Skip to content

Uutiset

Nopea kehitys kohti datakeskeistä maailmaa vaatii myös jatkuvaa oppimista, jota yliopisto tulee tarjoamaan entistä enemmän

Sivistystyönantajat on uudistanut strategiaansa. Uudistettu strategia julkistettiin syyskokouksessamme 7.11.2019. Osana strategiatyötä olemme tunnistaneet, yhdessä jäsentemme ja sidosryhmiemme kanssa, alaamme liittyviä muutosvoimia. Toimintaympäristöömme vaikuttavia voimia ovat: teknologinen kehitys, globalisaatio, työn muutos, yhteistyö ja verkostot sekä julkinen talous. Lisäksi osaamisen kehittämisen merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan. Sivista luo edellytyksiä osaamiselle, tutkimukselle ja sivistykselle sekä uudistaa työelämää. Toimialana emme…

Lapsi mukaan töihin -päivää vietetään 22.11.2019 – mukana ollaan!

Marraskuun 22. päivänä vietetään jälleen Suomen kansallista Lapsi mukaan töihin -päivää. Osallistumme itse ja kannustamme jäseniämme mukaan viettämään tätä hienoa teemapäivää. Lasten on tärkeää päästä näkemään ja kokemaan, missä heille läheiset aikuiset viettävät päivänsä ja mitä työn tekeminen oikeastaan on. Myös isovanhempi, kummi tai muu lapsen läheinen aikuinen voi ottaa lapsen mukaan omalle työpaikalleen. Näin…

Kansainvälinen osaaja Caroline Bondier: polkuni opintoihin ja töihin Suomeen

Suomalainen koulutus houkuttelee maahamme uusia osaajia. Vuonna 2017 ulkomaalaiset suorittivat Suomessa yhteensä 3776 korkeakoulututkintoa. Työperäisen maahanmuuton rinnalla voidaan puhua koulutusperäisestä maahanmuutosta. Merkittävä osa Suomessa tutkinnon suorittaneista ulkomaalaisista lähtee kuitenkin muualle töihin. Syinä ovat muun muassa työpaikan löytämisen vaikeus, kielimuuri ja oleskelulupakäytäntöjen byrokratia. Samaan aikaan Suomen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä jatkaa vähentymistä. Se tarkoittaa entisestään…

Lukiokoulutuksen yksikköhinta ei vastaa todellisia kustannuksia

Sivistystyönantajat on huolissaan lukiokoulutuksen rahoituksesta. Hallituksen esityksessä lukion yksikköhintoja vahvistetaan pysyvästi yhteensä 18 miljoonalla eurolla. Määrärahalisäys on tarpeellinen ja tervetullut, sillä lukiokoulutuksen rahoitukseen on kohdistunut merkittävästi säästöjä. Säästöt ovat vaikuttaneet ainakin opetuksen tarjontaan. – Haluamme muistuttaa, että lukiokoulutuksen yksikköhinta ei vastaa todellisia kustannuksia, sillä lukiokoulutuksen rahoitusleikkaus olisi edelleen vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa, sanoo Sivistan…

Opettaja voi pedagogisilla ratkaisuillaan kehittää opiskelijan yrittäjyyskasvatuksen tietoja ja taitoja

Lehtori Piia Kolho toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ammatillisessa opettajakorkeakoulussa monessa roolissa; ammatillisten opettajien perus- ja täydennyskouluttajana kehittämishankkeissa ja tutkimustyössä. JAMKissa on jo ehtinyt vierähtää vajaat neljä vuotta, tätä ennen Kolho toimi yli 10 vuotta yrittäjänä. Aiemmin urallaan hän työskenteli ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kehittämis-, kouluttamis- että johtotehtävissä. Muiden tehtäviensä ohella Kolho on toiminut yrittäjänä 20 vuotta….

