Tiedotteet

Tiukka viesti tulevalle hallitukselle: Koulutustason nosto ei onnistu ilman riittävää rahoitusta

Puolueet ovat luvanneet olla leikkaamatta koulutuksesta. Tämä on hyvä alku, mutta se ei riitä vielä koulutustason nostamiseksi. Kaikki osaaja- ja työvoimantarve-ennakoinnit kertovat samaa kieltä: korkeakoulutetuille on kasvava kysyntä. Tällä hetkellä 25-34 -vuotiaista n. 40 prosentilla on korkeakoulututkinto. Elinkeinoelämällä sekä työmarkkina- ja koulutusalan ammattilaisilla on yhtenevä käsitys siitä, että jatkossa korkeakoulututkinto tarvitaan vähintään puolille nuorista. Korkeakoulujen…

Osaaminen ponnistaa hyvinvoinnista-seminaarissa 21.3: Pandemia-ajan kipupisteiksi opetusalalla nousivat johtaminen ja henkilöstön pedagoginen hyvinvointi

Suomalainen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuskenttä on käynyt läpi pandemian kiihdyttämänä mittavan murrosvaiheen. Kokonaan verkko-opetukseen siirtyminen muutti merkittävästi niin opettajien kuin opiskelijoiden tapaa tehdä työtä ja opiskella. Taustalla on monia tarpeita, joihin koulutusjärjestelmässä on lähdetty etsimään ratkaisuja. Samalla on syntynyt polttava tarve varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi sekä pohtia uudesta kulmasta oppimiseen ja opetukseen liittyviä kysymyksiä….

Suomi tarvitsee ammattiosaajia – ammatillinen koulutus ei voi olla säästökohde

Opetus- ja kulttuuriministeriö on virkapuheenvuorossaan 15.2. esittänyt ammatillisen koulutustarjonnan vähentämistä ja resurssien ohjaamista koulutustasoa nostavaan koulutukseen. Ehdotus koskee erityisesti aikuisväestöä ja jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ammatillista koulutusta ja muita koulutusmuotoja tai niiden rahoitusta ei pidä asettaa vastakkain. Osaamis- ja koulutustason nostamiseksi tarvitaan sekä vahvaa ammattiosaamista että korkeampaa osaamista. Koulutusjärjestelmän kehittämistä tulee tehdä pitkäjänteisesti ja tiiviisti yhteistyössä…

Tiedevaalit23-kampanja nostaa esiin, miten tiede vaikuttaa suomalaisten arkeen

Tiede koskettaa meitä kaikkia! Tutkittu tieto ja sen avulla kehitetyt keksinnöt ovat irrottamaton osa elämäämme ja helpottavat arkeamme lukemattomin tavoin. Tieteen merkitystä ei kuitenkaan usein huomaa, ellei siihen erikseen kiinnitä huomiota. Me tieteen puolesta toimivat järjestöt haluamme muistuttaa, että nykyinen hyvinvointimme rakentuu tieteen, tutkitun tiedon ja koulutuksen varaan. On tärkeää nostaa esiin tieteen saavutuksia ja…

Korkeakoulujen aloituspaikoista 7000 menee toista tutkintoa suorittaville – toisesta samantasoisesta tutkinnosta pitäisi voida periä maksu

Korkeakoulujen tulisi voida periä maksu toisen samantasoisen tutkinnon suorittamisesta, esittää Sivistystyönantajat (Sivista). Sivistan ETLA:lta tilaaman selvityksen mukaan korkeakoulutuksessa 7000 aloituspaikkaa vuodessa kohdistuu henkilöille, joilla on ennestään suoritettuna vähintään yksi samantasoinen tutkinto. – 7000 aloituspaikkaa on iso luku. Esimerkiksi uusia ylioppilaita valmistuu lukiosta vuodessa noin 30 000, ja heistä vain 10 000 pääsee jatkamaan opintojaan samana vuonna,…

