Uutiset

Mitä hakijan tulee tietää korkeakouluvalintakokeista vuonna 2022!! Haastattelussa Laurea ja Itä-Suomen yliopisto

Korkeakoulujen yhteishaku on käynnissä 16.3-30.3. Haettavana on lähes 53000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Opiskelijat korkeakouluihin valitaan ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perustella, pääsykokeilla tai esimerkiksi avoimina korkeakouluopintoina suoritettujen kurssien perusteella. Pääsykokeista monet järjestetään sähköisinä. Suosituimmille opintoaloille on aina ollut vaikea päästä Hakijoiden on tärkeää muistaa, että ylioppilaskirjoituksissa ei tarvita huippusuoritusta, tie opintoihin avautuu tavallisilla ylioppilaspapereilla….

Työn mielekkyys, hyvä johtaminen ja arvostava työyhteisö auttavat jaksamisessa – haastattelussa Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassinen

Pitkäkestoinen pandemia ja epävakaa maailman tilanne vaikuttavat laajasti suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin. Laajasti sivistysalan toimijoita edustavan tahon toimitusjohtajana: kuinka viime aikojen kriisit näkyvät alallamme? Globaalit kriisit ovat osoittaneet koulutusalan merkityksen yhteiskunnan kriisinsietokyvyssä. Sivistyksen merkitys korostuu levottomuuden lisääntyessä – sivistys luo pohjaa yhteiskuntarauhalle ja henkiselle huoltovarmuudelle. Toisaalta koulutusalan merkitys myös arjen turvaamisessa on oivallettu aiempaa paremmin….

Ajankohtaista Sivistan työehtosopimusneuvottelutilanteesta

Sivista neuvottelee parhaillaan kolmen valtakunnallisen ja kolmen yrityskohtaisen työehtosopimuksen uudistamisesta palkansaajaliittojen kanssa. Neuvotteluita käydään tiiviisti ja esillä on erityisesti mm. poissaolomääräyksiin ja työaikoihin liittyviä kysymyksiä. Kaikki kuusi työehtosopimusta on tarkoitus saada uudistettua 31.3.2022 mennessä. Sivistystyönantajat edustaa 340 yksityisen sektorin koulutus- ja tutkimusalan sekä kasvatus- ja kulttuurialan työnantajaa. Sivistan jäsenten palveluksessa on noin 60 000 palkansaajaa….

Tutkimuksella ja innovaatioilla varmistetaan Suomen tulevaisuutta

Sanna Marinin hallitus käy keskusteluja valtiontalouden kehyksistä vuosille 2023-26 epävarmoissa tunnelmissa. Venäjän sota Ukrainassa luo varjonsa kaikkeen tekemiseen, koronakriisi on yhä päällä, ja hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin tuore raportti alleviivaa vihreän siirtymän kiireellisyyttä. Kaiken tämän keskellä on pysähdyttävä miettimään, kuinka pystymme vastaamaan kriiseihin ja katsomaan myös tulevaan. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta ovat avainasemassa resilientin yhteiskunnan rakentamisessa sekä…

Ajankohtaisia koronaohjeita koululaisille, opiskelijoille sekä koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle

Koronaepidemia on tasaantunut helmi- ja maaliskuun aikana ja rajoitusten keventyessä epidemiantorjunta perustuu jatkossa ensisijaisesti ihmisten omaehtoisiin toimiin tartuntojen leviämisen estämiseksi. THL julkaisi 4. helmikuuta 2022 kotitestausohjeen koululaisille, opiskelijoille sekä koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle. Ohjeen mukaan oppilas, opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva voi tehdä testin, jos hänellä on koronavirukseen viittaavia oireita. Testi tehdään kotona itsenäisesti tai vanhemman…

Ajankohtaista yliopistojen neuvottelutilanteesta

Yliopistojen yleistä työehtosopimusta koskevia neuvotteluita on käyty kolme viikkoa ja neuvottelutapaamisia on sovittu tihentyvään tahtiin maaliskuun lopulle saakka. Osapuolten tarkoituksena on uusia työehtosopimus ennen sen päättymistä 31.3.2022. Neuvotteluissa on 3.3.2022 mennessä käsitelty osapuolten tavoitteita puolin toisin koskien mm. työaikaa, yhteistoimintaa ja henkilöstön edustajia koskevia määräyksiä. Neuvotteluita jatketaan seuraavan kerran 10.3.2022. Suomessa on 13 yliopistoa, joissa…

Vastuullinen kesäduuni 2022 – lähde mukaan!

Vastuullisen kesäduuni- kampanjan tavoite on tarjota 100 000 vastuullista kesätyöpaikkaa nuorille kesällä 2022. Kampanjan ehtojen mukaisesti vastuullisen kesätyönantajan tulee tarjota kesätyöntekijälle työn lisäksi muun muassa työtodistus, kunnollinen perehdytys, hyvä hakijakokemus ja häntä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Vaikuta nuoren kesätyökokemukseen! Kesätyökaudesta odotetaan vilkasta ja kesätyöpaikkojen määrässä päästään todennäköisesti samalle tasolle kuin ennen koronaviruspandemiaa Vastuullinen kesäduuni-…

Sivista tukee Ukrainan lapsia ja perheitä

Sivista tuomitsee Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja tukee Ukrainaa jakamalla lahjoitukset kahden eri avustusjärjestön kautta. Unicefin ja Kirkon Ulkomaan avun kautta tuki voidaan kohdentaa erityisesti ukrainalaisille lapsille ja perheille. – Ukrainaa vastaan kohdistunut hyökkäys on tuonut sodan kasvot lähelle meitä. Emme voi kuvitellakaan sitä hätää mikä Ukrainan kansa juuri nyt kokee. Ajatuksemme on nyt ukrainalaisten tukena…

Tiederahoitusta uhkaa historiallisen suuri leikkaus

Tieteellistä tutkimusta rahoittavan Suomen Akatemian rahoitus on uhattuna. Akatemian budjettiin on vuonna 2023 kohdistumassa aiempien vuosien rahoitustasoon nähden historiallisen suuri, 120 miljoonan euron leikkaus. Akatemia rahoittaa tiukan kilpailun pohjalta erityisesti yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävää tutkimusta, joten isku kohdistuisi kaikkein korkeatasoisimpaan tieteelliseen tutkimukseen. Leikkauksen suuruus vastaa esimerkiksi puolta kaikesta Suomen yliopistoissa tehtävästä lääketieteen tutkimuksesta. Se on…

Koronatilanteesta – kootusti ohjeita ja tilannetietoa

Alkuvuonna 2020 Kiinasta sai alkunsa uusi koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. 16.3.2020 mennessä tapauksia on todettu yhteensä yli 150 000 maailmanlaajuisesti. Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Valtioneuvosto on 16.3.2020 linjannut suosituksista yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana….