Uutiset

Sivistan ratkaisut, joiden avulla Suomessa riittää osaajia tulevaisuudessakin

Suomi on pitkään ollut koulutuksen tilaa ja tuloksia kuvaavan Pisa-tutkimuksen kärkisijoilla ja on edelleen. Viime vuosina suunta on kuitenkin ollut laskeva. – On aika herätä siihen, että osaamisen eteen on tehtävä työtä, sanoo Sivistan elinkeinopolitiikan johtaja Heikki Kuutti Uusitalo. Sivistan ratkaisuja: 1. Opiskelupaikkojen lisääminen ja riittävä resursointi. Suomen tavoitteena on nostaa korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus…

Ammatillisen koulutuksen joustavat mahdollisuudet osaajapulan ratkaisemiseksi tulee hyödyntää täysimääräisesti

Opetus- ja kulttuuriministeriön 30.8.2022 asettaman Ammatillisten tutkintojen kehittäminen -työryhmän väliraportti julkaistiin 24.3. Työryhmä esittää väliraportissaan periaate-ehdotukset ammatti- ja erikoisammattitutkintojen joustavuuden lisäämiseksi, opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksien monipuolistamiseksi ja pienten osaamiskokonaisuuksien ottamiseksi osaksi ammatillisen koulutuksen järjestelmää. Työryhmä jatkaa työtään 30.9.2023 asti Sivista katsoo, että työryhmän ehdotukset tutkinnon osien nykyistä laajemmasta ja joustavammasta hyödyntämisestä ovat kannatettavia. Osaajapula vaivaa useita…

Pahenevaan osaajapulaan on vastattava kaikilla koulutustasoilla – polku lähtee jo varhaiskasvatuksesta

– Osaavat ihmiset ovat vientivetoiselle ja resurssiköyhälle Suomelle elinehto. Tarvitsemme pitkäjänteistä julkista rahoitusta tutkimukseen ja tohtorinkoulutukseen, sanoo Sivistan elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Heikki Kuutti Uusitalo. Pula osaajista on noussut keskeiseksi haasteeksi ja huolenaiheeksi miltei kaikilla aloilla. – Ilmiö koskettaa kasvavassa määrin myös koulutusalaa, sanoo Heikki Kuutti Uusitalo. Rekrytointi on vaikeutumassa. Sivistan koulutus- ja tutkimusalan barometri syksyltä…

Sivistan vaalikiertueella puhututti sivistysjärjestelmän toimintaedellytykset

Eduskuntavaalien alla on käyty runsaasti keskustelua koulutuksen teemoista. Maaliskuussa Sivista syvensi tätä keskustelua yhdessä jäsentensä kanssa viidellä paikkakunnalla Helsingin, Savo-Karjalan, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen vaalipiireissä. Mukaan kutsuttiin keskustelemaan sivistysteemoissa profiloituneita eduskuntavaaliehdokkaita painottaen nykyisen eduskunnan ulkopuolisia ja nuoria ehdokkaita. – Oppilaitos- ja korkeakoulujohdon viesti eduskuntaan tähyäville eri tilaisuuksissa oli selkeä ja yhtenäinen: koulutusmuodosta ja -asteesta riippumatta…

Sivistan varhaiskasvatustilaisuus: Varhaiskasvatus toteutuu parhaiten yhteistyössä

Sivista järjesti maanantaina 13.3. keskustelutilaisuuden varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista sekä yksityisen varhaiskasvatusalan toimintaedellytyksistä. Tilaisuudessa pureuduttiin erityisesti kunnan ja yksityisen varhaiskasvatuksen yhteistyöhön sekä varhaiskasvatuksen veto- ja pitovoimaan. Tilaisuuden avannut Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassinen kertoi Sivistan tavoitteista varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyen. – Sivistan jäseniin kuuluu koko osaamista kehittävien toimijoiden ketju päiväkodeista korkeakouluihin. Siksi meille on aivan erityisen tärkeää varmistaa,…

