Skip to content

Uutiset

Yliopistojen määräaikaisia työsuhteita koskeva ohjeistus on päivitetty

Sivistystyönantajat ja yliopistohenkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteistyössä päivitetyn ohjeistuksen yliopistojen määräaikaisista työsuhteista. Luottamusmiehille ja esimiehille suunnatussa ohjeistuksessa painotetaan enemmän ennakoivan henkilöstösuunnittelun merkitystä. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla voidaan vähentää mahdollisia määräaikaisiin työsopimuksiin liittyviä erimielisyyksiä. Yliopistojen määräaikaisia työsopimuksia on tarkasteltu työryhmässä, johon kuuluvat JUKO, JHL, Pro ja Sivistystyönantajat. Ohjeen päivittämistä on käsitelty kevään ja syksyn 2019 aikana useissa…

Kansainvälinen osaaja Jorge Baldeon: näin tieni kulki opintojen kautta suomalaiseen työelämään

Suomalainen koulutus houkuttelee maahamme uusia osaajia. Vuonna 2017 ulkomaalaiset suorittivat Suomessa yhteensä 3776 korkeakoulututkintoa. Työperäisen maahanmuuton rinnalla voidaan puhua koulutusperäisestä maahanmuutosta. Merkittävä osa Suomessa tutkinnon suorittaneista ulkomaalaisista lähtee kuitenkin muualle töihin. Syinä ovat muun muassa työpaikan löytämisen vaikeus, kielimuuri ja oleskelulupakäytäntöjen byrokratia. Samaan aikaan Suomen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä jatkaa vähentymistä. Se tarkoittaa entisestään…

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita ei pidä siirtää sote-maakuntiin

Me allekirjoittaneet vastustamme opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtämistä sote-maakuntiin. Yksi järjestämismalli ei ole vaikuttavin eikä toimi kaikkialla. Psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisen pitää kuulua kunnan tehtäviin kuten tähänkin asti. Kunnilla on lisäksi oltava oikeus järjestää opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut yhdessä muiden kuntien kanssa tai sopia niiden järjestämisestä yhdessä maakunnan kanssa sen sijaan, että järjestävät palvelun itse….

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat: työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista

Tänään julkaistun Amisbarometrin mukaan yli puolet ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle töiden perässä. Lähes 60 % vastanneista katsoo, että työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista. – Opiskelijoiden vastauksissa korostui, miten merkittävänä he näkivät työssä sen, että on mielekästä työtä ja että tuntee tekevänsä jotain tärkeää, sanoo Sivistystyönantajien asiantuntija Jussi-Pekka Rode. – Vastauksissa ilmeni…

Vielä on aikaa tehdä EU:n budjettikehyksestä parempi

Eurooppalaisten koulutustyönantajien järjestö EFEE juhli viime viikolla 10-vuotista taivaltaan. Järjestö syntyi vuonna 2009 tarpeesta käydä keskustelua koulutusalan työmarkkinatoimijoiden välillä EU-tasolla. EFEE:n kasvu on viime vuosina ollut nopeaa. Jäsenjärjestöjä sillä on 42 kaikkiaan 21:stä eri maasta. Suomesta jäseninä ovat Sivistystyönantajat ja Kuntatyönantajat. Sivistystyönantajien Heikki Holopainen toimii EFEE:n varapuheenjohtajana kaudella 2018-20. EFEE:n merkitys ja näkyvyys on kasvanut…

Kansainvälinen osaaja Ilya Petrov: polkuni opintoihin ja töihin Suomeen

Suomalainen koulutus houkuttelee maahamme uusia osaajia. Vuonna 2017 ulkomaalaiset suorittivat Suomessa yhteensä 3776 korkeakoulututkintoa. Työperäisen maahanmuuton rinnalla voidaan puhua koulutusperäisestä maahanmuutosta. Merkittävä osa Suomessa tutkinnon suorittaneista ulkomaalaisista lähtee kuitenkin muualle töihin. Syinä ovat muun muassa työpaikan löytämisen vaikeus, kielimuuri ja oleskelulupakäytäntöjen byrokratia. Samaan aikaan Suomen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä jatkaa vähentymistä. Se tarkoittaa entisestään…

PISAkin sen kertoo – perusopetuksen kehittäminen ei saa olla hankerahoituksen varassa

Tänään julkaistun OECD:n osaamistuloksia mittaavan PISA-tutkimuksen vuoden 2018 pääalueena oli lukutaito. Kolmen vuoden välein julkaistavassa tutkimuksessa suomalaisten 15-vuotiaiden lukutaito oli OECD-maiden kärkeä. Matematiikassa suomalaisnuorten osaamistaso on myös pysynyt samana vuoteen 2015 verrattuna. Luonnontieteiden osaaminen on laskenut. – Lapsen ja nuorten tulevaisuus alkaa hyvästä lukutaidosta. Sujuva lukutaito luo perustan kaikelle oppimiselle ja opiskelulle. Suomalaisten nuorten lukutaito…

EU-yhteistyön tuloksena interaktiivinen online- riskienarviointityökalu pienille ja keskisuurille oppilaitoksille

The European Federation of Education Employers (EFEE) on Euroopan komission hyväksymä eurooppalainen työnantajajärjestö. EFEE perustettiin 2009. Suomesta järjestön jäseniä ovat sekä Sivistystyönantajat että Kuntatyönantajat KT. Sivista osallistuu toimintansa kannalta keskeisiin EFEEn projekteihin mm. ESSDE ((The European Sectoral Social Dialogue in Education – ESSDE) -hankkeisiin. Sivista on ollut mukana EU-OSHA:n hallinnoimassa 18 kuukautta kestävässä hankkeessa, jossa…

Suurin osa lukiolaisista aikoo hakea ensisijaisesti korkeakouluopintoihin valmistumisensa jälkeen

Tänään julkistetussa Lukiolaisten liiton tekemässä ensimmäisessä Lukiolaisbarometrissa selvitettiin mm. lukiolaisten tulevaisuudensuunnitelmia valmistumisen jälkeen. Lukiolaisilta kysyttiin mm. mistä koulutusaloista he ovat kiinnostuneita ja mitä he tahtovat tulevaisuudessa tehdä. Lisäksi barometrissä kysyttiin millaisena he näkevät tulevaisuuden työelämän. Korkeakouluopinnot kiinnostavat Suurin osa lukiolaisista aikoo hakea ensisijaisesti korkeakouluopintoihin lukiosta valmistuttuaan. Vastanneiden joukossa oli myös paljon jatko-opintojensa suhteen epävarmoja lukiolaisia…

Haemme työmarkkinalakimiestä tai -asiantuntijaa

Sivistystyönantajat on sivistys-, koulutus- ja tutkimusalan työnantajaliitto. Jäseninä on yli 320 organisaatiota kaikilta koulutusasteilta peruskouluista yliopistoihin sekä muita koulutus- ja sivistysalan toimijoita. Jäsenten palveluksessa työskentelee yli 54 000 opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon ammattilaista. Sivistystyönantajat on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen. Etsimme palvelukseemme työmarkkinalakimiestä tai -asiantuntijaa vahvistamaan työmarkkinavastuualuettamme. Tehtävänkuvaan kuuluvat pääasiassa jäsenorganisaatioiden työsuhdeneuvonta, kouluttaminen työoikeudellisissa asioissa ja…

Scroll To Top