» Uutishuone » Uutiset » Tieteen moninaiset vaikutukset yhteiskuntaan välittyvät tutkimustuloksina ja yhdessä tekemisenä

Tieteen moninaiset vaikutukset yhteiskuntaan välittyvät tutkimustuloksina ja yhdessä tekemisenä

Suomen tieteen taso on vakaa ja maailman keskitason yläpuolella, mutta maailmanlaajuinen kilpailu on kiristynyt, kertoo maanantaina julkaistu Tieteen tila 2016 -raportti.

Vuosina 2011-14 Suomessa tehdyistä tutkimusjulkaisuista ns. Top 10 -joukkoon kuului 6 % enemmän julkaisuja kuin maailmassa keskimäärin. Tieteellistä laatua mitataan vakiintuneesti sillä, kuinka paljon viittauksia tutkimusjulkaisu saa toisissa tutkimuksissa. Tieteen tila -raportissa tarkastellaan eniten viitattuun 10 prosenttiin kuuluvien tieteellisten julkaisujen suhteellista osuutta. Suomen osuus on ollut lievässä trendinomaisessa nousussa, mutta monet verrokkimaat ovat nousseet ripeämmin. Kärkitilaa pitää Sveitsi, joka ylittää keskiarvon puolitoistakertaisesti.
Osittain Suomen nousua selittää kansainvälisessä yhteistyössä tehtyjen julkaisujen määrän jatkuva kasvu. Kansainvälisten yhteisjulkaisujen tieteellinen vaikuttavuus on selvästi suurempi kuin vain kotimaisin voimin tehtyjen. Vuosina 2011-2014 kaikista Suomessa tehdyistä julkaisuista 53 % oli kansainvälisiä yhteisjulkaisuja, kun 20 vuotta aiemmin osuus oli 27 %.
Kansainvälinen yhteistyö on Suomen tieteelle elinehto, sillä vaikka Suomessa tehtiin 35500 tieteellistä julkaisua vuosina 2011-2014, ja määrä on asukasta kohden korkea, niin koko maailman tieteellisistä julkaisuista Suomen osuus on kuitenkin vain 0,8 %. Tiivis kansainvälinen yhteistyö ja vahva oma tutkimuspohja pitävät Suomen tieteen kiinni tieteen kehityksessä ja luovat edellytykset muualla tuotetun tiedon vastaanottokyvylle ja hyödyntämiselle.
Tieteen tila -raportissa tarkasteltiin myös tieteen rooleja ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Tieteen moninaiset vaikutukset yhteiskuntaan välittyvät paitsi tutkimustuloksina niin ennen kaikkea yhdessä tekemisellä ja vuorovaikutuksen kautta sekä osaavien ihmisten välityksellä.
Suomen tieteen tila on Suomen Akatemian julkaisema vertailukatsaus tutkimuksen edellytyksiin, tuotoksiin ja vaikuttavuuteen.

Tieteen tila 2016 -julkaisu.

Jaa

Seuraa