Arene, UNIFI, AMKE, Akava, KT, STTK, Keskuskauppakamari ja Sivista: Kansainvälisten opiskelijoiden määrä on moninkertaistettava

Pitkän tähtäimen vastaus osaajapulaan on määrätietoinen kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoiminen korkeakouluihin, ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin, esittävät korkeakouluja, ammatillista koulutusta sekä työ- ja elinkeinoelämää edustavat järjestöt. Järjestöt haluavat, että Talent Boost –kehittämistyössä korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten ääni ja näkökulmat kuuluvat vahvasti, ja niitä osallistetaan kehittämistyöhön. Osaajapula uhkaa suomalaisten hyvinvointia Tuoreimman väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä jatkaa vähentymistä,…

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä Sivistystyönantajien puheenjohtajaksi

Sivistystyönantajat ry:n syyskokous on 7.11.2019 nimittänyt Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelän Sivistystyönantajien hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Lauri Halla Kulosaaren yhteiskoulusta, toimitusjohtaja, rehtori Leena Kaivola Aikuiskoulutus Taitajasta, toimitusjohtaja, rehtori Teemu Kokko, Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta, rehtori Tapio Korjus Kuortaneen Urheiluopistosta, rehtori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta, henkilöstöjohtaja Hanna Rinne Tampereen yliopistosta, rehtori Juha-Matti Saksa, Lappeenrannan-Lahden teknillinen…

Yksityisten oppilaitosten ja korkeakoulujen odotukset varovaisen optimistisia – suomalaisista joka toinen kouluttautuu vuosittain

Ensimmäistä kertaa julkistetusta barometrista, joka koskee yksityistä koulutus- ja tutkimusalaa, ilmenee, että odotukset seuraavan 12 kuukauden suhteen ovat varovaisen optimistisia yksityisillä koulutuksen järjestäjillä. Koulutusmuotojen välillä on kuitenkin eroja, ja esimerkiksi taiteen perusopetuksessa ollaan pessimistisempiä. Etenkin korkeakouluissa odotukset ovat positiivisia lähitulevaisuuden suhteen. Tämä näkyy myös osatekijöissä: korkeakoulujen odotukset ovat positiiviset aloituspaikkojen tarpeen, itse opiskelijamäärien, rahoituksen ja…

Korkeakouluopettajuus sai huomiota eurooppalaisilta koulutustyönantajilta

Euroopan koulutustyönantajien järjestö EFEE  vieraili lokakuussa Sivistystyönantajien luona Helsingissä ja Espoossa. Järjestöt kokoontuivat kaksipäiväiseen seminaariin käsittelemään opettajuuden tukemista korkeakouluissa. Tilaisuudessa kuultiin esimerkkejä Suomesta, Iso-Britanniasta ja Hollannista. Vierailut Helsingin yliopiston Opettajien Akatemiaan ja Aalto-yliopiston Design Factoryyn pohjustivat keskusteluja. – Koulutus ja tutkimus ovat korkeakoulujen päätehtävät. Tutkimustoiminnalle on laajasti tunnistettuja numeerisia laatumittareita, mutta koulutuksessa tällaisten kehittäminen on…

Tulevaisuudessa osaamisen tuottajien ja hyödyntäjien välistä rajaa ei ole

TAO, Turun Ammattiopistosäätiö on ammattiosaamisen edelläkävijä. TAO:ssa on alusta lähtien sovitettu opetusohjelmaan onnistuneesti ammattiosaaminen ja tietopuolinen opetus. TAO on myös varhainen osoitus kansainvälisestä yhteistyöstä. Kun Suomessa tehtävä oli vielä ainutlaatuinen, eikä mallia voinut ottaa läheltä, matkusti opiston ensimmäinen johtokunta muihin pohjoismaihin ja Saksaan sekä Itävaltaan ottamaan oppia. TAO on yksityinen ammatillinen oppilaitos. Nykyään yksityisiä oppilaitoksia…

Scroll To Top