Uutiset

Ammatillisen koulutuksen historiallinen myllerrys on mahdollisuus

Yritykset ja julkiset toimijat tarvitsevat ammatillisia osaajia ja uudistuvaa ammatillista koulutusta. Meneillään olevassa ammatillisen koulutuksen reformissa on kaikki mahdollisuudet tehdä ammatillisesta koulutuksesta entistä dynaamisempaa ja asiakaslähtöisempää. Ammatillisessa koulutuksessa on meneillään suuret muutokset. Sipilän hallitus haluaa vahvistaa ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä ja uudistaa ammatillisen koulutuksen rakenteita ja rahoitusta. Samaan aikaan rahoitusta leikataan noin 250 miljoonaa euroa….

EK:n yritysjohtajat kouluissa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK järjestää valtakunnallisen kiertueen, jossa EK:n hallituksen jäsenet lähtevät sparraamaan lukiolaisten ja ammattikoululaisten työelämätaitoja. Nuorille töitä! -kiertueella ovat seuraavina vuorossa Tampere, Turku, Vaasa, Jyväskylä, Rovaniemi ja Seinäjoki. Nuorten koulutukseen, osaamiseen ja työllistämiseen panostaminen on kansakunnan paras sijoitus tulevaisuuteen. Siksi EK toteutti jo vuosi sitten hallituksensa puheenjohtajan Matti Alahuhdan johdolla kampanjan, jolla haastettiin yrityksiä…

Sivistystyönantajat on nyt EK:n kuudenneksi suurin liitto

Sivistystyönantajat on noussut kaksi sijaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kymmenen suurimman liiton vertailussa. – On hienoa, että toimialamme kasvattaa rooliaan elinkeinoelämän toimialojen keskuudessa. Tämä tukee myös koulutus- ja tutkimustoimijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyötä, toteaa Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Vertailutiedot perustuvat vuoden 2015 aineistoihin. EK:lla on 27 jäsenliittoa. Lisätietoja, Teemu Hassinen Toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat ry 050-5627004

Sivistystyönantajien nimitysuutisia

Piia Alvesalo, FM on 1.1.2016 nimitetty viestintäpäälliköksi vastuualueenaan liiton viestintä ja yhteiskuntasuhteet. Alvesalo on aiemmin toiminut Sivistystyönantajissa asiantuntijana ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n aluepäällikkönä. Harri Hietala, VTL on nimitetty ekonomistiksi. 25.1.2016 alkaen. Hietala vastaa talousseurannasta ja tilastoista. Aikaisemmin Hietala on toiminut yrittäjänä, sekä ekonomistina ja tutkimuspäällikkönä Suomen Yrittäjissä. Lisätietoja, Teemu Hassinen Toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat ry 050-5627004

Sivistystyönantajat kannattaa uuden työmarkkinamallin rakentamista

Suomeen tarvitaan maan taloutta vakauttava työmarkkinamalli. Uutta mallia ollaan neuvottelemassa vientiliittojen toimesta. Sen avausratkaisu määrittäisi kustannusvaikutuksen, jota ei muilla aloilla voisi ylittää. Tähän kaikkien Suomen taloudesta ja sivistysyhteiskunnasta vastuuta kantavien tulisi sitoutua. Suomen heikon taloustilanteen vuoksi julkinen talous on joutunut suurten säästöjen kohteeksi. Koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvat suorat leikkaukset ovat n. 800 miljoonaa euroa tällä…

Sivistystyönantajat kannattaa korkeakoulujen rahoitusmallien uudistamista

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen perusrahoituksen jakamismallia ollaan päivittämässä siten, että uudistetut mallit ovat käytössä vuonna 2017. Ehdotukset uusiksi jakoperusteiksi on muotoiltu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä. Sivistystyönantajat pitää ryhmien ehdotuksia hyvinä ja katsoo, että rahoitusmalleja tulee uudistaa ehdotusten mukaisesti. Ehdotetut muutokset yliopistojen rahoitusmalliin ovat pieniä, mutta tarpeellisia. Esimerkiksi yhteistyössä toisten korkeakoulujen kanssa järjestettäviin opintoihin tulee kannusteita nyt…

Korkeakoulujen ja OKM:n välisissä tavoiteneuvotteluissa tulee keskittyä isoihin linjoihin

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja korkeakoulut neuvottelevat tänä vuonna korkeakoulujen toiminnan tavoitteista vuosille 2017-2020. Neuvotteluissa tulee keskittyä isoihin linjoihin. Kun korkeakoulujen tulostavoitteita korotetaan, mutta resursseja leikataan, on edellytyksiä luotava muilla keinoilla. Ohjaus isoissa linjoissa on oikea suunta, ohjaus pienemmissä ei. Yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien uudistamisen myötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnallista itsenäisyyttä lisättiin. Keskeinen osa uudistusta oli yliopistojen…

Ammatillinen koulutus ei kaipaa uutta hallinnollista väliporrasta

Ammatillisen koulutuksen siirto maakuntien tehtäväksi nousi jälleen esille. Sivistystyönantajat ei näe tarpeelliseksi lisätä ammatillisen koulutuksen järjestämiseen uutta väliporrasta. Nykyinen koulutuksen järjestämisen malli on toimiva ja takaa resurssien kohdentumisen tarkoitukseensa. ”Koulutuksen järjestäjät ovat tällä hetkellä tilanteessa, jossa resurssit niukkenevat voimakkaasti ja samaan aikaan on kyettävä tuottamaan joustavasti laadukasta koulutusta työelämän muuttuviin tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen siirtäminen maakunnille…

Suomi tarvitsee pitkän aikavälin korkeakoulu- ja tutkimuspoliittisen vision

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky sekä sitä kautta syntyvä hyvinvointi edellyttävät vahvaa ja vakaata korkeakoulukokonaisuutta sekä sen tuottamaa laaja-alaista osaamista ja syvällistä sivistystä. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut haluavat kantaa yhteistyössä vastuunsa korkeaan osaamiseen perustuvan tulevaisuuden Suomen menestyksen rakentamisesta. Korkeakoulutukseen ja tutkimukseen kohdistuneiden mittavien leikkausten vuoksi Suomen on kyettävä entistä määrätietoisempaan korkeakoulupolitiikkaan, joka antaa suuntaviivat korkeakoulu- ja…

Lakoilla uhkailu ei ole leikin asia

Viime päivinä Opetusalan ammattijärjestö OAJ on mediassa ollut aktiivinen hallituksen suunnittelemien kilpailukykyä vahvistavien toimien vastustaja. Opetus- ja tutkimushenkilöstö on kuitenkin lähes kokonaan suunnitellun lainsäädännön vaikutuksen ulkopuolella. OAJ on väläytellyt lakon mahdollisuudella, jos hallitus ei luovu kilpailukykypaketista. Samaan hengenvetoon OAJ on vastustanut koulutukseen ja tutkimukseen kohdistettavia rahoitusleikkauksia ja paheksunut pääministerin ulostuloa leikkausten mahdollisesta lisäämisestä. − Ihmetystä…