Tiedotteet

En majoritet av ledarna inom bildningsväsendet anser sig lämpliga för ledarskapsuppgifter även inom andra branscher

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har under hösten 2020 samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn. I enkätundersökningen kartlades också deltagarnas syn på chefsidentiteten och på distansarbete. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Bland ledarna och cheferna inom…

Herätys Suomi! Nyt jos koskaan pitää panostaa pysyvämmin koulutukseen ja tutkimukseen!

Sivistystyönantajien koulutus- ja tutkimus alan toimialakatsaus ja barometri vuodelta 2020 osoittaa, että koronaviruksen aiheuttamat toimintaympäristön ja toiminnan muutokset ovat heikentäneet alan toimijoiden näkemyksiä. Pelkona on, että korona heijastuu negatiivisesti tulevaan rahoitukseen, vaikka koulutus ja tutkimus tulisi nähdä panostettavina rakennusaineina koronatilanteesta nousemiseen. – Emme halua synkistellä, mutta tulevaisuus ei näytä valoisalta. Barometrin mukaan yksityisten koulutuksen järjestäjien…

Oppivelvollisuus-uudistukseen tarvitaan lisää aikaa ja rahaa – muuten se on koulutusleikkaus

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan oppivelvollisuusikää ollaan nostamassa 18 ikävuoteen. Sivistystyönantajat on samaa mieltä tavoitteesta eli siitä, että jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon. Ehdotetussa muodossa oppivelvollisuuden laajennus uhkaa kuitenkin johtaa koulutusleikkauksiin sekä heikentää koulutuksen saavutettavuutta. – Esitämme, että uudistuksen toimeenpanoa lykätään vuodella, jotta koulutuksen järjestäjillä on riittävästi aika varautua uudistukseen, sanoo Sivistan johtaja…

Suurella osalla sivistysalan johtajista on esimiesasemaan päätymisessä ollut mukana sattumaa

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat syksyllä 2020 keränneet kattavalta joukolta kasvatus-, koulutus-, tutkimusalan ja kuntien sivistystoimen esimiehiä ja johtajia näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Vastauksia saatiin 1600 johtajalta ja esimieheltä. Heistä 60 prosentilla on esimiesasemaan päätymisessä ollut mukana sattumaa. Vastaajista 7 prosenttia katsoo päätymisensä esimiesasemaan olleen täysin sattumaa. Toisaalta 40 prosenttia on suunnitellusti hakeutunut esimiesuralle. Työuran…

För en stor del av ledarna inom bildningsväsendet har ledarskapsuppdraget varit en slump

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö. Enkätundersökningen genomfördes hösten 2020 och besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Av dem uppger 60 procent att ledarskapsuppdraget delvis har varit en slump. Av respondenterna uppger…

EK ja Sivista: Osaamisen ja innovaatioiden rahoitukseen tarvitaan uskottava kansallinen suunnitelma

Tiedote 23.10.2020 Uudistuvan markkinatalouden puolesta Suomen ei tule jättää koulutuksen ja osaamisen rahoitusta kertaluonteisen EU-elpymisrahan varaan. Hallituksen on laadittava pikaisesti pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiorahoitus (TKI) nostetaan vuoteen 2030 mennessä neljän prosentin tasoon BKT:sta, esittävät Elinkeinoelämän keskusliitto ja Sivistystyönantajat. Suomi tarvitsee uutta osaamista sekä talouden kestävään elpymiseen että menestyäksemme kansakuntana. EK ja…

Oppilashuollon siirto sote-maakuntiin vaarantaa oppilaiden hyvinvoinnin

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa ehdotetaan opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitehtävien siirtämistä sote-maakunnille. Sivistystyönantajat ei kannata ehdotettua siirtoa. Lähtökohtina oppilashuollossa ovat lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun tukeminen, turvallisuuden lisääminen ja moniammatillinen yhteistyö osana koko yhteisöä. – Keskeistä psykologien ja kuraattoreiden työssä on koko oppilaitosyhteisöä tukeva, ennalta ehkäisevä hyvinvointityö. Arjen tuntemus syntyy oppilaitoksissa. sanoo johtaja Laura Rissanen Sivistasta….

Budjettiriihen päätökset osaamiseen – ruusut ja risut

Sivistystyönantajat on painottanut viesteissään ennen budjettiriihtä, että Marinin hallituksen on tärkeää hyödyntää kaikki se potentiaali, jonka läpimurtoja synnyttävä vapaa tutkimus ja laadukas koulutus tarjoavat rakennemuutosten edistämiseen. Hallitus on tänään 16.9. tehnyt päätöksiä, jotka osoittavat, että viestit tutkimuksen ja koulutuksen mahdollisuuksista tukea yhteiskunnan uudistumista on kuultu. Valtion perusrahoitus yliopistojen toimintaan kasvaa indeksitarkistusten myötä reilut 2 prosenttia….

Ammattikorkeakoulut osaamiselvytyksen kärkeen

Työmarkkinat tarvitsevat hallitukselta ripeitä toimenpiteitä erityisesti työnsä menettävien auttamiseksi. EU:n elvytyspaketin rahoitusta on suunnattava osaamiseen ja innovaatioihin, jotka tukevat Suomen menestystä pitkäjänteisesti. Tässä työssä kannattaa hyödyntää ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten alueellisesti kattavaa verkostoa, joka ulottuu koko maahan. Arene, OAJ, SAMOK ja SIVISTA muistuttavat, että ammattikorkeakoulut tarjoavat osaamiselvytyksen alustan jatkuvassa oppimisessa, TKI-toiminnassa ja väestön osaamistason nostamisessa….

Viestimme budjettiriiheen: Yhteiskunnan uudistumista tukeva vapaa tutkimus ja laadukas koulutus ovat avaimet rakennemuutokseen

Suomalainen yhteiskunta on suurten mullistusten edessä: väestönkehitys, työelämän murros ja kestävän kehityksen tarpeet sekä pitkittyneen koronakriisin seuraukset vaativat meitä uudistumaan nopeasti. Hallituksen onkin nyt tärkeää hyödyntää syyskuun budjettiriihessä kaikki se potentiaali, jonka läpimurtoja synnyttävä vapaa tutkimus ja laadukas koulutus tarjoavat rakennemuutosten edistämiseen, toteavat Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Tieteentekijät, Professoriliitto ja Yliopistojen opetusalan liitto YLL, Opetusalan…