Uutiset

Sivista mukana Kodin ja Koulun Päivän juhlavuodessa – liity joukkoon!

Kodin ja Koulun Päivän juhlavuosi! Ilmoittautuminen vuoden 2020 Kodin ja Koulun Päivään on käynnistynyt, tervetuloa mukaan! Valtakunnallista päivää vietetään vuosittain syyskuun viimeisenä perjantaina, nyt jo kymmenettä kertaa. Esiopetus, peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset voivat sijoittaa päivän juuri itselleen sopivaan päivään ja ajankohtaan. Ilmoittautumislinkin ja ideoita päivän viettoon löydät täältä: www.kodinjakoulunpaiva.fi Jubileumsår för Hem och Skola-dagen!…

Kansallisella TKI-tiekartalla pitää viitoittaa väylä pitkäjänteiselle rahoituksen kasvulle

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat kansallista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tiekarttaa. Kevään aikana valmistuva tiekartta määrittelee Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeiset painopisteet, tavoitteet ja keinot tuleville vuosille. Keskeinen tavoite on kasvattaa tki-rahoitusta niin, että se vastaisi 4 %:a bruttokansantuotteesta. Ministeriöt järjestivät helmikuun lopussa kuulemistilaisuuden tiekartan ensimmäisestä luonnoksesta. Sivistystyönantajat osallistuu aktiivisesti tiekartan…

Tutustu meihin! Sivistan esittelyssä Anne

Olen Anne Somer, Sivistan työmarkkinajohtaja. Työni on erittäin monipuolista: päivästäni ison osan täyttävät erilaiset kokoukset ja tapaamiset eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi puhelut ja sähköpostit sekä keskustelut jäsenten kanssa ovat tärkeä osa jokaista päivää. Työni vaatii neuvottelutaitoja, ongelmanratkaisukykyä, juridiikan osaamista sekä esimies- ja johtamisosaamista. Tieni on lukion jälkeen kulkenut kansanopiston kautta opiskelemaan oikeustiedettä Turun yliopistoon. Viimeisimmäksi…

Ohjeita koronaviruksen varalle

Alkuvuonna Kiinasta sai alkunsa uusi koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. Koronavirustapauksia on tullut esille myös Suomessa. Virus on todettu mm. koulua käyvällä lapselle, joka on johtanut terveysviranomaisten määräyksestä noin 150 henkilön kotikaranteeniin. Jäsenorganisaatioiden varautuminen koronavirukseen on nyt erittäin tärkeää. Huomioitava mm. viruksen leviämisen ehkäiseminen ja varautuminen toimiin mahdollisissa koronavirukseen liittyvissä tartuntaepäilyissä. Tartuntatautien torjunnasta on säädetty tartuntatautilaissa…

Työllisyysasteen nostamiseen tarvitaan toimivaa kunta- ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä

Keväällä 2020 käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Kokeilussa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Kokeiluihin haki määräajassa yhteensä 30 kuntaa tai kuntaryhmää, joissa on mukana yhteensä 123 kuntaa. Hakemuksista 20 valittiin jatkovalmisteluun. Haku oli suunnattu vain kunnille ja kuntayhtymille. Mahdollistava laki tulee suunnitelman…

Kansainvälinen osaaja Jesus Cabrera: opintojen kautta suomalaiseen työelämään

Suomalainen koulutus houkuttelee maahamme uusia osaajia. Vuonna 2018 ulkomaalaiset suorittivat Suomessa yhteensä 4191 korkeakoulututkintoa. Työperäisen maahanmuuton rinnalla voidaan puhua koulutusperäisestä maahanmuutosta. Merkittävä osa Suomessa tutkinnon suorittaneista ulkomaalaisista lähtee kuitenkin muualle töihin. Syinä ovat muun muassa työpaikan löytämisen vaikeus, kielimuuri ja oleskelulupakäytäntöjen byrokratia. Samaan aikaan Suomen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä jatkaa vähentymistä. Se tarkoittaa entisestään…

Tutustu meihin! Sivistan esittelyssä Jussi-Pekka

Olen Jussi-Pekka Rode ja työskentelen Sivistassa elinkeinopoliittisena asiantuntijana. Teen työtä koulutuspolitiikan kysymysten parissa.  Työpäivän aikana pyrin hoitamaan sähköpostit ja muut juoksevat rutiinihommat aamupäivällä ja ajattelua vaativat tehtävät iltapäivällä. Lounaat menevät usein tapaamisten merkeissä. Kevyt jutustelu työkavereiden kanssa auttaa jaksamaan. Työn tekoon liittyvät vaatimukset ovat yksilöllistä, mutta itselläni se vaatii epävarmuuden sietämistä, suunnittelua ja ennen kaikkea…

Yksityisen opetusalan työehtosopimusneuvottelut alkoivat

Yksityistä opetusala koskevat työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat tänään 29.1.2020. Työehtosopimuksessa osapuolina ovat Sivistystyönantajat, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Neuvotteluissa käsiteltiin mm. yleistä taloudellista tilannetta sekä koulutuksen järjestäjien tilannetta. Neuvotteluja jatketaan helmikuun puolivälissä. Lisätietoja, Anne Somer, p. 050 345 21 34 Työmarkkinajohtaja, Sivistystyönantajat

Siirtyminen lukioista jatko-opintoihin sujuvaksi

Tänään keskiviikkona 29.1.2020 julkistetaan ”Siirtymät sujuviksi: lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyö (SISU) ” -hankkeen tulokset. Hanke toimi osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. Sen toteuttivat Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Uuden lukiolain (714/2018) tavoitteena on parantaa yhteistyötä korkeakoulutuksen ja lukioiden välillä. Myös uudet opetussuunnitelman perusteet (LOPS2019) ohjaavat lukioita lisäämään yhteyksiään työelämään ja korkeakouluihin….

Kehitä työnantajakuvaasi ja ilmoita kesätyöpaikoista veloituksetta osallistumalla Vastuullinen kesäduuni 2020 -kampanjaan!

Vastuullinen kesätyönantajuus on erinomainen keino vaikuttaa positiivisesti omaan työnantajakuvaan sekä koko toimialan vetovoimaisuuteen! 72 prosenttia vastuullisissa kesätyöpaikoissa työskennelleistä nuorista kertoo olevansa todella tyytyväisiä kesätyöpaikkaansa. Vastuullinen kesäduuni 2020 -juhlakaudella on mukana yli 540 työnantajaa ja tavoitteena on tarjota yli 100 000 vastuullista kesätyöpaikkaa 14‒29-vuotiaille ensi kesänä! 10v-juhlakauden teemana on nuorten henkilökohtaisen kehityksen tukeminen ja monimuotoisuuden vaaliminen…