» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui tietovarantoon tallennettavista osaamismerkeistä ja vapaan sivistyslain muuttamisesta

Sivista lausui tietovarantoon tallennettavista osaamismerkeistä ja vapaan sivistyslain muuttamisesta

Sivista lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 2 ja 9 d §:n ja puoluelain 8 ja 8 a §:n muuttamisesta. Kiinnitämme huomiota siihen, että vapaan sivistystyön kentällä on aiemmin ollut käytössä osaamismerkkejä, jotka eivät ole Opetushallituksen määrittelemiä eivätkä näin tule Koski-tietovarantoon tallennettavaksi lakiuudistuksen jälkeen. Sivista pyytää eduskunnan sivistysvaliokuntaa seuraamaan asiaa.  Lisäksi olemme tyytyväisiä siihen, että vapaan sivistystyöstä annetun lain 13 §:n kohdan 9 muutokset palautettiin esitysluonnoksen lausuntopalautteen perusteella takaisin jatkovalmisteluun. On varmistettava, että potentiaalisesti merkittävät vaikutukset eivät kohdistu epäreilusti ylläpitäjiin.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, jussi-pekka.rode@sivista.fi