Uutiset

Reformilakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi – joustavuuden toteutuminen tärkeää

Valtioneuvosto on tänään 24.4.17 antanut esityksen uudeksi laiksi ammatillisesta koulutuksesta. Uudistuksen tavoitteena on asiakaslähtöinen ja osaamisperustainen ammatillinen koulutus. – Yhteen lakiin ja järjestämislupaan siirtyminen on tervetullut uudistus. Lakikokonaisuus mahdollistaa työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin vastaamisen nykyistä joustavammin ja selkeyttää myös hallinnollisia prosesseja, toteaa toimitusjohtaja Teemu Hassinen. – On kuitenkin tärkeä varmistaa, että oppilaitoksille annetaan käytännössäkin mahdollisuus…

Osaaminen menestyy yhteistyöllä, luottamuksella ja muutosvalmiudella

Maailma muuttuu, työelämä muuttuu, opettajuus muuttuu – tästä ollaan yleisesti samaa mieltä. Muutokset eivät ole irrallisia toisistaan. Voidaan kysyä missä määrin mukaudumme maailman muutoksiin tai toisaalta, miten voimme muuttaa maailmaa opetus- ja tutkimusalan kehityksellä? Meidän kaikkien on helppo painottaa muutoksen tärkeyttä, mutta entä kun muutos koskettaa meitä itseämme tai tahoa jonka etua ajamme? Mitä jos…

Suomalaista koulua uhkaa sääntelyähky ja epäluottamus

Julkisuudessa on esitetty vaatimuksia koulutusalan sääntelyn lisäämiseksi. Vaatimukset liittyvät ryhmäkokoon, lähiopetuksen määrään tai henkilöstön tehtävien kirjaamiseen lakiin. Normien lisäykset eivät sovi kehittyvään yksilölähtöiseen koulutukseen ja muuttuvaan opettajuuteen. Suomen tärkein pääoma on osaaminen. Jotta onnistuisimme opetuksessa ja koulutuksessa, tarvitsemme siihen maailman parhaat opettajat. Sen lisäksi oppilaitoksilla tulee olla mahdollisuuksia tehdä asioita eri tavoin. Tarvitsemme rohkean kokeilukulttuurin…

Yliopistojen taloudelliset vaikutukset arvioidaan

Tiedote 20.3.2017 Suomen yliopistot UNIFI ry:n koordinoimassa hankkeessa arvioidaan suomalaisten yliopistojen taloudellisia vaikutuksia. Arvioinnin tavoitteena on luoda kuva siitä, mikä on suomalaisten yliopistojen yhteiskunnalle tuottama arvonlisä. Käytettävä aineisto koostuu muun muassa yliopistojen taloutta, tutkimustulosten kaupallistamista sekä opiskelijoita ja valmistuneita koskevista tiedoista. Arvioinnin toteuttaa skotlantilainen BiGGAR Economics Ltd., joka on tehnyt vastaavia arviointeja aiemmin Iso-Britanniassa ja…

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma jatkuu

Sivistystyönantajat, JUKO, Pardia, JHL, JYTY ja OAJ ovat sopineet Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman jatkamisesta vuosille 2017–2019. Työnantajia kannustetaan antamaan nuorille mahdollisuus tutustua työelämään käytännön työtehtävien kautta. Kesäharjoitteluohjelma on suunnattu peruskoulun yläluokkalaisille, lukiolaisille, kymppiluokkalaisille sekä Valma-koulutukseen osallistuville nuorille. Sillä ei ole tarkoitus korvata normaalia kesätyötä. Kahden viikon harjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan vuonna 2017 kertakaikkisena palkkana 335…

Korkeakoulujen tulevaisuuskuva kirkkaammaksi

Opetus- ja kulttuuriministeri on käynnistänyt visiotyön, jossa määritellään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen 2030. Työ on tarpeellinen ja kaivattu. Rahoitusleikkaukset ovat hallinneet viime vuosien korkeakoulukeskustelua. Nyt on syytä muistuttaa mieliin, miksi koulutus on suomalaiselle yhteiskunnalle arvokasta ja mitä korkeakoulujen toiminnalla tavoitellaan. Maailman muutosta on vaikea ennustaa, mutta kohtuullisen varma arvio on, että tulevaisuudessakin korkealla osaamisella…

Ratkaisuja koulutuksen ja tutkimuksen Suomelle sekä Sipilän hallitukselle

Sipilän hallituksen ohjelmassa on selkeitä tavoitteita kestävän julkisen talouden saavuttamiseksi. Ratkaisuja hallitusohjelman toteuttamiseksi on kyllä olemassa, mutta kaikkia hallitusohjelman keinoja ei ole käytössä. Nyt vaaditaan lisää rohkeutta. Sipilän hallitus haluaa, että Suomi on vuonna 2025 uudistuva, välittävä ja turvallinen maa. Hallitusohjelmassa esitetään keinoja, miten siihen pääsemme. Ohjelmassa mainitaan mm. panostukset kasvuun, julkista taloutta nopeasti vahvistavat…

Ammatillisten oppilaitosten työaika- ja palkkausjärjestelmät vastamaan nykyaikaa

Opetusalan ammattijärjestö OAJ syytti Sivistystyönantajia ja vuosityöaikakokeilujärjestelmässä olevia ammatillisia erityisoppilaitoksia taaksepäin kulkemisesta (OAJ uutinen 3.3.2017). OAJ:n uutisessa ei kerrottu kaikkia faktoja. Sivistystyönantajista on tärkeä tuoda esille oikeaa tietoa tästä tärkeästä teemasta ja kertoa laajemmin asiakokonaisuudesta. Sivistystyönantajat ja koulutuksen järjestäjät ovat tavoitelleet työaikajärjestelmän uudistamista jo vuosia. Se on keskeinen tavoitteemme myös jatkossa. Tarvitsemme ammatillisiin oppilaitoksiin uudenlaisen…

Opetuksen laatu tehdään arjen yhteistyössä, ei lakipykälissä

Sivistystyönantajat otti 27.2. tiedotteessaan kantaa siihen, että opettajien tehtäviä ei tule ammatillisen koulutuksen reformissa kirjata lakiin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ reagoi tiedotteeseen voimakkaasti. – Toisin kuin OAJ väittää, asialla ei ole mitään tekemistä opettajien tai opettajuuden arvostamisen kanssa. Kantamme on, että opettajien tehtäviä ei tule lainsäädännön tasolla määrittää, sanoo Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Sivistystyönantajat edustaa opetus-…

Opettajien tehtäviä ei tule kirjata lakiin

Sipilän hallitus uudistaa ammatillista koulutusta. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan kaikki ammatillisen koulutuksen osat mukaan lukien rahoitus ja ohjausjärjestelmä. Onnistunut uudistus edellyttää joustavuutta. Uudistuksessa ei tule kirjata opettajien tehtäviä lakiin. Se rajoittaisi työnantajien työnjohto-oikeutta ja mahdollisuutta varmistaa toiminnan laatu joustavasti. Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Reformin yhteydessä uudistettavan rahoitusmallin on…