Uutiset

Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot jatkoivat nousuaan vuonna 2020

Koulutuksen toimiala työllistää 189 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,5 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2020 kaikkiaan 33 000 henkilöä. Henkilöstöstä kaksi kolmasosaa kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului reilut 800 henkilöä. Yliopistojen henkilöstö kasvoi kaikissa henkilöstöryhmissä. Opetus- ja tutkimushenkilöstössä henkilöstömäärä kasvoi 3,6…

Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen Perho liiketalousopistossa – oppimisen ja hyvinvoinnin tuki on kokonaisuus

Opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat puhuttaneet jo kauan oppilaitoksia ja korkeakouluja. Koronapandemian pitkittyessä, opiskelijoiden jaksamiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Työtä opiskelijoiden jaksamisen ja tukemisen eteen on tehty pitkään, tarpeet kuitenkin muuttuvat, erityisesti nykyisen poikkeustilanteen vuoksi, joten tekemistä vielä riittää. Tutustuimme jäsenistömme opiskelijoille tarjottaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin. Haastattelimme Perho Liiketalousopiston pedagogista johtajaa Katriina Kléniä. Kysyimme…

Yksityisen opetusalan ja harjoittelukoulujen lukiotyöryhmät saavuttivat neuvottelutuloksen työehtojen kehittämistoimista

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa ja yliopistojen yleisen työehtosopimuksen harjoittelukouluja koskevissa allekirjoituspöytäkirjoissa sovitut lukiomääräysten kehittämistä käsittelevät työryhmät saivat neuvottelutuloksen 30.3.2021. Sopimusratkaisuissa käytettiin allekirjoituspöytäkirjassa sovitusti työehtojen kehittämiseen 0,25 prosenttiyksikköä kummassakin työehtosopimuksessa. Määräykset tulevat voimaan 1.8.2021. Lisätietoja: Tari Aho p. 0400 339 224 Johtava työmarkkinalakimies, Sivista

Muutoksen tekijät palkittiin kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla – turvallisuus on jokaisen asia

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla palkittiin 13.4.2021 yrityssarjoissa Nokian Raskaat Renkaat Oy, Kraton Chemical Oy sekä Satatuote Oy. Oppilaitoksista palkinnon saivat Careeria ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Palkinnolla nostettiin esille uusia muutoksen tekijöitä, vankkoja hyvien käytäntöjen jakajia ja poikkeustilanteen haltuun ottajia. Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa yrityksiä ja nyt jo kolmatta kertaa myös eri asteiden oppilaitoksia turvallisuustyön kehittämiseen ja hyvien…

Sivistystyöllä ja taidekasvatuksella lisää hyvinvointia koronan aikana ja sen jälkeen

Lähes vuosi sitten alkanut maailman laajuinen pandemia on vaikuttanut merkittävästi koulutusalaan; opiskelijoihin, henkilöstöön ja oppilaitoksiin. Poikkeuksellisen vuoden aikana toimintaansa ovat uudistaneet niin peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset kuin korkeakoulut. Unohtaa ei sovi myöskään monipuolista vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kenttää, jonka palveluita suomalaiset laajasti käyttävät. Vapaan sivistystyön koulutusta tarjoavat mm. kansanopistot, joita on eri puolella Suomea…

Mitä sivistalainen tekee vapaa-ajallaan? Vuorossa Heikki

Olen aina tykännyt liikkua, mutta korona-aikana liikunta on saanut aiempaa suuremman merkityksen. Kun koti on muuttunut konttoriksi, ulkoilman kutsu on kova huonollakin säällä. Kävely ja juoksu ovat helppoja ympäri vuoden, mutta tänä talvena olen tuhansien muiden tavoin löytänyt hiihdon. Jos ihmettelette, kuka se Helsingin laduilla hiihtohokemia huuteleva tuulipukusetä on, se saatan olla minä. Ykkönen vai…

Koronasta toipumiseen tarvitaan elämän merkityksellisisyyden kokemuksia – vapaan sivistystyön osaaminen paremmin käyttöön

Noin vuosi sitten alkanut maailman laajuinen pandemia on vaikuttanut merkittävästi koulutusalaan; opiskelijoihin, henkilöstöön ja oppilaitoksiin. Poikkeuksellisen vuoden aikana toimintaansa ovat uudistaneet niin peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset kuin korkeakoulut. Unohtaa ei sovi monipuolista koko Suomen kattavaa vapaan sivistystyön kenttää, joiden palveluita suomalaiset laajasti käyttävät. Tähän kenttään kuuluvat urheiluopistot, kansalaisopistot, kesäyliopistot ja opintokeskukset sekä kansanopistot. Kysyimme vapaan…

Kielten opiskelun monipuolistaminen vaatii pitkäjänteisyyttä

Harvinaisempien kielten opetuksen tarjontaa voidaan lisätä kouluissa hyödyntämällä koronavirusajan oppeja digi- ja etäopetuksesta. Nuorten kansainvälistyminen ei enää etene luonnonvoiman lailla. Kielten opiskelu on yksipuolistunut, ja opiskelijavaihto kiinnostaa aiempaa vähemmän. Nämä merkit olivat ilmassa jo ennen koronaviruspandemiaa, joka sulki rajat, keskeytti matkustelun ja käänsi katseet sisäänpäin. Helsingin Sanomat uutisoi laajasti siitä, että muiden kielten kuin englannin…

Arene ammattikorkeakoulujen sanansaattajana jo 25 vuotta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene täyttää tänä keväänä 25 vuotta. Ammattikorkeakoulukokeilut käynnistyivät 1990-luvun alussa ja vuosikymmenen puolivälissä alkoi järjestelmän vakinaistaminen. Ammattikorkeakoulujen keskinäinen yhteistyö starttasi heti kokeilujen alkaessa. Väliaikaisten AMK:ien johtavat rehtorit kokoontuivat 14.4.1992, mikä oli alku ammattikorkeakoulujen johdon yhteistyölle. Keväällä 1996 perustettiin ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Arene on kasvanut kahdessakymmenessäviidessä vuodessa AMK:ien yhteistyön vetäjäksi sekä merkittäväksi ja…

Koulutustoimijat vahvemmin mukaan uuden jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen valmisteluun

Sivistystyönantajat lausui hallituksen esityksestä uudeksi jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseksi. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää nykyistä parempaa koordinaatiota jatkuvan oppimisen eri muotojen välillä, sekä ennen kaikkea kykyä vastata kysyntään joustavasti ja nopeasti. On hyvä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Valittu ratkaisu eli uuden palvelukeskuksen perustaminen on kuitenkin jo lähtökohtaisesti vanhanaikainen lähestymistapa, Sivistan elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Laura…