Uutiset

Sivistystyönantajien Heikki Holopainen jatkaa Euroopan koulutustyönantajien järjestön varapuheenjohtajana

Euroopan koulutustyönantajien (EFEE) vuosikokous valitsi Sivistystyönantajien johtavan asiantuntijan Heikki Holopaisen jatkamaan Euroopan järjestön varapuheenjohtajana vuodet 2021-22. Holopainen valittiin samassa yhteydessä vetämään EFEE:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen työryhmää. – EFEE on kasvava järjestö ja sen toiminnan vaikuttavuus on jatkuvasti lisääntynyt. Olen erittäin iloinen jatkostani järjestön varapuheenjohtajana. EFEE tarjoaa hyvän väylän tuoda esille suomalaisen koulutuskentän näkemyksiä EU:n koulutus-…

Koronan koettelema koulutus – Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Määttä: tämä on nyt sitä paljon puhuttua opetuksen irtaantumista ajasta ja paikasta

Kevään koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne iski rankasti suomalaiseen koulutusjärjestelmään; opiskelijoihin, opettajiin ja koko kouluyhteisöön. Epävarmuus jatkuu yhä ja herättää edelleen kysymyksiä. Eri koulutusasteet ovat kohdanneet haasteita liittyen mm. opetuksen järjestämiseen ja turvallisuuteen. Vaikka esimerkiksi digitalisaation, etäopetuksen ja oppilashuollon kysymykset ovat eri koulutusasteilla samoja, niin ratkaisut ja arkipäivän tilanteet voivat olla erilaisia. Haastattelimme jäsenistöämme siitä, miten koronatilanne…

Koronatilanteesta – kootusti ohjeita ja tilannetietoa

Alkuvuonna 2020 Kiinasta sai alkunsa uusi koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. 16.3.2020 mennessä tapauksia on todettu yhteensä yli 150 000 maailmanlaajuisesti. Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Valtioneuvosto on 16.3.2020 linjannut suosituksista yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana….

Aktiiviset ammattikorkeakoulun opettajat kertovat työelämäjaksoista – kokemuksia Kareliasta

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on koulutuksen työelämälähtöisyys, ja toimiva vuorovaikutus yritysten ja korkeakoulujen välillä on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyötä yritysten ja työnantajien kanssa tehdään monella tavalla: yhteisissä alan verkostoissa, opinnäytetöissä, opiskelijoiden harjoittelujaksoilla, projekteissa jne. Hyödyllisenä yhteistyön muotona toimivat myös opettajien työelämäjaksot. Keräsimme tietoa opettajien työelämäjaksoista…

Tutustu meihin! Vuorossa Maria!

Olen Maria Äimälä, Sivistan työmarkkinalakimies. Työpäiväni koostuu pääosin jäsenneuvonnasta niin kysymyksiin vastaamisen kuin ohjeiden laatimisenkin muodossa. Päivääni kuuluvat usein myös Sivistan sisäiset kokoukset. Työni toteuttaminen onnistuu työehtosopimusmääräysten ja työlainsäädännön kertaamisella sekä aktiivisella yhteistyöllä muiden asiantuntijoiden, varsinkin Sivistan työmarkkinalakimiesten, kanssa. Työni vaatii työoikeudellisen osaamisen lisäksi ennen kaikkea halua auttaa, hyviä yhteistyötaitoja, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä uteliaisuutta…

Jäsenpalvelua uudessa tilanteessa – kokemuksia koronan keskellä

Keväällä 2020 Suomi kohtasi muun maailman kanssa poikkeuksellisen ja ennennäkemättömän tilanteen koronakriisin myötä. Koko Suomi ja eri toimialat olivat uudessa tilanteessa, kun yhteiskunta sulkeutui ja työn tekemisen tavat muuttuivat. Opetusalalla jouduttiin sopeutumaan uusiin työtapoihin, jotka eivät aina entuudestaan sopineet yhteen alan toiminnan luonteen kanssa. Esimerkiksi musiikin opetusta tai dreijauskurssia ei ole ihan yksiselitteistä järjestää etänä….

Vanhemmat vahvemmin mukaan kouluyhteistyöhön – oppaasta askelmerkkejä

Kouluissa tehdään jo tällä hetkellä kattavaa yhteistyötä vanhempien kanssa. Yhteistyötä tekevät niin rehtorit kuin opettajatkin. Mutta olisiko mahdollista, että vanhemmat olisivat entistä vahvempi voimavara ja resurssi kouluyhteisössä? ”Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä” on Vanhempainliiton, Hem och Skolan ja Opetushallituksen kehittämä työkalu, jossa kannustetaan pohtimaan kehittämisen kohteita ja ottamaan askelia kohti parempaa ja…

Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus vaarassa luisua väärille teille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistamassa ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteita. Sivistystyönantajat painottaa, että kokonaisrahoituksen tason pitää olla tulevaisuudessa riittävä, sillä tiukassa taloustilanteessa olevia koulutuksenjärjestäjiä kohtaan asettuu paljon odotuksia. Sivistystyönantajien mielestä lausunnolla oleva rahoitusasetus kehittää rahoitusjärjestelmää väärään suuntaan. -Ytimekkäästi sanottuna mielestämme ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta on nostettava. Lisäksi rahoitusjärjestelmää tulee yksinkertaistaa, sen ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä pitää parantaa. Hankehumppaa pitää vähentää, sanoo Sivistan asiantuntija…

Sivistystyönantajat, Opetushallitus ja Kuntaliitto selvittävät yhdessä kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtamista

Sivistystyönantajat, Opetushallitus ja Kuntaliitto aloittavat selvityksen kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuudesta. Tutkimuksellisena kumppanina toimii Helsingin yliopisto. Tulokset julkaistaan loppusyksyllä 2020. Kyselytutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää, minkälainen on suomalaisten kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajien esimiesidentiteetti muuttuvassa toimintaympäristössä ja minkälaista tukea johtamisosaamisen kehittämiseen tarvitaan. Samalla kootaan näkemyksiä johtamisesta, koettuja mahdollisuuksia toimia esimiehenä ja johtajana, koettua tuen tarvetta…

Tutustu sivistalaisiin! Esittelyssä Jukka!

Olen Jukka Laakkonen ja toimin työmarkkinalakimiehenä Sivistassa. Työpäiväni sisältää enimmäkseen jäsenneuvontaa, mutta säännöllisesti myös esim. koulutan, teen erilaista jäsenmateriaalia ja vaikuttamistyötä eri yhteyksissä. Aika ajoin pyrin hoitamaan myös jäsentemme oikeudenkäyntejä. Työn tekeminen edellyttää työoikeuden ja työehtosopimusten soveltavaa osaamista, ongelmanratkaisu- ja asiakaspalvelutaitoja. Olen opiskellut juristiksi Helsingin yliopistossa. Harrastan metsänhoitoa, metsästystä ja ulkoliikuntaa monessa muodossa. Tällä hetkellä…