Uutiset

Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikajärjestelmien paikallinen rakentaminen käyntiin

Alkuvuoden 2019 aikana Sivista ja OAJ ovat toteuttaneet yhteistyössä koulutuksia ammatillisten oppilaitosten uudesta vuosityöaikajärjestelmäsopimuksesta. Näissä yli 100 osallistujan koulutustilaisuuksissa henki on ollut innostava ja odottava. Uusi sopimus antaa mahdollisuuden toteuttaa sekä ammatillisen koulutuksen järjestämistä että opettajien työaikoja joustavasti. Lisäksi sen avulla tuodaan näkyväksi opettajan kaikki työtehtävät. Samalla vuosityöaikajärjestelmä yhdenmukaistaa opettajien työehtoja mm. eri oppiaineiden välillä.…

Jos ei tiedettä olisi? Mieti sitä! Yhteinen ääni sivistyksen puolesta

Tieteellä ja sivistyksellä on vahva merkitys hyvin toimivan yhteiskunnan peruspilareina. Tätä tärkeää viestiä ovat yhteistyössä edistämässä Suomen sivistyksen toimijat laajalla rintamalla. Professoriliitto, Sivistystyönantajat, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Tieteentekijöiden liitto haluavat tuoda esiin yhteisiä näkemyksiään tieteen ja sivistyksen puolesta. Riittävä resursointi sekä tiede- ja sivistysmyönteinen…

Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia parantamassa

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän uudistamaan jatkuvaa oppimista. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus toimintamalliksi, jolla vastataan teknologian kehityksestä ja työn murroksesta aiheutuviin osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Sivistystyönantajia edustaa työryhmässä johtaja Laura Rissanen. Työryhmän tehtävänä on myös ehdottaa toimenpiteitä, joilla vahvistetaan taloudellisia kannusteita työuran aikaiseen opiskeluun sekä lisätään työuran aikana tapahtuvan osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta. Lisäksi työryhmä…

Julkisen talouden haasteet jatkuvat – puolueilta tarvitaan selkeitä ratkaisuehdotuksia

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään 4.2. virkamiespuheenvuoron ”Uudistuva, vakaa ja kestävä yhteiskunta”. Ikääntymisen tuomista tulevaisuuden menopaineista johtuen, julkisen talouden tilanne jatkuu haastavana. Virkamiesten näkemyksen mukaan seuraavalla hallituskaudella on saavutettava vuosittain puolen miljardin välitön tasapainottuminen. Samaan aikaan tulee jatkaa rakenteellisia uudistuksia, joilla julkinen talous paranee pidemmällä aikavälillä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö myös lisäpanostuksia tarvita, jopa nykyistä…

Miksi Suomen pitää panostaa osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen?

Kysyimme Helsingin yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläiseltä, miksi Suomen pitää panostaa osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen. – Meidän kannattaa panostaa osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen, koska Suomen tulevaisuuden menestys globaalissa työnjaossa on kiinni korkeasta osaamisesta. – Tarvitsemme yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon. Nyt on kuitenkin käymässä niin, että nuorten ikäryhmien koulutustason nousu on pysähtynyt ja 1970-luvun…

Olethan mukana Vastuullinen kesäduuni 2019 -kampanjassa?

Kehitä työnantajakuvaasi ja ilmoita kesätyöpaikoista veloituksetta osallistumalla Vastuullinen kesäduuni 2019 – kampanjaan! Vastuullisuus kiinnostaa yhä useampaa kesätyönantajaa. Samalla parhaista kesätyöntekijöistä kilpaillaan myös enenevissä määrin. Perusasioilla on yhä vaikeampi tehdä vaikutusta tulevaisuuden osaajiin. Tällä hetkellä Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa on jo lähes 500 suomalaista yritystä ja määrä kasvaa jatkuvasti. Sivistystyönantajat on tänäkin vuonna mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.…

Haemme elinkeinopoliittista asiantuntijaa

Elinkeinopoliittinen asiantuntija toimii elinkeinopolitiikan vastuualueella, raportoiden vastuualueen johtajalle. Itsenäisessä tehtävässä vastaat Sivistystyönantajien oppilaitosjäsenten koulutus- ja elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta. Olet vaikuttavassa tehtävässä ja merkittävässä roolissa kehittämässä maamme koulutuspolitiikkaa. Tehtävään kuuluu edustuksia alan toimielimissä mm. ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen työryhmissä, joissa muodostetaan suomalaisen koulutus- ja elinkeinoelämän yhteisiä kantoja. Vaikuttavassa tehtävässä pääset toimimaan osana suomalaista sivistys-, koulutus- ja tutkimusalaa. Tässä…

Neuvotteluratkaisu Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n palkkausjärjestelmän muuttamisesta ja järjestelyerän jakamisesta

Sivistystyönantajat, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ovat saavuttaneet neuvotteluratkaisun Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n palkkausjärjestelmän muuttamisesta sekä järjestelyerän jakamisesta. Neuvottelujen tuloksena syntyi joustavampi ja yksinkertaisempi palkkausjärjestelmä, joka antaa työnantajalle enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa suoritusperusteisen palkan muodostumiseen. Järjestelmä on työntekijöille aiempaa kannustavampi. Neuvottelutulos pohjaa viime keväänä syntyneeseen työehtosopimukseen ja tuolloin sovittuihin palkankorotuksiin. Osapuolet neuvottelivat…

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus: onnistumme, kun kohtaamme oppijat yksilöinä

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Opiskelu on yleensä monimuoto-opiskelua ja siihen kuuluu oppimista työpaikalla, lähiopiskelua TAKKissa sekä etä- ja verkko-opiskelua. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen yksi keskeinen elementti on osaamisperusteisuus. TAKKissa on toteutettu opiskelijoille tarjottavina yksilöllisinä opintopolkuina jo pitkään. Esimerkkejä erilaisista koulutuspoluista löytyy yhtä paljon, kuin TAKKissa on opiskelijoita eli noin 13 000…

Korkeakoulujen rahoitusmalleja voisi muuttaa rohkeammin

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusperusteisiin esitetään muutoksia vuoden 2021 alusta lähtien. Sivistystyönantajat pitää hyvänä, että perusteita tarkasteltiin ministeriön, korkeakoulujen ja sidosryhmien tiiviissä vuorovaikutuksessa. Lopullisessa ehdotuksessa korkeakoulujen kykyyn tehdä strategisia valintoja olisi kuitenkin voinut luottaa enemmän. Rahoituksen uudistaminen on osa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -prosessia. Visiotyö käynnistyi vuonna 2017 lähes yhtä aikaa OECD:n tekemän Suomen innovaatiojärjestelmän…