» Uutishuone » Uutiset » Jäsenpalvelua uudessa tilanteessa – kokemuksia koronan keskellä

Jäsenpalvelua uudessa tilanteessa – kokemuksia koronan keskellä

Keväällä 2020 Suomi kohtasi muun maailman kanssa poikkeuksellisen ja ennennäkemättömän tilanteen koronakriisin myötä. Koko Suomi ja eri toimialat olivat uudessa tilanteessa, kun yhteiskunta sulkeutui ja työn tekemisen tavat muuttuivat. Opetusalalla jouduttiin sopeutumaan uusiin työtapoihin, jotka eivät aina entuudestaan sopineet yhteen alan toiminnan luonteen kanssa. Esimerkiksi musiikin opetusta tai dreijauskurssia ei ole ihan yksiselitteistä järjestää etänä.

Korona heijastui luonnollisesti myös Sivistan toimintaan, mutta miten? Näkemyksiä koronan vaikutuksista Sivistan jäsenneuvontaan valottavat työmarkkinalakimiehet Jukka Laakkonen, Maria Äimälä ja Anna Hakola.

– Korona vaikutti pitkälti työn tekemiseen täysin uudessa tilanteessa. Opetusalalla viranomaiset antoivat nopealla tahdolla määräyksiä toiminnan järjestämisestä, mikä osittain saattoi estää koko normaalitoiminnan. Tämä johti siihen, että jäsenemme joutuivat yhtäkkiä toimimaan epävarmuuden ympäristössä. Myös meillä jäsenneuvonnassa tilanne oli täysin uusi, eikä työoikeudellisesta kirjallisuudessakaan pandemian vaikutuksesta työsuhteeseen ollut kirjoitettu käytännössä mitään, sanoo Jukka Laakkonen.

-Myös meillä jäsenneuvonnassa tilanne oli täysin uusi, sanoo Laakkonen.

– Tilanteeseen ei ollut valmiita, jo kokeiltuja toimintamalleja tai vastauksia. Monesti vastauksen antaminen vaati selvittelyä ja aikaa, jota tässä tapauksessa ei aina ollut. Korona-aika toi viimeistään esille myös sen, että harvoin jäsenneuvonnassa on absoluuttista vastausta kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Pyrimme antamaan työkaluja, joiden avulla jäsenkenttä pystyisi yhdessä työntekijöiden kanssa löytämään kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja, kertoo Anna Hakola.

– Toimintaympäristön epävarmuus oli melkoista, piti huomioida miten ja millä aikataululla viranomaisohjeet muuttuivat ja pohtia, mitä työoikeudellisia keinoja voidaan käyttää. Tempo oli kova ja jäsenten hätä oli suuri. Jäsenkysymyksiä tuli valtavan paljon. Tilanteeseen vaikutti myös se, että koronakriisi iski kesken tes-neuvottelujen, Maria Äimälä toteaa.

Tilanne oli kaikille uusi

– Tilanne oli uusi sekä kokeneelle että tuoreelle työmarkkinalakimiehelle. Omaa osaamistaan piti heti haastaa. Jäsenemme tarvitsivat tukea ja ohjeita ja me lähdimme vastaamaan tarpeeseen. Pyrimme tekemään jäsenille kattavat ohjeet jokaista tilannetta varten. Ohjeiden aikaansaaminen ja päivittäminen vaati paljon, koska oli niin paljon eri asioita, joita piti huomioida. Jokainen linjaus oli harkittava erikseen yhdessä loppuun asti kokonaisvaikutukset huomioiden, Äimälä jatkaa.

-Tempo oli kova ja jäsenten hätä oli suuri, Äimälä sanoo.

– Pystyimme löytämään toimintamalleja siihen, miten tilanteisiin vastataan työoikeuden keinoin ja sillä tavoin palvelemaan jäsenistöämme mahdollisimman hyvin, kiteyttää Laakkonen.

– Palvelun sujuvuutta edesauttoi työmarkkinavastuualueen erittäin hyvä sisäinen yhteistyö uuden tilanteen edessä. Oli myös erittäin hyvä, että olimme ottaneet käyttöön yhden yhteisen sähköpostiosoitteen, jonne jäsenet lähettivät kysymyksiä, Laakkonen jatkaa,

Työyhteisöt ratkoivat ongelmia yhdessä

– Oli myös ilahduttavaa huomata, kuinka dynaamisesti jäsentemme erilaiset työyhteisöt yhdessä pystyivät ratkomaan jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa eteen tulevia ongelmia mm. työturvallisuusasioissa. Tämä on ollut monelle työyhteisölle oppimisen paikka, josta kannattaa poimia opit ja onnistuneet asiat jatkossakin käytäntöön. Esimerkiksi työturvallisuusviestintä on asia, johon on tärkeää kiinnittää huomiota, jotta kaikilla olisi yhteiset sävelet siitä, kuinka työturvallisuutta edistetään nopeastikin muuttuvissa tilanteissa, Hakola muistuttaa.

-. Tämä on ollut monelle työyhteisölle oppimisen paikka, Hakola toteaa.

– Oman erityispiirteen tilanteeseen toi myös muut koronaan liittyvät elementit, kuten huoli omasta, läheisten, kollegoiden, työntekijöiden ja ylipäätään kaikkien turvallisuudesta. Eikä vähimpänä, huoli tulevasta – mitä kaikkea tästä seuraa? Vastaan tuli myös tilanteita, joissa paras apu jäsenelle oli vain olla läsnä, kuunnella ja olla tukena tässä ennen näkemättömässä tilanteessa, Hakola lisää.

– Lopputulema on, että selvisimme kunnialla, kun oli valmius tarttua toimeen ja yhteistyön edellytykset työpaikoillakin kunnossa, sanoo Laakkonen.

Jäseniltä on tullut kiitosta ripeästä ja osaavasta neuvonnasta.

– Hienosti on Sivistan juristien konsultointi toiminut korona-ajasta huolimatta! Vasteaika neuvonnassa on ennemminkin tunteja kuin päiviä; siitä kiitokset, kiittää Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKin rehtori Teppo Tapani.

Jaa

Seuraa