Uutiset

Tutustu meihin! Vuorossa Maria!

Olen Maria Äimälä, Sivistan työmarkkinalakimies. Työpäiväni koostuu pääosin jäsenneuvonnasta niin kysymyksiin vastaamisen kuin ohjeiden laatimisenkin muodossa. Päivääni kuuluvat usein myös Sivistan sisäiset kokoukset. Työni toteuttaminen onnistuu työehtosopimusmääräysten ja työlainsäädännön kertaamisella sekä aktiivisella yhteistyöllä muiden asiantuntijoiden, varsinkin Sivistan työmarkkinalakimiesten, kanssa. Työni vaatii työoikeudellisen osaamisen lisäksi ennen kaikkea halua auttaa, hyviä yhteistyötaitoja, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä uteliaisuutta…

Jäsenpalvelua uudessa tilanteessa – kokemuksia koronan keskellä

Keväällä 2020 Suomi kohtasi muun maailman kanssa poikkeuksellisen ja ennennäkemättömän tilanteen koronakriisin myötä. Koko Suomi ja eri toimialat olivat uudessa tilanteessa, kun yhteiskunta sulkeutui ja työn tekemisen tavat muuttuivat. Opetusalalla jouduttiin sopeutumaan uusiin työtapoihin, jotka eivät aina entuudestaan sopineet yhteen alan toiminnan luonteen kanssa. Esimerkiksi musiikin opetusta tai dreijauskurssia ei ole ihan yksiselitteistä järjestää etänä….

Vanhemmat vahvemmin mukaan kouluyhteistyöhön – oppaasta askelmerkkejä

Kouluissa tehdään jo tällä hetkellä kattavaa yhteistyötä vanhempien kanssa. Yhteistyötä tekevät niin rehtorit kuin opettajatkin. Mutta olisiko mahdollista, että vanhemmat olisivat entistä vahvempi voimavara ja resurssi kouluyhteisössä? ”Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä” on Vanhempainliiton, Hem och Skolan ja Opetushallituksen kehittämä työkalu, jossa kannustetaan pohtimaan kehittämisen kohteita ja ottamaan askelia kohti parempaa ja…

Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus vaarassa luisua väärille teille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistamassa ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteita. Sivistystyönantajat painottaa, että kokonaisrahoituksen tason pitää olla tulevaisuudessa riittävä, sillä tiukassa taloustilanteessa olevia koulutuksenjärjestäjiä kohtaan asettuu paljon odotuksia. Sivistystyönantajien mielestä lausunnolla oleva rahoitusasetus kehittää rahoitusjärjestelmää väärään suuntaan. -Ytimekkäästi sanottuna mielestämme ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta on nostettava. Lisäksi rahoitusjärjestelmää tulee yksinkertaistaa, sen ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä pitää parantaa. Hankehumppaa pitää vähentää, sanoo Sivistan asiantuntija…

Sivistystyönantajat, Opetushallitus ja Kuntaliitto selvittävät yhdessä kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtamista

Sivistystyönantajat, Opetushallitus ja Kuntaliitto aloittavat selvityksen kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuudesta. Tutkimuksellisena kumppanina toimii Helsingin yliopisto. Tulokset julkaistaan loppusyksyllä 2020. Kyselytutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää, minkälainen on suomalaisten kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajien esimiesidentiteetti muuttuvassa toimintaympäristössä ja minkälaista tukea johtamisosaamisen kehittämiseen tarvitaan. Samalla kootaan näkemyksiä johtamisesta, koettuja mahdollisuuksia toimia esimiehenä ja johtajana, koettua tuen tarvetta…

Tutustu sivistalaisiin! Esittelyssä Jukka!

Olen Jukka Laakkonen ja toimin työmarkkinalakimiehenä Sivistassa. Työpäiväni sisältää enimmäkseen jäsenneuvontaa, mutta säännöllisesti myös esim. koulutan, teen erilaista jäsenmateriaalia ja vaikuttamistyötä eri yhteyksissä. Aika ajoin pyrin hoitamaan myös jäsentemme oikeudenkäyntejä. Työn tekeminen edellyttää työoikeuden ja työehtosopimusten soveltavaa osaamista, ongelmanratkaisu- ja asiakaspalvelutaitoja. Olen opiskellut juristiksi Helsingin yliopistossa. Harrastan metsänhoitoa, metsästystä ja ulkoliikuntaa monessa muodossa. Tällä hetkellä…

Valtion talousarvioesitys 2021 – koulutus ja tutkimus

Valtion perusrahoitus yliopistojen toimintaan kasvaa indeksitarkistusten myötä reilut 2 prosenttia. Ammattikorkeakoulujen valtion rahoitus nousee niin ikään indeksitarkistusten myötä reilut 2 prosenttia. Korkeakoulutuksen rahoitus ei siten nouse reaalisesti lainkaan. Reilun 10 000 opiskelijan lisäyksen kattaminen tapahtuu kuluvan vuoden lisäbudjetoinnissa myönnetyin varoin – mutta vain parin lukuvuoden osalta ja vain osin. Jotta opiskelijakohtaisilta resurssien laskulta vältytään ja…

EU:n elpymisrahoitusta suunnattava tutkimukseen ja koulutukseen

Hallitus linjaa budjettineuvottelujen yhteydessä myös EU:n elpymisrahaston käytöstä. Suomen saama osuus on arvioiden mukaan hieman alle 3 miljardia euroa vuosina 2021-23. Ennen koronaepidemiaa keskeisiksi kestävän talouskasvun hidasteiksi Suomessa oli tunnistettu osaajapula ja liian vähäiset investoinnit tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. – Epidemia ei ole tätä kuvaa muuttanut. Rahastoa on viisasta käyttää osaamispohjan vahvistamiseen, sanoo Sivistan johtava asiantuntija…

Sivistystyönantajat ja Professoriliitto pohtivat yhdessä akateemista johtajuutta

Professoriliitto ja Sivista järjestivät 15.9. ensimmäisen yhteisen tilaisuutensa aiheesta akateeminen johtajuus. Seminaarissa keskusteltiin johtamisen haasteista ja kuultiin kokemuksia kentältä. Tilaisuuteen osallistui noin 70 akateemista johtajaa Suomen yliopistoista: rehtoreita, vararehtoreita, provosteja, dekaaneja ja kansleri/kanslerit. Ainoastaan tilaisuuden panelistit ja juontajat kokoontuivat paikan päälle. Muilta osin tilaisuus järjestettiin etäyhteyden kautta. Kysyimme Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelältä ja Sivistan toimitusjohtaja…

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusratkaisujen 2020-2022 paikallisen erän jakaminen 1.12.2020

Työehtosopimuksissa on sovittu 1.12.2020 jaettavasta paikallisesta erästä (0,5%), joka käytetään työnantajan päättämällä tavalla työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen perusteella. Ennen erän jakamista työnantajan on neuvoteltava erän käytön perusteista luottamusmiehen kanssa. Sopimusratkaisussa on lisäksi erityinen ehto, jossa oppilaitoksille koronavirusepidemiasta aiheutuista painavista taloudellisista syistä paikallisen erän tasosta sekä maksuajankohdasta voidaan paikallisesti kirjallisesti sopia toisin. Mikäli em. koronaepidemian…