» Uutishuone » Uutiset » Korkeakouluopintoihin pääsyn tulee olla mahdollista kaikille toisen asteen koulutuksen käyneille

Korkeakouluopintoihin pääsyn tulee olla mahdollista kaikille toisen asteen koulutuksen käyneille

Korkeakouluopintoihin siirtymistä lukio- ja ammatillisista opinnoista on tarpeen nopeuttaa ja joustavoittaa, mutta keinot eivät löydy yhdestä taikapussista.
Juha Sipilän hallituksen yhtenä koulutuspoliittisena tavoitteena on luopua pitkäaikaista valmistautumista vaativista pääsykokeista. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) johdolla toiminut työryhmä valmisteli tältä pohjalta raportin, jossa esitetään keinoja ylioppilastodistuksen nykyistä paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Lähtökohtana tämä on hyvä. Suoraa todistusvalintaa voidaan kehittää monilla aloilla. Ylioppilastutkinnon rinnalla on oltava silti muitakin valintakeinoja. Korkeakouluille toimiva opiskelijavalinta on ratkaisevan tärkeää.

Todistusvalintojen lisäämiseksi tarvitaan nykyistä enemmän yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen välillä. Keskeistä on myös kehittää ylioppilastutkintoa. Ylioppilastodistuksen pisteytyksen kansallista vertailukelpoisuutta on edelleen parannettava ja pisteytyksen erottelevuutta lisättävä, jotta sitä voidaan entistä paremmin hyödyntää korkeakouluvalinnoissa.

Tietyillä suosituilla aloilla ylioppilastutkinto tuskin kykenee uudistettunakaan tuottamaan riittävää erottelua hakijoiden välille. Taidealoilla ylioppilastutkinto ei anna riittävää tietoa hakijoiden osaamisesta valinnan pohjaksi. Sosiaali- ja terveysaloilla on jatkossakin hyvä kyetä karsimaan alalle soveltumattomia jo hakuvaiheessa. Niiltä osin kuin muitakin valintatapoja tarvitaan, voidaan jatkokehittää aineistopohjaisia kokeita tai muita sellaisia keinoja, jotka eivät vaadi pitkää hakijoilta ennakkovalmistautumista.

Oma lukunsa ovat ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoista jopa kolmannes tulee ammatillisten opintojen kautta. Tämä reitti on turvattava jatkossakin. OKM on käynnistämässä työryhmää ammatillisen väylän jatko-opintovalintojen kehittämiseksi. Työ on tärkeä ja käynnistettävä viipymättä. Ammatillisen tutkinnon suorittaneella on oltava jatkossakin jatko-opintokelpoisuus, eikä ammatillisen tutkinnon suorittaneelta ei tule jatkossakaan edellyttää ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamista.

Koulutusasteiden välisiin siirtymiin kohdistuvat muutokset heijastuvat moneen suuntaan. Muutostyötä on syytä tehdä moninaiset vaikutukset mahdollisimman hyvin ennakoiden, mutta myös ennakkoluulottomasti.
Voisiko ylioppilastutkinnon sähköistämisen yhteydessä pohtia esimerkiksi alakohtaisten soveltuvuutta, erityisosaamista, orientaatiota mittaavien tehtävien liittämistä ylioppilastutkintotehtävien rinnalle? Tämä voisi nopeuttaa ja keventää valintaprosesseja ylioppilastutkinnon suorittavien osalta.

Lisätietoja:
Heikki Holopainen, asiantuntija, p. 0400 639 331

Jaa

Seuraa