Uutiset

Tutustu sivistalaisiin! Esittelyssä Jukka!

Olen Jukka Laakkonen ja toimin työmarkkinalakimiehenä Sivistassa. Työpäiväni sisältää enimmäkseen jäsenneuvontaa, mutta säännöllisesti myös esim. koulutan, teen erilaista jäsenmateriaalia ja vaikuttamistyötä eri yhteyksissä. Aika ajoin pyrin hoitamaan myös jäsentemme oikeudenkäyntejä. Työn tekeminen edellyttää työoikeuden ja työehtosopimusten soveltavaa osaamista, ongelmanratkaisu- ja asiakaspalvelutaitoja. Olen opiskellut juristiksi Helsingin yliopistossa. Harrastan metsänhoitoa, metsästystä ja ulkoliikuntaa monessa muodossa. Tällä hetkellä…

Valtion talousarvioesitys 2021 – koulutus ja tutkimus

Valtion perusrahoitus yliopistojen toimintaan kasvaa indeksitarkistusten myötä reilut 2 prosenttia. Ammattikorkeakoulujen valtion rahoitus nousee niin ikään indeksitarkistusten myötä reilut 2 prosenttia. Korkeakoulutuksen rahoitus ei siten nouse reaalisesti lainkaan. Reilun 10 000 opiskelijan lisäyksen kattaminen tapahtuu kuluvan vuoden lisäbudjetoinnissa myönnetyin varoin – mutta vain parin lukuvuoden osalta ja vain osin. Jotta opiskelijakohtaisilta resurssien laskulta vältytään ja…

EU:n elpymisrahoitusta suunnattava tutkimukseen ja koulutukseen

Hallitus linjaa budjettineuvottelujen yhteydessä myös EU:n elpymisrahaston käytöstä. Suomen saama osuus on arvioiden mukaan hieman alle 3 miljardia euroa vuosina 2021-23. Ennen koronaepidemiaa keskeisiksi kestävän talouskasvun hidasteiksi Suomessa oli tunnistettu osaajapula ja liian vähäiset investoinnit tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. – Epidemia ei ole tätä kuvaa muuttanut. Rahastoa on viisasta käyttää osaamispohjan vahvistamiseen, sanoo Sivistan johtava asiantuntija…

Sivistystyönantajat ja Professoriliitto pohtivat yhdessä akateemista johtajuutta

Professoriliitto ja Sivista järjestivät 15.9. ensimmäisen yhteisen tilaisuutensa aiheesta akateeminen johtajuus. Seminaarissa keskusteltiin johtamisen haasteista ja kuultiin kokemuksia kentältä. Tilaisuuteen osallistui noin 70 akateemista johtajaa Suomen yliopistoista: rehtoreita, vararehtoreita, provosteja, dekaaneja ja kansleri/kanslerit. Ainoastaan tilaisuuden panelistit ja juontajat kokoontuivat paikan päälle. Muilta osin tilaisuus järjestettiin etäyhteyden kautta. Kysyimme Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelältä ja Sivistan toimitusjohtaja…

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusratkaisujen 2020-2022 paikallisen erän jakaminen 1.12.2020

Työehtosopimuksissa on sovittu 1.12.2020 jaettavasta paikallisesta erästä (0,5%), joka käytetään työnantajan päättämällä tavalla työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen perusteella. Ennen erän jakamista työnantajan on neuvoteltava erän käytön perusteista luottamusmiehen kanssa. Sopimusratkaisussa on lisäksi erityinen ehto, jossa oppilaitoksille koronavirusepidemiasta aiheutuista painavista taloudellisista syistä paikallisen erän tasosta sekä maksuajankohdasta voidaan paikallisesti kirjallisesti sopia toisin. Mikäli em. koronaepidemian…

Oppilaitosten turvallisuusosaamista kehitetään yhdessä yritysten kanssa Turvallisuuskumppani-hankkeessa

Sivistystyönantajat on aloittanut hankkeen verkostokumppanina ja auttaa hankkeesta kiinnostuneita jäseniään. Turvallisuuskumppani-hanke nostaa esille turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkityksen toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksessa. Turvallisuuskumppani-hanke on yksi Työturvallisuuskeskuksen kärkihankkeita, joka toteutetaan monialaisena yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on edistää työelämään siirtyvien osaajien turvallisuustietoisuutta kiinnittämällä huomiota turvallisuusosaamisen omaksumiseen jo opiskeluaikana. Turvallisuuskumppanin toinen tavoite on yhteistyö. Tarkoituksena on lisätä oppilaitosten ja…

Korkeakoulujen rahoitus turvattava pitkäjänteisesti

Opetus- ja kulttuuriministeriö on korkeakoulujen esitysten pohjalta päättänyt korkeakoulujen lähivuosien lisäaloituspaikkojen suuntaamisesta. Ammattikorkeakoulut saavat yhteensä 1 723 ja yliopistot yhteensä 4 231 lisäaloituspaikkaa vuosina 2021 ja 2022 alkaviin koulutuksiin. – Korkeakoulujen kestävä jatkorahoitus on turvattava myös tulevaisuudessa. Aloituspaikkojen rahoituksessa vaaditaan pitkäjänteisyyttä. Valtion talousarviossa on tiedossa rahoitus vuosille 2020-21, mutta lisäystarve on pysyvä, sanoo Sivistan johtava…

Kuntoutuksen ja koulutuksen saumaton yhteispeli auttaa työkyvyn ylläpitämisessä ja osaamisen kehittämisessä

Osaaminen, jatkuva oppiminen, oman osaamisen kehittäminen. Suuria termejä, joita näemme jatkuvasti, kun puhumme koulutuksesta ja työelämän muutoksista. Koulutus kasautuu. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutukseen osallistuvat useammin ne, jotka ovat jo kouluttautuneet. Työelämän muutos koskee kuitenkin kaikkia. Siksi on syytä kysyä, miten tavoitamme sellaisia ryhmiä, jotka eivät osallistu koulutukseen, osaamisensa kehittämiseen. Tärkeää on tarkastella mm. sitä,…

Koronan koettelema koulutus – Lapin ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Rissanen: toiminnan radikaalit innovaatiot vaativat voimavaroja

Kevään koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne iski rankasti suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Epävarmuus jatkuu yhä ja herättää edelleen kysymyksiä. Eri koulutusasteet ovat kohdanneet haasteita liittyen mm. opetuksen järjestämiseen ja turvallisuuteen. Vaikka esimerkiksi digitalisaation, etäopetuksen ja oppilashuollon kysymykset ovat eri koulutusasteilla samoja, niin ratkaisut ja arkipäivän tilanteet voivat olla erilaisia. Haastattelimme jäsenistöämme siitä, miten koronatilanne on vaikuttanut opetuksen järjestämiseen. Samalla…

Hallitus romuttamassa ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden

Opetus- ja kulttuuriministeriö opetusministeri Li Andersson ministerin erityisavustaja Anna Mäkipää kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ylijohtaja Mika Tammilehto ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Opetushallitus pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen johtaja Anni Miettunen johtaja Kurt Torsell HALLITUS ROMUTTAMASSA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OSAAMISPERUSTEISUUDEN Opetus- ja kulttuuriministeriö on tuomassa oppivelvollisuuslainsäädännön laajentamisen yhteydessä lakiesityksen, jolla annettaisiin lisävaltuutus säätää asetuksella ammatillisen peruskoulutuksen opetustuntien määrästä. Esitys romuttaa ammatillisen…