Uutiset

Sivistan toimitusjohtaja Hassinen ja johtaja Rissanen mukana Educassa – asiaa niin ammatillisesta koulutuksesta kuin työehtosopimusneuvotteluista

Educa 2020-messut kokoavat viikonloppuna 24.-25.1. yhteen laajasti opetus-, koulutus- ja sivistysalan toimijoita Helsingin Messukeskukseen. Sivistystyönantajat on mukana kahdessa paneelikeskustelussa. Perjantaina 24.1. johtaja Laura Rissanen osallistuu Ammatillinen koulutus mukana työn muutoksessa -keskusteluun, tilaisuus pidetään klo 16.45-18.15. Paikkana on Taito -lava. Lauantaina 25.1. toimitusjohtaja Teemu Hassinen on keskustelemassa käynnistyneistä työehtosopimusneuvotteluista klo 11.30-13 Palkkaneuvottelut käyntiin – mitä näkyvissä?…

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen neuvottelut aloitettu

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat tänään 23.1.2020 neuvotteluosapuolten yhteisellä aloitusseminaarilla. Aiheina olivat mm. yleinen taloustilanne ja palkkatilastot. Seuraavan kerran neuvotteluosapuolet kokoontuvat 7.2 käsittelemään tavoitteita työehtosopimusten sisällön kehittämiseksi. Työehtosopimuksessa osapuolina ovat Sivistystyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto PRO sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Lisätietoja, Anne Somer, p. 050 345 21 34 työmarkkinajohtaja, Sivistystyönantajat ry

Lisää tutkintoja, mutta ei lisää rahaa

Aamulehden analyysissä (7.1.2020) muistutettiin asiallisesti, että koulutustason lasku uhkaa talouskasvua. Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu yhteiskunnassa laajasti jaettu tavoite nostaa korkeakoulutettujen osuus nuorissa ikäluokissa 50 prosenttiin, rahoitusta tähän ei kuitenkaan ole osoitettu. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisissä neuvotteluissa vuosittain suoritettavien tutkintojen määrää on tarkoitus nostaa yli 10 prosentilla vuosina 2021-24. Kasvaviin tutkintotavoitteisiin ei ole…

Sivistalle jälleen uusia ammattikorkeakoulujäseniä

Sivistystyönantajien hallitus on hyväksynyt kuluvan vuoden aikana uusia ammattikorkeakoulujäseniä. 1.1.2020 alkaen uusiksi jäseniksi on hyväksytty aiemmin uutisoidun Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKin, Karelia-ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKin lisäksi Oulun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. – Ammattikorkeakoulut ovat merkittäviä suomalaisen koulutuksen, sivistyksen ja innovaatiotoiminnan yhteisöjä. Niillä on aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa ja vahva yhteiskunnallinen rooli, sanoo…

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Toivotamme jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! Perinteisen joulukortin sijaan muistamme tänä vuonna kehitysmaan lapsia ja lahjoitamme heille lukutaitoa ja ruoka-apua.  

Yliopistojen määräaikaisia työsuhteita koskeva ohjeistus on päivitetty

Sivistystyönantajat ja yliopistohenkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteistyössä päivitetyn ohjeistuksen yliopistojen määräaikaisista työsuhteista. Luottamusmiehille ja esimiehille suunnatussa ohjeistuksessa painotetaan enemmän ennakoivan henkilöstösuunnittelun merkitystä. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla voidaan vähentää mahdollisia määräaikaisiin työsopimuksiin liittyviä erimielisyyksiä. Yliopistojen määräaikaisia työsopimuksia on tarkasteltu työryhmässä, johon kuuluvat JUKO, JHL, Pro ja Sivistystyönantajat. Ohjeen päivittämistä on käsitelty kevään ja syksyn 2019 aikana useissa…

Kansainvälinen osaaja Jorge Baldeon: näin tieni kulki opintojen kautta suomalaiseen työelämään

Suomalainen koulutus houkuttelee maahamme uusia osaajia. Vuonna 2017 ulkomaalaiset suorittivat Suomessa yhteensä 3776 korkeakoulututkintoa. Työperäisen maahanmuuton rinnalla voidaan puhua koulutusperäisestä maahanmuutosta. Merkittävä osa Suomessa tutkinnon suorittaneista ulkomaalaisista lähtee kuitenkin muualle töihin. Syinä ovat muun muassa työpaikan löytämisen vaikeus, kielimuuri ja oleskelulupakäytäntöjen byrokratia. Samaan aikaan Suomen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä jatkaa vähentymistä. Se tarkoittaa entisestään…

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita ei pidä siirtää sote-maakuntiin

Me allekirjoittaneet vastustamme opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtämistä sote-maakuntiin. Yksi järjestämismalli ei ole vaikuttavin eikä toimi kaikkialla. Psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisen pitää kuulua kunnan tehtäviin kuten tähänkin asti. Kunnilla on lisäksi oltava oikeus järjestää opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut yhdessä muiden kuntien kanssa tai sopia niiden järjestämisestä yhdessä maakunnan kanssa sen sijaan, että järjestävät palvelun itse….

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat: työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista

Tänään julkaistun Amisbarometrin mukaan yli puolet ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle töiden perässä. Lähes 60 % vastanneista katsoo, että työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista. – Opiskelijoiden vastauksissa korostui, miten merkittävänä he näkivät työssä sen, että on mielekästä työtä ja että tuntee tekevänsä jotain tärkeää, sanoo Sivistystyönantajien asiantuntija Jussi-Pekka Rode. – Vastauksissa ilmeni…

Vielä on aikaa tehdä EU:n budjettikehyksestä parempi

Eurooppalaisten koulutustyönantajien järjestö EFEE juhli viime viikolla 10-vuotista taivaltaan. Järjestö syntyi vuonna 2009 tarpeesta käydä keskustelua koulutusalan työmarkkinatoimijoiden välillä EU-tasolla. EFEE:n kasvu on viime vuosina ollut nopeaa. Jäsenjärjestöjä sillä on 42 kaikkiaan 21:stä eri maasta. Suomesta jäseninä ovat Sivistystyönantajat ja Kuntatyönantajat. Sivistystyönantajien Heikki Holopainen toimii EFEE:n varapuheenjohtajana kaudella 2018-20. EFEE:n merkitys ja näkyvyys on kasvanut…