Uutiset

Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot jatkoivat nousuaan vuonna 2021

Koulutuksen toimiala työllistää 181 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,1 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2021 kaikkiaan 34 000 henkilöä. Henkilöstöstä kaksi kolmasosaa kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului reilut 800 henkilöä. Yliopistojen henkilöstö kasvoi kaikissa henkilöstöryhmissä. Opetus- ja tutkimushenkilöstössä henkilöstömäärä kasvoi 4,9…

Kaikilla huippu-urheilijoilla on vahva lapsuuden ja nuoruuden liikuntatausta

Kohti SuomiAreenaa: Sivista, Olympiakomitea ja Urheiluopistot järjestävät SuomiAreenassa 11.7. keskustelutilaisuuden aiheesta ”Tarvitaanko Suomessa urheilijatutkinto?” Tässä kirjoitussarjassa taustoitamme tilaisuutta. Lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen käytetty aika herättää aika ajoin keskustelua siitä, liikkuvatko lapset ja nuoret riittävästi ja miltä liikkumisen kehitys tulevaisuudessa näyttää. On tärkeää keskustella siitä, miten liikkumiseen voidaan kannustaa ja miten voidaan luoda kaikille lapsille…

Opettajien jaksaminen: haluan opettajana olla myös innostaja ja mahdollistaja

Suomen koulutusjärjestelmä ja opettajat tunnetaan maailman parhaina. Opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja opetus perustuu tutkittuun tietoon. Opetustyö on pitkäjänteistä ja vuorovaikutteista työtä, johon yhteiskunnan ilmiöt ja tilanteet vaikuttavat; esimerkiksi koronapandemia on muuttanut paljon myös opettajien työtä. Haastattelimme muutamia opettajia ja kysyimme, miten he huolehtivat jaksamisesta tärkeässä työssään Kerro lyhyesti itsestäsi, mitä opetat ja missä Olen…

Opettajien jaksaminen: opettajana saan tuottaa toiselle hyötyä, joka kantaa läpi elämän

Suomen koulutusjärjestelmä ja opettajat tunnetaan maailman parhaina. Opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja opetus perustuu tutkittuun tietoon. Opetustyö on pitkäjänteistä ja vuorovaikutteista työtä, johon yhteiskunnan ilmiöt ja tilanteet vaikuttavat. esimerkiksi koronapandemia on muuttanut paljon myös opettajien työtä. Haastattelimme muutamia opettajia ja kysyimme, miten he huolehtivat jaksamisesta tärkeässä työssään. Olen Mikko Rasimus ja olen toiminut Hyriassa yli…

Yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos

Sivistan, JUKOn, Pron ja JHL:n välillä saavutettiin varhain sunnuntai-aamuna 3.4.2022 neuvottelutulos yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamisesta. Uuden työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää vielä osapuolten hallintojen hyväksyntää, minkä jälkeen sen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä työskentelee noin 34.000 palkansaajaa 13 yliopistossa.   Lisätietoja; Hanne Salonen Työmarkkinajohtaja, Sivista puh. 040 520 4877

Sivistan työehtosopimusneuvottelut vielä kesken

Sivistan työehtosopimusaloilla neuvoteltiin 31.3.2022 puolille öin, mutta neuvottelutuloksia ei syntynyt. Työehtosopimusneuvotteluosapuolet jatkavat kuitenkin neuvotteluita yliopistojen, yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskuksen työehtosopimuksista perjantaina 1.4.2022. Sivistystyönantajat edustaa 340 yksityisen sektorin koulutus- ja tutkimusalan sekä kasvatus- ja kulttuurialan työnantajaa. Sivistan jäsenten palveluksessa on noin 60 000 palkansaajaa. Sivista on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen. Lisätietoja: Työmarkkinajohtaja Hanne Salonen Puh….

Pitkäaikainen opiskelija- ja tutkijaviisumi on tervetullut uudistus, mutta lisätoimia tarvitaan

Sisäministeriössä on valmisteilla luonnos hallituksen esitykseksi pitkäaikaisen eli niin sanotun D-viisumin käytön laajentamista koskemaan myös opiskelijoita ja tutkijoita. Pitkäaikaisen viisumin avulla nopeutettaisiin oleskeluluvan saaneiden maahantuloa. – Pidämme toimia opiskelijoiden ja tutkijoiden maahantulon nopeuttamiseksi tervetulleina. Sivistan jäsenistössä, erityisesti korkeakoulusektorilla, on paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja työntekijöitä ja määrä kasvaa tulevina vuosina, sanoo johtaja Laura Rissanen Sivistystyönantajista. Esityksen…

Haemme elinkeinopolitiikasta vastaavaa johtajaa

Nykyisen elinkeinopolitiikasta vastaavan johtajamme siirtyessä uusiin tehtäviin, etsimme palvelukseemme Sinua, kokenut ja verkostoitunut vaikuttaja. Johtaja vastaa Sivistystyönantajien jäsenorganisaatioiden koulutus-, tutkimus- ja elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta sekä yhteiskuntasuhteiden johtamisesta. Vaikuttavassa tehtävässä pääset: • Kehittämään maamme sivistys-, koulutus- ja tutkimuspolitiikkaa • Johtamaan ja uudistamaan Sivistystyönantajien edunvalvontaa entistä vaikuttavammaksi • Kumppanoitumaan ja kehittämään yhteistyösuhteita laajan sidosryhmäverkoston kanssa • Innostamaan ja…

Kehysriihessä päätetään ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta

Vuosina 2013–17 ammatilliseen koulutukseen tehtiin 310 M€:a rahoitusleikkauksia. Marinin hallitus on paikannut ammatillisen koulutuksen rahoitusvajetta 70–80 M€ vuosittain. Rahoitus on määräaikaista ja erikseen haettavaa. Tämän vuoden jälkeen ns. tulevaisuusinvestointi päättyy. Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetusministeri Anderssonin johdolla esittämässä kehysriihessä, että 80 M€:n tulevaisuusinvestointi tulisi vuodesta 2023 alkaen budjettiin pysyväksi rahoitukseksi. Koulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää ennustettavaa…

Opettajien jaksaminen: minua innostaa työskentely nuorten kanssa – työssä jaksamisesta pitää kiittää myös nuoria

Suomen koulutusjärjestelmä ja opettajat tunnetaan maailman parhaina. Opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja opetus perustuu tutkittuun tietoon. Opetustyö on pitkäjänteistä ja vuorovaikutteista työtä, johon yhteiskunnan ilmiöt ja tilanteet vaikuttavat. Esimerkiksi pandemia on muuttanut paljon myös opettajien työtä. Haastattelimme muutamia opettajia ja kysyimme, miten he huolehtivat jaksamisestaan tärkeässä työssään Kerro lyhyesti itsestäsi, mitä opetat ja missä? Olen…