Uutiset

Yksityisen opetusalan ja harjoittelukoulujen lukiotyöryhmät saavuttivat neuvottelutuloksen työehtojen kehittämistoimista

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa ja yliopistojen yleisen työehtosopimuksen harjoittelukouluja koskevissa allekirjoituspöytäkirjoissa sovitut lukiomääräysten kehittämistä käsittelevät työryhmät saivat neuvottelutuloksen 30.3.2021. Sopimusratkaisuissa käytettiin allekirjoituspöytäkirjassa sovitusti työehtojen kehittämiseen 0,25 prosenttiyksikköä kummassakin työehtosopimuksessa. Määräykset tulevat voimaan 1.8.2021. Lisätietoja: Tari Aho p. 0400 339 224 Johtava työmarkkinalakimies, Sivista

Muutoksen tekijät palkittiin kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla – turvallisuus on jokaisen asia

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla palkittiin 13.4.2021 yrityssarjoissa Nokian Raskaat Renkaat Oy, Kraton Chemical Oy sekä Satatuote Oy. Oppilaitoksista palkinnon saivat Careeria ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Palkinnolla nostettiin esille uusia muutoksen tekijöitä, vankkoja hyvien käytäntöjen jakajia ja poikkeustilanteen haltuun ottajia. Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa yrityksiä ja nyt jo kolmatta kertaa myös eri asteiden oppilaitoksia turvallisuustyön kehittämiseen ja hyvien…

Sivistystyöllä ja taidekasvatuksella lisää hyvinvointia koronan aikana ja sen jälkeen

Lähes vuosi sitten alkanut maailman laajuinen pandemia on vaikuttanut merkittävästi koulutusalaan; opiskelijoihin, henkilöstöön ja oppilaitoksiin. Poikkeuksellisen vuoden aikana toimintaansa ovat uudistaneet niin peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset kuin korkeakoulut. Unohtaa ei sovi myöskään monipuolista vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kenttää, jonka palveluita suomalaiset laajasti käyttävät. Vapaan sivistystyön koulutusta tarjoavat mm. kansanopistot, joita on eri puolella Suomea…

Mitä sivistalainen tekee vapaa-ajallaan? Vuorossa Heikki

Olen aina tykännyt liikkua, mutta korona-aikana liikunta on saanut aiempaa suuremman merkityksen. Kun koti on muuttunut konttoriksi, ulkoilman kutsu on kova huonollakin säällä. Kävely ja juoksu ovat helppoja ympäri vuoden, mutta tänä talvena olen tuhansien muiden tavoin löytänyt hiihdon. Jos ihmettelette, kuka se Helsingin laduilla hiihtohokemia huuteleva tuulipukusetä on, se saatan olla minä. Ykkönen vai…

Koronasta toipumiseen tarvitaan elämän merkityksellisisyyden kokemuksia – vapaan sivistystyön osaaminen paremmin käyttöön

Noin vuosi sitten alkanut maailman laajuinen pandemia on vaikuttanut merkittävästi koulutusalaan; opiskelijoihin, henkilöstöön ja oppilaitoksiin. Poikkeuksellisen vuoden aikana toimintaansa ovat uudistaneet niin peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset kuin korkeakoulut. Unohtaa ei sovi monipuolista koko Suomen kattavaa vapaan sivistystyön kenttää, joiden palveluita suomalaiset laajasti käyttävät. Tähän kenttään kuuluvat urheiluopistot, kansalaisopistot, kesäyliopistot ja opintokeskukset sekä kansanopistot. Kysyimme vapaan…

Kielten opiskelun monipuolistaminen vaatii pitkäjänteisyyttä

Harvinaisempien kielten opetuksen tarjontaa voidaan lisätä kouluissa hyödyntämällä koronavirusajan oppeja digi- ja etäopetuksesta. Nuorten kansainvälistyminen ei enää etene luonnonvoiman lailla. Kielten opiskelu on yksipuolistunut, ja opiskelijavaihto kiinnostaa aiempaa vähemmän. Nämä merkit olivat ilmassa jo ennen koronaviruspandemiaa, joka sulki rajat, keskeytti matkustelun ja käänsi katseet sisäänpäin. Helsingin Sanomat uutisoi laajasti siitä, että muiden kielten kuin englannin…

Arene ammattikorkeakoulujen sanansaattajana jo 25 vuotta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene täyttää tänä keväänä 25 vuotta. Ammattikorkeakoulukokeilut käynnistyivät 1990-luvun alussa ja vuosikymmenen puolivälissä alkoi järjestelmän vakinaistaminen. Ammattikorkeakoulujen keskinäinen yhteistyö starttasi heti kokeilujen alkaessa. Väliaikaisten AMK:ien johtavat rehtorit kokoontuivat 14.4.1992, mikä oli alku ammattikorkeakoulujen johdon yhteistyölle. Keväällä 1996 perustettiin ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Arene on kasvanut kahdessakymmenessäviidessä vuodessa AMK:ien yhteistyön vetäjäksi sekä merkittäväksi ja…

Koulutustoimijat vahvemmin mukaan uuden jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen valmisteluun

Sivistystyönantajat lausui hallituksen esityksestä uudeksi jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseksi. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää nykyistä parempaa koordinaatiota jatkuvan oppimisen eri muotojen välillä, sekä ennen kaikkea kykyä vastata kysyntään joustavasti ja nopeasti. On hyvä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Valittu ratkaisu eli uuden palvelukeskuksen perustaminen on kuitenkin jo lähtökohtaisesti vanhanaikainen lähestymistapa, Sivistan elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Laura…

Kestävän kasvun ohjelmasta investointeja osaamiseen

Hallituksen tänään julkaisema suunnitelma EU:n elpymisrahaston käytöstä Suomessa lupaa noin 700 miljoonan euron investointeja tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Rahoituksella on tarkoitus tukea muun muassa tutkimusinfrastruktuureja ja kokeilu- ja pilottiympäristöjä, tulevaisuuden avainteknologioiden tutkimusta ja kehittämistä sekä tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kumppanuuksia. Rahoitus jaetaan pääasiassa Suomen Akatemian ja Business Finlandin kautta. – Rahoituslisäys on erittäin tervetullut. Suomen TKI-investoinnit…

Miten sivistalainen viettää vapaa-aikaa? Vuorossa Anne

Kiireiseen arkeen olen rakentanut helpon harrastuksen, juoksun. Talvisin myös hiihtolatu kutsuu, mikäli Suomen talvi antaa siihen mahdollisuuden. Aikaisemmin urheilin musiikin tahtiin, mutta nyt olen siirtynyt kirjoihin. Syke lenkeillä on laskenut ja kestävyys parantunut. Kuuntelemani kirjat ovat viime aikoina liittyneet vahvasti neuvottelutaitoon, kuuntelemiseen, luottamukseen sekä johtamiseen. Parin tunnin lenkillä saa paljon uusia ideoita ja omia ajatuksia…