieteen voimalla – maailman parhaaksi” ja strategiassamme on neljä pääteemaa eli ”strategiset valinnat”. Ne ovat: tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille, avoimuus…

Sivista mukana edistämässä koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa

Sivistystyönantajat on mukana Helsingin seudun kauppakamarin Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjassa. Tavoitteena on kannustaa ja tukea organisaatioita ulkomaalaistaustaisten osaajien rekrytoimisessa, monikulttuurisen työyhteisön kehittämisessä ja kansainvälistymisessä. Sivista on myös aktiivisesti nostanut teemaa viesteissään mm. kokoamalla kansainvälisten osaajien tarinoita kotisivuilleen. Kansainvälisten osaajien rekrytointiin ja potentiaalin tunnistamisen tukemisen lisäksi kampanjalla tehdään tunnetuksi tarjolla olevia kansainvälisyyteen, rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen…