Uutiset

Opetus- ja tutkimusmateriaalin avoin jakaminen paremmin käyttöön

Uusien asioiden oppimisessa on tärkeä päästä helposti käsiksi uuteen tietoon. Oppijalla pitää olla mahdollisuus hakea tietoa mahdollisimman laajasti ja avoimesti. Tutkimuksen ja tieteen avoimuudessa Suomi on edelläkävijä, mutta koulutuksessa meillä on vielä tehtävää. Sivistystyönantajat ehdottaa, että opetus- ja tutkimusmateriaalien avoin jakaminen ja hyödyntämien tulee ottaa käyttöön Suomessa. Meidän tulee tehdä kuten Unesco suosittaa ja tuoda…

Kysyimme työelämän muutoksesta: JHL:n Päivi Niemi-Laine: Johtamisessa korostuu jatkuva itsensä kehittäminen

Tällä hetkellä puhutaan paljon työelämän muutoksesta ja osaamisen uudistamisesta. Halusimme tietää, mitä mieltä yhteistyökumppanimme ovat näistä ajankohtaisista teemoista. Ensimmäisenä haastatteluvuorossa on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. Miten työelämä on muuttunut vuosien saatossa? – Työelämässä moniosaajat ja vahvat asiantuntijat ovat nousseet merkittävään asemaan rekrytoinneissa. Kiire on kasvanut. Työpaikka ei ole enää välttämättä perinteisesti käsitetty…

Tutkimuksen mukaan pk-yritykset ovat tyytyväisiä ammatilliseen koulutukseen

Ammatilliset oppilaitokset ovat pk-yrityksille selvästi tärkein koulutuskumppani. Yritysten kokemukset yhteistyöstä ammatillisten oppilaitosten kanssa ovat myös varsin myönteisiä. Ammatillisen koulutuksen reformin tuomia mahdollisuuksia ei kuitenkaan tunneta riittävästi. Yritysten toivomuslistalla on oppilaitosten aktiivisempi yhteydenpito ja yritysten tarpeisiin räätälöity koulutus. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen Elinkeinoelämän keskusliitolle tekemästä tutkimuksesta, jonka tulokset julkaistiin 12.3. Tutkimuksen keskeiset tulokset: Yli 80 prosenttia pienistä…

Finland’s success hinges on skills – The next government will hold the fate of the country in its hands

A high level of skills and their flexible development are the key strengths upon which Finland’s future welfare is built. That is why investment in education, research and innovation must become strategic focus areas for the next government. The only guarantee of Finland’s future success is ensuring the provision of sufficient funding for higher education…

Finlands framgång hänger på kompetensen – nästa regering har ödet i sina händer

En hög kompetensnivå som kan utvecklas flexibelt är den viktigaste styrkan Finland har för att trygga sitt framtida välstånd. Därför bör satsningar på utbildning, forskning och innovationer lyftas fram i nästa regerings strategiska prioriteringar. För att Finland ska klara sig som nation i framtiden måste vi se till att högskolor, forskning och kompetens finansieras. Universiteten…

Suomen menestys riippuu osaamisesta – seuraavalla hallituksella käsissään kohtalon kortit

Korkea osaamistaso ja sen joustava kehittäminen ovat tärkeimmät vahvuudet, joiden varaan Suomen hyvinvointi tulevaisuudessa rakentuu. Siksi koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Suomi pärjää myös tulevaisuudessa kansakuntana vain, jos korkeakoulujen, tutkimuksen ja osaamisen rahoituksesta huolehditaan. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet toteuttamaan merkittäviä yhteiskunnallisia tehtäviään ja kehittävät joustavasti toimintaansa vastaamaan yhteiskunnan…

Aalto-yliopiston kampus yhdistää tieteen ja taiteen, tekniikan ja talouden ainutlaatuisella tavalla

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun toiminta Espoon Otaniemessä sijaitsevassa uudessa rakennuksessa käynnistyi maanantaina 18.2.2019. Kauppatieteiden maisteri- ja tohtoriopetus järjestetään uusissa tiloissa 25.2.2019 alkaen. – Aalto-yliopiston kampus Otaniemessä on ainutlaatuinen yhteistyön keskus. Se yhdistää tieteen ja taiteen, tekniikan ja talouden. Kauppakorkeakoulun tutkijat ja opiskelijat ovat jo vuosia olleet aktiivisesti mukana tässä innovaatioekosysteemissä. Yhteistyö tiivistyy entisestään, kun Kauppakorkeakoulu on samalla…

Mitä jos tiedettä ei olisi? Laulaja Anna Puu, kirjailija Tommi Kinnunen ja muut tunnetut suomalaiset puhuvat tieteen puolesta

Tiedemyönteinen ilmapiiri luo edellytyksiä toimivalle yhteiskunnalle. Anna Puu, Tommi Kinnunen ja muut tutut suomalaiset puivat tieteen asemaa Tiedevaalit-kampanjassa. Millaisessa maailmassa eläisimme ilman tiedettä? Tätä kysymystä pohtivat Tiedevaalit-kampanjan sanansaattajat. Kirjailija Tommi Kinnunen haluaisi, että kevään vaaleissa puhuttaisiin tieteen rahoituksen lisäksi tutkitun tiedon merkityksestä päätöksenteossa. “En halua kokea enää yksiäkään mutu-tuntumaan perustuvia vaaleja. Politiikassa päätetään ihmisten kohtaloista,…

Nimityksiä Sivistassa

Jussi-Pekka Rode, YTM, aloittaa 18.3.2019 elinkeinopoliittisena asiantuntijana. Rode siirtyy tehtävään Kemianteollisuus ry:n koulutuspoliittisen asiantuntijan tehtävistä. Aiemmin hän on toiminut mm. asiantuntijana opiskelijajärjestöissä ja poliittisena avustajana eduskunnassa. Anna Hakola, OTM, aloittaa työmarkkinalakimiehenä 19.3.2019. Hakola on aikaisemmin työskennellyt työmarkkinalakimiehenä Hyvinvointiala HALI ry:ssä ja lakineuvojana Suomen Yrittäjissä. Hän on aiemmin toiminut myös mm. avustavana lakimiehenä Espoon kaupungilla. Lisätietoja,…

Mitä tarkoittaa koulutuksen järjestäminen läpinäkyvästi ja rahoituksen vertailtavuus?

Opiskelijoilla tulee olla vaihtoehtoja ja oppilaitoksille tulee olla samanlaiset mahdollisuudet järjestää opetusta ja koulutusta. Oppilaitosten toimintaa ja rahoitusta pitää voida vertailla, jotta opiskelijat ja veronmaksajat tietävät, miten raha käytetään. Tästä syystä Sivistystyönantajat ehdottaa, että koulutuksen kustannuksia tulee voida seurata ja mitata, koulutukseen tarkoitettu raha tulee maksaa suorana oppilaitoksille ja kannatamme sitä, että lukioista, ammatillisista oppilaitoksista…