» Uutishuone » Uutiset » Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikajärjestelmien paikallinen rakentaminen käyntiin

Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikajärjestelmien paikallinen rakentaminen käyntiin

Alkuvuoden 2019 aikana Sivista ja OAJ ovat toteuttaneet yhteistyössä koulutuksia ammatillisten oppilaitosten uudesta vuosityöaikajärjestelmäsopimuksesta. Näissä yli 100 osallistujan koulutustilaisuuksissa henki on ollut innostava ja odottava.

Uusi sopimus antaa mahdollisuuden toteuttaa sekä ammatillisen koulutuksen järjestämistä että opettajien työaikoja joustavasti. Lisäksi sen avulla tuodaan näkyväksi opettajan kaikki työtehtävät. Samalla vuosityöaikajärjestelmä yhdenmukaistaa opettajien työehtoja mm. eri oppiaineiden välillä.

Koulutustilaisuuksissa neuvotteluosapuolet, Sivista ja OAJ, ovat nostaneet esiin sopimuksen keskeisiä periaatteita, kuten:• Työaikaa ei tarkastella ainoastaan opetustuntien kautta, vaan kaikki opettajan tekemä työ tulee vuosityöaikaan.
• Työtä tarkastellaan isompien kokonaisuuksien kautta.
• Ei ole enää keskeytysaikaa/vuosilomaa. Sen sijaan opettajilla on jatkossa vapaajaksot.
• Järjestelmä mahdollistaa töiden joustavan järjestelyn, sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta.
• Työnjohdon ja työn tekemisen apuvälineenä on työsuunnitelma ja sen toteutumisen seuranta.

Tämän lisäksi koulutuksissa on avattu sopimuksen sisältöä käytännön soveltamisesimerkkien avulla. Luennoitsijoille on esitetty runsaasti kysymyksiä ja se osoittaa, että kiinnostusta järjestelmän käyttöönottoon on sekä työnantajien että työntekijöiden puolella.

– Tilaisuuksien hyvän annin perusteella odotamme mielenkiinnolla, missä vaiheessa ensimmäiset oppilaitokset siirtyvät uuteen järjestelmään, sanoo johtava työmarkkinalakimies Tari Aho.

Kiinnostuksen perusteella ensimmäiset oppilaitokset saattavat siirtyä jo 1.8.2019, mutta toisaalta siirtymään voi varata aikaa aina 1.8.2023 saakka, jos se toiminnan järjestämisen kannalta arvioidaan tarkoituksenmukaiseksi.

Lisätiedot:
Tari Aho, p. 0400 339 224
Johtava työmarkkinalakimies, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa