Uutiset

Kuntavaalit 2021 – tutustu Sivistan tavoitteisiin

Vuoden 2021 kuntavaalit pidetään sunnuntai 18.4.2021 ja ennakkoäänestys on mahdollista kotimaassa 7. – 13.4.2021. Sivistystyönantajien viestit ja materiaalit vaaleihin löytyvät tästä.   Lisätietoja, Laura Rissanen p. 041 5404505 Johtaja, Sivista

Mitä mahdollisuuksia Työmarkkinatori tarjoaa koulutusalan toimijoille? Lähde mukaan yhteistyökumppaniksi!

Työmarkkinatori on työ- ja elinkeinoministeriön sekä KEHA-keskuksen kehittämä uudenlainen digitaalinen työelämäpalvelu, joka vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin tuomalla yhteen työnhakijat ja työnantajat sekä osaamisen kehittämisen ja työelämän palveluntarjoajat. Työmarkkinatori auttaa sekä henkilöasiakkaita että työnantajia eteenpäin työelämässä. Työmarkkinatorin keskeisenä tavoitteena on edistää osaamisen tarjonnan ja kysynnän kohtaamista työmarkkinoilla. Tässä Työmarkkinatorin yhteistyökumppaneiden tarjoamat palvelut ovat avainasemassa. Yhteistyökumppaneiden ansiosta…

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuusselvitys 2020: esimiesidentiteetti, johtajaurat ja etätyö

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat keränneet johtajilta ja esimiehiltä varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja sivistystoimessa näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Samalla koottiin näkemyksiä esimiesidentiteetistä, muutoksen johtamisesta, esimiesuran mahdollisuuksista, etätyön johtamisesta ja tukitarpeista johtamisosaamisen kehittämisessä. Saimme vastaukset 1 600 kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajalta ja esimieheltä. Käytössämme on ainutlaatuinen ja monipuolinen aineisto, josta on varmasti apua esimies- ja…

EU:n elvytyspaketissa painottuu koulutuksen ja tutkimuksen merkitys

Hallitus antoi tänään selonteon eduskunnalle EU:n elvytysrahaston käytöstä. Kestävän kasvun ohjelman nimellä kulkevassa paketissa korostuu koulutuksen sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rooli talouden elpymisessä. – Hallituksen esittämät painopisteet ovat erittäin hyviä. Painopisteitä on syytä tukea myös valtion omassa budjetissa, jotta koronapandemiasta toivutaan kestävällä tavalla myös pitkällä aikavälillä, muistuttaa johtaja Laura Rissanen Sivistystyönantajista. EU:n elvytyspaketti on kokonaisuudessaan…

Tutustu sivistalaisiin! Vuorossa Harri!

Olen Harri Hietala, Sivistan ekonomisti. Ekonomistina päiviini kuuluu usein numeroidenpyörittelyä eli tilastoaineistojen käsittelyä ja tutkimuksiin perehtymistä. Se liittyy usein edunvalvontaan mm. näkökantojen muodostamiseen ja työmarkkinatoimintaan esimerkiksi vaikutusten laskemiseen. Osallistun myös talous- ja koulutuspoliittiseen keskusteluun. Osakseni on tullut lisäksi toimistomme ICT-asioista huolehtiminen sekä hallintoon liittyviä asioita. Järjestömaailmassa olen huomannut, että ekonomistit ovat niitä, jotka hoitavat, jos…

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto ja kunniamaininta Sivistan jäsenille – onnea Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK ja Perho Liiketalousopisto Oy!

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Vuonna 2020 teemana oli laadunhallinnan kokonaisvaltaisuus ja koulutuksen järjestämisen kokonaislaatu. Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta Sivistan jäsen Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on toinen palkituista ammatillisen koulutuksen…

Lasten kulttuurissa tarvitaan kestäviä kumppanuuksia

Sivista järjesti yhteistyössä Lasten kulttuurikeskusten liiton kanssa keskustelutilaisuuden 24.11. aiheesta ”Mihin tarvitaan lastenkulttuuria? Sivistysvaltion tulevaisuus ilman kulttuuria ja taidetta”. Tilaisuus oli jatkumoa valtakunnalliselle Lastenkulttuurifoorumille. Keskustelijoina oli muun muassa Sivistan johtaja Laura Rissanen. – Kulttuurin, erityisesti lasten kulttuurin, merkitys korostuu kunnissa soten siirtyessä hyvinvointialueille, Rissanen painotti. Rissanen korosti lasten kulttuurin saavutettavuudessa kuntien ja kulttuuritoimijoiden kumppanuutta. Kaikkea…

Koronaviruksen seurauksena yksityisten oppilaitosten ja korkeakoulujen odotukset heikentyneet – monilla ylioppilaista useita välivuosia ennen seuraavaa tutkintokoulusta

Toisen kerran julkistetusta barometrista, joka koskee yksityistä koulutus- ja tutkimusalaa, ilmenee, että koronaviruksen aiheuttamat toimintaympäristön ja toiminnan muutokset ovat heikentäneet alan toimijoiden näkemyksiä. Barometri Yleisten näkymien koetaan heikentyneen kuluneen 12 kuukauden aikana, kun vuosi sitten odotukset olivat säilyvät. Näkymien koetaan heikentyneen kaikissa muissa koulutusmuodoissa kuin yleissivistävässä koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa. Odotukset seuraavan 12 kuukauden suhteen ovat…

Turun yliopiston sosiaalityön ja lastensuojelun työelämäprofessori Oona Ylönen – tutkimustietoon perustuvaa työskentelyä on lastensuojelun työpaikoilla hyvä entisestään vahvistaa

Tutkitun tiedon merkityksestä puhutaan yhä enemmän ja sen hyödyntämistä korostetaan niin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kuin työelämän muutoksessa. Tutkitun tiedon merkitys yhteiskunnan joka tasolla on vain kasvussa. Katsomme, että tutkittua tietoa tulee hyödyntää päätöksenteossa voimakkaammin. Halusimme kuulla, miten tämä onnistuu eri aloilla. Haastattelimme Turun yliopiston työelämäprofessori Oona Ylöstä hänen työstään sosiaalityön ja lastensuojelun tutkimuksen ja käytännön sillanrakentajana….

Työlainsäädännön määräaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2020

Keväällä 2020 tuli voimaan työlainsäädännön määräaikaisia muutoksia, joihin kuuluvat muun muassa lyhyempi vähimmäisneuvotteluaika lomautusta koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa, lyhyempi lomautusilmoitusaika (ellei työehtosopimuksessa sovittu nimenomaisesti lomautusilmoitusajan pituudesta lainsäädännöstä poiketen), mahdollisuus lomauttaa myös määräaikaisia työntekijöitä, koeaikapurun mahdollistaminen myös tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla sekä irtisanotun pidennetty takaisinottovelvollisuus. Nämä määräaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2020. 31.12.2020 lukien työnantajan täytyy työlainsäädännön muutosten päättymisen jälkeen…