Tiedotteet

Ammattikorkeakoulut tarjoavat ratkaisuja osaajapulaan, mutta rahoitus saatava kuntoon

Ammattikorkeakoulut tarjoavat ratkaisuja osaajapulaan, yritysten innovaatiotoimintaan ja työssä olevien osaamisen päivittämiseen, mutta rahoitus nostettava suunnitelmallisesti lähelle tasoa, jolla se oli vuosikymmenen alussa, viestivät Sivistystyönantajat, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Korkeasti koulutettu työvoima, työelämää ja yhteiskuntaa kehittävä tutkimus sekä menestyvät yritykset ovat suomalaisen kasvun ja hyvinvoinnin tärkeimpiä rakennuspalikoita. Koulutuksen ja tutkimuksen merkitys kasvaa tulevina…

Sivistystyönantajat: Jatkuvan oppimisen väliraportti jätti rahoituskysymykset auki

Tiedote 2.5.2019 Julkaisuvapaa heti Sivistystyönantajat: Jatkuvan oppimisen väliraportti jätti rahoituskysymykset auki Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama jatkuvan oppimisen työryhmä jätti tänään väliraporttinsa. Väliraportin keskeisin anti liittyy ohjauksen koontiin ja modernisointiin, olemassa olevan osaamisen kartoittamiseen, työelämässä jo hankitun osaamisen tunnistamiseen ja opiskelumahdollisuuksien konseptointiin. – Työryhmä ehdottaa mahtipontisesti, että toteutetaan kansallinen jatkuvan oppimisen uudistus. Keinot uudistuksen toteuttamiseen jäävät…

Ammatillisen koulutuksen viesti hallitusneuvotteluihin: vaalilupaukset lunastettava

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ja Sivistystyönantajat ovat tyytyväisiä siihen, että huoli ammatillisen koulutuksen resursseista ja ammattiosaajien riittävyydestä nousi kaikilla puolueilla vahvasti vaalikeskusteluun. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää merkittäviä panostuksia ammatilliseen koulutukseen. Tämä kattaa laajan tehtävän aina nuorten ammatillisesta peruskoulutuksesta työssä olevien ja työttömien osaamisen uudistamiseen ja ylläpitoon. Nyt on aika lunastaa vaalilupaukset, jotta hyvinvointia voidaan ylläpitää. Pula ammattiosaajista…

Korkeakoulujen viesti hallitustunnustelijalle: Kaksi merkittävintä kysymystä muille puolueille

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Sivistystyönantajat onnittelevat Antti Rinnettä vaalivoitosta. Samalla järjestöt muistuttavat, että Suomi menestyy vain koulutukseen ja osaamiseen investoimalla. Koulutus- ja tutkimuspanostuksilla luodaan hyvinvointia, nostetaan tuottavuutta, turvataan työllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. – Ennen vaaleja Rinne ja SDP puhuivat koulutuksen ja tieteen kunnianpalautuksesta. Myös muut vaalien voittajat ovat korostaneet koulutuksen ja…

Suomen menestys vaatii lisää koulutus- ja tutkimuspanostuksia seuraavalta hallitukselta

EK ja Akava sekä korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt pitävät korkeakoulu-, tutkimus- ja osaamispanostusten kasvattamista seuraavalla vaalikaudella välttämättöminä tulevaisuusinvestointeina. Panostusten kasvattaminen varmistaa Suomen menestyksen myös tulevaisuudessa. Organisaatiot toteavat laatimassaan yhteisessä kannanotossa, että koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Korkeakoulujen perusrahoituksen vakaudesta, ennakoitavuudesta ja riittävästä tasosta on huolehdittava jatkossa paremmin. -Koulutustason nostaminen sekä…

Neuvotteluratkaisu yliopistojen harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän uudistamisesta ja järjestelyerien jakamisesta

Sivistystyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ovat saavuttaneet 19.11.2018 neuvotteluratkaisun yliopistojen harjoittelukoulujen opetushenkilöstön palkkausjärjestelmän uudistamisesta ja järjestelyerien jakamisesta. Neuvottelujen tuloksena on saatu aikaan joustavampi ja yksinkertaisempi palkkausjärjestelmä. Harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän uudistustyössä on huomioitu yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistustyö, ja palkkausjärjestelmät ovat uudistusten myötä aiempaa yhtenäisemmät. Sopimuskaudelle sovitut järjestelyerät käytetään…

Yksityisen opetusalan ammatillisten oppilaitosten opettajille uusi työaikajärjestelmä

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Sivistystyönantajat ovat neuvotelleet ratkaisun koskien yksityisen opetusalan ammatillisten oppilaitosten opettajien työaikajärjestelmää. Vuosityöaikaan siirrytään elokuusta 2019 lähtien viiden vuoden siirtymäajan kuluessa. Uusi opettajien vuosityöajan sisältävä työaikajärjestelmä koskee yli 30 ammatillisen oppilaitoksen palveluksessa olevaa opettajaa. Yksityinen opetusala vastaa näin ammatillisten koulutusuudistuksen eli ns….

Rehtori Jouko Niinimäki jatkaa Sivistystyönantajien puheenjohtajana

Sivistystyönantajat ry:n syyskokous on 1.11.2018 valinnut rehtori Jouko Niinimäen Oulun yliopistosta jatkamaan Sivistystyönantajien hallituksen puheenjohtajana vuonna 2019. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Helena Ahonen Kirkkopalvelut ry:stä,  Rehtori Lauri Halla, Kulosaaren yhteiskoulusta, hallintojohtaja Esa Hämäläinen Helsingin yliopistosta, toimitusjohtaja, toimitusjohtaja, rehtori Teemu Kokko, Haaga-Heliasta, palvelujohtaja Päivi Mikkola Turun yliopistosta, toimitusjohtaja, rehtori Leena Kaivola Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksesta, rehtori Juha-Matti Saksa Lappeenrannan teknillisestä…