Skip to content

Uutiset

Korkeakouluopettajuus sai huomiota eurooppalaisilta koulutustyönantajilta

Euroopan koulutustyönantajien järjestö EFEE  vieraili lokakuussa Sivistystyönantajien luona Helsingissä ja Espoossa. Järjestöt kokoontuivat kaksipäiväiseen seminaariin käsittelemään opettajuuden tukemista korkeakouluissa. Tilaisuudessa kuultiin esimerkkejä Suomesta, Iso-Britanniasta ja Hollannista. Vierailut Helsingin yliopiston Opettajien Akatemiaan ja Aalto-yliopiston Design Factoryyn pohjustivat keskusteluja. – Koulutus ja tutkimus ovat korkeakoulujen päätehtävät. Tutkimustoiminnalle on laajasti tunnistettuja numeerisia laatumittareita, mutta koulutuksessa tällaisten kehittäminen on…

Tulevaisuudessa osaamisen tuottajien ja hyödyntäjien välistä rajaa ei ole

TAO, Turun Ammattiopistosäätiö on ammattiosaamisen edelläkävijä. TAO:ssa on alusta lähtien sovitettu opetusohjelmaan onnistuneesti ammattiosaaminen ja tietopuolinen opetus. TAO on myös varhainen osoitus kansainvälisestä yhteistyöstä. Kun Suomessa tehtävä oli vielä ainutlaatuinen, eikä mallia voinut ottaa läheltä, matkusti opiston ensimmäinen johtokunta muihin pohjoismaihin ja Saksaan sekä Itävaltaan ottamaan oppia. TAO on yksityinen ammatillinen oppilaitos. Nykyään yksityisiä oppilaitoksia…

Globalisaatio on kaikessa toiminnassa ohjaava tekijä – koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisiä kumppanuuksia

Sivistystyönantajat on uudistanut strategiaansa. Uudistettu strategia julkistetaan syyskokouksessamme 7.11.2019. Osana strategiatyötä olemme tunnistaneet, yhdessä jäsentemme ja sidosryhmiemme kanssa, alaamme liittyviä muutosvoimia. Toimintaympäristöömme vaikuttavia voimia ovat: teknologinen kehitys, globalisaatio, työn muutos, yhteistyö ja verkostot sekä julkinen talous. Lisäksi osaamisen kehittämisen merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan. Sivista luo edellytyksiä osaamiselle, tutkimukselle ja sivistykselle sekä uudistaa työelämää. Toimialana emme…

Sirpaleisen hankerahan sijaan korotuksia koulutuksen perusrahoitukseen

Kaksi vaalikautta jatkuneiden leikkausten jälkeen koulutukseen on tulossa panostuksia. Lisäresurssit nojaavat kuitenkin liikaa määräaikaisten hankeavustusten varaan. Näin tapahtuu etenkin ammatillisessa koulutuksessa ja perusopetuksessa. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät perusrahoituksen korotusta kaikilla koulutusasteilla. Sivistystyönantajat edustaa koko koulutusjärjestelmää ja ehdottaa useita toimenpiteitä, joilla Suomen hallitus varmistaa kaikkien koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset tuottaa maamme tarvitsemaa osaamista….

Opiskelijamäärän kasvattaminen, koulutustarjonnan lisääminen ja TKI-toiminnan voimistaminen eivät onnistu esitetyllä rahoituksella

Koulutuksen ja tutkimuksen kokonaisrahoituksen nousu valtion budjetissa on positiivista pitkään jatkuneen rahoituksen laskun jälkeen, mutta tilanne on edelleen kestämätön, Sivistystyönantajat toteaa lausunnossaan eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle. Koulutusjärjestelmä on ratkaisevassa asemassa kestävän talouden ja työllisyysasteen nostamisen kannalta. Työmarkkinat tarvitsevat osaavaa työvoimaa, kun samanaikaisesti työssäkäyvän väestön osuus pienenee. Nyt esitetty rahoitus on tavoitteisiin nähden riittämätön. Opiskelijamäärän merkittävä…

