Skip to content

Uutiset

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki: Korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyössä paljon mahdollisuuksia

Yhä useammat työllistyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi 2000-luvulla. Nykynuoret näkevätkin mahdollisuuksia toimia tulevaisuudessa yrittäjänä tai yrittäjämäisenä työntekijänä pk-yrityksessä. Suomessa on vajaat kolmesataatuhatta yritystä, jotka työllistävät noin puolitoista miljoonaa ihmistä. Yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen mikroyrityksiä ja ne työllistävät 23 prosenttia työvoimasta. Reilusti yli puolet liikevaihdosta ja…

Vasikoita ulkoiluttamassa – oppimassa luonnonvara- ja ympäristöalaa Hyriassa

Sivistan johtoryhmä sai mahdollisuuden tutustua jäsenensä, ammatillista koulutusta tarjoavan Hyrian, luonnonvara- ja ympäristöalan toimintaan. Sananmukaisesti pääsimme tekemään hommia kädet savessa ja käytännössä kokeilemaan, mitä alan opiskelu on. Saimme harjoitella vasikoiden riimutusta ja taluttamista, traktorilla ajamista ja heinäpaalien siirtoa sekä kaivinkoneella mullan siirtämistä. Kuten moni muukin asia elämässä,  usein tietyn tehtävän suorittaminen näyttää helpommalta kuin mitä…

OECD:n Education at a Glance 2019 on julkaistu – lue päätuloksista

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi 10.9. tiistaina vuosittaisen koulutusjärjestelmiä vertailevan indikaattorijulkaisunsa Education at a Glance 2019. Julkaisussa tarkastellaan muun muassa OECD:n 36 jäsenmaan koulutustasoa, koulutukseen osallistumista, koulutuksen kustannuksia, koulutuksen ja opetuksen järjestämistä ja korkeakoulutettujen määriä ja työllistymistä. Vuonna 2019 julkaisun erityisteemana on korkea-asteen koulutus. Päähuomiot raportista opetus- ja kulttuuriministeriön uutisen pohjalta ovat seuraavat:…

Yliopistojen määräaikaistyöryhmä jatkaa toimintaansa 31.12.2019 asti

Yliopiston yleisen työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet Sivistystyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat sopineet määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkastelevan työryhmän määräajan pidentämisestä vuoden 2019 loppuun asti. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen 1.2.2018-31.3.2020 allekirjoituspöytäkirjalla työryhmän työskentelyajaksi oli sovittu 1.1.2018 – 31.5.2019 välinen aika. Työryhmän osapuolet keskustelivat kesäkuussa ryhmän toiminnan mahdollisesta jatkamisesta ja siihen liittyvistä…

Kysyimme työelämästä, osaamisesta ja monikulttuurisuudesta: Suomen Ekonomien Christel Tjeder: kielitaito, avoimuus ja muiden kulttuurien ymmärrys tulevat korostumaan

Osaaminen puhuttaa jälleen ja jatkuvasti. Tällä kertaa halusimme kuulla, mitä mieltä osaamisesta, työelämän muutoksesta ja kansainvälistyvästä kotimaastamme on Suomen Ekonomien hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Christel Tjeder. Mitä osaamista tulevaisuuden työelämässä erityisesti tarvitaan ja mistä se hankintaan? -Työelämä muuttuu koko ajan entistä nopeammin. Haluan mieluummin painottaa kykyä ja halua oppia uutta sekä oma-aloitteisuutta, panostamista oman osaamisen kehittämiseen,…

Yliopistojen työmarkkinavaliokunta aloitti toimintansa

Sivistystyönantajien yliopistojen työmarkkinavaliokunta on tänään 19.8. aloittanut toimintansa ja pitänyt ensimmäisen kokouksensa Helsingissä. Valiokunnan jäseniä ovat palvelujohtaja Päivi Mikkola Turun yliopistosta, henkilöstöjohtaja Tiia Tuomi Helsingin yliopistosta, henkilöstöjohtaja Riitta Silvennoinen Aalto-yliopistosta, hallintojohtaja Markus Aarto Lapin yliopistosta, hallintojohtaja Tuomo Meriläinen Itä-Suomen yliopistosta ja henkilöstöjohtaja Pirkko Partanen LUT-yliopistosta. Yliopistojen työmarkkinavaliokunta on liiton hallituksen alaisena toimiva asiantuntijaryhmä, joka valmistelee…

Koulutusperäinen maahanmuutto on Suomelle merkittävä mahdollisuus

Suomalainen koulutus houkuttelee maahamme uusia osaajia. Vuonna 2017 ulkomaalaiset suorittivat Suomessa yhteensä 3776 korkeakoulututkintoa. Työperäisen maahanmuuton rinnalla puhutaan koulutusperäisestä maahanmuutosta. Suomalainen yhteiskunta elää ja kasvaa osaamisesta ja osaajista. On syytä pitää huolta siitä, että koulutusperäisen maahanmuuton edellytykset ovat kunnossa ja että tie suomalaiseen työelämään on sujuva. Halusimme tietää, mitä mieltä jäsenkenttämme on koulutusperäisestä maahanmuutosta, sen…

Oppivelvollisuusiän nostoon liittyy paljon avoimia kysymyksiä

Uuden hallituksen suurin ja kauaskantoisin uudistus on suunnitelma oppivelvollisuusiän nostosta 18 vuoteen. Tavoite liittyy ennen kaikkea osaamistason nostoon, vaikka sitä on markkinoitu myös syrjäytymisen ehkäisynä. Työelämässä ei pelkän peruskoulun varassa pärjää, koulutustasoa on nostettava. Sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna yksikin pudokas on liikaa. Keskeisintä ongelman ratkaisun kannalta on pureutua putoamisen syihin. Mitkä syyt johtavat…

EU:n kilpailukykyministerit keskustelevat osaamisesta ja tutkimuksesta

Kilpailukykyasioista vastaavat EU-maiden ministerit tapaavat Helsingissä epävirallisessa kokouksessa torstaina 4.7. Kokouksessa keskustellaan tutkimuksen ja innovaatioiden merkityksestä kestävälle kasvulle sekä EU:n tulevasta tutkimusrahoitusohjelmasta, Horisontti Euroopasta. – Tämä on Suomelle hyvä teema aloittaa ministerikokoukset. Tutkimus, koulutus, ja osaaminen voisivat olla vahvasti esillä Suomen vetämissä tilaisuuksissa koko pj-kauden ajan, toivoo Sivistystyönantajien elinkeinopoliittinen asiantuntija Heikki Holopainen. Horisontti Eurooppa -ohjelmasta…

Johanna Koponen Suomen pysyvästä EU-edustustosta: Suomea pidetään koulutuksen suurvaltana ja meitä kuunnellaan

Suomen kolmas kausi EU-puheenjohtajana alkaa tänään 1.7.2019. Puheenjohtajana Suomi johtaa ministerikokouksia, ja sillä on merkittävä vastuu koko EU:n päätöksenteosta. Suomen puheenjohtajaohjelman mukaan Euroopan tulee pysyä tutkimuksen, kehityksen ja innovaation eturintamassa. Ohjelmassa mainitaan esimerkiksi eurooppalaisen superyliopiston kehittäminen sekä Erasmus-opiskelijavaihdon laajentaminen. Sivistystyönantajat on painottanut osaamisen ja tutkimuksen ottamista Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemaksi. Lisäksi Sivista pitää tärkeänä, että EU-rahoituksen…

Scroll To Top