Opetuksen kehittäminen JAMKissa: Digivisio haastaa korkeakouluja pohtimaan pedagogiikan muuttumista

Osaajapula vaivaa monia toimialoja. Eri alojen vetovoima näkyy jo siinä, minne opiskelijat hakeutuvat opiskelemaan. Niin sanotuilla hakupainealoilla riittää hakijoita roppakaupalla ja kaikki halukkaat eivät pääse sisään, kun taas jotkut alat tekevät kaikkensa, jotta houkuttelevat opiskelijoita. Opiskelijoiden houkuttelevuuden lisäksi on oleellista puhua pitovoimasta eli siitä, että opiskelijat eivät keskeytä opintojaan ja valmistuvat. Kyse on mitä suurimmassa…

Sivista: TKI-toiminnalla on valoisat näkymät

Parlamentaarinen TKI-työryhmä julkisti keskiviikkona 1.3. raporttinsa tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suuntaamisesta ja TKI-järjestelmän kehittämislinjoista tulevina vuosina. Parlamentaarisen ryhmän linjaukset viitoittavat tietä TKI-rahoituksen lisäämiselle kohti 4 prosenttia BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Parlamentaarinen ryhmä esittää rahoituksen lisäämisesti tasapainoisesti TKI-järjestelmän eri osiin, kuten korkeakoulujen perusrahoitukseen ja yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön vahvistamiseen. – Erittäin tärkeää on, että ryhmä kiinnitti…

Ilmoittaudu mukaan: Sivistan varhaiskasvatustilaisuus 13.3.

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan näkökulmia ja keskustelemaan varhaiskasvatuksen ajankohtaisista kysymyksistä maanantaina 13.3. klo 14.00-16.00 Eteläranta 10:n auditorioon. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Puheenvuoroja tilaisuudessa käyttävät Vantaan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä, Pilkkeen yhteiskuntasuhdejohtaja Olli-Pekka Koljonen, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton asiantuntija Jaana Lahdenperä-Laine, musiikkipäiväkoti Taikatahdin johtaja Liisa Lohilahti sekä Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Alustuspuheenvuoroissa käsitellään kunnan ja yksityisen varhaiskasvatuksen yhteistyötä sekä varhaiskasvatusalan veto-…

Opetuksen kehittäminen: Laurean uudessa ohjausmallissa kesken jääneet opinnot saadaan maaliin – 171 tutkintoa kahdessa vuodessa!

Osaajapula vaivaa monia toimialoja. Eri alojen vetovoima näkyy jo siinä, minne opiskelijat hakeutuvat opiskelemaan. Niin sanotuilla hakupainealoilla riittää hakijoita roppakaupalla ja kaikki halukkaat eivät pääse sisään, kun taas jotkut alat tekevät kaikkensa, jotta houkuttelevat opiskelijoita. Opiskelijoiden houkuttelevuuden lisäksi on oleellista puhua pitovoimasta eli siitä, että opiskelijat eivät keskeytä opintojaan ja valmistuvat. Kyse on mitä suurimassa…

Ilmoittaudu mukaan: Yhteisöllisyys voimavarana ja osana hyvinvoivaa oppilaitosta 21.3.

Digitaalinen murros ravistelee koulutuskenttää kaikilla rintamilla. Työn siirtyminen digitaalisiin ympäristöihin on tuonut esiin uudenlaisia työhyvinvoinnin haasteita, jotka liittyvät yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen. Yhteisöllisyyden tunteen katsotaan tukevan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista, ja siihen panostaminen on tärkeää. Verkossa yhteisöllisyyden kokemus saattaa heikentyä. Ammatillista yhteisöllistä vuorovaikutusta tukevien keinojen tunnistamisella onkin merkitystä. Haaga-Helia ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut yhdessä Sivistan ja Opetusalan…