Uutiset

Ajankohtaista kasvomaskeista

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:n 13.8. antama suositus THL on antanut 13.8.2020 suosituksen kasvomaskien käytöstä. Kansalaisille suositellaan kasvomaskien käyttöä tietyissä tilanteissa toisten ihmisten suojaamiseksi. Suositus ei koske työyhteisöjä, joiden asiantuntijalaitoksena tässä asiassa toimii Työterveyslaitos. THL:n antaman suosituksen lisäksi alueelliset tartuntatautiviranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin. THL:n suosituksen yksityiskohtaisen…

Nimitysuutisia Sivistassa

Joona Kaunisniemi (OTM), on nimitetty työmarkkinalakimieheksi 17.8. alkaen. Aiemmin Kaunisniemi on työskennellyt Suomen Taksiliitto ry:n lakimiehenä ja Helsingin hallinto-oikeudessa esittelijänä. Lisätietoja, Teemu Hassinen p. 050 562 7004 Toimitusjohtaja, Sivista

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita ei tule siirtää sote-maakuntiin

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita ei tule siirtää sote-maakuntiin Hallituksen lakiluonnoksessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi esitetään opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtämistä sote-maakuntien tehtäväksi, toisin kuin aiemmissa sote-uudistusesityksissä. Samaan aikana oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä oppilashuoltoa halutaan vahvistaa. Tähän ajatukseen sopii huonosti se, että psykologien ja kuraattoreiden yhteys kouluarkeen katkeaa. Sotelakiluonnoksen mukaan nykyinen opiskeluhuollon palvelujen hajaantuminen eri hallinnollisille toimijoille…

Koronan koettelemat koulut – Kulosaaren yhteiskoulun rehtori Halla: tarvitaan luottamusta paikallisen tason tekemiseen

Kevään koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne iski rankasti suomalaiseen koulutusjärjestelmään, oppilaisiin, opettajiin ja perheisiin. Eri koulutusasteet ovat kohdanneet haasteita liittyen mm. opetuksen järjestämiseen ja turvallisuuskysymyksiin. Vaikka esimerkiksi digitalisaation, etäopetuksen ja oppilashuollon kysymykset ovat eri koulutusasteilla samoja, niin ratkaisut ja arkipäivän tilanteet voivat olla erilaisia. Haastattelimme jäsenistöämme siitä, miten koronatilanne on vaikuttanut opetuksen järjestämiseen, oppilaisiin ja heidän perheisiinsä,…

Opetushallituksen päivitettyjä ohjeita varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille

Opetushallitus on päivittänyt ohjeitaan kouluihin ja oppilaitoksiin paluuseen ja koronatilanteeseen liittyen. Eri koulutusastekohtaiset ohjeistukset löytyvät alla olevan linkin kautta. Opetushallitus uusissa suosituksissa ohjeistetaan muun muassa sitä, miten tartuntoja ehkäistään ja miten tulee toimia jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa havaitaan koronavirustartunta. Suositusten mukaan varhaiskasvatukseen, kouluun, oppilaitokseen tai työpaikalle ei jatkossakaan saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen…

Aliresursoituna oppivelvollisuus-uudistusta ei pidä tehdä

Marinin hallituksen ajama oppivelvollisuuden pidentämistä koskeva uudistus on edelleen keskusteluttanut suomalaisia kesän aikana. Pilvi Torsti totesi Helsingin Sanomissa 1.8. julkaistussa vastineessaan Pia Pakariselle ja Paula Risikolle, että oppivelvollisuusiän noston vastustajat tulevat samalla kannattaneeksi sitä, että on ok lopettaa koulu 15-vuotiaana. Näinhän asia ei ole. Niin uudistuksen kannattajat kuin kriitikot ovat yhtä mieltä siitä, että kaikkien…

Työlainsäädännön väliaikaisia muutoksia jatkettu vuoden loppuun

Aiemmin asetettuja väliaikaisia työlainsäädännön muutoksia on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti. Nämä väliaikaiset muutokset koskevat muun muassa lomautuksia, lomautusilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvottelujen kestoa, ja niiden tarkoituksena on helpottaa työnantajien sopeutumista koronaepidemian aiheuttamiin muutoksiin työvoiman tarpeessa. Mitä nämä jatketut muutokset ovat? 1. Väliaikaisten muutosten myötä lomautusilmoitusaika on lyhennetty viiteen päivään. Osassa Sivistan työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu nimenomaisesti…

Sivistystyönantajat kannattaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua, mutta rajauksia syytä höllentää

Sivista pitää hyvänä, että hallitus etenee kaksivuotisen esiopetuksen mahdollistavan lainsäädännön kanssa. Kokeilulle asetetut tavoitteet ovat tärkeitä ja kokeilusta tulee siirtyä mahdollisimman pian vakinaistamiseen. – Olemme jo aiemmin esittäneet, että kokeilu vakinaistetaan mahdollisimman pian. Uudistus lisää lasten yhdenvertaisuutta ja edistää oppimiserojen kaventumista, sanoo Sivistan johtaja Laura Rissanen. Kokeilusta saadut arviointi- ja tutkimustulokset on hyödynnettävä kokeilun vakinaistamiseksi…

Koulutusvienti on kasvanut viime vuosina

Suomalainen koulutusvienti alkaa lunastaa siihen asetettuja toiveita. Education Finlandin tekemän kyselyn mukaan alan toimijoiden liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia vuodesta 2018 viime vuoteen ollen kaikkiaan 385 miljoonaa euroa. Kesäkuussa julkaistun koulutusviennin tiekartan mukaan vientiä ovat vauhdittaneet paitsi vahvistunut liiketoimintaosaaminen myös lakimuutokset, jotka ovat sallineet tutkintokoulutuksen myymistä EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. – Nyt on hyvä hetki poistaa…

Sivistalaisten esittelyvuorossa Tari

Olen Tari Aho, Sivistan johtava työmarkkinalakimies. Työpäiväni alkaa usein jäsenneuvonnan kysymyksiin vastaamalla, lisäksi on tapaamisia erityisesti neuvotteluosapuolten kanssa. Teemme paljon sisäistä valmistelutyötä ja koetamme suunnitella, miten työehtoja voisi kehittää paremmiksi. Yhteydenpito jäsenorganisaatioiden edustajien kanssa on myös päivittäistä. Työ vaatii yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, kun toimitaan erilaisissa työryhmissä ja koetetaan yhteensovittaa eri osapuolten tavoitteita. Samoin on keskeistä…