Artikkelit

Sivistystyönantajat ry hakee ekonomistia

Sivistystyönantajat ry on opetus- ja korkeakoulualan työnantajaliitto. Jäseninämme ovat Suomen 14 yliopistoa, 11 ammattikorkeakoulua sekä noin 290 koulutuksen järjestäjää muilta koulutusasteilta. Jäsentemme palveluksessa työskentelee yli 55 000 työntekijää. Sivistystyönantajat on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kahdeksanneksi suurin liitto. Ekonomistina johdat ja kehität Sivistystyönantajien talousseurantaa ja tilastotoimintoja. Osallistut tiiviisti työmarkkina- ja neuvottelutoimintaan sekä tuet liiton edunvalvontatoimintaa monipuolisesti. Vaikuttavassa…

Toisen asteen koulutusta kehitettävä osaamistarpeiden pohjalta – ei aluehallinnon näkökulmasta

Toisen asteen koulutus on suurten muutospaineiden alla. Samaan aikaan kun resurssit niukkenevat, koulutuksen järjestäjien on kyettävä tuottamaan entistä laadukkaampaa koulutusta vastatakseen joustavasti ja nopeasti muuttuviin työelämän tarpeisiin. Koulutusta ei voida kehittää ja tarkastella pelkästään alueellisesti, vaan valtakunnallinen näkökulma on välttämätön. Ilman sitä osa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsemasta osaamisesta jäisi täyttymättä ja opiskelijoiden valinnanvapaus vaarantuisi. Ratkaisuna…

Näkemyksiä korkeakoulujen ohjauksesta, tuesta ja autonomiasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti lokakuun lopussa korkeakouluille tarkentavat ohjeet vuosien 2017–2020 toiminnasta sopimista varten. Korkeakouluilla on vahva itsenäisyys ja autonomia, mutta ministeriöllä on ohjausvastuu ja -intressi rahoittamastaan sektorista. Ohjausta tehdään paitsi rahoituksen, lainsäädännön ja ammattikorkeakoulujen toimilupajärjestelmän kautta, myös ministeriön ja korkeakoulujen välisillä nelivuotisilla sopimuksilla, joissa kirjataan sekä koko korkeakoulujärjestelmää koskevia että korkeakoulukohtaisia tavoitteita. Tulevan sopimuskauden…

Rehtori Jukka Mönkkönen on valittu EK:n hallitukseen

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen on valittu vuoden 2016 alusta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n hallitukseen. Valinnasta päätti keskiviikkona 25.11.15 EK:n edustajisto Helsingissä. Sivistystyönantajat ry:n syyskokous valitsi 20.10.15 rehtori Jukka Mönkkösen Sivistystyönantajat ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2016. EK:n hallitus 2016 Puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta, Outotec Oyj Varapuheenjohtajat Pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj * Hallituksen puheenjohtaja Johanna…

Koulutus muiden suomalaisten vientialojen rinnalle

Suomella on mahdollisuus luoda uusi vientiala koulutuksesta. Maksullisen tutkintokoulutuksen salliminen EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille antaa suomalaisille korkeakouluille mahdollisuuden laaja-alaiseen kansainvälistymiseen ja lisärahoituksen hankkimiseen. Nykyinen hallitus on toiminut koulutusviennin edistämisessä ripeästi kenttää kuunnellen luoden uusia mahdollisuuksia korkeakouluille. Kansainvälinen koulutusliiketoiminta perustuu lähes aina tutkintoon johtavan koulutuksen myyntiin opiskelijoille. Lainsäädännön uudistaminen antaa suomalaisille korkeakouluille mahdollisuuden tutkintojen kansainväliseen myyntiin ja…

Rehtori Jukka Mönkkönen Sivistystyönantajat ry:n puheenjohtajaksi

Sivistystyönantajat ry:n syyskokous on 20.10.15 valinnut rehtori Jukka Mönkkösen Itä-Suomen yliopistosta Sivistystyönantajat ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2016. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Helena Ahonen Kirkkopalvelut ry:stä, hallintojohtaja Esa Hämäläinen Helsingin yliopistosta, toimitusjohtaja, rehtori Tauno Kekäle Vaasan ammattikorkeakoulusta, palvelujohtaja Päivi Mikkola Turun yliopistosta, johtaja Tarja Mänty Ammattiopisto Luovista, rehtori Suvi Ronkainen Vaasan yliopistosta, rehtori Kimmo Sirainen Varalan…

Sivistynyt ja kilpailukykyinen Suomi rakennetaan yhteistyöllä ja eteenpäin katsoen

Koulutus, tutkimus ja osaaminen ovat tulevaisuuden rakentamisen peruspilareita. Nykyisessä taloustilanteessa on tärkeä luoda yhteinen tilannekuva ja löytää vastuullisia ratkaisuja säästöjen toteuttamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen puhui Sivistystyönantajat ry:n foorumissa perusopetuksen uudistamisesta, ammatillisen koulutuksen reformista, korkeakoulutuksesta ja koulutusviennistä. Ministerin puheessa korostui uudistamisen ja yhteistyön merkitys vaikeiden säästöjen edessä. − Vaikea tilanne voi toimia kehittämisen draiverina….

KESUn sijaan tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja tilaa tehdä

Sivistystyönantajat kannattaa OKM:n ajatusta kumota koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa (KESU) koskevat pykälät yliopisto- ja ammattikorkeakoululaissa. Ehdotus kehittämissuunnitelmaa koskevan asetuksen kumoamisesta on myös kannatettava. Suunnitelma ei ole kyennyt tarjoamaan riittävästi ennakoitavuutta koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan. Jatkossa oleellista on valtakunnallisia koulutus- ja tutkimuspolitiikan linjauksia tehtäessä pitkäjänteinen yhteistyö korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Tavoitteena on, että isot linjat ja…

Koulutus auttaa sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo sivuillaan, miten Sivistystyönantajat ry:n jäsenet osallistuvat turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen. Koulutusalan toimijat ovat havahtuneet ajankohtaiseen haasteeseen ja tarjoavat turvapaikanhakijoille tarkoitettua koulutusta. Sivistystyönantajat ry:n jäseniltä löytyy vankkaa kokemusta maahanmuuttajien kouluttamisesta ja kotouttamisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Monet oppilaitokset ovat tarttuneet nyt myös ajankohtaiseen haasteeseen ja ryhtyneet tarjoamaan turvapaikanhakijoille tarkoitettua koulutusta Lue koko juttu: http://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2015/10/08/koulutus-auttaa-sopeutumaan-suomalaiseen-yhteiskuntaan/

Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen Opetushallituksen johtokuntaan

Valtioneuvosto asetti torstaina yleisistunnossaan Opetushallitukselle uuden johtokunnan toimikaudeksi 1.10.2015 – 31.12.2016. Elinkeinoelämän keskusliiton EK edustajaksi nimitettiin Sivistystyönantajat ry:n toimitusjohtaja Teemu Hassisen. Opetushallituksen johtokunta osallistuu strategiseen suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen sekä seuraa ja arvioi opetussuunnitelmien, tutkintojen, valmentavien koulutusten ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden yleisiä kehittämistarpeita. − Nykyisessä taloustilanteessa ja lähitulevaisuudessa johtokunnan rooli on merkittävä, kun opetus- ja koulutuskenttä…