Uutiset

Sivistysjärjestelmä lahjakkuuden ja kovan työn tukena – Tuomas Kettusen polku säveltäjäksi

Suomalainen sivistysjärjestelmä on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka antaa kaikille mahdollisuuden löytää oman kiinnostuksen kohteensa ja kykynsä. On kyse sitten koulupolusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluun tai taiteen harrastamisesta virallisen koulutusjärjestelmän rinnalla. Säveltäjänä ja sävellyksen opettajana toimivan Tuomas Kettusen uratarina on hieno esimerkki sivistysjärjestelmän antamista mahdollisuuksista ja niihin tarttumisesta. Musiikkia lapsesta asti harrastanut Tuomas Kettunen suoritti lukion rinnalla muusikon ammattitutkinnon…

Markku Jahnukainen: Työaikoja kehittämällä opettajan työhön lisää tasa-arvoa

Opettajien jaksaminen ja työhyvinvointi ovat puhuttaneet jo pitkään. Työelämän muutoksessa myös opettajien työnkuvat ovat muuttuneet ja työn tekemisen tavat sen myötä. Haastattelimme aiheesta Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan erityispedagogiikan professori Markku Jahnukaista. Miten näet opettajan työn muutoksen suhteessa työaikamuotoon? – Opettajan työ on nykyään paljon muutakin kuin opettamista. Kaikki opettajan tekemä työ olisi paremmin hahmotettavissa, jos…

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat reilusti vuonna 2022 – vähintään vuoden työsuhteisten opettajien 3,4 % sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön 4,9 %

Koulutuksen toimiala työllistää 184 000 henkilöä. Tämä vastaa 7 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa vajaassa 284 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2022 yhteensä noin 24 000 henkilöä. Vuoden 2022 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 232 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä reilut 20 000 kuukausipalkkaista henkilöä syyskuussa 2022. Näistä 52 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 48 prosenttia hallinto- ja…

Kansallinen sivistyksen teemavuosi 2024 – tavoitteena osallistava ja innostava tapahtumien ja sivistyksen uudelleen sanoittamisen vuosi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt vuoden 2024 kansalliseksi Sivistyksen teemavuodeksi. Tavoitteena on osallistava ja yhdessä toteutettu tapahtumien vuosi, jonka aikana sivistystä ja sen merkitystä tuodaan tähän päivään ja ihmisten arkeen. Elämme globaalien kriisien aikaa. Tämä aika haastaa meidät kohtaamaan sivistysyhteiskuntaa uhkaavia näkymiä. Suomi ja suomalaiset ovat kuitenkin aina luottaneet sivistyksen voimaan, ja olemme ponnistelleet kehittyäksemme…

Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot jatkoivat nousuaan vuonna 2022

Koulutuksen toimiala työllistää 184 000 henkilöä. Tämä vastaa 7 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2022 kaikkiaan 34 000 henkilöä. Henkilöstöstä kaksi kolmasosaa kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja kolmasosa muuhun asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului lähes 850 henkilöä. Yliopistojen henkilöstö kasvoi etenkin opetus- ja tutkimushenkilöstössä – 3…

Sivistystyönantajat hiilineutraaliksi tänä vuonna

Sivistystyönantajat (Sivista) on sitoutunut saamaan toimintansa hiilineutraaliksi vuoden 2023 aikana. Työ on alkanut hiilipäästöjen mittaamisella ja ympäristövastuulinjausten laatimisella. – Otimme käyttöön Helsingin yliopiston järjestötoimijoille laatiman hiililaskurin. Teimme koemittauksia vuoden 2021 ja 2022 toiminnoista, ja tänä vuonna keräämme laskentaan tarvittavat tiedot jo suunnitelmallisesti, kertoo päällikkö Heikki Holopainen Sivistasta. Sivistan ympäristövastuulinjauksissa on tunnistettu suurimmat hiilipäästöjä aiheuttavat toiminnot…

Sivistan ratkaisut, joiden avulla Suomessa riittää osaajia tulevaisuudessakin

Suomi on pitkään ollut koulutuksen tilaa ja tuloksia kuvaavan Pisa-tutkimuksen kärkisijoilla ja on edelleen. Viime vuosina suunta on kuitenkin ollut laskeva. – On aika herätä siihen, että osaamisen eteen on tehtävä työtä, sanoo Sivistan elinkeinopolitiikan johtaja Heikki Kuutti Uusitalo. Sivistan ratkaisuja: 1. Opiskelupaikkojen lisääminen ja riittävä resursointi. Suomen tavoitteena on nostaa korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus…

Ammatillisen koulutuksen joustavat mahdollisuudet osaajapulan ratkaisemiseksi tulee hyödyntää täysimääräisesti

Opetus- ja kulttuuriministeriön 30.8.2022 asettaman Ammatillisten tutkintojen kehittäminen -työryhmän väliraportti julkaistiin 24.3. Työryhmä esittää väliraportissaan periaate-ehdotukset ammatti- ja erikoisammattitutkintojen joustavuuden lisäämiseksi, opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksien monipuolistamiseksi ja pienten osaamiskokonaisuuksien ottamiseksi osaksi ammatillisen koulutuksen järjestelmää. Työryhmä jatkaa työtään 30.9.2023 asti Sivista katsoo, että työryhmän ehdotukset tutkinnon osien nykyistä laajemmasta ja joustavammasta hyödyntämisestä ovat kannatettavia. Osaajapula vaivaa useita…

Pahenevaan osaajapulaan on vastattava kaikilla koulutustasoilla – polku lähtee jo varhaiskasvatuksesta

– Osaavat ihmiset ovat vientivetoiselle ja resurssiköyhälle Suomelle elinehto. Tarvitsemme pitkäjänteistä julkista rahoitusta tutkimukseen ja tohtorinkoulutukseen, sanoo Sivistan elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Heikki Kuutti Uusitalo. Pula osaajista on noussut keskeiseksi haasteeksi ja huolenaiheeksi miltei kaikilla aloilla. – Ilmiö koskettaa kasvavassa määrin myös koulutusalaa, sanoo Heikki Kuutti Uusitalo. Rekrytointi on vaikeutumassa. Sivistan koulutus- ja tutkimusalan barometri syksyltä…

Sivistan vaalikiertueella puhututti sivistysjärjestelmän toimintaedellytykset

Eduskuntavaalien alla on käyty runsaasti keskustelua koulutuksen teemoista. Maaliskuussa Sivista syvensi tätä keskustelua yhdessä jäsentensä kanssa viidellä paikkakunnalla Helsingin, Savo-Karjalan, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen vaalipiireissä. Mukaan kutsuttiin keskustelemaan sivistysteemoissa profiloituneita eduskuntavaaliehdokkaita painottaen nykyisen eduskunnan ulkopuolisia ja nuoria ehdokkaita. – Oppilaitos- ja korkeakoulujohdon viesti eduskuntaan tähyäville eri tilaisuuksissa oli selkeä ja yhtenäinen: koulutusmuodosta ja -asteesta riippumatta…