Uutiset

SAMKin Nopsa-väyläopinnot: Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille joustava väylä ammattikorkeakouluun

Suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä on haluttu pitää huolta siitä, että se takaa mahdollisuuden kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeita riittää. Järjestelmän eri osat täydentävät toisiaan ja tekevät yhteistyötä sujuvan koulutuspolun varmistamiseksi. Ammatillisessa koulutuksessa se tarkoittaa sitä, että tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakea korkeakouluun. Suomessa on asetettu tavoite korkeakoulutettujen määrän lisäämisestä, jota osaltaan joustava siirtyminen ammatillisesta ammattikorkeaan…

Kodin ja koulun päivää vietetään taas – ilmoittauduthan mukaan!

Valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää vietetään jälleen 29.9.2023. Koulut voivat kuitenkin sijoittaa päivän parhaiten sopivaan ajankohtaan niin, että mahdollisimman monet vanhemmat pääsevät mukaan! Ilmoittaudu mukaan tästä. Vuoden 2022 palautekyselyn perusteella 85 % vastanneista kouluista kertoi, että Kodin ja Koulun Päivä on kirjattu koulun vuosisuunnitelmaan. Viime vuonna päivästä saatiin ensimmäistä kertaa palautetta myös Kodin ja Koulun…

Sivistysjärjestelmä lahjakkuuden ja kovan työn tukena – Tuomas Kettusen polku säveltäjäksi

Suomalainen sivistysjärjestelmä on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka antaa kaikille mahdollisuuden löytää oman kiinnostuksen kohteensa ja kykynsä. On kyse sitten koulupolusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluun tai taiteen harrastamisesta virallisen koulutusjärjestelmän rinnalla. Säveltäjänä ja sävellyksen opettajana toimivan Tuomas Kettusen uratarina on hieno esimerkki sivistysjärjestelmän antamista mahdollisuuksista ja niihin tarttumisesta. Musiikkia lapsesta asti harrastanut Tuomas Kettunen suoritti lukion rinnalla muusikon ammattitutkinnon…

Markku Jahnukainen: Työaikoja kehittämällä opettajan työhön lisää tasa-arvoa

Opettajien jaksaminen ja työhyvinvointi ovat puhuttaneet jo pitkään. Työelämän muutoksessa myös opettajien työnkuvat ovat muuttuneet ja työn tekemisen tavat sen myötä. Haastattelimme aiheesta Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan erityispedagogiikan professori Markku Jahnukaista. Miten näet opettajan työn muutoksen suhteessa työaikamuotoon? – Opettajan työ on nykyään paljon muutakin kuin opettamista. Kaikki opettajan tekemä työ olisi paremmin hahmotettavissa, jos…

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat reilusti vuonna 2022 – vähintään vuoden työsuhteisten opettajien 3,4 % sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön 4,9 %

Koulutuksen toimiala työllistää 184 000 henkilöä. Tämä vastaa 7 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa vajaassa 284 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2022 yhteensä noin 24 000 henkilöä. Vuoden 2022 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 232 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä reilut 20 000 kuukausipalkkaista henkilöä syyskuussa 2022. Näistä 52 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 48 prosenttia hallinto- ja…

Kansallinen sivistyksen teemavuosi 2024 – tavoitteena osallistava ja innostava tapahtumien ja sivistyksen uudelleen sanoittamisen vuosi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt vuoden 2024 kansalliseksi Sivistyksen teemavuodeksi. Tavoitteena on osallistava ja yhdessä toteutettu tapahtumien vuosi, jonka aikana sivistystä ja sen merkitystä tuodaan tähän päivään ja ihmisten arkeen. Elämme globaalien kriisien aikaa. Tämä aika haastaa meidät kohtaamaan sivistysyhteiskuntaa uhkaavia näkymiä. Suomi ja suomalaiset ovat kuitenkin aina luottaneet sivistyksen voimaan, ja olemme ponnistelleet kehittyäksemme…

Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot jatkoivat nousuaan vuonna 2022

Koulutuksen toimiala työllistää 184 000 henkilöä. Tämä vastaa 7 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2022 kaikkiaan 34 000 henkilöä. Henkilöstöstä kaksi kolmasosaa kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja kolmasosa muuhun asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului lähes 850 henkilöä. Yliopistojen henkilöstö kasvoi etenkin opetus- ja tutkimushenkilöstössä – 3…

Sivistystyönantajat hiilineutraaliksi tänä vuonna

Sivistystyönantajat (Sivista) on sitoutunut saamaan toimintansa hiilineutraaliksi vuoden 2023 aikana. Työ on alkanut hiilipäästöjen mittaamisella ja ympäristövastuulinjausten laatimisella. – Otimme käyttöön Helsingin yliopiston järjestötoimijoille laatiman hiililaskurin. Teimme koemittauksia vuoden 2021 ja 2022 toiminnoista, ja tänä vuonna keräämme laskentaan tarvittavat tiedot jo suunnitelmallisesti, kertoo päällikkö Heikki Holopainen Sivistasta. Sivistan ympäristövastuulinjauksissa on tunnistettu suurimmat hiilipäästöjä aiheuttavat toiminnot…

Sivistan ratkaisut, joiden avulla Suomessa riittää osaajia tulevaisuudessakin

Suomi on pitkään ollut koulutuksen tilaa ja tuloksia kuvaavan Pisa-tutkimuksen kärkisijoilla ja on edelleen. Viime vuosina suunta on kuitenkin ollut laskeva. – On aika herätä siihen, että osaamisen eteen on tehtävä työtä, sanoo Sivistan elinkeinopolitiikan johtaja Heikki Kuutti Uusitalo. Sivistan ratkaisuja: 1. Opiskelupaikkojen lisääminen ja riittävä resursointi. Suomen tavoitteena on nostaa korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus…

Ammatillisen koulutuksen joustavat mahdollisuudet osaajapulan ratkaisemiseksi tulee hyödyntää täysimääräisesti

Opetus- ja kulttuuriministeriön 30.8.2022 asettaman Ammatillisten tutkintojen kehittäminen -työryhmän väliraportti julkaistiin 24.3. Työryhmä esittää väliraportissaan periaate-ehdotukset ammatti- ja erikoisammattitutkintojen joustavuuden lisäämiseksi, opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksien monipuolistamiseksi ja pienten osaamiskokonaisuuksien ottamiseksi osaksi ammatillisen koulutuksen järjestelmää. Työryhmä jatkaa työtään 30.9.2023 asti Sivista katsoo, että työryhmän ehdotukset tutkinnon osien nykyistä laajemmasta ja joustavammasta hyödyntämisestä ovat kannatettavia. Osaajapula vaivaa useita…