Työn muutoksessa osaajien työhön liittyvät motivaatiotekijät monipuolistuvat

Sivistystyönantajat on uudistanut strategiaansa. Uudistettu strategia julkistetaan syyskokouksessamme 7.11.2019. Osana strategiatyötä olemme tunnistaneet, yhdessä jäsentemme ja sidosryhmiemme kanssa, alaamme liittyviä muutosvoimia. Toimintaympäristöömme vaikuttavia voimia ovat: teknologinen kehitys, globalisaatio, työn muutos, yhteistyö ja verkostot sekä julkinen talous. Lisäksi osaamisen kehittämisen merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan. Sivista luo edellytyksiä osaamiselle, tutkimukselle ja sivistykselle sekä uudistaa työelämää. Toimialana emme…

Eurooppalaiset järjestöt esittävät EU:n tutkimusbudjetin nostoa 120 miljardiin euroon

Sivistystyönantajat ja Euroopan koulutustyönantajat (EFEE) ovat liittyneet eurooppalaisten korkeakouluyhdistysten vetoomukseen EU:n tutkimus- ja innovaatiobudjetin nostamiseksi 120 miljardiin euroon vuosille 2021-27. Komission esitys Horisontti Eurooppa-rahoitukselle on n. 100 miljardia euroa. Arviolta nykyisestä Horisontti2020-ohjelmasta tulee Suomeen 1,1-1,3 miljardia euroa. – EU ja sen jäsenmaat tarvitsevat menestyäkseen osaavia ihmisiä, korkeatasoista tutkimusta ja innovatiivisia yrityksiä. EU:n tutkimusrahoitus parantaa eurooppalaista…

Sivistalle uusia ammattikorkeakoulujäseniä

Sivistystyönantajien hallitus on hyväksynyt kuluvan vuoden aikana uusia ammattikorkeakoulujäseniä. 1.1.2020 alkaen uusiksi jäseniksi on hyväksytty Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. – Ammattikorkeakoulut ovat suomalaisen koulutuksen, sivistyksen ja innovaatiotoiminnan merkittäviä toimijoita, joilla on vahva yhteiskunnallinen rooli ja aktiivista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, sanoo Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassinen. – Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme vahvistettua…

Kysyimme työelämän muutoksesta ja osaamisesta: OAJ:n Olli Luukkainen: Luova ajattelu ja uusiutumisen kyky korostuvat tulevaisuuden työelämässä

Työelämässä tarvittava osaaminen, tiedot ja taidot puhuttavat meitä jatkuvasti. Pohdimme, mitä osaamista tarvitaan, miten sitä hankitaan ja mistä? Tällä kertaa halusimme kuulla, mitä mieltä osaamisesta, sen kehittämisestä ja työelämän muutoksesta on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Mitkä tiedot ja taidot korostuvat tulevaisuuden työelämässä? – Tulevaisuuden työelämässä korostuvat nykyistäkin enemmän luova ajattelu ja innovaatiotaidot, kyky…

Miltä ammatillinen koulutus näyttää ammatillisen erityisopettajan ja ohjaajan silmin?

Ammatillinen koulutus puhuttaa, eikä syystä. Yrityksille ja yhteiskunnalle elintärkeitä ammatillisia osaajia kouluttavat oppilaitokset käyvät läpi suurta uudistusta rahoitusleikkausten keskellä. Yhtälö on haastava ja edellyttää uudenlaisia toiminta- ja työtapoja. Ammatillisen koulutuksen kentän tilannekuvaa meille välittävät Ammattiopisto Luovin erityisopettaja Linda Niskala ja ohjaaja Konsta Rantakokko. Miten opettajana ja ohjaajana näette ammatillisen koulutuksen, ja Luovissa luonnollisesti ammatillisen erityisopetuksen,…

Scroll To Top