» Uutishuone » Tiedotteet » Parlamentaarisen TKI-työryhmän esittämät keinot rahoituksen nostamiseksi otettava käyttöön nopeasti

Parlamentaarisen TKI-työryhmän esittämät keinot rahoituksen nostamiseksi otettava käyttöön nopeasti

Parlamentaarisessa TKI-työryhmässä edustetut kaikki eduskuntapuolueet sitoutuvat tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Tänään loppuraporttinsa julkistanut työryhmä esittää loppuraportissaan, että julkisen t&k-rahoituksen tason ja pitkäjänteisyyden lisäämiseksi säädetään erityinen t&k -rahoituslaki.

Rahoituslaki määrittäisi vuotuisen valtion T&K-menojen tason tavalla, joka johtaa julkisen sektorin T&K-rahoituksen tavoitetason saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä.

– Loppuraportti on todella toiveita herättävä. Parlamentaarinen ryhmä on vahvistanut riittävän kunnianhimoisen tavoitetason ja esittää myös pohditun menettelytavan tavoitteen saavuttamiseksi, kiittelee Sivistystyönantajien johtava asiantuntija Heikki Holopainen.

Rahoituslain rinnalle esitetään laadittavaksi T&K-rahoituksen suunnitelma, joka olisi nelivuotista valtiontalouden kehyskautta pidempi. Parlamentaarisesti laadittavassa suunnitelmassa määriteltäisiin muun muassa rahoituksen suuntaamisen peruslinjat.

– Suunnitelman avulla voidaan lisätä erityisesti rahoituksen ennustettavuutta. Liiallisiin yksityiskohtiin menemistä on syytä kuitenkin välttää, Holopainen jatkaa.

Ryhmä esittää rahoituslaista säätämistä tällä hallituskaudella niin, että se tulisi voimaan vuoden 2023 alussa.

– Tuemme aikataulua voimakkaasti. Tällä hetkellä tilanne on se, että t&k -rahoitukseen on kaavailtu leikkauksia vuodesta 2023 lähtien. Kevään kehysriihessä tuleekin tehdä jo ensimmäiset tasonnoston suuntaviivat t&k-rahoituslain hengessä, johtaja Laura Rissanen sanoo.

Parlamentaarisen tki-työryhmän loppuraporttiluonnos löytyy täältä.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Heikki Holopainen, p. 0400-639331
johtaja Laura Rissanen, 041 540 4505

Jaa

Seuraa