Tiedotteet

The ”Muutostöissä” campaign, led by social media influencers, aims to awaken awareness for the possibilities of a culturally diverse working life

A change in attitude is necessary and the responsibility belongs to everyone in the workplace. This shift in mindset is required to ensure Finnish working life remains competitive and achieves cultural equality. The ”Muutostöissä” campaign, starting on the 5th of September, will bring attention to the barriers that hinder a culturally diverse working life: ignorance,…

Organisationerna: Regeringen måste slopa nedskärningarna inom fritt bildningsarbete

Arbetsmarknads- och bildningssektorns organisationer kräver att landets regering slopar de nedskärningar som berör folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter. Om nedskärningarna förverkligas äventyrar det omfattningen av läroinrättningsnätverket. I regeringsprogrammet riktar man mot läroinrättningarna inom fritt bildningsarbete en inbesparing på 25 miljoner. Läroinrättningarna ordnar utbildningar för alla finländare. Finansieringen för fritt bildningsarbete är ca. 180 miljoner…

Järjestöt: Hallituksen peräännyttävä vapaan sivistystyön leikkauksista

Työmarkkina- ja koulutusalan järjestöt vaativat maan hallitusta perääntymään kaavailluista leikkauksista, jotka koskisivat kansanopistoja, kansalaisopistoja, kesäyliopistoja, opintokeskuksia ja liikunnan koulutuskeskuksia. Toteutuessaan leikkaukset vaarantaisivat oppilaitosverkoston kattavuuden. Hallitusohjelmassa kohdennetaan 25 miljoonan euron säästöt vapaan sivistystyön oppilaitoksiin, jotka järjestävät koulutusta kaikille suomalaisille. Alan rahoitus on yhteensä noin 180 miljoonaa euroa, eli rahoituksen vähennys olisi peräti 14 prosenttia. Erityisen rankasti…

Sivistan varhaiskasvatustoiminta laajenee

Sivistystyönantajien hallitus on kokouksessaan 8.8.2023 hyväksynyt liiton jäseneksi 24 yksityistä varhaiskasvatusalan toimijaa 1.1.2024 alkaen. – Oppimisen polku alkaa päiväkodeista. Laadukas varhaiskasvatus rakentaa osaamisen perustaa koko sivistysalalle. Uusien jäsenten myötä Sivista edustaa yhä vahvemmin koko koulutusjärjestelmää varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Toivotamme uudet jäsenemme lämpimästi tervetulleeksi ja odotamme innolla yhteistyötä varhaiskasvatusalan kehittämiseksi, vt. toimitusjohtaja Hanne Salonen sanoo. Sivista jatkaa…

Yhteistyöllä uuteen lukuvuoteen

Koulua ja kotia edustavat tahot korostavat yhteistyön merkitystä. Koulu alkaa! Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus juuri hänen oppimistaan, kehitystään ja hyvinvointiaan tukevaan koulupolkuun. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee, että hänen elämänsä aikuiset toimivat hyvässä yhteistyössä häntä tukien. Uusi lukuvuosi on aina uusi alku. Se tarjoaa meille oivan mahdollisuuden tehdä asioita paremmin ja muistuttaa itseämme…

Viktigt med samarbete under det nya läsåret

Aktörer som representerar skolan och hemmet understryker samarbetets betydelse. Skolan börjar! Varje barn och ung har rätt till en skolstig som stödjer hens individuella lärande, utveckling och välbefinnande. Varje barn och ung förtjänar att de vuxna i hens liv verkar i gott samarbete för att stödja hen. Ett nytt läsår är alltid en ny början….

Sivista hakee 1-2 työmarkkina-asiantuntijaa

Sivistystyönantajat hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen   1-2 työmarkkina-asiantuntijaa  Etsimme palvelukseemme 1-2 työmarkkina-asiantuntijaa kasvavaan työmarkkinavastuualueen tiimiimme.  Tehtävänkuvaan kuuluvat jäsenorganisaatioiden työsuhdeneuvonta ja kouluttaminen työoikeudellisissa asioissa sekä työehtosopimus- ja erimielisyysneuvottelut. Tehtävässä on myös mahdollisuus hoitaa oikeudenkäyntejä.   Tehtävä on itsenäinen ja edellyttää vastuuta omasta työstään, mutta työskentelemme toisiamme tukien, sparraten ja usein myös työpareittain tai ryhmänä. Tehtävän sisältöä ja…

Suomalaisten oma kyky kestää kriisejä on pysynyt ennallaan, yhteiskunnan kriisinsietokyvyn katsotaan parantuneen

Suomalaisesta aikuisväestöstä puolet arvioi henkisen kriisinkestävyytensä pysyneen ennallaan viime vuosien kriiseissä. Kolmannes kansalaisista arvioi oman kriisinsietokyvyn kasvaneen viime vuosien aikana, kun taas 13 prosenttia katsoo sen vähentyneen. Tulokset käyvät ilmi Tuhat suomalaista -tutkimuksesta, jossa Sivistystyönantajat ja Puolustusvoimat selvittivät kansalaisten henkistä kriisinkestävyyttä. Kansalaisten mielestä erityisesti yhteiskunnan kyky kestää kriisejä on parantunut. Puolet suomalaisista arvioi, että yhteiskunnan…

Sivista hakee määräaikaista viestinnän asiantuntijaa 

Etsimme mahtavaan työyhteisöömme viestinnän osaajaa kehittämään erityisesti sosiaalisen median kanaviamme ja vaikuttajaviestintää. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden olla edistämässä suomalaisen sivistysalan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Asiantuntijoista koostuvassa työyhteisössämme tavoitteellinen tekeminen yhdistyy välittömään ilmapiiriin ja saat kollegoiltasi vahvan tuen työssä onnistumiseen. Työsuhde on määräaikainen (1.9. tai sopimuksen mukaan – 31.5.2024).   Painotamme:  kokemusta viestinnän sisällöntuotannosta  vahvaa sosiaalisen median kanavien…

Hallitusneuvotteluissa suunnitellaan jättileikkauksia koulutukseen – voisi johtaa yli 100 oppilaitoksen lakkauttamiseen

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallitusneuvottelijat suunnittelevat valtiovarainministeriön esityksen pohjalta jopa 50 prosentin leikkausta vapaan sivistystyön rahoituksesta. Tällä olisi rajuja seurauksia muun muassa työllisyydelle, jatkuvalle oppimiselle, kansan hyvinvoinnille ja alueelliselle tasa-arvolle. Leikkausten seurauksena moni oppilaitos joutuisi panemaan lapun luukulle, todetaan 14 tahon yhteisessä kannanotossa. Laajasti työntekijöitä, oppilaitoksia ja koulutuksen järjestäjiä edustava joukko nostaa esiin, miten monitahoisia…