Uutiset

Haastattelussa Unifin toiminnanjohtaja Tanja Risikko – yliopistoilla on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän uudistajina aivan keskeinen rooli

Sivista vaikuttaa koulutus- tutkimus- ja sivistysalan kehittämiseen tekemällä yhteistyötä virkamiesten, poliittisten päättäjien ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Yksi tärkeistä yhteistyötahoista yliopistoteemoja koskien on Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry. Haastattelimme viime keväästä Unifin toiminnanjohtajana toiminutta Tanja Risikkoa Unifin roolista ja yhteistyöstämme. Kerrotko kuka olet ja mistä tulet? Olen työskennellyt toukokuun alusta saakka Unifin toiminnanjohtajana ja saanut…

Haemme työmarkkinalakimiestä tai -asiantuntijaa

Etsimme palvelukseemme työmarkkinalakimiestä tai -asiantuntijaa vahvistamaan työmarkkinavastuualuettamme. Tehtävänkuvaan kuuluvat jäsenorganisaatioiden työsuhdeneuvonta ja kouluttaminen työoikeudellisissa asioissa, työehtosopimusneuvotteluihin osallistuminen, erimielisyysasioiden ratkaiseminen, oikeudenkäyntien hoitaminen tarvittaessa sekä liiton toiminnan kehittäminen. Tehtävässä saa itsenäistä vastuuta. Tehtävän sisältöä tarkennetaan valitun henkilön osaamisen perusteella. Vaikuttavassa tehtävässä pääset toimimaan osana suomalaista opetus- ja tutkimusalaa. Tässä näköalapaikassa sinun on mahdollista verkostoitua työmarkkinatoimijoiden, opetuksen ja…

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus vaarassa – mistä on kyse?

Sivista, Kuntaliitto, AMKE ja Sajo järjestivät Sivistysvaliokunnalle infon 5.11.2020 liittyen oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä esiin nousseeseen ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuteen. Hallitus on esittämässä oppivelvollisuuslainsäädännön laajentamisen yhteydessä ammatillisen koulutuksen lakiin valtuutussäännöstä, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää opetuksen ja ohjauksen keskimääräisestä tuntimäärästä ammatillisessa koulutuksessa. Tämä nykylainsäädännön tavoitteiden kanssa täysin ristiriidassa oleva esitys vaarantaa osaamisperusteisuuden. OECD:n tuore vertailu nostaa Suomen…

Tutustu meihin! Vuorossa Piia

Olen Piia Alvesalo, Sivistan viestintäpäällikkö. Työssäni hoidan Sivistan päivittäistä viestintää, teen uutisia ja pyöritän some-viestintää, hoidan media- ja yhteiskuntasuhteita sekä suunnittelen/toteutan tilaisuuksia. Pyrin kehittämään työtäni ja itseäni jatkuvasti. Viestinnän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, systemaattisuutta ja monta rautaa tulessa -otetta. Luonnollisesti kirjallisen ilmaisun pitää olla kunnossa. Lisäksi työssä tarvitaan harjaantunutta lukijan silmää ja pihvin löytämistä laajoista…

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuusselvitys 2020 – ensimmäisiä tuloksia

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat keränneet johtajalta ja esimieheltä varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja sivistystoimessa näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Samalla koottiin näkemyksiä esimiesidentiteetistä, muutoksen johtamisesta, esimiesuran mahdollisuuksista, etätyön johtamisesta ja tukitarpeista johtamisosaamisen kehittämisessä. Saimme vastaukset 1 600 kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajalta ja esimieheltä. Käytössämme on ainutlaatuinen ja monipuolinen aineisto, josta on varmasti apua esimies-…

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä jatkaa Sivistystyönantajien puheenjohtajana

Sivistystyönantajat ry:n syyskokous on 4.11.2020 valinnut Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelän jatkamaan Sivistystyönantajien hallituksen puheenjohtajana vuonna 2021. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Lauri Halla Kulosaaren yhteiskoulusta, toimitusjohtaja, rehtori Kari Juntunen Taitotalosta, toimitusjohtaja, rehtori Teemu Kokko, Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta, rehtori Tapio Korjus Kuortaneen Urheiluopistosta, rehtori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta, toimitusjohtaja Marja Pajulahti Invalidisäätiöstä, toimitusjohtaja Petri Raivo Karelia-ammattikorkeakoulusta, Talous- ja…

Sivistystyönantajien Heikki Holopainen jatkaa Euroopan koulutustyönantajien järjestön varapuheenjohtajana

Euroopan koulutustyönantajien (EFEE) vuosikokous valitsi Sivistystyönantajien johtavan asiantuntijan Heikki Holopaisen jatkamaan Euroopan järjestön varapuheenjohtajana vuodet 2021-22. Holopainen valittiin samassa yhteydessä vetämään EFEE:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen työryhmää. – EFEE on kasvava järjestö ja sen toiminnan vaikuttavuus on jatkuvasti lisääntynyt. Olen erittäin iloinen jatkostani järjestön varapuheenjohtajana. EFEE tarjoaa hyvän väylän tuoda esille suomalaisen koulutuskentän näkemyksiä EU:n koulutus-…

Koronan koettelema koulutus – Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Määttä: tämä on nyt sitä paljon puhuttua opetuksen irtaantumista ajasta ja paikasta

Kevään koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne iski rankasti suomalaiseen koulutusjärjestelmään; opiskelijoihin, opettajiin ja koko kouluyhteisöön. Epävarmuus jatkuu yhä ja herättää edelleen kysymyksiä. Eri koulutusasteet ovat kohdanneet haasteita liittyen mm. opetuksen järjestämiseen ja turvallisuuteen. Vaikka esimerkiksi digitalisaation, etäopetuksen ja oppilashuollon kysymykset ovat eri koulutusasteilla samoja, niin ratkaisut ja arkipäivän tilanteet voivat olla erilaisia. Haastattelimme jäsenistöämme siitä, miten koronatilanne…

Koronatilanteesta – kootusti ohjeita ja tilannetietoa

Alkuvuonna 2020 Kiinasta sai alkunsa uusi koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. 16.3.2020 mennessä tapauksia on todettu yhteensä yli 150 000 maailmanlaajuisesti. Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Valtioneuvosto on 16.3.2020 linjannut suosituksista yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana….

Aktiiviset ammattikorkeakoulun opettajat kertovat työelämäjaksoista – kokemuksia Kareliasta

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on koulutuksen työelämälähtöisyys, ja toimiva vuorovaikutus yritysten ja korkeakoulujen välillä on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyötä yritysten ja työnantajien kanssa tehdään monella tavalla: yhteisissä alan verkostoissa, opinnäytetöissä, opiskelijoiden harjoittelujaksoilla, projekteissa jne. Hyödyllisenä yhteistyön muotona toimivat myös opettajien työelämäjaksot. Keräsimme tietoa opettajien työelämäjaksoista…