» Uutishuone » Blogi » Osaaminen Suomen menestystekijäksi investoimalla, luottamuksella ja yhteistyöllä

Osaaminen Suomen menestystekijäksi investoimalla, luottamuksella ja yhteistyöllä

Teemu Hassinen

Globaalien muutosvoimien ja teknologisen murroksen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii meiltä uusia tapoja ajatella osaamisen kehittämistä. Selvää on, että osaaminen ja sen tuottaminen on Suomen tulevaisuuden menestystekijä, luonnonvaramme. Meillä on erinomaiset lähtökohdat virittää osaamista, innovaatioita ja tutkimusta tuottava koneistomme vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Koneiston merkittävä osa ovat koulutus- ja tutkimusalan organisaatiot.

Johtaminen tarvitsee onnistuakseen luottamusta

Organisaatiot tarvitsevat toimiakseen johtamista. Johtaminen tarvitsee onnistuakseen luottamusta. Et voi johtaa, jos sinulla ei ole valtuuksia. Paraskaan johtaminen ei tuo menestystä ilman resursseja. Jotta voimme käyttää varsin tiukkaan mitoitetut resurssit vaikuttavasti, tulee organisaatioilla olla tilaa toimia ja mahdollisuus suunnitella toimintaansa pitkällä tähtäimellä. Tämä vaatii resurssien ennakoitavuutta ja riittävää vapautta kohdentaa niitä.

Ajoittain me edunvalvojat näemme toiminnan kehittämisen liiaksi vain lainsäädännön kehittämisen kautta. Lainsäädäntö on tärkeä ohjaava tekijä ja onnistuneella lainsäädännön kehittämisellä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Mutta jos kuvittelemme toiminnan kehittämisen olevan riippuvainen vain lainsäädännöstä, olemme pahasti väärässä ja suorastaan vieraantuneet käytännön elämästä.

Toiminnan vapautta, luottamusta ja yhteistyötä sääntelyn sijaan

Kun osaamisen parissa toimiville organisaatioille osoitetaan rahoitusta, odotetaan myös tuloksia. Tavoitteiden määritys tulee olla selkeää. Tavoitteiden määrittelyssä täytyy saavuttaa riittävä valtakunnallinen koordinaatio, joka osaltaan varmistaa kokonaisuuden vaikuttavuuden. Jotta organisaatioita voidaan johtaa muuttuvassa toimintaympäristössä tavoitteiden mukaisesti, tarvitaan toiminnan vapautta, luottamusta ja yhteistyötä liiallisen sääntelyn sijaan.

Kun seuraavan hallituksen hallitusohjelmaa laaditaan, on syytä muistaa, että Suomella on olemassa osaamista tuottava koneisto. Se kykenee uudistumaan ja vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin, kunhan rattaissa on öljyä hiekan sijaan ja tankeissa riittävästi polttoainetta.

 

Jaa

Seuraa

Teemu Hassinen

Kirjoittaja on Sivistystyönantajien toimitusjohtaja.