Tiedotteet

Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli oikeaan suuntaan OKM:n päätöksen ansiosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään päättänyt pitää ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen 70 %:ssa ja olla laskematta sen osuutta enempää tulevina vuosina. Alkuperäisen suunnitelman mukaan oppilaitoksille olisi tullut vuodesta 2022 lähtien vain 50 % rahoituksesta perusrahoituksen muodossa. Perusrahoituksen muutos tarkoittaa muutosta rahoitusmallissa, joka lasketaan prosentteina. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on 1,8 miljardia euroa, tästä 70% tulee perusrahoituksena. -Sivistan…

Uhkailut ja vaatimukset aloitettu jo ennen kuin neuvottelut ovat edes käynnistyneet

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen neuvottelut alkavat 23.1. 2020 neuvotteluosapuolten yhteisellä avausseminaarilla. Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten osalta neuvottelut aloitetaan 29.1.2020. Ennen kuin neuvottelupöytään on päästy, on palkansaajapuoli aloittanut uhkailun ja koulutusalan toimijoiden taloudelliseen tilanteeseen suhteutettuna, ylimitoitettujen palkankorotusvaatimusten esittämisen. – Yleinen työmarkkinatilanne on haastava ja nyt olisi tärkeää neuvotteluosapuolten hakea asiaan ratkaisua neuvotteluteitse, rakentavalla tavalla. Uhkailujen…

Puolet suomalaisista kouluttautuu vuosittain – korkeakoulutukseen pääsyssä pullonkauloja

Koulutus- ja tutkimusalan odotukset seuraavan 12 kuukauden suhteen ovat varovaisen optimistisia yksityisillä oppilaitoksilla ja korkeakouluilla. Etenkin korkeakouluissa odotukset ovat positiivisia lähitulevaisuuden suhteen. Opiskelijamäärät ovat kasvaneet ja niiden odotetaan kasvavan, oppilaitoksilla ja korkeakouluilla on myös valmius ja halu paikkojen lisäämiseen – kunhan rahoitus tämän mahdollistaa. Nykyisellä rahoituksella tämä ei onnistu. Suomalaiset ovat aktiivisia oppijoita. Tilastolähteiden perusteella…

Suomen koulutus- ja tutkimusalan ensimmäinen barometri: Koulutus on vientiala – uusia tulonlähteitä maailmalta

Sivistystyönantajat on julkaissut Suomen ensimmäisen koulutus- ja tutkimusalan barometrin, jolla alan toimijat arvioivat toteutunutta ja tulevaa kehitystään. Barometri toteutettiin syyskuun lopulla 2019. Vastaajat edustavat yksityisiä koulutuksen järjestäjiä perusopetuksesta korkeakouluihin. Haastava taloudellinen tilanne näkyy oppilaitosten ja korkeakoulujen arjessa. Julkisen rahoituksen laskua on saatu paikattua muulla rahoituksella ja tuloilla. Odotukset kokonaisrahoituksen suhteen ovatkin vahvemmat seuraavan 12 kuukauden…

Arene, Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, OAJ, SYL ja SAMOK: Budjettiriihessä lunastettiin hallitusohjelman lupaukset korkeakoulujen perusrahoituksen nostosta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kiittävät Rinteen hallitusta siitä, että se päätti budjettiriihessä korottaa korkeakoulujen perusrahoitusta hallitusohjelman mukaisesti. Järjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että budjettiriihessä lunastettiin hallitusohjelman odotukset ja käännettiin korkeakoulurahoitus pitkän leikkauskierteen jälkeen nousuun. Perusrahoituksen noston…

Hallituksen talousarvioesitys antaa hyvät eväät koulutuksen kehittämiseen – osaamistason noston edellyttämät opiskelijamäärälisäykset jäivät vajaiksi

Sivistystyönantajat on tyytyväinen siitä, että hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi kääntää koulutuksen rahoituksen nousuun. Täysimääräiset indeksikorotukset kaikilla koulutusasteilla ovat tervetulleet. Kustannustason nousua vastaavat tarkistukset nostavat koulutuksen kokonaisrahoitusta noin 140 miljoonaa turvaten nykyistä volyymia. Sivistystyönantajat katsoo, että ammatillisen koulutuksen osalta tulevaisuus näyttää vähän valoisammalta. 80 miljoonan lisärahoitus opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaamiseen sekä tukitoimiin on tervetullut lisä….

Arene, Unifi, Bildningsarbetsgivarna, Professorsförbundet, Forskarförbundet, OAJ, FSF, Samok: Finansministeriets budgetförslag ett svek mot högskolorna

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer (Arene), Finlands universitetsrektorers råd (Unifi), Bildningsarbetsgivarna, Professorsförbundet, Forskarförbundet, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK kräver att regeringen under budgetförhandlingarna inför 2020 till fullo lägger till ökningen av högskolornas basfinansiering i enlighet med regeringsprogrammet. Organisationerna är besvikna över det budgetförslag som finansministeriet publicerade på fredagen….

Arene, Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijät, OAJ, Samok, Syl: Valtiovarainministeriön budjettiesitys petti korkeakoulut

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, OAJ, SYL ja SAMOK edellyttävät, että hallitus lisää täysimääräisesti budjettiriihessä talousarvioon 2020 hallitusohjelman mukaiset lisäykset korkeakoulujen perusrahoitukseen. Järjestöt ovat pettyneitä valtiovarainministeriön perjantaina julkaistuun talousarvioehdotukseen. Siinä ei ole huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusohjelman mukaista esitystä siitä, että yliopistojen perusrahoitusta nostetaan 40 miljoonaa ja ammattikorkeakoulujen 20…

EK:n, OAJ:n ja Sivistystyönantajien kysely: Työpaikat tarjoavat hyvät mahdollisuudet uuden oppimiseen

Puolet työikäisistä uskoo nykyisen koulutuksen turvaavan riittävän osaamisen työuran loppuun saakka. Silti lähes kaikki vastaajat päivittävät omaa osaamistaan eri tavoin. Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Sivistystyönantajat Sivistan Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin internet-paneelissa ja siihen osallistui 1355 suomalaista, joista 1086 oli mukana työelämässä. Kyselyssä nuoret pitävät tarvetta osaamisen päivittämiseen käytännössä…

Sivistystyönantajat: Hallitusohjelma antaa hyvät lähtökohdat koulutuksen pitkäjänteiselle kehittämiselle

Antti Rinteen hallitusohjelma antaa hyvän lähtökohdan suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämiselle, toteavat Sivistystyöntantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Laura Rissanen. Suurin yksittäinen uudistus on oppivelvollisuusiän korottaminen 18 vuoteen. Ratkaisun vaikuttavuus mm. syrjäytymisen ehkäisyyn vaatii rinnalleen myös muita ennakoivia toimia. Positiivista on, että esitetty keinovalikoima on laaja: mukana ovat lukioiden ja ammatillisen koulutuksen lisäksi kymppiluokat, kansanopistot,…