» Suomalaisten yliopistojen taloudelliset vaikutukset

Suomalaisten yliopistojen taloudelliset vaikutukset

Yliopistot ovat olleet avainasemassa Suomen siirtyessä resurssipainotteisesta taloudesta tietoon perustuvaksi taloudeksi. Yliopistot vahvistavat Suomen taloutta ja talouden kestävyyttä.

Vuonna 2016 yliopistojen rahoitus oli noin 2,7 miljardia euroa, ja ne työllistivät noin 32 000 henkilöä. Yliopistojen toiminta ja yliopistojen henkilöstön kulutus luovat tuotantoketjujen kautta lisää taloudellista toimeliaisuutta kansantalouteen.

Yliopistolaitoksen toiminta kytkeytyy yhteensä 16,1 miljardia euron bruttoarvonlisään, ja yliopistojen toiminta ylläpitää ja siihen linkittyy noin 155 000 työpaikkaa maailmanlaajuisesti. Suomen kansantalouteen näistä kohdentuu 88 %, eli noin 14,2 miljardia euroa ja 136 000 työpaikkaa. Vaikutuksista 8 % kohdentuu Eurooppaan, ja 4 % muualle maailmaan. Suomen bruttokansantuotteeseen suhteutettuna 14,2 miljardia euroa on noin 6,6 %, ja Suomen työllisiin suhteutettuna 136 000 työllistä on noin 5,5 %.

Taloudelliset vaikutukset jakautuvat oheishyötyihin ja tavoitehyötyihin: Yliopistojen taloudellisista vaikutuksista 43 % syntyy oheishyödyistä (perustoiminnoista ja opiskelijavaikutuksista), ja 57 % tavoitehyödyistä (korkeakoulutuksen tuottavuus, liike-elämän ja innovaatioiden tuki, terveystutkimus). Tavoitehyödyt kuvaavat yliopistojen toiminnan kautta saavutettavaa erityistä lisäarvoa.

Yliopistoilla on keskeinen merkitys maan taloudelle. Sen vuoksi yliopistojen toiminnan ja rahoituksen volyymin muutoksilla on kerrannaisvaikutuksia koko kansantalouteen.

Yliopistot ovat vastanneet viime vuosien budjettileikkauksiin virtaviivaistamalla toimintojaan ja hyödyntämällä kilpailuetuaan. Tulevaisuudessa yliopistot keskittynevät vahvistamaan ja laajentamaan vaikuttavuuttaan yhteistyöprojektein, verkostoja rakentamalla ja houkuttelemalla kansainvälisiä opiskelijoita.

Selvityksen on tehnyt Biggar Economics Ltd Akavan, Elinkeinoelämän keskusliiton, Sivistystyönantajien, Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Suomen yliopistot ry:n tilauksesta.

In 2016, the 14 Finnish Universities had a core income of €2.7 billion and employed 32,000 people. The work of the Universities and the expenditure of those directly employed by them has a multiplier effect throughout the economy which generates further activity throughout the supply chain.  

This creates a total economic contribution of €16.1 billion GVA and supports 155,000 jobs in Finland and beyond. 88% of this impact occurs in Finland, amounting to €14.2 billion GVA and 136,000 jobs. A further 8% occurred in Europe and the remaining 4% occurred elsewhere in the world. To put this in context, this €14.2 billion represents 6.6% of Finnish economic output and 136,000 jobs is equivalent to 5.5% of total employment in Finland.

Economic Contribution of Finnish Universities 2017
Economic Contribution of Finnish Universities, Executive Summary 2017
Suomalaisten yliopistojen taloudelliset vaikutukset, tiivistelmä 2017
Suomalaisten yliopistojen taloudelliset vaikutukset, diat 2017