Uutiset

Jatkuvan oppimisen palvelukeskus on jo syntyessään vanhanaikainen ja kankea

Suomen hyvinvointi ja kilpailukyky rakentuvat osaamiselle. Osaamisen uudistaminen on tulevina vuosina yksi yhteiskuntamme keskeisistä mahdollisuuksista ja haasteista. Se tarkoittaa panostuksia jatkuvaan oppimiseen. Marinin hallituksen ratkaisu jatkuvan oppimisen haasteisiin on palvelukeskuksen perustaminen. – Hyvä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Perustettava palvelukeskus on kuitenkin vanhanaikainen ja kankea lähestymistapa kysymykseen, sanoo Sivistan johtaja Laura Rissanen. Palvelukeskusta tärkeämpää olisi…

Aalto-yliopistossa opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen tehdään jatkuvaa kehittämistyötä

Opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat puhuttaneet jo kauan oppilaitoksia ja korkeakouluja. Koronapandemian pitkittyessä, opiskelijoiden jaksamiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Työtä opiskelijoiden jaksamisen ja tukemisen eteen on tehty pitkään. Tarpeet kuitenkin muuttuvat, erityisesti nykyisen poikkeustilanteen vuoksi, joten tekemistä vielä riittää. Tutustuimme jäsenistömme opiskelijoille tarjottaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin. Aalto-yliopistosta haastattelimme opintopsykologi Merita Petäjää. Kysyimme myös yliopisto-opiskelijoita…

Digitaalisella opetusjärjestelmä ViLLEllä ratkaisuja oppimisvajeen paikkaamiseen

Turun yliopistossa on vuodesta 2016 toiminut Oppimisanalytiikan keskus, joka on monitieteinen digitaalisia ratkaisuja kehittävä tutkimuskeskus. Yksi keskuksen päätavoitteista on edistää koulutusteknologian ja oppimiseen liittyvän analytiikan käyttöä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Keskuksen 25 hengen tiimi on kehittänyt Suomen käytetyimmän digitaalisen oppimisalustan ViLLE:n, jota käyttää tällä hetkellä noin 350 000 oppilasta ja 14 000 opettajaa. Tämä tarkoittaa, että yli…

Tieteen rahoitukseen kohdistuva 35 miljoonan leikkaus on vastoin hallituksen omia tavoitteita

Sivistystyötyönantajat lausui Eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 2022-205. Sivista katsoo, että suunnitelma ei pidä sisällään mitään suuria muutoksia aiempaan, mutta etenkin tieteen rahoitukseen kohdistuva 35 miljoonan leikkaus on vastoin hallituksen omaa ohjelmaa, koulutuspoliittisen selonteon sekä tki-tiekartan tavoitteita. Valiokunta on pyytänyt lausuntoa erityisesti kolmesta kokonaisuudesta: koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden rahoittamisesta, korona-ajan aiheuttaman osaamisvajeen paikkaamisesta sekä Veikkausvoittovarojen tulevaisuudesta….

Suomalaisen arjen identiteetti muodostuu taiteesta ja kulttuurista – Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen

Koronarajoitukset ovat koetelleet rajusti taide- ja kulttuurikenttää. Museot sulkivat ovensa kuukausiksi ja kulttuuritilaisuuksia jouduttiin perumaan. Selvitysten mukaan taiteen ja kulttuurin pyörät kannattaa pitää pyörimässä, sillä se hyödyttää kaikkia. Taide ja kulttuuri työllistää, tuo verotuloja ja tekee hyvää niin tekijöille, katsojille kuin koko yhteiskunnalle. Haastattelussamme Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen jakaa näkemyksiään siitä, mitä taide ja kulttuuri…

Ilmoittaudu syksyn 2021 Kodin ja Koulun Päivään!

Valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää vietetään jälleen 24.9.2021, syyskuun viimeisenä perjantaina. Koulut voivat sijoittaa päivän mihin tahansa ajankohtaan, joka sopii parhaiten koulun omaan lukujärjestykseen ja vuosisuunnitelmaan. Tärkeintä on vaalia aktiivisesti kodin ja koulun välistä hyvää yhteistyötä ja edistää yhteisöllistä toimintakulttuuria, joka huomioi kaikki oppilaat ja heidän perheensä. Kodin ja Koulun Päivänä suositaan matalan kynnyksen osallistumista,…

Miten sivistalainen viettää vapaa-aikaansa? Vuorossa Laura!

Vapaa-ajastani isoimman lohkon syö kuntapolitiikka. Olen ollut mukana Helsingin päätöksenteossa jo peräti 20 vuotta ja yhä riittää virtaa. Kuntapolitiikassa on mahdollisuus nopeastikin vaikuttaa meidän kaikkien arjen sujuvuuteen. Tällä hetkellä olen Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja HKL:n johtokunnan puheenjohtaja, kaupungin kokouksia onkin viikoittain. Viime vuosien päätöksistä olen erityisen iloinen Helsingin koulujen kunnianhimoisesta kieliohjelmasta. Kielten opetusta annetaan enemmän…

Ammattiopisto Luovi: Toteutamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana arkityötämme

Kestävä kehitys näkyy vahvasti usean oppilaitoksen ja korkeakoulun toiminnassa. Ammattiopisto Luovissa on määritetty Kestävän tulevaisuuden periaatteet. YK:n globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030, tavoitteiden mukaisesti. – Megatrendien tarkastelu on olennainen osa Luovin strategiatyötä. Ennakoimme kokonaisvaltaisesti megatrendien vaikutuksia toimintaympäristöömme ja päivitämme rullaavasti Luovin kurssia eli Luovin strategiaa sekä tavoitteitamme, kertoo Luovin kehitysjohtaja Anne Tornberg. Yksi tämän…

Haastattelussa kirjailija Pirjo Hassinen: kirjallisuus on aivan ylittämätön kurkistusluukku yli ikäkausien

Yli vuoden kestänyt koronatilanne on vaikuttanut suomalaisten jaksamiseen ja hyvinvointiin. Sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet ja moni kulttuurielämän moninaisesta tarjonnasta normaalitilanteessa nauttiva tuntee olevansa tyhjiössä, kun mahdollisuutta osallistumiseen ei ole. Monista kulttuurin muodoista kirjallisuus on ollut koronan aikaan suhteellisen hyvin saavutettavissa. Niin kirjastoissa kuin kirjakaupoissa on voinut asioida, tosin rajallisesti. Lisäksi äänikirjat ovat tuoneet helpotusta kirjanälkäisille….

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat reilut 2 prosenttia vuonna 2020

Koulutuksen toimiala työllistää 189 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,5 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa vajaassa 277 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2020 yhteensä noin 22 000 henkilöä. Vuoden 2020 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 247 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä noin 18 000 kuukausipalkkaista henkilöä syyskuussa 2020. Näistä 57 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 43 prosenttia hallinto- ja…