Uutiset

Finlands framgång hänger på kompetensen – nästa regering har ödet i sina händer

En hög kompetensnivå som kan utvecklas flexibelt är den viktigaste styrkan Finland har för att trygga sitt framtida välstånd. Därför bör satsningar på utbildning, forskning och innovationer lyftas fram i nästa regerings strategiska prioriteringar. För att Finland ska klara sig som nation i framtiden måste vi se till att högskolor, forskning och kompetens finansieras. Universiteten…

Suomen menestys riippuu osaamisesta – seuraavalla hallituksella käsissään kohtalon kortit

Korkea osaamistaso ja sen joustava kehittäminen ovat tärkeimmät vahvuudet, joiden varaan Suomen hyvinvointi tulevaisuudessa rakentuu. Siksi koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Suomi pärjää myös tulevaisuudessa kansakuntana vain, jos korkeakoulujen, tutkimuksen ja osaamisen rahoituksesta huolehditaan. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet toteuttamaan merkittäviä yhteiskunnallisia tehtäviään ja kehittävät joustavasti toimintaansa vastaamaan yhteiskunnan…

Aalto-yliopiston kampus yhdistää tieteen ja taiteen, tekniikan ja talouden ainutlaatuisella tavalla

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun toiminta Espoon Otaniemessä sijaitsevassa uudessa rakennuksessa käynnistyi maanantaina 18.2.2019. Kauppatieteiden maisteri- ja tohtoriopetus järjestetään uusissa tiloissa 25.2.2019 alkaen. – Aalto-yliopiston kampus Otaniemessä on ainutlaatuinen yhteistyön keskus. Se yhdistää tieteen ja taiteen, tekniikan ja talouden. Kauppakorkeakoulun tutkijat ja opiskelijat ovat jo vuosia olleet aktiivisesti mukana tässä innovaatioekosysteemissä. Yhteistyö tiivistyy entisestään, kun Kauppakorkeakoulu on samalla…

Mitä jos tiedettä ei olisi? Laulaja Anna Puu, kirjailija Tommi Kinnunen ja muut tunnetut suomalaiset puhuvat tieteen puolesta

Tiedemyönteinen ilmapiiri luo edellytyksiä toimivalle yhteiskunnalle. Anna Puu, Tommi Kinnunen ja muut tutut suomalaiset puivat tieteen asemaa Tiedevaalit-kampanjassa. Millaisessa maailmassa eläisimme ilman tiedettä? Tätä kysymystä pohtivat Tiedevaalit-kampanjan sanansaattajat. Kirjailija Tommi Kinnunen haluaisi, että kevään vaaleissa puhuttaisiin tieteen rahoituksen lisäksi tutkitun tiedon merkityksestä päätöksenteossa. “En halua kokea enää yksiäkään mutu-tuntumaan perustuvia vaaleja. Politiikassa päätetään ihmisten kohtaloista,…

Nimityksiä Sivistassa

Jussi-Pekka Rode, YTM, aloittaa 18.3.2019 elinkeinopoliittisena asiantuntijana. Rode siirtyy tehtävään Kemianteollisuus ry:n koulutuspoliittisen asiantuntijan tehtävistä. Aiemmin hän on toiminut mm. asiantuntijana opiskelijajärjestöissä ja poliittisena avustajana eduskunnassa. Anna Hakola, OTM, aloittaa työmarkkinalakimiehenä 19.3.2019. Hakola on aikaisemmin työskennellyt työmarkkinalakimiehenä Hyvinvointiala HALI ry:ssä ja lakineuvojana Suomen Yrittäjissä. Hän on aiemmin toiminut myös mm. avustavana lakimiehenä Espoon kaupungilla. Lisätietoja,…

Mitä tarkoittaa koulutuksen järjestäminen läpinäkyvästi ja rahoituksen vertailtavuus?

Opiskelijoilla tulee olla vaihtoehtoja ja oppilaitoksille tulee olla samanlaiset mahdollisuudet järjestää opetusta ja koulutusta. Oppilaitosten toimintaa ja rahoitusta pitää voida vertailla, jotta opiskelijat ja veronmaksajat tietävät, miten raha käytetään. Tästä syystä Sivistystyönantajat ehdottaa, että koulutuksen kustannuksia tulee voida seurata ja mitata, koulutukseen tarkoitettu raha tulee maksaa suorana oppilaitoksille ja kannatamme sitä, että lukioista, ammatillisista oppilaitoksista…

Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikajärjestelmien paikallinen rakentaminen käyntiin

Alkuvuoden 2019 aikana Sivista ja OAJ ovat toteuttaneet yhteistyössä koulutuksia ammatillisten oppilaitosten uudesta vuosityöaikajärjestelmäsopimuksesta. Näissä yli 100 osallistujan koulutustilaisuuksissa henki on ollut innostava ja odottava. Uusi sopimus antaa mahdollisuuden toteuttaa sekä ammatillisen koulutuksen järjestämistä että opettajien työaikoja joustavasti. Lisäksi sen avulla tuodaan näkyväksi opettajan kaikki työtehtävät. Samalla vuosityöaikajärjestelmä yhdenmukaistaa opettajien työehtoja mm. eri oppiaineiden välillä.…

Jos ei tiedettä olisi? Mieti sitä! Yhteinen ääni sivistyksen puolesta

Tieteellä ja sivistyksellä on vahva merkitys hyvin toimivan yhteiskunnan peruspilareina. Tätä tärkeää viestiä ovat yhteistyössä edistämässä Suomen sivistyksen toimijat laajalla rintamalla. Professoriliitto, Sivistystyönantajat, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Tieteentekijöiden liitto haluavat tuoda esiin yhteisiä näkemyksiään tieteen ja sivistyksen puolesta. Riittävä resursointi sekä tiede- ja sivistysmyönteinen…

Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia parantamassa

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän uudistamaan jatkuvaa oppimista. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus toimintamalliksi, jolla vastataan teknologian kehityksestä ja työn murroksesta aiheutuviin osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Sivistystyönantajia edustaa työryhmässä johtaja Laura Rissanen. Työryhmän tehtävänä on myös ehdottaa toimenpiteitä, joilla vahvistetaan taloudellisia kannusteita työuran aikaiseen opiskeluun sekä lisätään työuran aikana tapahtuvan osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta. Lisäksi työryhmä…

Julkisen talouden haasteet jatkuvat – puolueilta tarvitaan selkeitä ratkaisuehdotuksia

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään 4.2. virkamiespuheenvuoron ”Uudistuva, vakaa ja kestävä yhteiskunta”. Ikääntymisen tuomista tulevaisuuden menopaineista johtuen, julkisen talouden tilanne jatkuu haastavana. Virkamiesten näkemyksen mukaan seuraavalla hallituskaudella on saavutettava vuosittain puolen miljardin välitön tasapainottuminen. Samaan aikaan tulee jatkaa rakenteellisia uudistuksia, joilla julkinen talous paranee pidemmällä aikavälillä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö myös lisäpanostuksia tarvita, jopa nykyistä…