Uutiset

Opettajat kertovat: opiskelijat ovat tämän työn hedelmä

Muuttuva työelämä on sanapari, jota nykyisin kuulemme jatkuvasti. Samalla itse kukin pohtii, miten muutokset vaikuttavat omaan työhön ja sen tekemiseen. Kuten muutkin ammatit, myös opettajien työ on muuttunut ja muuttuu ajan mukana. Toisaalta opettajilla on tässä eräänlainen kaksoisrooli;  heidän työssään on keskeistä saada aikaan muutosta; oppimista, oivalluksia ja osaamista sekä toisaalta itse muuttua. Helpommin sanottu…

Työturvallisuutta koskeva toimintaohje perusopetuksen järjestäjille ja koulun johdolle työhön paluuseen liittyen koronavirus-epidemian aikana

KT Kuntatyönantajat, Kuntaliitto, Sivistystyönantajat, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos ovat koonneet toimintaohjeen erityisesti opetustoiminnan johdolle työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyen, jotta opetuksen järjestäjät ja henkilöstö ehtivät varautua henkilöstö- ja muin järjestelyin opetuksen toteuttamiseen siirryttäessä takaisin lähiopetukseen. Lähtökohtana kouluun palaamisessa on se, että oppilaitoksissa on turvallista työskennellä koronaepidemiasta huolimatta. Ohjetta…

Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia koronaepidemian jälkeenkin

Pitkän aikavälin vastaus osaajapulaan on määrätietoinen kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoiminen Suomeen. Vaikka koronakriisi on edelleen päällä, liikkuvuutta on rajoitettu ja talous sakkaa, eivät Suomen pitkän aikavälin haasteet ole poistuneet. Väestö vanhenee ja työvoima vähenee, eikä työn tuottavuus tunnu lisääntyvän riittävästi hyvinvointipalvelujen ylläpitämiseksi. Tarvitsemme lisää osaamista ja osaavia työntekijöitä. Suomeen tutkintoa tekemään saapuvat kansainväliset opiskelijat on ryhmä,…

Oppivelvollisuuden laajentaminen lähti lausunnoille – lausuntoaikaa 15.6 asti

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt 30.4. lausuntokierroksen luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 15.6 opetus- ja kulttuuriministeriöön. Hallituksen esityksen luonnos on luettavissa osoitteessa tästä. Sivistystyönantajat on mukana uudistuksen seurantaryhmässä. Olemme korostaneet valmistelun eri vaiheissa tarkkojen vaikutusarviointien merkitystä sekä sitä, että uudistukselle on varattava riittävä rahoitus. Lisätietoja Jussi-Pekka…

Kansanopistot kestävän kehityksen airuina

Kansanopistot ovat osa niin kutsutun vapaan sivistystyön kenttää, jonka tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Suomessa on 76 kansanopistoa, joissa opiskelee yli 12 000 opiskelijaa erilaisissa pitkäkestoisissa ja päätoimisissa opinnoissa sekä noin 80 000 opiskelijaa lyhytkursseilla. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Tavoitteena on…

Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta

Hallitus linjasi neuvottelussaan sunnuntaina 3. toukokuuta ja maanantaina 4. toukokuuta toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta Poikkeusolot Suomessa jatkuvat edelleen, ja hallitus on päättänyt antaa jatkamisasetukset valmiuslain pykälistä 86 (sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaaminen), 87 (muu terveydenhuollon ohjaaminen), 88 (kiireettömän hoidon määräaikojen noudattaminen, sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi), 93 (palvelusuhteen ehdoista poikkeaminen), ja…

Perusopetus palaa lähiopetukseen 14.5. alkaen – töihin palaaminen

Hallitus on päättänyt 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen. Tämän jälkeen opetusta ei enää voida järjestää etäopetuksena. Muiden koulutusasteiden osalta hallitus tekee päätöksiä 3.5. Päätös perustui epidemiologisen arvioon, jonka mukaan valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita. Tämä johtuu siitä, että…

Hallitus on päättänyt varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta

Hallitus päätti neuvottelussaan 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeet järjestelyihin, joita noudattaen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen voidaan palata. Hallitus käsittelee toisen asteen ja korkeakoulutuksen rajoituksia myöhemmin Lue opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote…

Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät riittävää perusrahoitusta kaikilla koulutusasteilla

Koulutuspanostuksista on syytä pitää kiinni myös taantuman aikana. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät riittävää perusrahoitusta kaikilla koulutusasteilla.  Perusrahoituksen pysyvät korotukset ovat keino varmistaa kaikkien koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset. Esimerkiksi tarpeelliset indeksikorotukset turvaavat vain tämän päivän toimintaa, eivätkä ole investointi uuteen. Hallituskauden merkittävin rakenneuudistus on oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen. Hallituksen esitysluonnoksen on tarkoitus lähteä lausunnoille lähiaikoina. – Pidämme valmistelu- ja lausuntoaikaa kohtuuttomana koulutuksen järjestäjien näkökulmasta….

Oulun ammattikorkeakoulussa vastuullisuus on strateginen valinta

Oulun ammattikorkeakoulu on kulkenut pitkän tien ympäristöasioissa. Oamkiin perustettiin ympäristötiimi ammattikorkeakoulun toiminnan käynnistyessä 1990-luvulla. Tämän jälkeen Oamk kehitti ympäristötoimintaansa tunnettujen ympäristöjärjestelmien, ISO14001 ja Green Office, avulla. Tänä päivänä kestävän kehityksen periaatteiden suunnitelmallinen noudattaminen on kiinteä osa Oamkin toimintatapaa. Uudessa strategiassa vastuullisuus on keskeinen toimintaa ohjaava arvo. – Olemme toistaiseksi tarkastelleet kestävän kehityksen ohjelmaamme kolmen vuoden…