Tiedotteet

Suomi nousee tutkimuksella ja osaamisella – TKI-tiekartan riittävä rahoitus auttaa rakentamaan tulevaisuutta kriisin jälkeisenä aikana

Suomi on poikkeuksellisessa tilanteessa, jonka kestosta ei ole tietoa. Vaikka tiistaina alkavan kehysriihen pääpaino on akuutin koronavirustilanteen hoitamisessa, tulee katse suunnata kriisin jälkeiseen aikaan. Suomi on ennenkin noussut panostamalla osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Tehdään se myös nyt! Sivistystyönantajat, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto haluavat muistuttaa Marinin hallitusta siitä, että yhteiskunnan tarpeet liittyen…

Kansallisgallerialle ja Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:lle uudet työehtosopimukset

Kansallisgallerian työehtosopimuksesta ja Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n työehtosopimuksista saavutettiin 27.3.2020 neuvottelutulokset. Kansallisgallerian työehtosopimuksen sopijajärjestöt ovat vahvistaneet neuvottelutuloksen 2.4.2020. Työehtosopimus on voimassa 1.4.2020-31.3.2022. Kansallisgallerian palkankorotukset muodostuvat kahdesta 1,2 %:n (1.8.2020 ja 1.6.2021) yleiskorotuksesta sekä yhdestä 0,8 %:n (1.9.2021) paikallisesta erästä. Kiky-tunnit poistuvat 1.9.2020 alkaen ja työaikoihin sovittiin joustoja, sekä säästövapaaoikeus ja lomautusilmoitusaika palautettiin nykyisen lainsäädännön tasolle….

JUKOn, OAJ:n ja JHL:n käytös osoittaa piittaamattomuutta kriisin keskellä

Eduskunta on eilen hyväksynyt koronaepidemian johdosta määräaikaiset muutokset työlainsäädäntöön. Presidentti on hyväksynyt lait ja ne tulivat voimaan tänään. Työlainsäädännön muutokset koskevat koko yksityistä sektoria. Lainsäädännön mukaan muutokset eivät koske esim. valtiota, kuntaa tai kuntayhtymää. Sivistystyönantajien toimialalla kaikki organisaatiot soveltavat työlainsäädäntöä, ja siihen tulevat muutokset koskevat kaikkia Sivistan jäsenorganisaatioita. – Työlainsäädännön muutokset eivät kuitenkaan lomautusilmoitusajan osalta…

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten uudet työehtosopimukset

Sivistystyönantajien, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHLn välillä on saavutettu neuvottelutulokset 23.3.2020 uudeksi yksityisen opetusalan työehtosopimukseksi sekä ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimukseksi. Näiden työehtosopimusten piirissä työskentelee yhteensä n. 23 000 työntekijää. Uudesta työehtosopimuksesta neuvottelutuloksen saaminen ennen sopimuskauden päättymistä on merkittävä asia. – Neuvotteluosapuolet osoittivat vastuullisuutta takaamalla työrauhan yksityiselle opetusalalle…

Yliopistoille uusi työehtosopimus

Sivistystyönantajien, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn, Ammattiliitto PROn ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHLn hallinnot ovat hyväksyneet 24.3.2020 saavutetun neuvottelutuloksen uudeksi yliopistojen työehtosopimukseksi. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä työskentelee yhteensä n. 32 000 työntekijää. Sivistystyönantajat on tyytyväinen, että osapuolet saivat uuden työehtosopimuskauden osalta ratkaisun jo ennen sopimuskauden päättymistä. Koronaepidemialla on välittömiä ja viiveellä tulevia vaikutuksia yliopistojen taloudelliseen…

Neuvottelutulos syntynyt yliopistoille

Yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta on saavutettu tänään 24.3.2020 neuvottelutulos. Osapuolten hallintojen tulee vielä hyväksyä neuvottelutulos. – Neuvotteluosapuolten yhteinen tilannekuva ja vastuullinen toiminta johtivat neuvottelutuloksen saamiseen jo ennen sopimuskauden päättymistä. Saavutetulla neuvottelutuloksella pystymme takaamaan työrauhan yliopistoille ja niiden henkilöstölle, sanoo Sivistan työmarkkinajohtaja Anne Somer. Työehtosopimuksessa osapuolina ovat Sivistystyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto PRO sekä Julkisten ja…

Neuvottelutulos syntynyt yksityiselle opetusalalle

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksista on saavutettu 23.3.2020 neuvottelutulos. Osapuolten hallintojen tulee vielä hyväksyä neuvottelutulos. – Tässä vaikeassa tilanteessa olemme yhdessä neuvotteluosapuolten kanssa onnistuneet toimimaan vastuullisesti. Viesti työrauhan säilyttämisestä on erittäin tärkeä jäsenistöllemme ja heidän henkilöstölleen koronaepidemiasta johtuvien haasteiden keskellä, sanoo Sivistan työmarkkinajohtaja Anne Somer. Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten piirissä työskentelee yhteensä…

Oppilaitosten yhteistyö yritysten kanssa on kasvanut ja kasvaa yhä

Oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö Suomessa on lisääntynyt kaikilla koulutusasteille. Samaa kehitystä on tapahtunut myös oppilaitosten välillä. Yhteistyö eri koulutusasteiden ja yritysten kanssa palvelee, ei vain elinkeinoelämää ja oppilaitoksia itseään, vaan koko suomalaista yhteiskuntaa. Yhteistyön tuloksia ovat niin osaava työvoima, innovaatiot kuin yhteiset oppimisympäristöt sekä jatkuvan oppimisen eri ratkaisut. Sivistystyönantajien syksyllä 2019 julkaistun koulutus- ja…

Opettajamitoitusta ei tarvita – Suomessa opettaja – opiskelija suhde OECD-maiden parhaimmistoa

Suomessa luokkakoot ovat peruskoulussa OECD-maiden pienimpiä. Samoin peruskoulussa opiskelija-opettaja -suhteet ovat OECD-keskiarvoja matalampia. Toisella asteella ja korkea-asteella suhteet vastaavat OECD-maiden keskiarvoa. Tarkastelussa on hyvä huomoida, että eri maiden koulutuskäytännöt poikkeavat toisistaan. On maita, joissa opiskellaan enemmän työpaikoilla kuin oppilaitoksissa. Toisaalta toisissa maissa on tavallista, että muuta ohjaushenkilöstöä on enemmän opettajien rinnalla. – Emme tunnista ongelmaa,…

Sivistystyönantajat: työehtosopimusten mukaiset työaikamääräykset ja työrauhavelvoite ovat edelleen voimassa

Sivistystyönantajat on aloittanut työehtosopimusneuvottelut yliopistojen ja yksityisen opetusalan työehtosopimusten suhteen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat eilen julkisuudessa esittäneet virheellistä tietoa mm. työaikamääräysten voimassaolosta. Lisäksi on uutisoitu virheellisesti työrauhavelvoitteesta. Sivistystyönantajat joutui virheellisten väitteiden johdosta lähettämään OAJ:lle ja JUKO:lle valvontakirjeen. – On selvää, että työehtosopimusten mukaiset työaikamääräykset ja työrauhavelvoite ovat edelleen voimassa, sanoo…