Uutiset

SuomiAreenalla keskusteltiin taiteesta ja tieteestä lasten ja nuorten elämässä

Tiede ja tutkimus ovat yhteiskuntamme kasvun, hyvinvoinnin ja kehityksen peruspilareita. Tutkitulle tiedolle on juuri nyt tarvetta niin yhteiskunnallisten haasteiden kuin kansalaisten arjen kysymysten ratkaisemisessa. Samaan aikaan taiteen ja kulttuurin merkitys kunkin meistä hyvinvoinnille on tullut ilmiselväksi. Tästä tärkestä kokonaisuudesta keskusteltiin SuomiAreenan Allas Sea Poolin lavalla Helsingissä 12.7. Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmakokonaisuuteen kuuluvassa keskustelutilaisuudessa ”Tiede, taide…

Julkista ja yksityistä varhaiskasvatusta koskevat samat laadulliset kriteerit – luvanvaraisuutta ei tarvita

Marinin hallitus esittää, että yksityinen varhaiskasvatus muuttuisi luvanvaraiseksi nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan. Sivista pitää ehdotettua muutosta tarpeettomana. Nykyinen ilmoitusmenettely on osoittanut toimivaksi ja joustavaksi niin palveluntuottajien kuin kuntien kannalta. – Yhteistyö lupaviranomaisten kanssa toimii jo tällä hetkellä. Eivätkä hallituksen esityksen tavoitteet toteudu luvanvaraisuudesta säätämällä, sanoo Sivistan johtaja Laura Rissanen. Lisäksi esityksessä annetaan ymmärtää, että nykyinen ilmoitusmenettely…

SuomiAreenalla keskustellaan taiteesta ja tieteestä lasten ja nuorten elämässä

Tiede ja tutkimus ovat yhteiskuntamme kasvun, hyvinvoinnin ja kehityksen peruspilareita. Tutkitulle tiedolle on juuri nyt tarvetta niin yhteiskunnallisten haasteiden kuin kansalaisten arjen kysymysten ratkaisemisessa. Samaan aikaan taiteen ja kulttuurin merkitys kunkin meistä hyvinvoinnille on tullut ilmiselväksi. SuomiAreenan keskustelutilaisuudessa Tiede, taide ja nuoret -maailman pelastuspaketti aiheena on taiteen tekemisen ja tutkitun tiedon merkitys lasten ja nuorten…

Viisi tavoitetta tki-rahoituksen tulevaisuudelle

Pääministeri Sanna Marinin kokoon kutsuman parlamentaarisen TKI-ryhmän työ on käynnistymässä. Tavoitteena on saada aikaiseksi yli hallituskausien ulottuva sitoutuminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten nostamiseksi 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tulevien vuosien osalta on tärkeää varmistaa yli hallituskausien jatkuva johdonmukainen ja pitkäjänteinen toiminta ja se, että nykyinen hallitus ja sen tulevat seuraajat sitoutuvat julkisten TKI-panosten nostamiseen riittävälle tasolle, jotta…

Etsimme työmarkkinajohtajaa

Nykyisen työmarkkinajohtajamme siirtyessä uusiin tehtäviin, etsimme palvelukseemme Sinua, kokenut ja työelämän kehittämisestä innostunut TYÖMARKKINAJOHTAJA Työmarkkinajohtajana vastaat alamme työmarkkinapolitiikan kehittämisestä, työehtosopimusneuvotteluista, jäsenorganisaatioiden työsuhdepalvelusta, työelämän kehittämishankkeista sekä työmarkkinavastuualueen toimintojen ja henkilöstön johtamisesta. Tiimissäsi on kuusi osaavaa huippuasiantuntijaa. Odotamme sinulta: – Monipuolista työlainsäädännön osaamista ja vahvaa kokemusta työsuhdeasioiden hoitamisesta; taustakoulutuksen osalta parhaimmat edellytykset tehtävässä onnistumiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto,…

Varhaiskasvatuksessa pitää selkeyttää työnjakoa kuntien ja yksityisten päiväkotien välillä

Marinin hallitus on antanut esityksen varhaiskasvatuslaista. Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjaukseen kolmiportaisen tuen mallin kehittämisestä. – Jos esitys toteutuu, se selkiyttää lapsen tuen järjestämiseen liittyvää kirjavuutta yleisesti myös yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa, sanoo Sivistan johtaja Laura Rissanen. Varhaiskasvatuslaki edellyttää palvelun tuottajaa, kunnallista tai yksityistä, toimimaan aina kaikessa lapsen etu huomioiden. Jottei lapsen etu jää taloudellisten realiteettien alle,…

Koulutusviennin kotikutoisia esteitä tulee viipymättä purkaa – haastattelussa Omnia Educationin Mervi Jansson

Koulutusvienti on koulutukseen, koulutusjärjestelmään tai siihen liittyvään osaamisen siirtoon pohjautuvaa liiketoimintaa, josta ulkomainen taho maksaa. Suomalaisella koulutusosaamiselle on kysyntää maailmalla. Opetushallituksen tuoreen selvityksen mukaan Suomen koulutusviennin arvo ylsi viime vuonna jo puoleen miljardiin euroon. Poikkeuksellisesta koronatilanteesta huolimatta, koulutusvienti kasvoi vuoteen 2019 verrattuna lähes 30 prosenttia. Tietyt lainsäädännön ja rahoituksen pullonkaulat uhkaavat kuitenkin hidastaa kasvua. Omnia…

Jatkuvan oppimisen palvelukeskus on jo syntyessään vanhanaikainen ja kankea

Suomen hyvinvointi ja kilpailukyky rakentuvat osaamiselle. Osaamisen uudistaminen on tulevina vuosina yksi yhteiskuntamme keskeisistä mahdollisuuksista ja haasteista. Se tarkoittaa panostuksia jatkuvaan oppimiseen. Marinin hallituksen ratkaisu jatkuvan oppimisen haasteisiin on palvelukeskuksen perustaminen. – Hyvä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Perustettava palvelukeskus on kuitenkin vanhanaikainen ja kankea lähestymistapa kysymykseen, sanoo Sivistan johtaja Laura Rissanen. Palvelukeskusta tärkeämpää olisi…

Aalto-yliopistossa opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen tehdään jatkuvaa kehittämistyötä

Opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat puhuttaneet jo kauan oppilaitoksia ja korkeakouluja. Koronapandemian pitkittyessä, opiskelijoiden jaksamiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Työtä opiskelijoiden jaksamisen ja tukemisen eteen on tehty pitkään. Tarpeet kuitenkin muuttuvat, erityisesti nykyisen poikkeustilanteen vuoksi, joten tekemistä vielä riittää. Tutustuimme jäsenistömme opiskelijoille tarjottaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin. Aalto-yliopistosta haastattelimme opintopsykologi Merita Petäjää. Kysyimme myös yliopisto-opiskelijoita…

Digitaalisella opetusjärjestelmä ViLLEllä ratkaisuja oppimisvajeen paikkaamiseen

Turun yliopistossa on vuodesta 2016 toiminut Oppimisanalytiikan keskus, joka on monitieteinen digitaalisia ratkaisuja kehittävä tutkimuskeskus. Yksi keskuksen päätavoitteista on edistää koulutusteknologian ja oppimiseen liittyvän analytiikan käyttöä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Keskuksen 25 hengen tiimi on kehittänyt Suomen käytetyimmän digitaalisen oppimisalustan ViLLE:n, jota käyttää tällä hetkellä noin 350 000 oppilasta ja 14 000 opettajaa. Tämä tarkoittaa, että yli…