Sivista, OAJ, SLL ja SOOL: Lukiokoulutuksen rahoituksen leikkurista luovuttava seuraavalla hallituskaudella 

Lukiokoulutukseen kohdennettiin merkittävät väliaikaisiksi aiotut rahoitusleikkaukset 2010-luvun puolivälissä. Vuoden 2013 alusta saakka opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa on ollut pykälä, joka leikkaa lukiokoulutuksen yksikköhinnasta tietyn opiskelijakohtaisen summan. Summa on tällä hetkellä lähes 1000 euroa. Kymmenen vuotta myöhemmin tämä pykälä on edelleen voimassa heikentäen merkittävällä tavalla lukion rahoitusta. 

Koulutus- ja tutkimusalan barometri: Hyvinvointia tukevia palveluita tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä on kasvanut kaikilla koulutusasteilla – koulutuksen järjestäjät lisänneet tukitoimia

Yli puolet yksityisistä koulutuksen järjestäjistä kertoo tuki- ja hyvinvointipalveluita tarvitsevien opiskelijoiden määrän kasvaneen vuoden aikana. Erityisesti tarve on kasvanut yliopistoissa ja yleissivistävässä koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjät ovat vastanneet opiskelijoiden huutoon: puolet koulutuksen järjestäjistä kertoo omien panostustensa opiskelijoiden tuki- ja hyvinvointipalveluihin kasvaneen viimeisen vuoden aikana. Tiedot käyvät ilmi Sivistystyönantajien Suomen koulutus- ja tutkimusalan barometrista ja toimialakatsauksesta, joka…

Osaajapula haastaa myös koulutusalaa ja opettajarekisteri voisi pahentaa tilannetta

Koulutusalan vetovoima on yleisesti ottaen ollut hyvä. Näemme kuitenkin merkkejä siitä, että osaajapula on laajentumassa myös koulutussektorille. Jo pitkään on puhuttu erityisesti varhaiskasvatuksen osaajapulasta. Sivistan 3.11. julkistettu koulutus- ja tutkimusalan barometri antaa myös viitteitä siitä, että koulutuksen järjestäjät eri koulutusmuodoissa ennakoivat rekrytointiongelmien lisääntyvän, kun kilpailu osaavasta työvoimasta kovenee.   Koulutuksen järjestäjät ovat tuoneet esille huolen…

Sivistan vaalitavoitteet julki: Korkeakouluille oikeus periä maksu toisesta tutkinnosta

Sivistystyönantajat (Sivista) ehdottaa, että korkeakouluilla tulisi olla mahdollisuus periä maksuja toista samantasoista korkeakoulututkintoa opiskelevilta. Ehdotus sisältyy järjestön eduskuntavaalitavoitteisiin 2023. Ensimmäisen tutkinnon suorittaminen ja jatko-opiskelu säilyisivät maksuttomana nykyiseen tapaan. Yksilön pitäisi saada vähentää koulutusmaksut verotuksessa. Suomen nuorten aikuisten koulutustaso on jäänyt jälkeen muista OECD-maista. Laajasti hyväksytty tavoite on, että 50 prosenttia ikäluokista suorittaisi korkeakoulututkinnon. Luku on…

Vetoomus ammatillisen koulutuksen toimijoilta: Nyt ei ole aika ammatillisen koulutuksen isoille rahoitusmuutoksille

Ammatillisen koulutuksen toimijat ja elinkeinoelämä vetoavat päättäjiin, että koulutuksen rahoitusmallin uudistukset käsitellään osana kokonaisvaltaista toisen asteen kehittämistä. Ammatillista koulutusta pitää jatkossakin tarkastella yhtenä kokonaisuutena työelämän osaamistarpeista lähtien. Rahoitusta ei pidä eriyttää nuorten ja aikuisten osalta.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut lakiesityksen, jossa myllättäisiin jälleen kerran ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää. Vuoden 2018 alusta alkaen ammatillinen koulutus on…