» Uutishuone » Uutiset » Valinnaisuus lisää nuorten kiinnostusta lukiota kohtaan

Valinnaisuus lisää nuorten kiinnostusta lukiota kohtaan

Suomessa on meneillään Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä lukiokokeilu. Kokeilun tarkoituksena on, että lukiolainen saa valita nykyistä vapaammin, mitä reaaliaineita hän opiskelee.

Kokeilussa reaaliaineet on jaettu kahteen koriin. Ympäristön ja luonnontieteiden korissa ovat maantiede, biologia, fysiikka, kemia ja terveystieto. Humanistis-yhteiskunnallisissa tieteissä on historia filosofia, psykologia, yhteiskuntaoppi sekä uskonto tai elämänkatsomustieto. Kummassakin korista pitää valita vähintään yhdeksän syventävää kurssia.

Syksyllä 2016 alkaneessa kokeilussa on mukana 28 lukiota eri puolilta Suomea. Jäsenistämme mukana ovat Helsingin yhteislyseo, Munkkiniemen yhteiskoulu, Kulosaaren yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulun lukio ja Jyväskylän normaalikoulu. Näissä lukioissa syksyllä aloittaneet ja ensi syksynä aloittavat saavat itse valita, noudattavatko he muualla valtakunnassa voimassa olevaa tuntijakoa vai nyt kokeiltavaa tuntijakoa. Kursseja pitää järjestää kuten ennenkin. Matematiikan, kielten, taito- ja taideaineiden opetukseen kokeilu ei vaikuta.

Kokeilu on vasta alkumetreillä, mutta ensikokemukset ovat hyviä ja opiskelijat innostuneita, kun pääsevät valitsemaan ja keskittymään omiin vahvuuksiinsa. Kokeilun myötä tarve yksilölliseen opinto-ohjaukseen kasvaa.
Helsingin Sanomat kävi tutustumassa lukiokokeilun etenemiseen muutamassa lukiossa ja haastatteli sekä rehtoreita että opiskelijoita. Lue juttu tästä.

Jaa

Seuraa