Tiedotteet

Neuvottelutulos syntynyt yksityiselle opetusalalle

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksista on saavutettu 23.3.2020 neuvottelutulos. Osapuolten hallintojen tulee vielä hyväksyä neuvottelutulos. – Tässä vaikeassa tilanteessa olemme yhdessä neuvotteluosapuolten kanssa onnistuneet toimimaan vastuullisesti. Viesti työrauhan säilyttämisestä on erittäin tärkeä jäsenistöllemme ja heidän henkilöstölleen koronaepidemiasta johtuvien haasteiden keskellä, sanoo Sivistan työmarkkinajohtaja Anne Somer. Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten piirissä työskentelee yhteensä…

Oppilaitosten yhteistyö yritysten kanssa on kasvanut ja kasvaa yhä

Oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö Suomessa on lisääntynyt kaikilla koulutusasteille. Samaa kehitystä on tapahtunut myös oppilaitosten välillä. Yhteistyö eri koulutusasteiden ja yritysten kanssa palvelee, ei vain elinkeinoelämää ja oppilaitoksia itseään, vaan koko suomalaista yhteiskuntaa. Yhteistyön tuloksia ovat niin osaava työvoima, innovaatiot kuin yhteiset oppimisympäristöt sekä jatkuvan oppimisen eri ratkaisut. Sivistystyönantajien syksyllä 2019 julkaistun koulutus- ja…

Opettajamitoitusta ei tarvita – Suomessa opettaja – opiskelija suhde OECD-maiden parhaimmistoa

Suomessa luokkakoot ovat peruskoulussa OECD-maiden pienimpiä. Samoin peruskoulussa opiskelija-opettaja -suhteet ovat OECD-keskiarvoja matalampia. Toisella asteella ja korkea-asteella suhteet vastaavat OECD-maiden keskiarvoa. Tarkastelussa on hyvä huomoida, että eri maiden koulutuskäytännöt poikkeavat toisistaan. On maita, joissa opiskellaan enemmän työpaikoilla kuin oppilaitoksissa. Toisaalta toisissa maissa on tavallista, että muuta ohjaushenkilöstöä on enemmän opettajien rinnalla. – Emme tunnista ongelmaa,…

Sivistystyönantajat: työehtosopimusten mukaiset työaikamääräykset ja työrauhavelvoite ovat edelleen voimassa

Sivistystyönantajat on aloittanut työehtosopimusneuvottelut yliopistojen ja yksityisen opetusalan työehtosopimusten suhteen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat eilen julkisuudessa esittäneet virheellistä tietoa mm. työaikamääräysten voimassaolosta. Lisäksi on uutisoitu virheellisesti työrauhavelvoitteesta. Sivistystyönantajat joutui virheellisten väitteiden johdosta lähettämään OAJ:lle ja JUKO:lle valvontakirjeen. – On selvää, että työehtosopimusten mukaiset työaikamääräykset ja työrauhavelvoite ovat edelleen voimassa, sanoo…

Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli oikeaan suuntaan OKM:n päätöksen ansiosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään päättänyt pitää ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen 70 %:ssa ja olla laskematta sen osuutta enempää tulevina vuosina. Alkuperäisen suunnitelman mukaan oppilaitoksille olisi tullut vuodesta 2022 lähtien vain 50 % rahoituksesta perusrahoituksen muodossa. Perusrahoituksen muutos tarkoittaa muutosta rahoitusmallissa, joka lasketaan prosentteina. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on 1,8 miljardia euroa, tästä 70% tulee perusrahoituksena. -Sivistan…

Uhkailut ja vaatimukset aloitettu jo ennen kuin neuvottelut ovat edes käynnistyneet

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen neuvottelut alkavat 23.1. 2020 neuvotteluosapuolten yhteisellä avausseminaarilla. Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten osalta neuvottelut aloitetaan 29.1.2020. Ennen kuin neuvottelupöytään on päästy, on palkansaajapuoli aloittanut uhkailun ja koulutusalan toimijoiden taloudelliseen tilanteeseen suhteutettuna, ylimitoitettujen palkankorotusvaatimusten esittämisen. – Yleinen työmarkkinatilanne on haastava ja nyt olisi tärkeää neuvotteluosapuolten hakea asiaan ratkaisua neuvotteluteitse, rakentavalla tavalla. Uhkailujen…

Puolet suomalaisista kouluttautuu vuosittain – korkeakoulutukseen pääsyssä pullonkauloja

Koulutus- ja tutkimusalan odotukset seuraavan 12 kuukauden suhteen ovat varovaisen optimistisia yksityisillä oppilaitoksilla ja korkeakouluilla. Etenkin korkeakouluissa odotukset ovat positiivisia lähitulevaisuuden suhteen. Opiskelijamäärät ovat kasvaneet ja niiden odotetaan kasvavan, oppilaitoksilla ja korkeakouluilla on myös valmius ja halu paikkojen lisäämiseen – kunhan rahoitus tämän mahdollistaa. Nykyisellä rahoituksella tämä ei onnistu. Suomalaiset ovat aktiivisia oppijoita. Tilastolähteiden perusteella…

Suomen koulutus- ja tutkimusalan ensimmäinen barometri: Koulutus on vientiala – uusia tulonlähteitä maailmalta

Sivistystyönantajat on julkaissut Suomen ensimmäisen koulutus- ja tutkimusalan barometrin, jolla alan toimijat arvioivat toteutunutta ja tulevaa kehitystään. Barometri toteutettiin syyskuun lopulla 2019. Vastaajat edustavat yksityisiä koulutuksen järjestäjiä perusopetuksesta korkeakouluihin. Haastava taloudellinen tilanne näkyy oppilaitosten ja korkeakoulujen arjessa. Julkisen rahoituksen laskua on saatu paikattua muulla rahoituksella ja tuloilla. Odotukset kokonaisrahoituksen suhteen ovatkin vahvemmat seuraavan 12 kuukauden…

Arene, Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, OAJ, SYL ja SAMOK: Budjettiriihessä lunastettiin hallitusohjelman lupaukset korkeakoulujen perusrahoituksen nostosta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kiittävät Rinteen hallitusta siitä, että se päätti budjettiriihessä korottaa korkeakoulujen perusrahoitusta hallitusohjelman mukaisesti. Järjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että budjettiriihessä lunastettiin hallitusohjelman odotukset ja käännettiin korkeakoulurahoitus pitkän leikkauskierteen jälkeen nousuun. Perusrahoituksen noston…

Hallituksen talousarvioesitys antaa hyvät eväät koulutuksen kehittämiseen – osaamistason noston edellyttämät opiskelijamäärälisäykset jäivät vajaiksi

Sivistystyönantajat on tyytyväinen siitä, että hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi kääntää koulutuksen rahoituksen nousuun. Täysimääräiset indeksikorotukset kaikilla koulutusasteilla ovat tervetulleet. Kustannustason nousua vastaavat tarkistukset nostavat koulutuksen kokonaisrahoitusta noin 140 miljoonaa turvaten nykyistä volyymia. Sivistystyönantajat katsoo, että ammatillisen koulutuksen osalta tulevaisuus näyttää vähän valoisammalta. 80 miljoonan lisärahoitus opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaamiseen sekä tukitoimiin on tervetullut lisä….