Uutiset

Opetushallituksen selvitys: opettajien osaamista kehitetään aiempaa suunnitelmallisemmin

Opetushallituksen Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 -selvityksen mukaan suomalaisten opettajien muodollinen kelpoisuus on jo pitkään ollut hyvällä tasolla. Opettajien osaamista kehitetään aiempaa suunnitelmallisemmin, sillä henkilökohtaiset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat ovat yleistyneet ja täydennyskoulutuksiin osallistutaan ahkerasti. Vuonna 2016 kerättyjen tietojen perusteella lähes kaikki perusopetuksen rehtorit ja 95 prosenttia opettajista olivat kelpoisia hoitamaansa tehtävään. Linkki Opetushallituksen selvitykseen: http://www.oph.fi/julkaisut/2017/opettajat_ja_rehtorit_suomessa_2016

Business Finlandista uutta potkua korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöhön

Sivistystyönantajat kannattaa hallituksen esitystä yhdistää Tekes ja Finpro Oy Business Finland -nimiseksi toimijaksi. Yhdistämisen tavoitteena on hallinnollisen tehokkuuden parantamisen lisäksi yrityspalvelujärjestelmän yksinkertaistaminen ja innovaatiojärjestelmän kansainvälistäminen. Suomalaisten korkeakoulujen ja työelämän välinen yhteistyö on Unescon ja Maailman talousfoorumin yritysjohtajakyselyjen mukaan maailman kärkeä. Sivistystyönantajien viime vuonna tekemän selvityksen mukaan Tekesillä on rahoituksen ja ohjelmatoiminnan kautta ollut suuri rooli…

Kussakin ajassa koulutus näyttää suuntaa – SuomiAreenan keskusteltusta poimittua

Sivistystyönantajat järjesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Posti Groupin, Skills Finlandin ja Suomen Taiteilijaseuran kanssa keskustelutilaisuuden SuomiAreenassa Porissa 13.7. Aiheena oli: ”Suomi 100 vuoden päästä: Neljä ratkaisua tulevaisuuden osaajille. Koulutus. Työelämä. Taitajat. Taiteilijat.” Keskustelussa pureuduttiin kaikille järjestäjätahoille tärkeään tavoitteeseen, osaamiseen. Haluamme, että suomalaiset ovat kärryillä ja mieluiten kuskin paikalla myös sadan vuoden päästä. Purje-lavan keskustelussa pyrimme…

Sivistystyönantajat aloittaa koulutusketjun visiotyön

Suomalainen koulutus on kokonaisuus, joka rakentuu useasta osasta. Jokainen koulutusaste on osa kokonaisuutta, koulutusketjua. Meneillään olevan muutoksen keskellä tulee eri koulutusasteita tarkastella osana suomalaista koulutusketjua. Toisistaan riippuvaisina osina. Sivistystyönantajat tulee kokoamaan vuoden 2017 aikana vision suomalaisen koulutusketjun tulevaisuuden suunnasta. Suomalaista koulutus-, kasvatus ja tutkimuskenttää kuvaa sana muutos. Nykyinen hallitusohjelma pitää sisällään kunnianhimoisia muutoshankkeita. Niiden avulla…

Suomen yliopistot vaikuttavat talouden lisäksi laajasti koko yhteiskuntaan

Yksi yliopistojen toimintaan panostettu euro kertautuu yli 5 euron arvonlisänä laajemmin yhteiskuntaan. Taloudellinen tuotto toteutuu erilaisten suorien ja epäsuorien vaikutusten kautta. Selvityksen teettivät yhteistyössä Sivistystyönantajat, Unifi, EK, Akava ja SYL. Tänään julkistetun selvityksen mukaan suomalaisten yliopistojen toiminta linkittyy 14,2 miljardin euron arvonlisään Suomen taloudessa. Taloudellisten vaikutusten lisäksi yliopistoilla on monenlaisia muita merkittäviä vaikutuksia. Yliopistoissa tehtävä…

Yliopistojen vaikutus Suomen talouteen arviolta 14,2 miljardia euroa

Suomalaisten yliopistojen taloudelliset vaikutukset Suomen talouteen on arvioitu. BiGGAR Economicsin mukaan yliopistojen toiminta kytkeytyy noin 14,2 miljardin euron bruttoarvonlisään Suomen taloudessa. Yliopistojen toiminta ylläpitää ja siihen linkittyy Suomessa noin 136 000 työpaikkaa. Nämä ovat 6,6 prosenttia suhteessa Suomen bruttokansantuotteeseen ja 5,5 prosenttia suhteessa työllisiin. Yliopistoihin panostettu euro kytkeytyy keskimäärin 5,26 euron arvonlisään Suomen taloudessa. Luvut…

Sivistystyönantajat on SuomiAreenalla 13.7. ratkomassa koulutuksen ja työn kysymyksiä

Suomi 100 vuoden päästä: Mitä osaamista menestymiseen tarvitaan tulevina vuosina – entä sadan vuoden päästä? Vieläkö silloin tehdään töitä? Näitä kysymyksiä ratkotaan 13.7. Porissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Posti Group, Sivistystyönantajat, Skills Finland ja Suomen Taiteilijaseura ry järjestävät to 13.7.2017 klo 15:15 – 16:30 SuomiAreenan Purje-lavalla keskustelutilaisuuden aiheesta: Suomi 100 vuoden päästä: Neljä ratkaisua tulevaisuuden osaajille….

EU tukee vertaispalautteen antamista korkeakoulupolitiikassa

EU:n nimeämä korkeakoulutuksen työryhmä kokoontui käsittelemään korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen kansainvälistymistä. Suurin uutuusarvo löytyi kuitenkin uudentyyppisen politiikkalinjausten vertaispalautteen esittelystä. Sivistystyönantajat toimii eurooppalaisten koulutustyönantajien edustajana (European Federation of Education Employers, EFEE) EU:n työryhmässä, joka käsittelee eurooppalaisen korkeakoulujärjestelmän nykyaikaistamista. EU nimesi vuonna 2016 kuusi työryhmää, joiden tehtävänä on edistää EU-maiden yhteisesti hyväksymiä strategisia tavoitteita koulutuksen alalla sekä auttaa…

Suomalaisten opettajien palkat ovat hyvällä tasolla

Suomalaiset arvostavat koulutusta ja opettajia. Luottamus koulutusjärjestelmään on korkealla. Arvostus näkyy myös palkkauksessa. Kansallisten ja kansainvälisten tarkastelujen perusteella suomalaisten opettajien palkkataso on erittäin hyvä. Julkisessa keskustelussa on tuotu esille, että opettajat olisivat palkkakuopassa. Samalla on otettu esille, että suomalaisten opettajien palkkataso olisi osoitus siitä, että opettajia ei arvosteta. Todellisuus opettajien palkkatason osalta on aivan toinen…

Korkeakoulujen opetusyhteistyö avaa lupaavia näkymiä

Ammattikorkeakoulu- ja yliopistolakeihin on valmisteilla pitkään kaivattu ja tervetullut muutos, joka helpottaa korkeakoulujen opetusyhteistyötä. Uudistuksen myötä korkeakouluilla on nykyistä parempi mahdollisuus pohtia, kuinka opetus järjestetään mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti. Yhteistyön avaamisella korkeakoulut voivat vahvistaa omia erityispiirteitään ja tarjota parhaita puoliaan toistensa käyttöön. Kun korkeakoululla on tietyllä alalla erityistä sisällöllistä ja pedagogista osaamista, on järkevää, että…