» Uutishuone » Lausunnot » Lausunto tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehystä käsitelleen työryhmän loppuraportin esityksistä

Lausunto tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehystä käsitelleen työryhmän loppuraportin esityksistä

Sivistystyönantajilla ei ole huomautettavaa työryhmän esittämästä kriteeristöstä, jonka perusteella tutkintoja ja osaamiskokonaisuuksia voidaan ottaa mukaan viitekehykseen, eikä myöskään uusista viitekehykseen sijoitettavista osaamiskokonaisuuksista.

Lue koko lausunto